Бюлетень нових надходжень літературиСторінка5/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58(074)

Г37


Гербарна колекція П. С. Шестерікова : монографія / уклад.; С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов, О. Ю. Бондаренко. – О. : Освіта України, 2014. – 196 c. – (Скарби гербарію ОНУ (MSUD)). – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

582.28:574

Е45


Екологія грибів : монографія / Г. Л. Антоняк, З. І. Калинець-Мамчур,

І. О. Дудка та ін. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 627 c. : ілюстр. – Серія: "Біологічні Студії". – 88 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58(477)

(060.55)


Е45

Еколого-натуралістичний Вісник Придніпров'я : 1-й Всеукраїнський семінар-практикум з ботаніки. Вип. 12. Ботанічний практикум - погляд на сучасне и майбутнє / Ю. Ф. Педан, А. В. Іванус; Дніпропетровський обл. еколого-натураліст. центр дітей та учнів. молоді. – Д., 2012. – 99 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

582.26

К43


Кирпенко, Наталья Ивановна

Аллелопатическое взаемовлияние пресноводных водорослей : монография / Н. И. Кирпенко. – К. : Наук. думка, 2013. – 253 c. – (Проект "Наукова книга"). – 204 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

581.526

К46


Кияк, Володимир Григорович

Малі популяції рідкісних видів рослин високогір'я Українських Карпат : монографія / В. Г. Кияк ; НАН України. Ін-т екології Карпат. – Л. : Ліга-Прес, 2013. – 248 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

582(075.8)

К63


Комарницкий, Н. А.

Систематика растений : учеб. для пед. ин-тов / Н. А. Комарницкий,

Л. В. Кудряшов, А. А. Уранов. – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1962. – 712 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 24 (УБП. – 16, КСХ. – 6, Чз3. – 2)


581.9(477)

М55


Механізми самовідновлення популяцій / за ред. Й. В. Царика; Ін-т екології Карпат НАН України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Сполом, 2014. –

216 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58(075.8)

Н40


Неведомська, Євгенія Олексіївна

Ботаніка : навч. посіб. для студ. біол. спец.ВНЗ / Є. О. Неведомська,

І. М. Маруненко, І. Д. Омері ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учб.

л-ри, 2013. – 218 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 44 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
59. Зоологія


599.323.4

Б63


Биологические эффекты радиоактивного загрязнения в популяциях мышевидных грызунов / А. Г. Кудяшева, Л. Н. Шишкина, О. Г. Шевченко и др. – Екатеринбург : УрО РАН, 2004. – 214 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

595.79

З-58


Зерова, Марина Дмитриевна

Обзор видов рода NIKANORIA (Hymenoptera, Уurytomidae) мировой фауны : монография / М. Д. Зерова. – К. : Наук. думка, 2013. – 125 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 180 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

599(477)

М77


Моніторинг теріофауни / за ред. І. Загороднюка; НАН України. Нац.

наук.-природ. музей НАН України; Укр. Теріологічне тов-во НАН України. – Луганськ, 2010. – 180 c. : ілюстр. – (Праці Теріологічної Школи. Вип. 10). –

25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


597/599(075)

С40


Систематика хребетних тварин : навч. посіб. для студ. біол. спец. та ін. /

Р. О. Новіцький, О. Л. Пономаренко, О. А. Рева та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2014. – 112 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

59(077)

У86


Утримання земноводних, плазунів і ссавців у живих куточках : навч. посіб. / В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, О. А. Рева та ін. – Д. : ДНУ, 2005. – 54 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

592(075.8)

Ф91


Фролова, Елена Николаевна

Практикум по зоологии безпозвоночных : для студ. биол. фак. пед. ин-тов / Е. Н. Фролова, Т. В. Щербина, Т. Н. Михина. – М. : Просвещение, 1985. –

231 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 15 (УБП. – 14, КСХ. – 1)

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

618.177

Б40


Безплідність у шлюбі : навч. посіб. / Ю. С, Паращук, О. І. Каліновська,

М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. – Х. : ХНМУ, 2014. – 126 c. : ілюстр. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


616.89

Б94


Буянов, Михаил Иванович

Беседы о детской психиатрии : книга для учителя / М. И. Буянов. – М. : Просвещение, 1986. – 208 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 4, УБГ. – 2, Б5. – 2)

613.2

В15


Валкер, Норман

Сырые овощные соки / Н. Валкер ; пер. с англ. Й. Брояка и В. Плачинды. – К. : Лілея, 1992. – 62 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.23

Г13


Гажёв, Борис Наумович

Лечение болезней органов дыхания у взрослых и детей / Б. Н. Гажёв,

Т. А. Виноградова, В. К. Мартынов. – СПб. : Изд-ский Дом "МиМ", 1997. – 256 c. : ил. – (Домашняя фитотерапия). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


616.34

Г22


Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. Вип. № 2(52), 2014 / голов. ред. Ю. М. Степанов; ДУ Ін-т гастроентерології НАМН України. – Донецьк : Изд. дом Заславский, 2014. – 112 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613.99

Ж54


Женская энциклопедия красоты и здоровья : 5000 замечательных советов / сост. С. Сергеев. – Донецьк : ООО ПКФ БАО, 2006. – 368 c. – (Помоги себе сам). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.24

И20


Иванов, Евгений Иванович

Радиационный рак легкого : монография / Е. И. Иванов, Н. Н. Куршакова,

А. И. Соловьёв. – М. : Медицина, 1990. – 224 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.838

К60


Колгушкин, Александр Николаевич

Целебный холод воды / А. Н. Колгушкин. – М. : Физ. и спорт, 1986. –

128 c. – (Физкультура и здоровье). – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


616.8

Л53


Лечение заболеваний нервной системы / авт.-уклад. С. А. Мирошниченко. – Донецьк : ОО ПКФ БАО, 2010. – 224 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.32(03)

М69


Михайленко, Емельян Трофимович

Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии / Е. Т. Михайленко,

В. Е. Радзинский, К. А. Захаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Здоровья, 1992. – 256 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.32

П12


Павленко, Леонід Оксентійович

Ліки з чар-зілля : поради і рецепти народного цілителя / Л. О. Павленко. –

К. : Веселка, 1992. – 54 c. : ілюстр. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


613.2

С17


Сам себе врач / сост. Е. В. Борисюк. – Житомир : Ленок, 1993. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-091

С32


Серов, Виктор Викторович

Патологическая анатомия. Атлас : учеб. пособ. для студ. мед. вузов /

В. В. Серов, Н. Е. Ярыгин, В. С. Пауков. – М. : Медицина, 1986. – 368 c. : ил. – (Учеб. лит. для студ. мед. ин-тов). – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.85

Х35


Хей, Луиза Л.

Путь к здоровой жизни / Л. Л. Хей. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 222 c. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.85

Х35


Хей, Луиза Л.

Исцели себя сам / Л. Л. Хей. – Кишинёв : ЧП Лотос, 1996. – 236 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613.49

Х79


Хорватова, Зузана

С косметикой к красоте / З. Хорватова ; пер. с слов. С. Барлоговой. – Б. м. : Освета, 1989. – 185 c. : ил. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.83

Ц19


Царфис, Пётр Григорьевич

В союзе с природой / П. Г. Царфис. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 207 c. : ил. – (Эврика). – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

613.96

Я77


Ярошевская, Барбара

Труд и красота / Б. Ярошевская ; пер. с пол. В. Ф. Кобеляцкого. – М. : Профиздат, 1986. – 224 c. –8 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, УБГ. – 1, УБП. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


621.791

А46


Александров, О. Г.

Джерела живлення для дугового зварювання та наплавленння : навч. посіб. / О. Г. Александров, Д. А. Антонюк, О. Є. Капустян. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 224 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 44 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622

Б78


Бокій, Б. Ю.

Практическій курсъ горнаго искусства / Б. Ю. Бокій. – С.-Петербургъ : Типографія Ю. Н. Эрлихъ, 1912. – 595 c. : ил. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

621.745

В36


Верховлюк, Анатолий Михайлович

Взаимодействие жидких и твёрдых фаз в металлургических процессах : монография / А. М. Верховлюк. – К. : Наук. думка, 2014. – 167 c. – (Проект "Наукова книга"). – 260 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.314

Г62


Голубев, Виталий Владимирович

Импульсное преобразование переменного напряжения : монография /

В. В. Голубев. – К. : Наук. думка, 2014. – 247 c. – (Проект "Наукова книга"). – 216 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


624.04

Г83


Григолюк, Эдуард Иванович

Оптимизация нагрева оболочек и пластин : монография / Э. И. Григолюк,

Я. С. Подстригач, Я. И. Бурак. – К. : Наук. думка, 1979. – 364 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б3. – 1)


621.38

Е50


Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 3 / голов. ред.

І. Болеста. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 240 c. : ілюстр. – 52 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38

Е50


Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 4 / голов. ред.

І. Болеста. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 180 c. : ілюстр. – 52 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.735.33

К38


Кива, Дмитрий Семёнович

Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории : монография. Ч. 1 / Д. С. Кива, А. Г. Гребеников. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского, 2014. – 439 c. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.735.33

К38


Кива, Дмитрий Семёнович

Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории : монография. Ч. 2 / Д. С. Кива, А. Г. Гребеников. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского, 2014. – 326 c. – 90 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.735.33

К38


Кива, Дмитрий Семёнович

Научные основы интегрированного проектирования самолетов транспортной категории : монография. Ч. 3 / Д. С. Кива, А. Г. Гребеников. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского, 2014. – 376 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.76(092)

К59


Козин, Станислав Яковлевич

Как делали ракету : повесть / С. Я. Козин. – Д. : ВИЗИОН, 2013. – 228 c. –

50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


622.2

К66


Корзухинъ, И. А.

Горноразведочное дело : съ одной таблицей въ краскахъ, съ одной картой и 610 рис. / И. А. Корзухинъ. – С-Петербургъ : Изданіе А. С. Суворина, 1908. – 712 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

621.315.592

К78


Крайчинський, Анатолій Миколайович

Радіаційні ефекти в монокристалічному кремнії : монографія /

А. М. Крайчинський. – К. : Наук. думка, 2014. – 86 c. – (Проект "Наукова книга"). – 124 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


620.9(082)

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. 2 (37) 2014 / голов. ред.

М. М. Кулик; НАНУ, Ін-т загальної енергетики. – К. : ТОВ Альфа-ПІК, 2014. – 76 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.3

С23


Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники : для студ. вузов / под общ. ред. П. А. Ионкина. – М. : Энергоиздат, 1982. –

768 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 14 (ВНЛ. – 6, ЧзП. – 8)

621.9

С38


Синтез суперпрецизионных станков с устройствами информационного управления. Теория. Конструкции. Алгоритмы управления : монография /

В. А. Тарасов, В. Н. Зиненко, А. И. Чащин, В. В. Науменко. – К. : Наук. думка, 2014. – 485 c. – (Проект "Наукова книга"). – 707 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.3(075)

С60


Соловей, О. І.

Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. дя студ. ВНЗ /

О. І. Соловей. – К. : Кондор, 2009. – 174 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.762

С71


Специальные технологии и материалы порошковой металлургии /

Д. С. Кива, С. А. Бычков, О. Ю. Нечипоренко и др. – К. : КВІЦ, 2014. – 664 c. : ил. – 170 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.17

С79


Степанов, Геннадий Владимирович

Влияние импульсного электрического тока высокой плотности на прочность металлических материалов и напряженно-деформированное состояние элементов конструкций : монография / Г. В. Степанов, А. И. Бабуцкий. – К. : Наук. думка, 2014. – 276 c. – (Проект "Наукова книга"). – 208 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.7

С86


Строительная механика летательных аппаратов : учеб. для студ. вузов /

под ред. И. Ф. Образцова. – М. : Машиностроение, 1986. – 536 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 27 (КСХ. – 2, ФТФ. – 21, УБП. – 4)

621.396

Т35


Терещук, Ромуальд Михайлович

Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справ. радиолюбителя / Р. М. Терещук, К. М. Терещук, С. А. Седов. – 2-е изд., стер. – К. : Наук. думка, 1982. – 671 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 7, УБП. – 2)

629.78(477)

(075.8)


Т38

Технічні засоби для очищення навколоземного простору від космічного сміття : навч. посіб. для студ. інж. ф-тів ВНЗ / М. М. Дронь,

П. Г. Хорольський, А. В. Хитько та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2013. – 128 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


629.7

Т38


Технология производства авиационных двигателей : учеб. для студ. вузов.

Ч. V. Испытания авиационных двигателей / В. А. Богуслаев, А. Я. Качан,

А. И. Долматов, В. Ф. Мозговой. – Запоріжжя : АО Мотор-Сич, 2014. – 340 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.78(477)

Х94


Хроника дат и событий 1959 ... 2002 гг. / сост. В. И. Котович; Науч.-произв. пред-тие Хартрон-Акрос. – Х., 2002. – 112 c. : ил., фото. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


631.46

К19


Канівець, Віктор Іванович

Житя грунту / В. І. Канівець. – К. : Урожай, 1990. – 160 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.15 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2013. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.16 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2013. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.17 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2013. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.18 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2013. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 24.1 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2014. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 24.2 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2014. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 24.3 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2014. – 412 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник :

зб. наук.-техн. пр. Вип. 24.4 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2014. – 400 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

639.93

Ш49


Шереметьєв, Ігор Ілліч

Акваріумні риби : для уч. серед. и ст. шк. віку / І. І. Шереметьєв. – К. :

Рад. школа, 1988. – 221 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


641

Г52


Глазова, Марія Івановна

На кожний смак / М. І. Глазова. – К. : Техніка, 1979. – 104 c. : ілюстр. –

(Для молодої родини). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


641.53

К90


Кулинарные секреты микроволновой печи / сост. Д. Н. Марков. – М. :

ТОО "Транспорт", 1996. – 239 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

641.53

М59


Микроволновая кухня и гриль. Чудеса микроволновой печи / сост.

А. Панкратова. – Ростов-на-Дону : ИД ВЛАДИС; Рипол-классик, 2007. –

480 c. – На обложке назв. "Чудеса микроволновой печи". – 12 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

669(09)

Н19


Назаренко, Василь

Булатна сталь. Індія, Росія, Україна / В. Назаренко. – К.; Ч. : 2013. – 436 c. : ілюстр. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

664.117

У62


Уокер, Норман

Сырые овощные соки / Н. Уокер. – М. : СП "Внешиберика", 1991. – 84 c. –

5 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

67. Різні галузі промисловості та ремесла


677:006

С76


Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості : підруч. для студ. ВНЗ / О. Ф. Богданова, Т. О. Кузьміна, С. С. Бабіч, С. М. Коб'яков и др.; під заг. ред. Л. А. Чурсіної. – К. : Кондор, 2007. – 482 c. – Реком. МОНУ. –

57 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи


699.887

Р15


Радиационное качество жилых зданий и пути его обеспечения : учеб. для студ. вузов / И. А. Соколов, В. Ф. Запрудин, А. С. Беликов и др. под ред.

И. А. Соколова. – Д. : ЧП Триада, 2007. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.4(082)

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. № 51 / відп. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2014. – 747 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72. Архітектура


72(082)

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. № 35 / отв. ред. Н. Н. Демин. – К. : КНАБА, 2014. – 460 c. : ілюстр. –

35 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

73. Пластичні мистецтва


73/76.036(477)

И38


Изобразительное искусство Украины = Образотворче мистецтво України / ред. М. П. Карышева. – М. : Галарт, 2011. – 252 c. : ил. – 180 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис

75.052

Н62


Никитенко, Надежда Николаевна

Собор святых Софии Киевской / Н. Н. Никитенко, В. Корниенко. – К. :

Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского, 2014. – 336 c. : ил. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


75.075

Р49


Рига, Сандр

Призыв / С. Рига ; Кьера Манио. – Рига : Lorencs Gils, 2008. – 583 c. : ілюстр. – 1 DVD-ROM. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


796.5

Р36


Рекреалогия с основами лечебного туризма : метод. пособ. / сост.

О. Е. Афанасьев. – Д. : ПП Шевелєв Є. О., 2010. – 60 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

791.44

Ш64


Шитова, Вера Васильвна

Анни Жирардо / В. В. Шитова ; Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства. – М., 1985. – 46 c. : ил., фото. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)8. Література. Літературознавство.


82

А64


Англістика та американістика : зб. наук. пр. Вип. 11 / голов. ред.

Т. М. Потніцева; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : ЛІРА, 2014. – 270 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

Д34


День української писемності та мови. Внесок преподобного Нестора-літописця в історію української писемності : зб. наук. пр. / ред. кол.:

Р. П. Канюка, Т. І. Стойчик, К. В. Кутумова; Криворізький проф. гірничо-технологічний ліцей та ін. – Кривий Ріг : КПГТЛ, 2012. – 59 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64


Література в контексті культури : зб. наук. пр. Вип. 7 / відп. ред.

В. А. Гусєв; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2002. – 248 c. : 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(082)

Л64


Література в контексті культури : зб. наук. пр. Вип. 24 (2) / відп. ред.

В. А. Гусєв. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – 156 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Л64


Літературознавчі студії : наук. ст. студ.-філол. / ред. кол.: Н. П. Олійник,

Н. І. Заверталюк, О. Д. Турган та ін.; Днепропетровский нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2011. – 180 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Л89


Львов, Михаил Ростиславович

Риторика. Культура речи : учеб. пособ. для студ. вузов / М. Р. Львов. –

2-е изд., испр. – М. : Изд-ский центр "Академия", 2004. – 272 c. – (Высшее профессиональное образование). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія: Філологічні науки. Вип. 186. Ч. 1 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП, 2013. – 181 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія: Філологічні науки. Вип. 186. Ч. 2 / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП, 2013. – 225 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С89


Султанов, Казбек Камилевич

Динамика жанра: особенности и общее в опыте современного романа /

К. К. Султанов ; отв. ред. Г. И. Ломидзе. – М. : Наука, 1989. – 152 c. –12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

Ф54


Філологічні науки : матеріали підсумкової наук. конф. / упоряд.

О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2007. – 280 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. викладачів /

упоряд. О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2008. – 296 c. –

До 90-річчя ДНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. наук. праць студ. ф-ту у 2-х ч. Ч. 2 / упоряд.

О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2008. – 396 c. –

До 90-річчя ДНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. наук. праць студ. ф-ту у 3-х ч. Ч. 1 / упоряд.

О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2009. – 398 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф54


Філологічні науки : зб. наук. праць студ. ф-ту у 3-х ч. Ч. 2 / упоряд.

О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2009. – 152 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф54


Філологічні науки : зб. наук. праць студ. ф-ту у 3-х ч. Ч. 3 / упоряд.

О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2009. – 313 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. Ч. 2 / упоряд.

О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Літограф, 2011. – 435 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. та викладачів.

Ч. 2 / упоряд. О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2012. –

344 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. та викладачів.

Ч. 3 / упоряд. О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2012. –

248 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. та викладачів.

Ч. 2 / упоряд. О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2013. –

417 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. та викладачів.

Ч. 3 / упоряд. О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2013. –

421 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ф54


Філологічні науки : зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. та викладачів.

Ч. 1 / упоряд. О. І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2014. –

345 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ш37


Тарас Григорович Шевченко : бібліографія видань творів, 1840-2014 /

авт. кол.: В. Ю. Омельчук, Л.В. Беляєва, І. Д. Войченко та ін.; НАН України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 547 c. – 86 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
84 Художня література


84(4Укр-4Дні)6

А47


Алексеева, Галина Алексеевна

Встречи с прошлым / Г. А. Алексеева. – Д. : Герда, 2014. – 204 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В83


Врублевська, Валерія Василівна

Несподівані мандри : повісті / В. В. Врублевська ; худож. В. А. Залозній. –

К. : Молодь, 1986. – 224 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Д82


Думанська, Оксана Іванівна

Оповідки від Оксани : іронічна проза / О. І. Думанська. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2011. – 180 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Л62


Лира. DP : сб. поэзии. – Д. : Герда, 2012. – 204 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(0)

Л89


Львівський міжнародний літературний фестиваль (сьомий). Міжнародний фестиваль перекладів TRANSLIT : альманах / упоряд. Г. Семенчук; ред.

О. Думанська. – Л. : ГО "Форум видавців", 2012. – 170 c. : ілюстр., фото. –

19 Форум видавців у Львові. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


84(0)

Л89


Львівський міжнародний літературний фестиваль (шостий). Міжнародний фестиваль перекладів TRANSLIT : альманах / упоряд. Г. Семенчук. – Л. :

ГО "Форум видавців", 2011. – 170 c. : ілюстр., фото. – 18 Форум видавців у Львові. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П67


Поэтическое слово "Военмеха" : сб. стих. студ., выпуск., препод. и работ.

ун-та разных лет / ред. В. В. Чижов. – 2-е изд, перераб. и доп. – СПб., 2002. – 199 c. – К 70-летию БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(0)

Р69


Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Л. Тік, Ш. Перро, Якоб та Вільгельм Грімми; Київ. нац. ун-т Києво-Могилянська акад. ; пер.

на укр. і рос., прим. та наук. ст. Б. Шалагінов. – К. : НаУКМА, 2014. – 215 c. – 15 грн. Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)84(4Вел)6

Х79


Хорнби, Ник

Логорея : эссе / Н. Хорнби ; пер. с англ. А. Степанова. – СПб. : Амфора, 2006. – 172 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)9. Географія. Біографії. Історія


9(477)

Г37


Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень : історичні нариси / авт.-упоряд. В. М. Бекетова,

О. Ю. Потап; заг. ред. Н. І. Капустіна; Дніпропетр. нац. іст. Музей

ім. Д. І. Яворницький. – Д. : АРТ-Прес, 2012. – 192 c. : ілюстр. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


9(477)

Ф91


Фронтири міста : іст.-культурог. альманах. № 2 / ред. В. Савчук. – Д. : Герда, 2012. – 332 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)902. Археологія


902(477.63)

В26


Векленко, Виктор Алексеевич

Нательные кресты Самари - Богородицкой крепости : монография /

В. А. Векленко. – Д. : Изд-во ДНУ, 2010. – 216 c. : ил. – 65 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


902

Г68


Горєлов, Микола Євгенович

Українська єтнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : Еко-продакшн, 2012. – 192 c. : ілюстр. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902(477)

К67


Корнієнко, Вячеслав Васильович

Корпус графіті церкви Спаса на Берестові : (остання третина ХІ-перша третина ХVIII ст.) / В. В. Корнієнко. – К. : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – 304 c. : ілюстр. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902(477)

Н62


Никитенко, Надежда Николаевна

София Киевская и её создатели: тайны истории : монография /

Н. Н. Никитенко. – Каменец-Подольский : Медобори-2006, 2014. – 248 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902

Р85


Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних архівних та бібліотеч. фондів. Вип. 17 / відп. ред. Л. А. Дубровіна;

НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Ін-т рукопису. – К., 2013. – 621 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

С77


Старожитності степового Причорномор'я і Криму : зб. наук. пр. Т. XVII / голов. ред. П. П. Толочко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : Видавець Олег Філюк, 2014. – 274 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902(477)

Т13


Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009 - 2011 рр.) / за наук. ред. Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко,. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – 174 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
908. Краєзнавство


908(430)

Г38


Германия. Факты. – Франкфурт-на-Майне : Societaets Verlag, 2005. – 188 c. : ил. – Интернет-версия с доп. фактами и информацией www.facts-about-germany.de. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(100)

С83


Страны мира от А до Я : полный информ. справоч. / сост. С. А. Романцова. – Х. : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2009. – 352 c. : ил. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія


91(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Географічні та геологічні науки. Т. 18. Вип. 1(17) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 262 c. – 47 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Географічні та геологічні науки. Т. 18. Вип. 2(18) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 144 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Географічні та геологічні науки. Т. 18. Вип. 3(19) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 132 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
94. Загальна історія


94(47+57)

(075.8)


Б91

Бурмага, В. П.

Посібник до вивчення курсу "Історія СРСР (1917-1939)" : для студ. ДНУ /

В. П. Бурмага. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


94(47+57)

(075.8)


Б91

Бурмага, В. П.

Посібник до вивчення курсу "Історія СРСР (1939-1991)" : для студ. ДНУ /

В. П. Бурмага. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


94(477)

Г91


Грушковський, Іван Миколайович

Україна була, є і буде вічно всупереч ворогів : зб. іст.-публ. матер. /

І. М. Грушковський. – 9-те вид. – Вижниця, 2014. – 44 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Є70


Єременко, Микола Миколайович

Солдати Перемоги : біографічні відомості про ветеранів Другої світової війні. Ч. 3 / М. М. Єременко. – Чернігівка : ПП Пенежко В. А., 2014. – 64 c. – Автограф .– 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К24


Карнабіда, Андрій Антонович

Чернігів : іст.-архіт. нарис / А. А. Карнабіда. – К. : Будівельник, 1969. –

79 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94

К28


Кастело, Андре

Драмы и трагедии истории / А. Кастело ; пер. с фр. Л. Д. Каневского. – М. : Вече, 2007. – 352 c. : ил. – (Великие тайны). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л27


Латиш, Юрій Володимирович

Декабристи в Україні. Історіографічні студії / Ю. В. Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Логос, 2014. – 238 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М36


Махінчук, Микола Гаврилович

Переясловський скарб : док. повість / М. Г. Махінчук. – К. : Молодь, 1989. – 200 c. : ілюстр. – 9 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(3)

М54


Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Історія стародавнього сходу" : для студ. іст. ф-ту ДНУ / уклад. Н. В. Венгер. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 25, Чз3. – 2)

94(477)

Н62


Нікітенко, Мар'яна Михайлівна

Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х- початок ХІІ ст.) : монографія / М. М. Нікітенко. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. –

484 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(477)

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія: Історія. Вип. 2 (31) / голова ред. кол. О. С. Мазурок. – Ужгород : УжНУ, 2013. –

198 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Я11


Я юність дідусеву крізь роки пронесу : нариси дитячих робіт, присв. спогадам про Велику Вітчизняну війну / відп. за вип. О. В. Шершенков. – Д. : Арт-Прес, 1998. – 86 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у серпні-вересні 2014 р. 408 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск: Кубишкіна С. В.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка