Дата Короткий зміст роботи ПриміткиСкачати 200.12 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір200.12 Kb.

Дата

Короткий зміст роботи

Примітки

5.03.12

Знайомство з напрямками діяльності психологічного центру «Доктор сказка». Знайомство з основними напрямками діяльності індивідуальної та групової допомоги методами казко терапії.

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

6.03.12

Знайомство з напрямками: конструювання персоніфікованої терапевтичної казки для клієнта, аналіз авторських казок (в рамках юнгівської психології), робота з асоціативно-символічними картами, діагностика (з дітьми та дорослими).

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

7.03.12

Знайомство з методом ранніх спогадів за А. Адлером, участь у груповому аналізі спогаду «Сидр», розробка вправ по корекції деструктивного стилю життя.

Груповий аналіз спогаду «Сидр», знайомство з робочими гіпотезами А.Адлера та використання їх для корекції життєвого кредо.

8.03.12

Діагностика раннього спогаду. Аналіз та інтерпретація за А.Адлером.

Досліджувані: Хрупчик О., Тарасенко А.

9. 03.12

Пошук матеріалу психокорекційної роботи.

Знайдено психокорекційний матеріал аналізу ранніх спогадів за А.Адлером. Вправа «Дорожній знак».

12.03.12

Знайомство з етапами психотерапії по К.Г. Юнгу. Знайомство з методами групової роботи в аналітичній парадигмі.

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

13.03.12

Аналіз сновидінь та групова форма аналізу сновидіння. Знайомство з персоніфікованими архетипами структури особистості.

Груповий аналіз сновидіння досліджуваного Науменко І.

14.03.12

Робота з Тінню за методом К.Г.Юнга.

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М.,

Івасюк І.,

Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..15. 03. 12

Аналіз літератури по аналітичній психології. Систематизація методів для складання колекційної програми «Процес індивідуалізації».

Знайдено психокорекційний матеріал (вправа «Ведення технік активного слухання»)

16.03.12

Складання програми «Розвиток особистісно-професійних цінностей шляхом формування професійно важливих якостей особистості»

Пошук психокорекційного матеріалу.

19.03.12

Знайомство з методами гештальттерапії.

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

20.03.12

Групова корекція в рамках гештальттерапії.

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М.,

Івасюк І.,

Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..21.03.12

Знайомство з техніками гештальт терапії: «Работа с полярностями», «Техника пустого стула».

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М.,

Івасюк І.,

Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..22.03.12

Знайомство з техніками гештальттерапії: «Перевёртыши», «Недостающий человек».

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М.,

Івасюк І.,

Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..23.03.12

Пошук матеріалу психокорекційної роботи.

Знайдено психокорекційний матеріал (вправи «Політ на місяць», «Помічники», «Питання по колу»).

26. 03.12

Знайомство з методами екзистенційної терапії.

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

27.03.12

Знайомство з техніками та основними конфліктами в рамках екзистенціальної терапії.

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

28.03.12

Проведення техніки «Похорон».

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М.,

Івасюк І.,

Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..29.03.12

Проведення техніки «Складання епітафії»

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М., Івасюк І., Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..30.03.12

Пошук матеріалу психокорекційної роботи.

Знайдено психокорекційний матеріал (вправи «Прокурор», «Все знадобиться».

2.04.12

Знайомство з когнітивно-поведінковою терапією (А.Бекк)

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

3.04.12

Знайомство з техніками когнітивно-поведінкової терапії. Проведення технік: «Вибірковість сприйняття», «Прийом сократівських згод».

Проводить керівник Разіда Мугалімовна Ткач.

Учасники:

Джура Н.,

Дьоміна М.,

Забіяка М.,

Івасюк І.,

Кузьменко А., Корнієнко Ю., Кошеренкова С., Лозовська А., Науменко І., Тарасенко А..


5.04.12

Проведення заняття 1 психокорекційної роботи. Мета: ознайомлення учасників з метою та завданнями психокорекційної роботи, налаштування на активну роботу та співпрацю, налаштування на позитивний результат спільної роботи, мотивування на подальшу роботу та діагностування студентів.

Постановка правил групи, їх колективне обговорення, вправа «Моє привітання», очікування щодо подальших занять. Проведення діагностики: «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, «Опитувальник термінальних цінностей (ОТеЦ)» (І.Г. Сєнін), «Вивчення факторів привабливості професії» (В.А. Ядов, модифікація Н.В.Кузьміної, А.О. Реана), «Вивчення мотивації професійної діяльності» (К. Замфір, модифікація А.О. Реана), «Діагностика структури мотивів трудової діяльності» (Т.Л. Бадоєв).

Тривалість проведення 90 хвилин. Кількість учасників 9.6.04.12

Проведення заняття 2 психокорекційної роботи. Мета: корекція цілісного образу себе як професіонала.

Проведення вправ: «Все знадобиться», «Прокурор», «Помічники». Тривалість заняття 90 хвилин. Кількість учасників 9.

9.04.12

Проведення заняття 3 психокорекційної роботи. Мета: сформувати позитивне ставлення до себе на основі думки інших, виробити навички групової взаємодії.

Проведення вправ: «Питання по колу», «Політ на місяць». Тривалість проведення 90 хвилин. Кількість учасників 9.

10.04.12

Проведення заняття 4 психокорекційної роботи. Мета: знайомство та оволодіння техніками активного слухання.

Проведення вправ: «Зіпсований телефон», «Ведення технік активного слухання». Тривалість 90 хвилин. Кількість учасників 9

11.04.12

Проведення заняття 5 психокорекційної роботи. Мета: узагальнення отриманого досвіду, розробка стратегії досягнення мети, повторна діагностика термінальних цінностей професійної сфери.

Проведення вправ: робота з асоціативно-метафоричними картками вправа «Дорожній знак», «Зворотній зв’язок» по всій програмі. Діагностика за методикою «ОТеЦ». Тривалість 90 хвилин. Кількість учасників 9.

12.04.12

Визначення ефекту психокорекційної роботи. Обробка даних.

Інтерпретація та аналіз методик: «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, «Опитувальник термінальних цінностей (ОТеЦ)» (І.Г. Сєнін), «Вивчення факторів привабливості професії» (В.А. Ядов, модифікація Н.В.Кузьміної, А.О. Реана), «Вивчення мотивації професійної діяльності» (К. Замфір, модифікація А.О. Реана), «Діагностика структури мотивів трудової діяльності» (Т.Л. Бадоєв). Порівняння даних до проведення психокорекційної роботи та після.

13.04.12

Оформлення звітних матеріалів. Підбиття підсумків. Формулювання висновків.

Аналіз і порівняння даних. Складання звітних документів. Систематизування звітних матеріалів.

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут соціології, психології та управління

Кафедра соціальної психології та психотерапії

Звітні матеріали

Психокорекційної практики

студента-практиканта 4 курсу 42 ПС групи

спеціальність: «Психологія»

Науменко Ігора Юрійовича

Місце проходження практики:

Психологічний центр казко терапії «Доктор сказка»

Термін проходження практики: 3 5.03.12р. по 16.04.12р.

Керівник практики (по кафедрі): Скляренко О.М.

Керівник бази практики: Рубель Н.Г.

Київ 2012

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут соціології, психології та управлінняКафедра соціальної психології та психотерапії

Шоденник

проходження психокорекційної практики

студента-практиканта 4 курсу 42 ПС групи

спеціальність: «Психологія»

Науменко Ігора Юрійовича

Місце проходження практики:

Психологічний центр казко терапії «Доктор сказка»

Термін проходження практики: 3 5.03.12р. по 16.04.12р.

Керівник практики (по кафедрі): Скляренко О.М.

Керівник бази практики: Рубель Н.Г.

Київ 2012

ГРАФІК РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Науменко Ігора Юрійовича

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дні тижня

Інтервали робочого часу
з 5.03.2012 р.

по 16.04.2012 р.

Понеділок

13:00 – 16:00

13:00 – 16:00

Вівторок

13:00 – 16:00

13:00 – 16:00

Середа

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

Четвер

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

П’ятниця

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

Підпис студента-практикантаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

з психологічної практики

студента-практиканта 4 курсу 42 групи

спеціальність: психологія

Науменко Ігора Юрійовича

Психокорекційна практика за темою «Психологічна корекція розвитку особистісно-професійних цінностей шляхом розвитку професійно важливих якостей» проходила з 2 по 13 квітня 2012 року.

Її метою було оволодіння практичними вміннями та основними навичками психокорекційної роботи зі студентами НПУ ім. М.П. Драгоманова щодо розвитку їх особистісно-професійних цінностей.

Завдання практики полягали в:

Поглибленні, закріпленні та творчому використанні в роботі психологічних, психолого-педагогічних та методичних знань, пов’язаних з особливостями та засобами психокорекційної діяльності.

Формуванні та вдосконаленні психологічних умінь та навичок: • проведення психологічного спостереження як одного з прийомів і стадій психоконсультативної роботи;

 • ознайомлення з основними напрямками психотерапії та психокорекції;

 • оволодіння техніками різних напрямків психотерапії та психокорекції;

 • постановка та формулювання мети і завдань психокорекційної роботи, відповідно до основних її стадій;

 • встановлення контакту з об’єктом та суб’єктом психокорекційної роботи;

 • організація психокорекційної та психопрофілактичної роботи у навчальних закладах;

 • вивчення та використання методичної, наукової та популярної психологічної та педагогічної літератури з питань психокорекції особистісно-професійних цінностей;

 • постановка реальних, соціально та особистісно орієнтованих, науково обґрунтованих психологічних цілей і завдань з урахуванням передових психологічних засобів, прийомів та методик, апробованих психологічною практикою роботи зі студентами.

Формуванні навичок творчого індивідуального і комплексного підходу до суб’єкта психокорекційної роботи.

Об’єктом практики обрано особистісно-професійні цінності студентів-психологів, що навчаються на четвертому курсі.

Предметом – методи психокорекційної роботи щодо розвитку особистісно-професійних цінностей шляхом формування професійно важливих якостей.
Висновки
Узагальнення результатів проведеної психокорекційної роботи щодо розвитку особистісно-професійних цінностей шляхом формування професійно важливих якостей, дозволяє зробити такі висновки:

Підготовчо-діагностичний етап психокорекційної роботи передбачав: підготовку приміщення для проведення психокорекційної програми, психодіагностичних методик та бланків до них, необхідного матеріалу для використання при корекції; діагностування студентів за допомогою психологічних методик на визначення термінальних та інструментальних цінностей, факторів привабливості професії та мотивів вибору професійної діяльності та формування робочої групи.

Результати його проведення засвідчили, що деякі термінальні цінності професійної сфери мають низький рівень вираженості і це обумовлює необхідність психокорекційного впливу. 9 студентів погодилися на відвідування занять з психологічної корекції.

Настановчий етап психокорекційної роботи передбачав: ознайомлення учасників з метою та завданнями психокорекційної роботи, налаштування на активну роботу та співпрацю, налаштування на позитивний результат спільної роботи, мотивування на подальшу роботу та діагностування студентів на визначення термінальних та інструментальних цінностей, факторів привабливості професії та мотивів вибору професійної діяльності.

Результати його проведення засвідчили, що найбільш вираженими професійними цінностями є: розвиток себе, духовне задоволення, досягнення, а найменш вираженими виявилися професійні цінності: активні соціальні контакти та креативність.

Власне психокорекційний етап психокорекційної роботи передбачав: виявлення сутності особистісно-професійних цінностей та їх взаємозв’язок з професійно важливими якостями, формування і розвиток навичок активного слухання, знайомство з основними техніками активного слухання, виробити навички групової взаємодії, вироблення навичок групової взаємодії.

Етап визначення ефекту психокорекційної роботи передбачав: узагальнення отриманого досвіду студентами юнацького віку у процесі психокорекційної роботи, аналіз динаміки розвитку особистісно-професійних цінностей шляхом формування професійно важливих якостей у ході психокорекційної роботи, повторна діагностика термінальних цінностей професійної сфери з метою визначення ефективності психокорекційної роботи.

Результати проведення повторної діагностики засвідчили, що розвиток професійно важливих якостей вплинув на рівень вираженості термінальних цінностей професійної сфери таким чином, що цінності, що знаходилися на низькому рівні піднялися до середнього, а в деяких випадках до вищого рівня вираженості.

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що наша психокорекційна робота була ефективною.
ЗВІТ

про проходження психокорекційної практики

студента-практиканта 4 курсу 42 групи

спеціальність: психологія

Науменко Ігора Юрійовича
З 5.03.2012 р. по 16.04.2012 р. ми проходили психокорекційну практику в психологічному центрі казко терапії «Доктор сказка» під керівництвом Ткач Р.М.

За час проходження практики ми закріпили свої теоретичні знання в галузі психології та психотерапії за такими напрямками: конструювання персоніфікованої терапевтичної казки для клієнта, аналіз авторських казок (в рамках юнгівської психології), робота з асоціативно-символічними картами, діагностика (з дітьми та дорослими), методи групової роботи в аналітичній парадигмі, психотерапія по К.Г. Юнгу, ранні спогади за А. Адлером, персоніфіковані архетипи структури особистості, гештальттерапії, екзистенційна терапія, когнітивно-поведінкова терапія; оволоділи основними методами та техніками за цими напрямками та склали психокорекційну програму.

Тема нашої психокорекційної програми: «Розвиток особистісно-професійних цінностей шляхом формування професійно важливих якостей особистості».

Коротка характеристика психокорекційної програми:

1. Підготовчий етап:


 • ознайомити студентів-випускників із основними принципами і прийомами проведення психокорекційної роботи; сформувати позитивне ставлення до занять;

 • виявити сутність особистісно-професійних цінностей та їх взаємозв’язок з професійно важливими якостями.

2. Основной етап :

 • формування навичок співпраці, роботи в групі;

 • формування і розвиток навичок активного слухання. Знайомство з основними техніками активного слухання;

 • вироблення навичок групової взаємодії при прийнятті рішень;

 • розвиток впевненості у своїх здібностях, адекватності оцінювання власних можливостей, навчання прийомам регуляції своєї поведінки, розвитку позитивного мислення.

3. Заключний етап:

 • узагальнення отриманого досвіду досліджуваними юнацького віку у процесі психокорекційної роботи ;

 • аналіз динаміки розвитку особистісно-професійних цінностей шляхом формування професійно важливих якостей у ході психокорекційної роботи.

Коротка характеристика одного заняття.

На попередньому занятті клієнт повідомив нас про те, що він вважає себе недостатньо хорошим професіоналом, тому що певні його професійні якості нерозвинуті, ми допомогли йому розкрити сутність походження цих думок та повірити у власні сили та внутрішній потенціал для розвитку.Мета: корекція образу клієнта про себе як професіонала.

Завдання: вказати клієнту на його добре розвинуті професійні якості та допомогти знайти шляхи та способи розвитку бажаних професійних якостей.

Психокорекційна робота проводилася за допомогою асоціативно-метафоричних карток.

Вправа «Все знадобиться». Клієнту пропонувалося витягнути з колоди одну картку, вибрати на ній будь-який персонаж та приписати йому певні позитивні та негативні якості, які можуть знадобитися йому в професійній діяльності. Під час проведення вправи ми зафіксували проекцію клієнта і шляхом постановки запитань, привели клієнта до усвідомлення того, які з якостей, що він приписав казковому персонажу властиві йому, а які невластиві. Далі ми допомогли йому відшукати способи досягнення бажаних результатів, тобто здобуття потрібних якостей.

Вправа «Прокурор». Клієнт обрав найважливішу професійну якість, яку він хоче мати і ми запропонували йому уявити і проговорити те, що ця якість вже притаманна йому. Ми знову запропонували витягнути з колоди одну картку та вибрати на ній персонаж (живий або неживий – не має значення) та поспілкуватися із ним. Від свого імені клієнт мав говорити про те, що він хороший професіонал і володіє найголовнішою професійною якістю, від імені обраного персонажу – мав заперечувати. Ми фіксували усі твердження і потім зачитали йому, виявилося, що більшість заперечень – це слова людей з його близького оточення, його колег та знайомих і насправді він вже володіє необхідними професійними якостями, проте власний образ як професіонала бачить очима оточуючих. Ми допомогли йому це усвідомити, а також інтегрувати обидва образи в єдине ціле, що в подальшому слугуватиме йому ресурсом для саморозвитку.

Вправа «Помічники». Ми запропонували нашому клієнту уявити, що він досяг бажаних результатів у своїй професійній кар’єрі та розповісти в режимі «тут і тепер» про те, як він себе почуває в такому стані, як йому це вдалося. Потім ми запропонували йому з колоди карт «Персона» вибрати ті, що характеризують людей, які йому допомогли в реалізації мети. Він витягав і розповідав про своїх батьків, друзів та дружину, які завжди його підтримували і вірили в нього. Усвідомлення того, що в його житті й зараз є ці люди допомогло змінити ставлення до себе, своїх професійних та особистісних якостей та до професійної діяльності загалом.

Ми провели з ним ще два заняття і допомогли йому усвідомити і прийняти свою індивідуальність і виробити стратегію досягнення мети.Протокол А
Суб’єкт запиту: фізична особа, чоловік 28 років, економіст за фахом, знаходився на обліку в психотерапевтичному відділенні.

Зміст запиту: зниження рівня тривожності, контроль над панічними атаками.

Зміст бесіди з клієнтом: Спочатку ми познайомилися з клієнтом і запропонували йому сісти там, де йому буде найзручніше, далі запитали про вік, чим займається на даний момент, ким працює, як давно працює, де та яким чином він проходив курс лікування від панічних атак і як давно в нього виникла така проблема та чому. Клієнт відповідав на всі питання емоційно, постійно відволікався, був замкнений (руки та ноги схрещені), розповів, що за фахом він економіст, але тимчасово не працює, проходив курс медикаментозного лікування у приватній клініці, приймав певні пігулки при нападах і це допомагало, проте останні півтора роки жодних медикаментів на приймає, тому що не було потреби, до нас він звернувся по допомогу через те, що напади відновилися, відколи його дівчина зрадила йому. Ця ситуація викликала в нього стресовий стан, через що напади панічних атак відновилися. Ми запитали в чому саме проявляються ці напади, клієнт відповів, що його охоплює страх та паніка за своє здоров’я, йому здається, що скоро він позбудеться зубів і волосся або тяжко захворіє і звичайне хвилювання через біль в животі викликає в нього панічний напад. Далі в процесі бесіди ми довідалися, що раніше йому робили кілька серйозних операцій, що й послугувало причиною виникнення такого панічного хвилювання за власне здоров’я. Також клієнт обмовився нам, що в дитинстві йому не вистачало материнського тепла і, що дівчина, яка нещодавно пішла від нього, вагітна від іншого.

Ми уклали з клієнтом контракт на одну консультацію, метою якої буде зниження рівня тривожності та опанування технікою контролю власного емоційного стану, проте наголосили на тому, що для того, щоб повністю звільнитися від панічних атак можливо завдяки цілеспрямованій терапевтичній роботі, яка має тривати щонайменше п’ять занять один раз на тиждень. Клієнт погодився поки що на одну консультацію.

Нашою задача полягала у зниженні рівня тривожності та допомога клієнтові в опануванні техніки самоконтролю емоційного стану шляхом побудови логічних позитивно спрямованих ланцюжків умовиводів.

Для того, щоб знизити рівень тривожності та навчити клієнта контролювати свій емоційний стан, ми запропонували йому роботу з картками «Ох», попередньо відібравши з однієї колоди чотири картки зі словами: тривога, атака, звичка та спокій, відповідно до особливостей проблеми клієнта. Далі з іншої колоди клієнт по черзі вибирав інші чотири картки із зображеннями сюжетних малюнків і клав кожну картинку спочатку зверху на картку зі словом тривога, потім – атака, потім – звичка і на кінець – спокій, те саме з кожною наступною карткою. Коли він клав картинку на слово, то мав якось їх пов’язати. Таким чином він навчився в будь-якій ситуації переходити від стану тривоги, поступово через атаку та звичку до спокою. Також для зняття напруги ми порадили йому виконувати певні фізичні вправи, що полягали у поступовому напруженні спочатку рук, потім ніг та їх розслабленні. І вкінці консультації, ми запропонували клієнту аформацію: «Не тривога керує мною, це я керую тривогою», яка в майбутньому допоможе йому подолати чергову панічну атаку.

Під кінець консультації клієнт повністю розкрився, почав посміхатися й шуткувати, поза змінилася, стала більш розкутою.
Підпис студента-практиканта

Протокол Б
Суб’єкт запиту: студентка психологічного факультету, віком 21 рік, що навчається на четвертому курсі.

Зміст запиту: допомогти позбутися негативної якості, такої як лінь.

Зміст бесіди з клієнтом: ми розпочали бесіду зі знайомства, розпитування про навчання та захоплення. Клієнтка розповіла, що навчається в інституті на четвертому курсі психологічного факультету, проте навчається недуже, тому що інколи не може примусити себе зробити будь-що, захоплюється колекціонуванням свічок, вільний час раніше проводила з друзями, ходила до кінотеатру, проте вже давно з ними не бачилася. Ми запитали як давно лінь стала для неї проблемою і клієнтка відповіла, що це розпочалося відтоді як вона почала писати дипломну роботу, приблизно трьома місяцями раніше, вона не вкладається в строки, а вже почалася сесія і всі навколо їй кажуть, що якщо вона не перестане лінуватися, то й не зможе нічого вчасно завершити. І ми запитали чи завжди в неї було уявлення про себе, як про ліниву дівчину, яка нічого не встигне, вона відповіла, що раніше добре вчилася і ніхто нічого їй не казав, а тепер їй соромно за свою поведінку перед близькими людьми.

Зі слів клієнтки ми зрозуміли, що запит, який вона нам озвучила спочатку приховував більш глибоку проблему, а саме, викривлення само сприйняття під впливом суспільної думки. Тому наша задача полягала в корекції «Я-образу». Контракт уклали на одну консультацію.

Ми запропонували клієнтці роботу в рамках гештальттерапії, пояснили в чому полягає сутність цього напрямку і провели техніку «Работа с полярностями». Поставили посеред кімнати чотири стільці, навпроти і запропонували обрати будь-який. Коли вона сіла ми зайняли місця навпроти неї, таким чином, що інші два стільці залишилися вільними справа та зліва. Клієнтка спочатку мала пересісти на стілець, що стояв праворуч від неї і стати на деякий час тією негативною якістю, яку вона вказала, тобто лінню та розповісти від першої особи однини як вона себе почуває на цьому місці і що їй тут подобається, а що ні. Потім вона пересіла на стілець навпроти і уявила себе протилежною якістю, яку обрала сама, працьовитістю і розпочала дискусію між обома якостями, пересідаючи зі стільця на стілець. Ми фіксували усі вислови клієнтки в ролі позитивної та негативної якості і, коли вона завершила діалог із ними, ми запропонували повернутися на своє місце і розповісти в режимі «тут і тепер» як вона себе почуває. Далі ми зачитали усі вислови клієнтки в ролі негативної та позитивної якості і разом з нею дійшли висновку, що більшість фраз, які вона щойно промовила від імені працелюбства на адресу ліні, вона вже чула від своєї матері. Ми розпитали клієнтку про взаємовідносини із матір’ю і виявилося, що останні три місяці вони погано ладнають, через те, що матір звільнилася з роботи і зараз в неї повно вільного часу, який вона хоче приділяти своїй донці, проте робить це дещо специфічним шляхом – постійно сварить і втручається в особисте життя.

Коли ми знову повернулися до корекції «Я-образу», клієнтка розповіла нам, що такої проблеми як надмірні лінощі в неї ніколи не було, вона завжди вміло розпоряджалася власним часом, просто через те, що матір постійно повторює їй, яка вона лінива, вона й сама почала так думати про себе.Ми порекомендували клієнтці спокійно поговорити зі своєю матір’ю, сходити з нею до театру, музею чи просто пройтися по вулиці, щоб задовольнити її потребу в увазі. Якщо ж це не допоможе, краще буде на наступну консультацію прийти з нею разом.
Підпис студента-практиканта


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка