Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

42

М87


Моэм, Уильям Сомерсет

Узорный покров : кн. для чтения на англ. яз. / У. С. Моэм. – СПб. : Антология, Каро, 2009. – 256 c. – (Classical Literature). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

Н37


Нашиванько, Ольга Викторовна

Русскоязычная терминология медицинской косметологии в системном и функциональном аспектах : дис. ... канд. филол. наук: 10. 02. 02 /

О. В. Нашиванько. – Д., 2011. – 209 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


43:4Р(03)

Н50


Немецко-русский словарь : 20 000 слов / под ред. И. В. Рахманова. – 21-е изд., стер. – М. : Советская энцикл., 1970. – 560 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 2, КСХ. – 2)

42

О-53


Олдингтон, Р.

Смерть героя : роман на англ. яз. / Р. Олдингтон. – М. : Искра рев., 1958. – 144 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)

42

П69


Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для студ. вузов / под ред. В. Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и испр. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 544 c. – (Учебник для вузов). – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Р49


Рид, Майн

Квартеронка : кн. для внеклассного чтения на англ. яз. в 9-м кл. /

М. Рид. – Л. : Учпедгиз, 1956. – 164 c. – 90 к.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)


С34


Сизько, Андрій Тимофійович

Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини : навч. посіб. для студ. ун-ту / А. Т. Сизько. – Д. : ДДУ, 1990. – 100 c. –

3 грн. Кільк. прим.: 31 (КСХ. – 5, УБГ. – 26)


42

С56


Современные американские пьесы : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / обработка, вступ. ст. и коммент. И. В. Ступникова. – Л. : Просвещение, 1981. – 150 c. – 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)

42

С56


Современные английские пьесы / сост. И. Левидова. – М. : Прогресс, 1966. – 382 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 2, КСХ. – 1)

42

С79


Стейнбек, Джон

Зима тревоги нашей : роман на англ. яз. / Д. Стейнбек. – М. : Высш. шк., 1985. – 271 c. – (Б-ка для домашнего чтения). – 2 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, УБГ. – 2)

Т98


Тюфкій, Євгенія Сергіївна

Синтаксис української реклами: структурна та семантична типологія : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Є. С. Тюфкій. – Донецьк, 2012. –

246 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


42

Ф66


Фицджеральд, Ф. Скотт

Ночь нежна = Tender is the night : роман на англ. яз. /

Ф. С. Фицджеральд. – М. : Радуга, 1983. – 400 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 7 (УБГ. – 5, КСХ. – 2)


42

Х37


Хемингуэй, Эрнест

По ком звонит колокол : роман на англ. яз. / Э. Хемингуэй. – М. : Прогресс, 1981. – 560 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 4)

42

Ш41


Шекспир, Уильям

Макбет / У. Шекспир ; адап. текста, предисл., коммент., упраж., словарь Е. В. Угаровой. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 96 c. – (Английский клуб. Домашнее чтение). – 11 грн.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

Ю99


Ющук, Іван Пилипович

Практикум з правопису української мови : навч.-метод. посіб. /

І. П. Ющук. – 2-ге вид., перероб. й допов. – К. : Освіта, 1994. – 254 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)5 - Математика та природничі науки

51 - Математика

517.518.28

Б61


Біліченко, Роман Олегович

Нерівності типу Колмогорова для операторів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01. 01. 01 / Р. О. Біліченко. – Д., 2012. – 121 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

519.863

Б74


Богомаз, Володимир Миколайович

Про оптимізацію одного класу динамічних систем з фазовими обмеженнями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук / В. М. Богомаз. – Д., 2012. – 126 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

519.863

Б76


Божанова, Тамара Анатоліївна

Задачі векторної оптимізації для нелінійних законів збереження на мережах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01. 05. 01 / Т. А. Божанова. – Д., 2012. – 137 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

517.5

Д58


Довженко, Антон Вікторович

Г-збіжність векторнозначних відображень та їхня напівнеперервна знизу регуляризація : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 /

А. В. Довженко. – Д., 2012. – 132 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


510.6

М50


Мендельсон, Эллист

Введение в математическую логику / Э. Мендельсон ; под ред.

С. И. Адяна ; пер.с англ. Ф. А. Кабакова. – 3-е изд. – М. : Наука, 1971. – 320 c. : ил. – 1 р. 77к.

Кільк. прим.: 36 (ВНЛ. – 3, УБП. – 33)


510.6

М50


Мендельсон, Эллист

Введение в математическую логику / Э. Мендельсон ; под ред.

С. И. Адяна ; пер.с англ. Ф. А. Кабакова. – 3-е изд. – М. : Наука, 1984. –

320 c. – 1 р. 80 к.Кільк. прим.: 53 (ВНЛ. – 5, Б3. – 21, Б4. – 25, УБП. – 2)

510.6

М50


Мендельсон, Эллист

Введение в математическую логику / Э. Мендельсон ; под ред.

С. И. Адяна ; пер.с англ. Ф. А. Кабакова. – 3-е изд. – М. : Наука, 1976. – 320 c. – 1 р. 65 к.

Кільк. прим.: 15 (КПМ. – 2, ВНЛ. – 4, Чз2. – 5, Б3. – 2, Б4. – 2)


519.644

Н64


Никольский, Сергей Михайлович

Квадратурные формулы / С. М. Никольский ; с доб.

Н. П. Корнейчука. – 4-е изд., доп. – М. : Наука, 1988. – 254 c. – 2 р. 10 к.

Кільк. прим.: 12 (ВНЛ. – 3, Б3. – 9)


519.644

Н64


Никольский, Сергей Михайлович

Квадратурные формулы / С. М. Никольский ; с доб.

Н. П. Корнейчука. – 3-е изд., доп. – М. : Наука, 1979. – 254 c. – 85 к.

Кільк. прим.: 41 (ВНЛ. – 4, Б3. – 35, Чз2. – 2)


519.644

Н64


Никольский, Сергей Михайлович

Квадратурные формулы / С. М. Никольский ; с доб.

Н. П. Корнейчука. – 2-е изд. – М. : Наука, 1974. – 223 c. – 71 к.

Кільк. прим.: 7 (ВНЛ. – 3, УБП. – 1, Б3. – 2, Чз2. – 1)


519.644

Н64


Никольский, Сергей Михайлович

Квадратурные формулы / С. М. Никольский. – М. : Физ.-матиздат, 1958. – 124 c. – (Б-ка приклад. анализа и вычислительной математики). – 33 к.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

517.98

О-53


Олевська, Юлія Борисівна

Про спектри інтегральних операторів в просторах функцій багатьох змінних та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01. 01. 01 /

Ю. Б. Олевська. – К., 2012. – 124 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


519.8

С86


Строєва, Вікторія Олексіївна

Методи та алгоритми розв'язання неперервних нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / В. О. Строєва. – Д., 2012. – 205 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

519.8

Ф33


Федоренко, Наталія Костянтинівна

Розробка методів і алгоритмів розв'язання аномальних та узагальнених задач паралельного упорядкування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Н. К. Федоренко. – Д., 2012. – 196 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
53 Фізика


532.51

А47


Алексеенко, Сергей Викторович

Численное моделирование процессов гидроаэродинамики и тепломассопереноса в областях со свободными границами : дис. ... канд. техн. наук: 01. 02. 05 / С. В. Алексеенко. – Д., 2012. – 213 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.213

К17


Калинина, Татьяна Владимировна

Особенности структурных превращений при нагреве быстрозакаленных аморфных материалов : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Т. В. Калинина. – Днепродзержинск, 2012. – 158 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.2

К56


Ковальчук, Владимир Вдадимирович

Твердотельные гетероструктуры на основе кремния с нанокластерной подсистемой : дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.07 / В. В. Ковальчук. – Д., 2012. – 298 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.2

Т19


Тарасова, Олена Юріївна

Локальна будова нанорозмірних гетеро- та пористих структур на основі кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / О. Ю. Тарасова. – Кривий Ріг, 2012. – 121 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.3

Щ92


Щокотова, Ольга Михайлівна

Плоскі задачі гладкого та фрикційного контакту для пружного клина : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / О. М. Щокотова. – Суми, 2012. – 156 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
56 Палеонтологія


56(03)

П14


Палеонтологический музей : путеводитель / Центр. науч.-природовед. музей; АН УССР. – К. : Наук. думка. – 63 c. : ил. – 1 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
57 - Біологічні науки в цілому


577.4

Д14


Дажо, Р.

Основы экологии / Р. Дажо ; пер.с фр. В. И. Назарова. – М. : Прогресс, 1975. – 415 c. : ил. – (Природа и человек). – 16 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 5, УБП. – 2)
58 - Ботаніка


581.522

З-17


Зайцева, Ірина Олексіївна

Біоекологічні механізми адаптації деревних інтродуцентів у степовій зоні України : дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16 / І. О. Зайцева. – Д., 2012. – 530 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

581.5(477.5)

О-66


Орлова, Лариса Дмитрівна

Біоекологічний аналіз лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України ( стан, продуктивність та охорона ) : дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16 / Л. Д. Орлова. – Д., 2012. – 422 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


59 - Зоологія


598.112

К49


Клименко, Олена Юріївна

Екологічна адаптація прудкої ящірки Lacerta agilis L. В умовах техногенного забруднення біогеоценозів степового Придніпров'я : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / О. Ю. Клименко. – Д., 2012. – 345 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

61 - Медичні науки


612.015

Т34


Тепперман, Джей

Физиология обмена веществ и эндокринной системы : вводный курс / Д. Тепперман, Х. М. Тепперман ; пер.с англ. В. И. Кандрора. – М. : Мир, 1989. – 653 c. : ил. – 3 р. 50 к.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі


661.715

А72


Антонов, В. Н.

Производство ацетилена / В. Н. Антонов, А. С. Лапидус. – М. : Химия, 1970. – 416 c. – 1 грн. 59 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

668.3(031)

С74


Справочник по клеям / сост. Л. Х. Айратеян, В. Д. Заика и др. – Л. : Химия, 1980. – 304 c. : ил. – 1 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
681.3 - Обладнання для обробки даних


681.3.068

Б87


Браун, Питер Дж.

Введение в операционную систему UNIX / П. Д. Браун ; пер.с англ.

Ю. В. Ступина. – М. : Мир, 1987. – 287 c. : ил. – (Мат. обеспечение ЭВМ). – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології


681.51

О-75


Основы системного анализа и проектирования АСУ : учеб. пособ. для студ. спец. "Автоматизированные системы обработки информ. и управления" / под общ. ред. А. А. Павлова. – К. : Вища школа, 1991. – 367 c. – 1 р. 30 к.

Кільк. прим.: 62 (КСХ. – 4, ФТФ. – 4, Б4. – 52, Чз2. – 2)7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

72 - Архітектура


726.71

С17


Самые известные монастыри России : иллюстр. энциклопедия / сост. А. И. Пантилеева. – М. : Белый город, 2011. – 104 c. : цвет. ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
78 - Музика


784.071

Б69


Близнюк, Михаил Иванович

Прекрасная Маруся Сава ... Русская эмиграция на концертных площадках и в ресторанах Америки / М. И. Близнюк. – М. : Русский путь, 2007. – 416 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежь

им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


784.071

К78


Кравчинский, Максим Эдуардович

Русская песня в изгнании / М. Э. Кравчинский ; худож. оформ.

В. В. Петрухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2008. – 296 c. : ил. + CD. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

М54


Николай Метнер. Вопросы биографии и творчества : междунар. науч. конф., Москва, 23-26 апреля 2002 г. / сост. Т. А. Королькова,

Т. Ю. Масловская, С. Р. Федякин. – М. : Б-ка-Фонд "Русское зарубежье": Русский путь, 2009. – 240 c. : ил. – (Б-ка-Фонд "Русское зарубежье":.Материалы и исследования. Вып. 10). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)792.54

М60


"Милая моя, родная Россия !" Федор Шаляпин и русская провинция. – Ярославль : Верхняя Волга, 2003. – 304 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


791.43

Я60


Янгиров, Рашит Марванович

Хроника кинематографической жизни русского зарубежья. Т. 1.

1918-1929 / Р. М. Янгиров. – М. : Книжница: Русский путь, 2010. –

544 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

70 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


791.43

Я60


Янгиров, Рашит Марванович

Хроника кинематографической жизни русского зарубежья. Т. 2.

1930-1980 / Р. М. Янгиров. – М. : Книжница: Русский путь, 2010. –

539 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


791.44

Я60


Янгиров, Рашит Марванович

"Рабы Немого". Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом 1920-1930 годы / Р. М. Янгиров. – М. : Б-ка-Фонд "Русское Зарубежье": Русский путь, 2007. – 496 c. : ил. –

(Б-ка-Фонд "Русское Зарубежье"; Ex cathedra: Искусство). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8 – Літературознавство


8

А69


Анпеткова-Шарова, Гаяна Галустовна

Античная литература : учеб. пособ. для студ. вузов / Г. Г. Анпеткова-Шарова, В. С. Дуров ; под ред. В. С. Дурова. – 2-е изд., испр. – М.; СПб. : Академия, Филол. ф-т. СПбГУ, 2005. – 480 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б12


Бабореко, Александр Кузьмич

Бунин. Жизнеописание / А. К. Бабореко. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 2009. – 457 c. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1203). – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Б27


Басинский, Павел Валерьевич

Лев Толстой: бегство из рая / П. В. Басинский. – М. : АСТ, Астрель, 2012. – 636 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б27


Басинский, Павел Валерьевич

Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти /

П. В. Басинский. – М. : АСТ: Астрель, 2001. – 414 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

В18


Варламов, Алексей Николаевич

Алексей Толстой / А. Н. Варламов. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 2008. – 596 c. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1106). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

В18


Варламов, Алексей Николаевич

Михаил Булгаков / А. Н. Варламов. – 3-е изд. – М. : Молодая гвардия, 2012. – 840 c. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1362). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

В65


Войтехович, Роман Сергеевич

Марина Цветаева и Античность / Р. С. Войтехович. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. – 464 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

В85


Встреча с эмиграцией. Из переписки Иванова-Разумника 1942 - 1946 годов / публ., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Раевской-Хьюз. – М.; Париж : Русский путь: Ymca-Press, 2001. – 400 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013. – 35 грн.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка