Будова серця. Робота серця і серцевий циклСкачати 78.39 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір78.39 Kb.
Тема: Будова серця. Робота серця і серцевий цикл.
Мета: розглянути особливості будови серця в зв’язку з виконуваними функціями, сформувати поняття серцевого циклу, з’ясувати причини нестомлюваності серця та причини автоматії серця, розкрити роль нервово-гуморальної регуляції в роботі серця і його пристосувальний характер; розвивати вміння систематизувати матеріал, аналізувати, порівнювати і робити висновки, працювати з науковою літературою; виховувати розуміння особливостей функціонування серця й усвідомленого бережливого ставлення до свого здоров’я.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: проблемна лекція.

Обладнання: мультимедійний проектор, презентація «Будова серця. Робота серця і серцевий цикл» на базі програми Microsoft Power Point, таблиця «Будова серця», модель серця.

Терміни і поняття: ендокард, міокард, епікард, перикард, клапани, автоматія, систола, діастола.

Хід уроку.І. Організаційний етап.

Вітаю дітей, створюю доброзичливу робочу атмосферу за допомогою ілюзії головного мозку. Продовжуємо вивчення розділу «Кровообіг».ІІ. Актуалізація опорних знань.

(Мозковий штурм)

 1. Рух крові по судинах за рахунок роботи серця або пульсуючих судин – це …

 2. Тип кровоносної системи у людини -

 3. Органи, що забезпечують кровообіг - …

 4. Серце людини складається з (скількох?) камер?

 5. Камери серця називаються …

 6. Структура серця, яка ділить його на дві половини – ліву і праву - …

 7. В лівій частині серця кров (яка?)

 8. В правій частині кров (яка?)

 9. Судини, які несуть кров від серця - ..

 10. Судини, які несуть кров до серця - …

 11. Найдрібніші судини, в яких відбувається газообмін - …

 12. Кров, насичена оксигемоглобіном - …, а кров, насичена карбгемоглобіном - …

ІІІ. Мотивація навчально- пізнавальної діяльності.

Серце людини – орган, якому вона надає, можливо, найбільшого значення та приділяє найбільше уваги. Ще стародавні греки почали зображати серце в зеленому кольорі у вигляді листка плюща. І лише в період середньовіччя європейці вперше зобразили серце червоним і в такій формі, як ми це робимо зараз.

Сьогодні багато хто з нас вірить у те, що серце – це орган, де живе людська душа, а дехто це сприймає, як забавну казку. Коли Святого Луку, який був чи не першим в світі кардіохірургом, спитали, чи варто шукати душу людини в ділянці серця і чи не бачили ви її там, коли робите розтин серця, він відповів: «Я роблю операції і на мозку людини, але ніколи ще не бачив там розуму». Тож ми сьогодні вивчаємо з вами найдушевніший орган людини.

(оголошення теми і мети уроку)

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Місце розташування серця.

Серце – центральний орган кровоносної системи, порожнистий м’язовий орган, що розташований в грудній порожнині 2/3 – зліва, 1/3 – справа, верхівкою донизу. Маса серця – 0,42% від загальної маси тіла, в середньому 220-300г, а розмір – приблизно з кулак лівої руки.Оболонки серця.

Стінки серця складаються з трьох оболонок: • Внутрішня (сполучнотканна, вкрита ендотелієм) – ендокард;

 • Середня (м’язова) – міокард;

 • Зовнішня (сполучнотканна, вкрита епітелієм) – епікард.

Зовні серце оточене навколосерцевою сумкою – перикард. Між сумкою і серцем є рідина, яка зволожує серце та зменшує його тертя під час скорочень, а також запобігає перерозтягненню серця під час наповнення його кров’ю.

Особливості будови міокарда.

Міокард – унікальний м’яз за будовою і функціями. Утворений посмугованою серцевою м’язовою тканиною. Клітини міокарда – кардіоміоцити. Багатоядерні з розташованими в центрі ядрами. Поєднуються волокна вставними дисками, мають упорядковане розташування міофібрил та сильно розвинену саркоплазматичну сітку. Скорочується швидко, ритмічно, без втоми, мимовільно.Будова серця.

Складові

Особливості будови

Функції

Серцева перегородка

Суцільний поздовжній м’язів утвір

Розділяє серце на ліву і праву частини

Праве і ліве передсердя

Складаються з трьох оболонок, мають тонку м’язову стінку

Забезпечують рух крові до шлуночків

Правий і лівий шлуночки

Складаються з трьох оболонок, мають товсту м’язову стінку

Забезпечують надходження крові в мале і велике кола кровообігу

Стулкові клапани

Із сполучної тканини, лівий – двостулковий, правий – тристулковий; їх роботу забезпечують сосочкові м’язи та сухожилкові нитки

Забезпечують рух крові тільки в одному напрямку: з передсердь до шлуночків

Півмісяцеві клапани

Утворені сполучною тканиною

Забезпечують рух крові тільки в одному напрямку: з шлуночків до судин

У разі ушкодження або руйнування клапанів, запалення (найчастіше в разі ревматизму) клапани втрачають свою функцію герметичних стулок і починають пропускати кров у зворотному напрямку. Це викликає вади серця, що призводить до тяжких розладів здоров’я, навіть смерті.Судини серця.

Аорта – лівий шлуночок;

Легенева артерія – правий шлуночок;

Легенева вена – ліве передсердя;

Верхня і нижня порожнисті вени – праве передсердя.

(мозковий штурм)

Властивості серцевого м’яза.

Основними властивостями серцевого м’яза є: • Збудливість – здатність серцевого м’яза сприймати зміни зовнішнього середовища і відповідати на ці зміни збудженням;

 • Провідність – здатність серцевого м’яза поширювати збудження з будь-якої ділянки по всьому серцю;

 • Скоротливість – властивість серцевого м’яза скорочуватись під впливом збудження, яке виникає в серцевому м’язі;

 • Автоматія – здатність серця скорочуватись під впливом імпульсів, які виникають в самому серці.

Автоматія серця. З часом з’ясувалось, що разом з клітинами, що забезпечують скорочення серця (кардіоміоцити) існують клітини, що здатні самостійно генерувати нервові імпульси і забезпечувати автоматію серця.

Провідна система серця включає:

 • Синусно-передсердний вузол (водій серцевого ритму) – водій ритму І порядку, що задає ритм 70 ударів/хв розташований на верхівці правого передсердя;

 • Передсердно-шлуночкрвий вузол – водій ритму ІІ порядку задає ритм 40 ударів/хв; розташовується між правим передсердям та шлуночком;

 • Пучок Гіса та волокна Пуркіньє передають нервове збудження на шлуночки.

В цих клітинах автоматично виникають ритмічні імпульси, які поширюються по серцевому м’язу і задають ритм його скороченню. Завдяки автоматії серце може скорочуватись незалежно від нервових і гуморальних впливів. Це дає змогу підтримувати життєдіяльність організму навіть при порушенні діяльності нервової системи. Але в нормі автоматизм роботи серця під впливом нервово-гуморальної регуляції узгоджується з потребами організму.

(повідомлення про дослідження вчених Арістотеля, А.Везалія, О.О.Кулябка)
Серцевий цикл.

Серцевий цикл – це період, який об’єднує одне скорочення і розслаблення серця (0,8с).

Фази серцевого циклу: 1. Систола передсердь;

 2. Систола шлуночків;

 3. Діастола.

Характеристика фаз серцевого циклу (робота з підручником і робочим зошитом)

Фаза циклу

Тривалість

Стан клапанів

Рух крові

Систола передсердь

0,1с

Стулкові – відкриті, півмісяцеві - закриті

З передсердь до шлуночків

Систола шлуночків

0,3с

Півмісяцеві – відкриті, стулкові – закриті

З шлуночків до судин малого і великого кіл кровообігу

Діастола

0,4с

Напіввідкриті

З вен до передсердь і в шлуночки

Чому ж серце працює і не втомлюється? (висновок роблять учні)

Протягом серцевого циклу передсердя перебувають у розслабленому стані 0,7с, а шлуночки – 0,5с. Тому серцевий м’яз здатний працювати не втомлюючись протягом усього життя людини.
Робота серця.

Основними показниками роботи серця, його функціонального стану є: • Систолічний об’єм крові (СОК) – об’єм крові, що викидає шлуночок серця за одне скорочення (це близько 70мл крові);

 • Хвилинний об’єм крові (ХОК) – кількість крові, яку викидає шлуночок за 1 хв (ХОК = СОК×ЧСС за 1 хв);

 • При ЧСС 72 уд/хв. ХОК становить приблизно 5000мл/хв, або 5л/хв.

Під час скорочення серця виникають електричні процеси, які можна виявити за допомогою електрокардіографа. Запис електричної діяльності серця назвали електрокардіограмою.

Регуляція роботи серця.

Серце – це надзвичайно «чутливий насос», який все життя людини намагається адаптувати свою роботу до умов, в які потрапляє людина.

Пристосування серця до потреб організму досягається завдяки механізмам саморегуляції (автоматії серця), нервової та гуморальної регуляції.

Саморегуляція забезпечується внутрішньо серцевими механізмами і залежить від наповнення серця кров’ю: чим більше крові надходить в серце, тим частота серцевих скорочень збільшується.

Нервова регуляція забезпечується шляхом подвійної іннервації за рахунок автономної нервової системи:

Симпатичні нерви – посилюють і прискорюють силу і чсс;

Парасимпатичні нерви – послаблюють і зменшують силу і чсс.

Центр серцевої регуляції знаходиться у довгастому мозку.Гуморальна регуляція серця пов’язана з дією речовин:

Адреналін і норадреналін, йони кальцію – посилюють і прискорюють силу і чсс;

Ацетилхолін, йони калію – послаблюють та знижують силу і чсс;
Кровопостачання серця.

Але хтось має потурбуватися і про саме серце, адже серце потребує багато кисню, отже інтенсивного кровопостачання (тільки мозок потребує більше). Кров, що проходить через камери серця, не досягає м’язових клітин, тому серцевий м’яз має окрему мережу кровоносних судин – коронарну систему.

Кровопостачання серця здійснюється через серцеве (третє) коло кровообігу (коронарні артерії, коронарні вени, що вливаються у венозну пазуху серця, яка відкривається в праве передсердя).

ІV. Закріплення. Систематизація знань.

Робота з малюнками. Гра «Асоціація»V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання: опрацювати § 23, 24 підручника. Розв’язати задачі на сторінці 76.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка