Даремно однимСкачати 79.76 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір79.76 Kb.

Не викликає сумніву, що популярний метод подачі матеріалу на уроках української мови, історії, біології, а саме розповідь вчителя про події, факти не може бути прийнятним у навчанні іноземним мовам, тут видається мудрим вислів « скажи мені - і я забуду, покажи мені - і я запам’ятаю, задій мене - і я зрозумію». He даремно одним з провідних принципів навчання іноземній мові є принцип колективної взаємодії, який ґрунтується на активній ролі учня у процесі формування вмінь та навичок і полягає у такій організації навчального процесу, коли учні активно взаємодіють, обмінюючись навчальної інформацією, що сприяє розширенню знань, вдосконаленню навичок та вмінь кожного учня. Між учасниками взаємодії встановлюються характерні для колективу відносини, коли успіх кожного залежить від успіху колективу в цілому і навпаки.

Процес навчання - явище комунікативне, яке протікає в соціальній взаємодії між вчителем та учнями, а також між самими учнями. Найдосконаліше з методичної точки зору, розроблене, звичайно питання взаємодії учителя та учнів. Хоча така форма взаємодії має низку недоліків, як то виникнення у учня звички не звертати увагу, що роблять і говорять його друзі, так само як і того, що говорить вчитель, коли він безпосередньо не звертається до учня. Ця небезпечна тенденція зменшує і без того короткий час, відведений на уроки іноземної мови, адже часто робота з класом не означає, що відбувається взаємодія вчителя з усіма учнями, а лише те, що вчителя слухають і певним чином реагують лише учні, до яких в цей момент звертається вчитель, або на яких він спрямовує свій погляд. Інші можуть займатися своїми справами чи дивитися на вчителя « відсутнім» поглядом. Інший педагогічний потенціал несуть в собі масові або групові форми роботи. Адже такі форми роботи допомагають вирішити головні методичні проблеми, як, наприклад, збільшення часу тренування учнів в різноманітних видах мовленнєвої діяльності, зменшення стомлюваності учня і учителя, який повинен постійно слідкувати за класом, орієнтуватися при цьому на середнього учня, приділяти меншу увагу як учням з низьким рівнем успішності, так і сильним учням які часто нудьгують на уроках. Особливо ефективною групова робота є у великих класах.

Комунікативний підхід у навчанні передбачає створення на уроках природної ситуації

спілкування. Оскільки спілкування неможливе без взаємодії його членів, то саме колектив, а не лише особистість розглядається в якості суб’єкта спільної діяльності. Крім того, без колективної взаємодії неможливо розвинути такі необхідні для успішного навчання якості як визначення цілей, планування, контроль і оцінка. Тож, виходячи з принципу колективної взаємодії, навіть при інтенсивному навчанні іноземним мовам перевага надається саме колективним формам навчальної діяльності, а саме: робота групах, парах, командах, парах змішаного складу, тощо.

Колективні форми роботи на уроці англійської мови


Звичайно, колективні форми роботи будуть виправдовувати себе лише при умові дотримання певних умов, які необхідні для виникнення активності учнів. Для роботи в парах такими умовами є наступні фактори:

а) учні самі вибирають собі мовленнєвих партнерів в залежності від теми розмови;б) кожен отримує певну мовленнєву задачу - переконати, пояснити, відповісти, уточнити і т. д.

в) вчитель періодично включається в роботу тієї чи іншої пари, але обов’язково тактовно, підтримуючи бесіду, не порушуючи її різким виправленням мовних помилок.

При груповій роботі активність виникає, якщо:

а) група, яка складається з 3-5 учнів, сформована вчителем ( або самими учнями) в залежності від завдання: це може бути група однорідна чи різнорідна, стосовно інтересів, рівня успішності, вміння працювати, статусу в класі, професійним намірам;

б) ролі в групі розподілені у відповідності до цілей роботи та індивідуальних особливостей учнів;

в) успіх кожного залежить від роботи усіх членів групи.

Колективні форми роботи можуть бути використані практично на будь-якому етапі уроку. Корисно розпочати урок з так званої розминки, коли учням даються короткі завдання, які допомагають їм увійти в англомовне середовище і підготуватися до сприймання англійської мови. Таким завданням може бути розмова про плани на вечір або минулі вихідні, іноді можна розказати цікаву історію, щоб стимулювати роботу.

Робота в парі може виступати як засіб контролю, коли перший учень виконує завдання в першому реченні, другий слідкує за правильністю, далі другий учень працює з наступним реченням, причому такі вправи можуть бути так скомпоновані, щоб не можна було перейти до наступного речення, не виконавши правильно попереднього.

При роботі над новою лексикою необхідно також широко використовувати роботу в парах. Після введення певної кількості нових слів учням пропонується закрити книжки і разом записати як можна більше слів, які вони запам’ятали. Добре працює такий прийом, якщо ввести момент змагання між парами.

Учням більше подобається виконувати будь-які письмові вправи разом в парах. Також парна робота може бути використана на передтекстовому етапі при читанні або аудіюванні, коли учні можуть обмінятися думками щодо того, про що йтиметься у тексті.

За допомогою роботи в групах, командах учні залучаються до різних форм діяльності, а саме: пізнавальну ( тобто отримання і передача необхідної інформації), перетворюючу ( підготовка проектів, виступів, доповідей, інсценувань, свят, випуск газет та плакатів), ціннісно-орієнтаційну ( обговорення результатів виконаних завдань, важливості отриманої інформації, проблем, які хвилюють учнів).Тема: Лондон — столиця Великої Британії. Столичне життя.
Цілі:

практичні: • розвивати навички аудіювання;

 • удосконалювання навички говоріння з теми;

 • розвивати уміння непідготовленого мовлення з теми;

 • розвивати навички читання та письма із вживанням якісних прикметників;

розвивати навички полілогу на основі матеріалу, що опрацьовується;
виховні,освітні, розвиваючі:

розширити діапазон знань учнів з теми, розвивати мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, виховувати розуміння важливості оволодіння англійською мовою і користуватися нею як засобом спілкування.
Обладнання уроку:

 • текст “Life in London”, анкета “Do you like your city ?” ;

 • малюнки;

 • роздатковий матеріал;

 • граматичні таблиці;

 • схеми;

 • звукозапис тексту з нерозвернутою ситуацією.


УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ЛОНДОН- СТОЛИЦЯ

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. СТОЛИЧНЕ

ЖИТТЯ» (6 клас)

План уроку 1. Організаційна частина

1. Привітання.

2. Повідомлення теми, мети уроку.

II. Основна частина.

3. Мовленнєва розминка, введення в мовне середовище.

4. Розвиток навичок аудіювання.

5. Удосконалення навичок говоріння з теми.

6. Розвиток умінь непідготовленого мовлення з елементами полілогу.

7. Розвиток навичок читання та письма.

8. Розвиток умінь говоріння з теми.

III. Заключна частина

9. Домашнє завдання.

10.Підведення підсумків уроку, виставлення оцінок та висловлення зауважень.
Хід уроку.I.Організаційна частина.


 1. Hello, hello, hello …

Today, I won`t ask уou how you are feeling. It will be to your task to work in pairs and ask each other about your feelings (вчитель роздає листи паперу, де зображені люди з різними почуттями).

 1. Look at this man (на дошці фотографія злого чоловіка). What do you think how he is feeling now? He’s really angry. I`m sure that after listening to the story you’ll understand why he’s wild, (ввести слово wild). After listening you’ll have to work in groups as you are sitting now and discuss such a question How did the man guess that he had been brought the same plate of soup? (питання записане на дошці). (The answer: He salted the soup before eating it) див. додаток

II.Основна частина.

3. Where did the man order a plate of soup? Where is the Trocadero situated? Well, I see that you are experts of London. But I think that some of our guests don’t know London as good as you do. Let`s conduct for them an excursion around London. 1. I want to give you parts of four pictures. You should form these pictures. The persons who will make a picture should sit down at one table. Look at the pictures you`ve got and speak about the places depicted on them. (The Trocadero, Camden Lock, the Hard Rock Café, Homelessness in London) див. додаток

 2. a) What places would you like to visit? Why? Maybe in future you`ll go to London and visit all these places. Then we’ll meet and compare our opinions about London. But now I want you to read an article which was written by Karini Roman. She’s written about four people with four different opinions about London. Each group should read one part of the article and match the photograph and the part of the article. You should prove that the part of the article really matches the photograph.

Group 1 — part 1 Group 3 — part 3

Group 2 — part 2 Group 4- part 4 1. And now you should read the text again and note down the adjectives with positive and negative meanings.

Group 1—part 2 Group 3 - part 4

Group 2 - part 3 Group 4 - part 1


с) Fasten your sheets of paper to the board. Let’s read the adjectives which describe the life in London.

 1. a) What adjectives can characterize the life in our capital? Do you like your capital? We’ll try to find out whether you like or don’t like Kyiv. But before this I want the pupils with fair eyes stand on my right and the pupils with the dark eyes - on my left, (учні з різними кольорами очей працюють разом). Look at the questionnaire. It is called ”Do you like your city?”.


Each person from the pair should answer questions of the questionnaire. Do you agree with the key description?

III. Заключна частина 1. If you had a possibility to choose a place where to live, what capital would you choose - London or Kyiv? Why?

 2. At home you should write your opinion about Kyiv (Use Karini’s article

“Life in London” as a model),

9.I think your work was very good and you deserve good and excellent marks. 10. Have a wonderful day. Good bye!


Додаток 1

Текст з нерозвернутою ситуацією

Once a man went to the Trocadero. He ordered a plate of soup there. When the man was ready to eat the soup he saw a fly in it. He got very angry and ordered to bring him manother plate of soup. When the soup was brought the man tasted it and went wild, he shouted: “You've brought me the same plate of soup, you've only thrown the fly away”. How did he guess?Додаток 2

City life (London)

Camden Lock is in north-west London. It has shops, craft studious and weekend antique and bric-a- brac market. It is a good place to start a boat trip on Regents Canal.

The hard Rock Café is one of the most popular hamburger places in London with a relaxed, colourful atmosphere.


The Trocadero, near Picadilly Circus, was built as a dance hall at the turn of the century, then became a popular restaurant and is now a shop- and-restaurant complex. It has the Guiness Book of Records exhibition.

c:\users\artem\documents\scanned documents\рисунок.jpg

c:\users\artem\documents\scanned documents\рисунок (2).jpg


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка