Числа. Дії з числамиСкачати 391.72 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.02.2016
Розмір391.72 Kb.
  1   2
Математика

(за підручником М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка)

І семестрДата, стор. підр.

Тема уроку

Числа. Дії з числами.

Величини.

Математичні вирази. Рівності, нерівності.

Сюжетні задачі.

Просторові відношення. Геометричні фігури.

Робота з даними.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ,

СФОРМОВАНИХ У ПЕРЕДШКІЛЬНИЙ ПЕРІОД (8 год)


1

с. 3


Ознаки і властивості предметів. Поняття «усі», «кожний», «крім», «один з». Порівняння кількості предметів способом складання пар.

Практичні дії із предметними множинами-об’єднання, вилучення. Порівняння предметних множин за кількістю елементів способом складання пар.
2

с.4


Лічба предметів. Правила лічби. Поняття «найбільший», «найменший», «найвищий», «найнижчий», «однакові за висотою».


Називання чисел у прямому порядку в межах 10. Об’єднання предметів і вилучення частини предметів. Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.

Встановлення відповідних відношень між предметами: найбільший; найменший.Встановлення відношень між предметами, розміщеними на площині та у просторі.
3

с. 5

Лічба предметів. Поняття «вгору», «вниз», «над», «під», «у центрі».

Виділення із множини її частини за певною ознакою (підмножина).

Встановлення відповідних відношень між предметами: найвищий, найнижчий.Визначення розміщення об’єктів у просторі і на площині.

Порівняння предметів за вказаними ознаками.

4

с. 6


Лічба предметів. Поняття «крім», «решта», «зліва», «справа». Спільні та відмінні ознаки.

Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.


Встановлення відношень між предметами, розміщеними на площині та у просторі. Розрізнення геометричних фігур.
5

с. 7


Лічба предметів. Поняття «ліворуч», «праворуч», «короткий», «довгий», «найдовший», «найкоротший», «стільки, скільки».

Виділення із множини її частини за певною ознакою (підмножина).

Встановлення відповідних відношень між предметами. Розбиття груп об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.Визначення розміщення об’єктів у просторі і на площині.
6

с. 8

Лічба предметів. Підготовка до письма.
Спільні та відмінні ознаки.Розміщення об’єктів на площині та у просторі.
7

с. 9


Лічба предметів.

Поняття «цифри».Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою. Розуміння відмінності між числом і цифрою. Позначення числа цифрою.


Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Розрізнення геометричних фігур.
8

с.10


Лічба предметів. Підготовка до письма цифр.

Співвідношення числа і цифри. Розуміння відмінності між числом і цифрою. Спільні та відмінні ознаки предметів.

Ознаки пов’язані з поняттям величини.Розрізнення геометричних фігур. Розміщення об’єктів на площині.
НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 1 ДО 10 (40 год)


9

с. 12


Число і цифра 1. Поняття «довгий», «короткий», «вищий», «нижчий», «стільки, скільки…»

Написання цифри 1 у зошиті у клітинку. Розуміння відмінності між числом і цифрою.

Відношення між предметами пов’язані з їх довжиною, висотою, розміром.Розрізнення геометричних фігур.
10

с. 13


Число і цифра 2.


Розуміння відмінності між числом і цифрою. Написання цифри 2. Сукупність предметів (множина). Кількість елементів сукупності (множини). Частина сукупності предметів (підмножина).

Монети вартістю 1 копійка, 2 копійки.


Утворення числа 2.

11

с. 14

Лічба предметів. Поняття «найдовший», «найкоротший», «однакової довжини».

Порівняння предметних множин за кількістю елементів. Написання цифр 1 і 2.

Ознаки пов’язані з поняттям величини.Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Геометричні поняття.
12

с. 15

Лічба предметів. Знаки «більше», «менше», «дорівнює».

Порівняння чисел. Написання знаків «», «», «=» і цифр 1 і 2.


Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Геометричні поняття.
13

с. 16

Число і цифра 3. Поняття «короткий», «довгий», «товщий», «тонший».

Написання цифри 3. Порівняння чисел.

Ознаки пов’язані з поняттям величини.

14

с. 17

Склад числа 3.
Одиниці вартості.Прямі, криві лінії. Трикутник.
15

с. 18


Число і цифра 4.


Написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4 за місцем чисел у числовому ряді. Частина сукупності предметів (підмножина).
16

с. 19

Склад числа 4.

Написання вивчених цифр.


Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур.
17

с.20

Лічба предметів.

Повторення складу чисел 3 і 4. Порівняння чисел у межах 4.


Розпізнавання геометричних фігур.
18

с.21

Число і цифра 5.


Написання цифри 5. Порядкова і кількісна лічба. Попереднє і наступне числа.


Розпізнавання геометричних фігур.
19

с.22

Склад числа 5. Попереднє і наступне числа.

Правила лічби. Порівняння чисел у межах 5.

Монети. Монета вартістю 5 копійок.Порівняння геометричних фігур.
20

с.23

Склад числа 5.

Співвідношення кількості предметів, чисел і цифр, що їх позначають.

Відношення між предметами за висотою.Порівняння геометричних фігур за кольором.
21

с.24

Ознайомлення з дією додавання. Знак «+».

Написання вивчених цифр.
Складання виразів, що містять додавання, за предметними малюнками.


22

с.25

Закріплення понять «на», «під», «над», «зліва», «справа». Порівняння за віком: «старший», «молодший».

Порівняння чисел у межах 5.

Ознаки, пов’язані з поняттям величини.

Складання виразів, що містять додавання, за предметними малюнками.
Розміщення об’єктів на площині і в просторі.
23

с.26

Число і цифра 6. Прямий і зворотній порядок лічби.

Написання цифри 6. Порівняння чисел у межах 6. Прямий і зворотній поря док лічби.
Складання і читання виразів, що містять додавання за предметними малюнками.
Робота з геометричними фігурами.
24

с.27


Склад числа 6.


Запис складу числа 6 за допомогою додавання двох чисел. Порівняння чи -сел. Порівняння предметних множин за кількістю елементів.
Складання виразів за малюнками.
П’ятикутник і шестикутник. Робота з геометричними фігурами.
25

с.28

Повторення складу числа 6.

Запис складу числа 6.

Одиниці вартості.

Складання і запис виразів, що містять додавання за малюнками.

Розпізнавання многокутників.

Складання прикладів за таблицею.

26

с.29


Число і цифра 7.

Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Прямий і зворотний порядок лічби в межах 7. Вилучення підмножин.


Робота з геометричними фігурами.
27

с.30

Склад числа 7. Дні тижня. Поняття «сьогодні», «учора», «завтра».

Написання вивчених цифр

Назви днів тижня.Ламані лінії.
28

с.31

Перетин прямих. Точка, промінь, відрізок.

Вправи на додавання чисел в межах 6.

Порівняння відрізків за довжиною.

Обчислення значень виразів, що містять додавання.
Геометричні поняття.
29

с.32

Число і цифра 8.

Написання цифри 8. Послідовність чисел у межах 8. Пряма і зворотна лічба.

Послідовність днів тижня.

Додавання трьох доданків.


30

с.33

Склад числа 8.
Порівняння відрізків за довжиною.

Складання рівностей за малюнками.Вправи на знаходження пропущених чисел.

31

с.34

Довжина. Лінійка.


Повторення складу чисел 7 і 8. Написання вивчених цифр.

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків за допомогою лінійки.

Складання рівностей за малюнками.
Спільні та відмінні ознаки геометричних фігур.

Вправи на знаходження пропущених чисел.

32

с.35

Число і цифра 9.

Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9.

Вимірювання і порівняння довжини відрізків.Спільні та відмінні ознаки.

Вправи на знаходження пропущених чисел.

33

с.36

Склад числа 9.

Порівняння чисел у межах 9. Написання вивчених цифр.

Вимірювання і порівняння довжини відрізків.Геометричні поняття.
34

с.37

Написання вивчених цифр.

Порівняння чисел у межах 9.
Складання і читання рівностей.
Робота з геометричними фігурами.
35

с.38


Число 10.

Запис числа 10 двома цифрами. Послідовність чисел у межах 10. Пряма і зворотна лічба в межах 10. Порівняння чисел у межах 10.
Складання виразів за малюнками.

Задача з логічним навантаженням.36

с.39


Склад числа 10.

Послідовність чисел у межах 10. Написання вивчених цифр. Практичні дії з предметними множинами.

Складання рівностей.Вправи на знаходження пропущених чисел.

37

с.40

Написання вивчених цифр.

Повторення складу числа 10.


Будування відрізку заданої довжини.

Складання, запис і читання рівностей

Задача з логічним навантаженням.

Розпізнавання геометричних фігур.
38

с.41

Числовий відрізок. Ознайомлення з термінами «доданок», «сума».Знаходження суми за складеними рівностями. Читання рівностей декількома способами.Знаходження суми за допомогою числового відрізка.

39

с.42


Повторення складу чисел 5 і 6.

Запис складу чисел 5 і 6.
Складання рівностей за малюнками, що містять додавання.

Задача з логічним навантаженням.
Обчислення значень виразів.

40

с.43

Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-».

Написання вивчених цифр.
Складання рівностей за числовим відрізком і предметними малюнками.Робота зі схемами.

41

с.44

Написання вивчених цифр.Доповнення рівностей.

Задача з логічним навантаженням.

Розпізнавання геометричних фігур.
42

С.45


Зв'язок додавання і віднімання.


Знаходження невідомого доданка.
Порівняння рівностей на основі зв’язку додавання і віднімання.Побудова відрізків заданої довжини. Складання рівностей за допомогою числового відріз.

43

с.46

Складання і запис рівностей за малюнками та схемами.
Вимірювання довжини відрізків.

Складання виразів, що містять додавання і віднімання.

Задача з логічним навантаженням.
Побудова відрізків заданої довжини.

44

с.47

Число і цифра 0.

Написання цифри 0. Порівняння чисел з 0. Віднімання рівних чисел.
Обчислення значень вира- зів за допомо- гою лінійки.
Побудова геометричних фігур.
45

с.48

Послідовність чисел від 0 до 10.

Послідовність чисел в межах 10. Лічба у прямому і зворотному порядку.
Скла дання виразів, що містять додавання.
Робота з геометричним матеріалом.

Обчислення значення виразів.

46

с.49

Обчислення значення виразів що містять додавання і віднімання 0 і 1.


Обчислення значення вира зів, що містять додавання і віднімання 0 і 1. Порівняння чисел у межах 10.
Обчислення значення вира зів. Складання рівностей.
Розпізнавання геометричних фігур.
47

с.50


Ознайомлення з поняттям і терміном «задача». Складові частини

задачі: «умова», «запитання», «розв’язання», «відповідь».
Поняття задачі. Структурні елементи задач. Розв’язування задач на знаходження суми і остачі.

Складання задач.

48

с.51


Послідовність чисел від 0 до 10. Складання та розв’язування задач.

Порівняння чисел у межах 10.Розв’язування задач за предметними малюнками.
Складання задач.

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10.
СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ (30 год )49

с.53

Табличне додавання і віднімання числа 1. Складання та розв’язування задач.

Складання таблиць додавання і віднімання числа 1.
Знаходження значень виразів виду 4+1+1, 10-1-1.

Розв’язування задач.
Складання задач.

50

с.54

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 1.

Закріплення складу чисел 9 і 10.

Одиниці вартості. Вимірювання

та порівняння довжини відрізків.


Розв’язування задач на знаходження суми та остачі.
Складання задач.

51

с.55


Табличне додавання і віднімання числа 2. Розв’язування задач.


Складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Обчислення значень виразів за допомогою числового відрізка.
Обчислення значень виразів на основі використання таблиць додавання і віднімання числа 2.

Розв’язування задач на задані дії.
Складання задач.

52

с.56

Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа.

Запис чисел від найменшого до найбільшого.
Порівняння виразу і числа. Знаходження значень виразів виду 10-2+2, 10-2-1, 4+2+2.

Задача з логічним навантаженням.53

с.57

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2.Повторення складових частин задачі. Задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2.54

с.58

Поняття «стільки ж, скільки».Порівняння виразу і числа.

Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.
Складання задач.

55

с.59

Табличне додавання і віднімання числа 3. Складання та розв’язування задач.Обчислення значень виразів на 2 дії.

Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.
Складання задач.

56

с.60

Складання виразів за числовими відрізками і схемами, обчислення значень виразів. Розв’язування задач.

Вправи на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання.

Вимірювання довжини від- різків.

Вирази на засвоєння таблиць додавання чисел 1, 2, 3.

Розв’язування задач на знаходження суми.
Побудова відрізків заданої довжини.

57

с.61

Розв’язування задач. Табличне додавання і віднімання.

Вправи на засвоєння вивчених таблиць до давання і віднімання.
Обчислення виразів на 2 дії.

Розв’язування задач на знаходження остачі.
Складання та розв’язування задач на збільшення числа на кілька одиниць.

58

с.62

Табличне додавання і віднімання числа 4. Ознайомлення з термінами «зменшуване», «від’ємник» , «різниця».

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.
Побудова відрізків заданої довжини.

59

с.63

Засвоєння табличного додавання і віднімання числа 4.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.
Кругові вирази. Порівняння виразів і чисел.

Задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.

Вилучення зайвих геометричних фігур.
60

с.64

Засвоєння таблиць додавання і віднімання. Складання і розв’язування задач.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.Розв’язування задач на знаходження суми й остачі.

Побудова геометричних фігур за зраз ком.

Складання задач.

61

с.65

Табличне додавання і віднімання числа 5. Розв’язування задач.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.
Складання істинних рівностей.

Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.62

с.66


Різницеве порівняння чисел. Засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.

Практичні дії з предметними множинами (вилучення). Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.
Кругові вирази.
Робота з геометричним матеріалом.
63

с.67

Засвоєння таблиць додавання і віднімання. Складання і розв’язування задач різних видів.Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.
Обчислення виразів на дві дії.

Розв’язування задач різних видів.
Складання задач. Побудова відрізків заданої довжини.

64
Узагальнюючий урок за І семестр. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка