Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5

Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека


БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у серпні-вересні 2014 року
Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ


0

Г13


Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук,

О. С. Залізнюк; НАН України, Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 500 c. – 79 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


0

Г96


Гусева, Е. А.

Жанр очерка в современной журналистике и литературе /

Е. А. Гусева. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2014. – 104 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0(075.8)

Г96


Гусєва, О. О.

Жанр нарису в сучасній журналістиці та літературі / О. О. Гусєва. –

К. : Вид. дім Д. Бураго, 2014. – 96 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

І-74


Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / авт.: О. С. Онищенко,

В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Поповинчак та ін.: НАНУ. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 208 c. – 37 грн.Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

К53


Книга в Україні 1861-1917 : матер. до репертуару української книги.

Вип. 16. "Т" / зібр.: С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 475 c. – (Національна бібліографія України). – 60 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

М42


Медведєва, Валентина

Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек ( на прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; НАНУ. Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 180 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)


0

Н35


Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. Наукові праці.

Вип. 36 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; Асоціація б-к України. – К. :

НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – 560 c. – 69 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)


0

Н35


Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. Наукові праці.

Вип. 37 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; Асоціація б-к України. – К. :

НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – 703 c. – 81 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)


0(075)

О-11


О редактировании и редакторах : антол. сб.-хрестоматия: выдержки из статей, рассказов, фельетонов, писем, книг / сост. А. Э. Мильчин; Рос. гос. гуманит. ун-т. – М. : Новое Лит. Обозрение, 2011. – 672 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.383

I-69


Intel Навчання для майбутнього : посібник / авт.: Д. Кендау, Д. Доерті,

Д. Йост, Н. В. Морзе та ін. ; пер.з англ. О. Ю. Куленко. – К. : Нора прінт, 2006. – 278 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.738

Б18


Байдачный, Сергей Сергеевич

АSP.NET 2.0: Секреты создания WEB-приложений / С. С. Байдачный,

Д. А. Маленко. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 736 c. – (Б-ка профессионала). – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.032

Б43


Белунцов, В.

Как стать Ди-Джеем. Создание танцевальной музыки и ремиксов на компьютере / В. Белунцов. – М. : ДЕСС КОМ, 2001. – 160 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004

Б88


Брой, Манфред

Информатика. Основополагающее введение : в 4-х ч. Ч. IV. Теоретическая информатика, алгоритмы и структуры данных, логическое программирование, объектная ориентация / М. Брой ; пер. с нем. Н. П. Трифонова. – М. : Диалог-МИФИ, 1998. – 224 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43(075.4)

Г20


Гарнаев, Андрей Юрьевич

Самоучитель VBA / А. Ю. Гарнаев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 560 c. : ил. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.738.5

Д83


Дунаев, Вадим

Сам себе Web - мастер / В. Дунаев. – СПб. : БХВ-Петербург; Арлит, 2001. – 288 c. : ил. – (Компьютер и творчество). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004:33

К44


Киселёв, Ю. Н.

Электронная коммерция : практ. руковод. / Ю. Н. Киселёв. – СПб. : ДиаСофтЮП, 2001. – 224 c. –10 грн. 02 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

004.4

К92


Куперштейн, Владимир

Microsoft Project в делопроизводстве и управлении / В. Куперштейн. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 480 c. : ил. – 39 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.728

Л25


Ларсон, Майкл А.

Создание Web - страниц с помощью Microsoft Offise 97 = Web Publishing with Microsoft Office 97 in 7 days : полное руковод. для самост. обучения /

М. А. Ларсон ; пер.с англ. А. Тихонова. – М. : БИНОМ, 1998. – 480 c. +

CD-ROM. – (Освой самостоятельно). –

65 грн. 28 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


004.032.6

М42


Медведев, Евгений

"Живая" музыка на PC / Е. Медведев, В. Трусова. – СПб. :

БХВ-Петербург, 2001. – 720 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.738

М60


Мильберн, Кен

Внутренний мир FLASH 4 для дизайнера : пер. с англ. / К. Мильберн, Д. Крото. – К. : ДиаСофт, 2000. – 448 c. + CD. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.942

Н56


Нестеренко, Борис Борисович

Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем /

Б. Б. Нестеренко, М. А. Новотарський. – К. : Ін-т математики НАНУ, 2012. – 334 c. – (Праці Ін-ту математики НАН України. Т. 90). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.451

О-54


Олифер, Виктор

Сетевые операционные системы : учеб. для вузов / В. Олифер,

Н. А. Олифер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 669 c. : ил. – (Учебник для вузов). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004(076)

П69


Практические занятия по информатике : ( практикум по дисц.("Математика и информатика") / В. А. Бубнов, Н. А. Карпушкин, В. М. Овсянников и др. – М. : Образование и информатика, 2001. – 120 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.92(075.4)

Р79


Роуз, Карла

Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа : пер. с англ. / К. Роуз. – М. : Изд. дом. "Вильямс", 2005. – 448 c. : ил. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.8

Я97


Ященко, Виталий Алексеевич

Искусственный интеллект. Теория. Моделирование. Применение : монография / В. А. Ященко ; Ин-т проблем мат. машин и систем. – К. : Логос, 2013. – 289 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління ( кібернетика ). «Соціальна інженерія»


007

П24


Пекелис, Виктор Давыдович

Кибернетическая смесь : впечатления, находки, случаи, заметки, размышления, рассказанное и увиденное - разные поводы для разговоров о кибернетике / В. Д. Пекелис. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Знание, 1991. – 367 c. –12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
1. Філософія. Психологія


1

А64


Аналітичні висновки за результатами соціологічних досліджень у рамках річної програми "Ментальні основи вибору" / за ред. В. В. Поповича. – К. : ТОВ Юніверст Прес, 2008. – 54 c. : ілюстр. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

А74


Анцупов, Анатолий Яковлевич

Конфликтология : теория, методы, практика: учеб. для вузов /

А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 496 c. – (Учеб. пособ.). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Б41


Бейлин, Михаил Валерьевич

Нанотехнология как прорыв в постнеклассической науке : монография /

М. В. Бейлин. – Х. : Обериг, 2014. – 478 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Б48


Берінгер, Елізабет

Рудольф Штайнер: життя, світ думки, імпульси / Е. Берінгер ; пер. з нім.

Н. Калініченко. – К. : БФ Кроки, 2014. – 112 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Г70


Городецький, О. В.

Вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди у курсі "Філософія" : метод. реком. для студ. / О. В. Городецький, М. В. Саєнко ; Дніпропетровський держ. ін-т фізичної культури і спорту. – Д. : ДДІФКіС, 2014. – 38 c. : ілюстр. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Е45


Економічна соціологія : хрестоматія для студ. ВНЗ / за ред.

В. Г. Городяненко. – Д. : Ліра, 2014. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 10 (УБГ. – 8, Б5. – 2)

1

К18


Камю, Альберт

Запад. Совесть или пустота? / А. Камю, М. Хайдеггер. – М. : Алгоритм, 2014. – 272 c. : ил. – (Философский поединок). – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н34


Науково-методичний посібник до вивчення дисциплін професійного спрямування за спец. "Соціологія" / відп. за вип. В. В. Кривошеїн; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Грані, 2014. –

156 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

1

Ф56


Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип. 7 / відп. ред. О. С. Токовенко. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 292 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

159.9. Психологія


15

Г20


Гарин, Игорь Иванович

Психоанализ и мистика. От Фрейда до Франкла. Сознание-бытие /

И. И. Гарин. – К. : Мастер-класс, 2007. – 704 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Д85


Духневич, Віталій Миколайович

Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування : метод. реком. / В. М. Духневич ;

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2014. – 84 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

К26


Карпенко, Євген

Вікова та педагогічна психологія. Актуальні студії сучасних українських учених : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. Карпенко. – Дрогобич : Просвіт, 2014. – 152 c. – 17 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К26


Карпенко, Євген Володимирович

Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації : монографія / Є. В. Карпенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 272 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

М53


Мессинжер, Жозеф

Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу / Ж. Мессинжер, К. Мессинжер ; пер. с фр. О. Бугайцовой. – Х. : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2014. – 512 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н34


Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 32 (35) / голова ред. кол. Т. М. Титаренко; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2013. – 394 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н34


Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 33 (36) / голова ред. кол. Т. М. Титаренко; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2013. – 347 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

Н56


Нестуля, Олексій Олексійович

Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О. О. Нестуля. – К. : Знання, 2013. – 287 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н84


Носенко, Елеонора Львівна

Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб'єктів навчання : монографія / Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв. – К. : Освіта України, 2014. –

192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Серія: Психологія. Т. 18. Вип. 3(29) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ, 2013. – 266 c. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник.

Серія: Психологія. Т. 18. Вип. 4 (30) 2013 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. :

ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 319 c. – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

О-66


Орлов, Юрий Михайлович

Восхождение к индивидуальности : книга для учителя / Ю. М. Орлов. – М. : Просвещение, 1991. – 287 c. –16 грн.Кільк. прим.: 5 (Б5. – 1, КСХ. – 4)

15

П50


Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації : монографія / за наук. ред. Л. О.Кияшко. – К. : Міленіум, 2014. – 216 c. –

18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)15

Ч-75


Чорна, Лідія Георгіївна

Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Л. Г. Чорна. – К. : Міленіум, 2014. – 128 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

Б94


Бхактиведанта, Свами Прабхупада

Бхагавад - Гита как она есть / С. П. Бхактиведанта ; пер. с англ. – 3-е изд., испр. – М. : The Bhakti-vedanta Book Trust, 2011. – 816 c. : ил. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П68


Православие и его отличие от других религий : метод. доп. к предмету "Религиоведение" / авт. Георгий Вольховский (протоиерей). – Д. : Пороги, 2005. – 248 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

32(477)

І-29


Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / Укр. незалеж. центр політ. дослідж.; С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К. : Агентство Україна, 2013. – 52 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

К65


Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листопада 2013 р., Київ-Вишгород) / упоряд. Д. С. Бірюков,

С. І. Кондратов. – К. : НІСД, 2014. – 148 c. – (Сер. "Національна безпека".

Вип. 5). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327(477)

К95


Кучик, Олександр Сергійович

Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2014. – 412 c. – Затв. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(075.8)

П75


Прикладне політичне моделювання: методичні рекомендації до семінарських занять : для студ. ДНУ / уклад. Ю. О. Герман. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 28 c. –

2 грн. Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 27)32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. Вип. № 1 (30) 2014 / відп. за вип. Н. І. Палій. – К. : НІСД, 2014. – 228 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33. Економіка. Економічні науки


33

В19


Васелевський, Мирослав

Системи забезпечення ланцюгів поставок у машинобудуванні : монографія / М. Васелевський. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 312 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

В58


Власенко, Марина Олександрівна

Навчально-методичні матеріали до проведення лабораторних робіт з дисц. "Інвестування" / М. О. Власенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 36 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336(075.8)

В61


Вовк, Вікторія Яківна

Кредитування і контроль : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Я. Вовк,

О. В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


336(075.8)

В61


Вовчак, О. Д.

Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – Л. : Новий Світ - 2000, 2006. – 544 c. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – Реком. МОНУ. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Г14


Гайдуцький, Павло Іванович

Незалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. – К. : ТОВ Інформаційні системи, 2014. – 528 c. –100 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

Д64


Должанский, Игорь Зиновьевич

Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособ. / И. З. Должанский,

Т. О. Загорная. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 344 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Д64


Должанский, Игорь Зиновьевич

Бизнес-план: технология разработки : учеб. пособ. / И. З. Должанский,

Т. О. Загорная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. –

366 c. : ил. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Д67


Донець, Любов Іванівна

Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 240 c. – Реком. МОНУ. – 52 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 188: в 4-х Т. 1 / голов. ред. А. А. Покотілов; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : ДНУ, 2004. – 290 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 47 / голов. ред. А. А. Покотілов; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : ДНУ, 2000. – 109 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка