Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у травні 2013 року


м. Дніпропетровськ 2013 р.Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

004. Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

008. Культурологія

01. Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02. Бібліотечна справа

05. Альманахи. Календарі

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17. Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Соціологія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Загальні питання прикладних наук

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Літературознавство.

84. Художня література.

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

903. Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904. Археологічні пам’ятки історичних часів

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Історія

0— Загальний відділ

0

А17


Абызов, Юрий Иванович

А издавалось это в Риге 1918-1944 : ист.-библиогр. очерк /

Ю. И. Абызов. – М. : Б-ка-фонд "Русское зарубежье": Русский путь, 2006. – 416 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

В35


Вернадский, Владимир Иванович

Избранные научные труды. Т. 7. Труды по геохимии и радиогеологии. Кн. 1 / В. И. Вернадский ; авт.-сост. Э. В. Соботович, В. В. Долин; Ин-т геохимии окружающей среды. НАН Украины. – К., 2012. – 822 c. : ил.. – На облож. назв. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. –

56 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


0

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології :

зб. наук. пр. Вип. 6 / голов. ред. В. Голубко. – Л. : ЛНУ ім. І Франка, 2011. – 335 c. : ілюстр. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н35


Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 33 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; Асоціація бібліотек України. – К., 2012. – 566 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

С91


Сучасний медіа-менеджмент : шляхи роздержавлення української преси / авт. В. Іванов, О. Хоменок, С. Первозванський та ін.; за ред.

В. Іванова, Н. Ланге. – К. : Фонд Конрада Аденауера. – 122 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
008 - Культурологія

008

М80


Морфологія культури: тезаурус / за ред. В. О. Лозового. – Х. : Право, 2007. – 384 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1 — Філософія. Психологія

1

А91


Астахова, Тетяна Григорівна

Метафізична рефлексія взаємозв'язку духовного і тілесного у філософії В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва (компаративний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук: 09. 00. 05 / Т. Г. Астахова. – Д., 2010. – 226 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1ФС

Б48


Бердяев, Николай Александрович

Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М. : Наука, 1990. – 220 c. – Репринт. воспроизведение. – 5 грн.Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 6, Б5. – 1, ЧзГ. – 1, Чз3. – 1)

1

Л79


Лосский, Николай Онуфриевич

Воспоминания. Жизнь и философский путь / Н. О. Лосский. – М. : Русский путь, 2008. – 400 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

П56


Пономаренко, Олена Вікторівна

Метафізика світла в український філософії доби Київської Русі : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / О. В. Пономаренко. – Д., 2011. – 219 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

П75


Прикладная социология : учеб. пособ. / под ред. Ю. С. Колесникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 320 c. – (Учебники Феникса). – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р36


Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде) : история в материалах и документах: в 3-х томах. 1907 - 1917. Т.1. 1907 - 1909 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина,

О. А. Коростелева, Л. В. Хачатурян и др. – М. : Русский путь, 2009. – 680 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013. –

70 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Р36


Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде) : история в материалах и документах: в 3-х томах. 1907 1917. Т.2. 1909 - 1914 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина,

О. А. Коростелева, Л. В. Хачатурян и др. – М. : Русский путь, 2009. – 600 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013. –

60 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Р36


Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде) : история в материалах и документах: в 3-х томах. 1907 1917. Т.3. 1914 - 1917 / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина,

О. А. Коростелева, Л. В. Хачатурян и др. – М. : Русский путь, 2009. – 656 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013. –

65 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Р89


Русская философия ( традиция и современность ) 2004-2009 : семинар / сост., общ. ред. А. Н. Паршина. – М. : Русский путь, 2011. – 592 c. – (Дом русского зарубежья им. Александра Солженицина. Материалы и исследования). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1Ф(03)

Ф56


Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. –

2-е изд. – М. : Политиздат, 1968. – 432 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 17 (УБГ. – 14, КСХ. – 3)

1

Я93


Яцик, Сергій Петрович

Екзистенціальний феномен "власного Я" ( історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. П. Яцик. – Житомир, 2012. – 192 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
16 - Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки


16(075.8)

К72


Кострюкова, Людмила Олеговна

Логика. Упражнения и задачи. Словарь : учеб. пособ. /

Л. О. Кострюкова. – Д. : ПФ Стандарт-Сервіс, 2012. – 60 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 2)
2 - Релігія. Теологія

2

Б20


Балашов, Николай

Сергей Фудель / Н. Балашов, протоиерей, Л. И. Сараскина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский путь, 2011. – 256 c. – Дар Дома русского зарубежья им . А. Солженицына 2013. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М24


Манухина, Татьяна Михайловна

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская / Т. М. Манухина ; соавт.: Г. Н. Гадалова, А. В. Говядинов, Н. В. Быковская,

В. В. Можаев. – Тверь : Сивер, 2009. – 400 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Н60


Нивьер, Антуан

Православные священослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе 1920-1995 : биограф. справ. / А. Нивьер. – М.; Париж : Русский путь: YMCA-PRESS, 2007. – 574 c. : ил. – (Б-ка-Фонд "Русское зарубежье"). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ш66


Шкаровский, Михаил Витальевич

Русская Православная Цервовь в ХХ веке / М. В. Шкаровский. – М. : Вече: Лепта, 2010. – 480 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32(477)

Ж86


Жуков, Сергій Вікторович

Інституалізація правової держави як чинник політичної модернізації України : дис. ... канд. політ. наук: 23. 00. 02 / С. В. Жуков. – Д., 2012. – 232 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

М42


Медяник, В'ячеслав Анатолійович

Політичне представництво у функціонуванні державного механізму в перехідних суспільствах : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

В. А. Медяник. – Д., 2012. – 203 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32

Р49


Рибалка, Ганна Геннадіївна

Система політико-правового регулювання соціального партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Г. Г. Рибалка. – Д., 2012. – 204 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Т66


Третяк, Олексій Анатолійович

Публічна сфера політики демократичного суспільства (теоретико-методологічний аналіз) : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.01 /

О. А. Третяк. – Д., 2012. – 411 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32

Ч-42


Чемшит, Денис Олександрович

Передумови модернізаційних криз у перехідних політичних системах : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д. О. Чемшит. – Севастополь, 2012. – 195 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

336

В75


Ворошило, Вікторія Вікторівна

Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / В. В. Ворошило. – Сімф., 2011. – 255 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33

Е71


Ерина, Антонина Михайловна

Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства / А. М. Ерина. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 191 c. – (Мат. статистика для экономистов). –

1 р. 40 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


331(075.8)

К30


Качан, Євген Петрович

Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юрид. книга, 2005. – 358 c. –

Реком. МОНУ. – 16 грн. 38 к.Кільк. прим.: 70 (КСХ. – 5, УБП. – 58, Б4. – 3, Чз8. – 2, ЧзП. – 1, Чз2. – 1)

33И(075.8)

М58


Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. – О. : ОНУ

ім. І. І. Мечникова, 2012. – 260 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33И

С80


Стійкість національних фінансових систем в умовах світової економічної кризи 2008-2010 років : монографія / С. О. Якубовський,

О. П. Криворучко, А. Г. Аблов. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 224 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34

Б23


Бандурка, Олександр Маркович

Административный процесс : учеб. для вузов / О. М. Бандурка

М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2001. – 336 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Г72


Господарське процесуальне право : підручник / за ред.

О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2011. – 400 c. – 55 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34(075.8)

К72


Костюченко, Олег Анатолійович

Банківське право України : підруч. для студ. юрид. та екон. ВНЗ /

О. А. Костюченко. – 4-те вид. – К. : А. С. К., 2006. – 624 c. – (Юрид. освіта). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)


34

Л84


Лукашук, Игорь Иванович

Международное право. Общая часть : учеб. для студ. юрид. ф-тов. и вузов / И. И. Лукашук. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 432 c. – (Б-ка студента). – 44 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-28


Общая теория права и государства : учеб. для студ. вузов / под ред

.В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2003. – 520 c. – (Institutiones). – 28 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Х20


Харитонов, Е. О.

Гражданское право Украины : учеб. для студ. юрид. вузов /

Е. О. Харитонов, А. В. Старцев, Е. И. Харитонова ; 4-е изд. – Х. : Одиссей, 2008. – 920 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Х76


Хома, Наталія

Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Хома. – 3-тє вид., стер. – Л. : Новий Світ - 2000, 2008. – 480 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35 -Державне адміністративне управління. Військова справа

355

З-40


Защита Отечества. Наука побеждать, заветы и уроки Петра Великого : рос. военный сб. Вып. 23 / сост.: А. Е. Савинкин,

И. В. Домнин; под общ. ред. В. И. Марченкова. – М. : Книжница -Русский путь: Военный ун-т, 2010. – 544 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

Х87


Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие

Е. Э. Месснера : рос. военный сб. Вып. 21 / сост. И. В. Домнин;

ред. вып.. А. Е. Савинкин. – М. : Военный ун-т: Русский путь, 2005. – 696 c. : ил. – (Б-ка-Фонд "Руское зарубежье"). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37

Н48


Некрасов, Сергей Михайлович

Лицей после лицея / С. М. Некрасов. – М. : Русский путь, 1997. –

112 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П56


Пономарева, Варвара Витальевна

Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба XVIII- начало XX века / В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова. – 3-е изд. – М. : Русское слово, 2009. – 320 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

Б46


Бен, Джонсон

Две комедии / Д. Бен. – М. : Высшая школа, 1978. – 303 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 35 (КСХ. – 2, УБГ. – 31, Чз3. – 2)

Б73


Богданова, Светлана Александровна

Лексические средства репрезентации суточного круга времени в творческом наследии А. А. Блока : дис. ... канд. филол. наук:10. 02. 02 / С. А. Богданова. – Д., 2012. – 198 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

Г34


Генри, О.

Рассказы / О. Генри ; адап. текста, коммент. Г. К. Магидсон-Степановой, упраж. А. Е. Хабенской. – М. : Айрис-пресс, 2010. – 160 c. : ил. – (Английский клуб. Домашнее чтение). – 21 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Г60


Голдинг, У.

Повелитель мух. Пирамида. Чрезвычайный посол : сб. текстов на англ. яз. / У. Голдинг ; сост. М. М. Зинде. – М. : Прогресс, 1982. – 496 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 1, УБГ. – 3)

4У(075.8)

Г70


Горпинич, Володимир Олександрович

Морфологія української мови (дієслово, прислівник, станівник, модальник, службові слова) : текст лекцій для студ. ВНЗ /

В. О. Горпинич. – Д. : ДДУ, 1999. – 112 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 11 (КСХ. – 2, УБГ. – 9)


42

Г85


Грин, Грэм

Тихий американец : роман на англ. яз. / Г. Грин. – М. : Высшая школа, 1968. – 267 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 42 (УБГ. – 39, КСХ. – 3)

Г85


Грищенко, Елена Владимировна

МЫ-дискурс как репрезентант лингвокультурного концепта СОВМЕСТИМОСТЬ : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 /

Е. В. Грищенко. – Луганск, 2012. – 262 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


42

Д39


Дефо, Даниэль

Робинзон Крузо : кн.. для чтения на англ. яз. / Д. Дефо. – М. : Просвещение, 1981. – 97 c. : ил. – (Читаем по-английски). – 70 к.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 5)

42

Д72


Драйзер, Теодор

Сестра Керри : кн. для чтения на англ. яз. / Т. Драйзер. – М. : Высшая школа, 1968. – 594 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 21 (УБГ. – 19, КСХ. – 2)

45

З-79


Золенкова, О.

Італійська мова. Фонетика. Граматика : довідник-самовчитель /

О. Золенкова, Д. Рудзанте, К. Золенкова. – Тернопіль : Навчальна

книга-Богдан, 2004. – 160 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К27


Картамишев, Олександр Олегович

Структурно-семантичне моделювання фразеологічних мікросистем

( на прикладі фразеологічної мікросистеми "здібності людини") : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. О. Картамишев. – Сімф., 2012. – 184 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


К49


Клименко, Татьяна Анатольевна

Лексико-стилистическое воплощение концептов свет и тьма в русской языковой картине мира : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 /

Т. А. Клименко. – Д., 2012. – 206 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


Л33


Лебедева, Аэлита Владимировна

Новейшие англоязычные заимствования в молодёжном сленге русского языка : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / А. В. Лебедева. – Херсон, 2012. – 203 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

43

Л64


Литвинов, Павел

Говорите по-немецки правильно : учеб. пособ. / П. Литвинов. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 304 c. – (Для продолжающих - Mittelstufe. Ступени к успеху). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Л91


Льюис, Синклер

Элмер Гентри : роман на англ. яз. / С. Льюис. – К. : Дніпро, 1982. –

408 c. –1 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)


4

М31


Маслова, Валентина Авраамовна

Лингвокультурология : учеб. пособ. для студ. вузов / В. А. Маслова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2004. – 208 c. – (Высшее проф. образование). – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М74


Мокиенко, Валерий Михайлович

В глубь поговорки : рассказы о происхождении крылат. слов и образ. выражений / В. М. Мокиенко. – 3-е изд., перераб. – С.Пб. : Авалонъ: Азбука-классика, 2008. – 256 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


М77


Монастирська, Римма Іванівна

Термінологія цивільного законодавства в системному і семасіологічному аспектах (на матеріалах Цивільного кодексу України) : дис. ... канд. філол. наук:10. 02. 01 / Р. І. Монастирська. – Сімф., 2012. – 223 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка