Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікуванняСкачати 55.89 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір55.89 Kb.


ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 4, абзаців сьомого та одинадцятого статті 91 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


  1. Затвердити Порядок складання та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю), що додається.

  2. Затвердити Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, що додається.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.


Прем’єр-міністр України                                    А. ЯЦЕНЮК


Порядок

складання та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю)
Цей Порядок визначає механізм складання та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) (далі – комплексні перевірки).
У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
План комплексних перевірок складається та затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва (далі – уповноважений орган), за формою згідно з додатком.
Органи державного нагляду (контролю) подають до уповноваженого органу в письмовій та електронній формі відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) до 1 вересня року, що передує плановому періоду, або повідомляють про відсутність запланованих перевірок. Плановим періодом уважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.
Відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) повинні містити:

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід державного нагляду (контролю);

дату початку проведення заходу державного нагляду (контролю);

строки проведення заходу державного нагляду (контролю);

найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті);

вид господарської діяльності суб’єкта господарювання;

ступінь ризику від здійснення господарської діяльності суб’єкта господарювання.
У разі якщо суб’єкт господарювання включений до заходів здійснення державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), уповноважений орган включає його до плану комплексних перевірок.
Уповноважений орган складає проект плану комплексних перевірок, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому.
Органи державного нагляду (контролю) вносять зауваження та пропозиції до проекту плану комплексних перевірок протягом 10 календарних днів після його оприлюднення.
Орган державного нагляду (контролю) може надати пропозицію щодо участі у відповідному заході державного нагляду (контролю) представників уповноваженого органу.
У разі надходження такої пропозиції, уповноважений орган приймає рішення щодо прийняття або відхилення цієї пропозиції, про що повідомляє відповідний орган державного нагляду (контролю).
У разі якщо захід державного нагляду (контролю) проводиться за участю представників уповноваженого органу, у плані комплексних перевірок зазначається назва уповноваженого органу.
План комплексних перевірок затверджується наказом уповноваженого органу та оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу не пізніше 1 листопада року, що передує плановому.
Після затвердження плану комплексних перевірок уповноважений орган надсилає його копії зазначеним у плані органам державного нагляду (контролю).
На підставі плану комплексних перевірок органи державного нагляду (контролю), включені до плану, затверджують свої річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням узгоджених між собою дат початку та строків проведення комплексних перевірок суб’єктів господарювання.
Зміни до плану комплексних перевірок вносяться уповноваженим органом за узгодженими пропозиціями органів державного нагляду (контролю).


ПЛАН

комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю)

на ____________ рік

 
Найменування суб’єкта господарювання

Місцезнаход -ження суб’єкта господарюва - ня

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), або серія та номер паспорта *


Вид господарської діяльності

Ступінь ризику

Найменування органів державного нагляду (контролю)**


1

2

3

4

5

6

7

 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

** У разі якщо захід державного нагляду (контролю) проводиться за участю представників уповноваженого органу, зазначається назва уповноваженого органу.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка