Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»Сторінка3/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Основна та старша профільна школа. 5-11-ті класи.
У класах основної школи (5-9-ті класи) викладання навчальних предметів варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється згідно з навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (листи або накази вказані у таблицях і переліках програм нижче).

При доборі відповідних навчальних предметів у 8–9-х класах для варіативної складової робочих навчальних планів необхідно врахувати зміст листа Міністерства освіти і науки України від
07.07.2008 № 1/9-433 «Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів», який вміщено у «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України,
№ 19-20-21, 2008. – С. 3-11».


Регіональний компонент варіативної складової робочих навчальних планів, який є обов’язковим, формується за рахунок таких спеціальних і факультативних курсів:

  1. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 5 клас / М.В. Татаринов, В.Г. Левчук; авт. кол. / схвалено на засіданні методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 26.05.2011, протокол № 2.

  2. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 6 клас / М.В.Татаринов; авт. кол. / схвалено на засіданні методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 17.05.2012, протокол № 2.

  3. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 7 клас / М.В.Татаринов; авт. кол. / схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 29.05.2014, протокол № 2.

  4. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 8 клас / М.В.Татаринов; авт. кол. / схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 29.05.2014, протокол № 2.

  5. Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 10 клас / М.В.Татаринов; авт. кол / схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 29.05.2014, протокол № 2.

  6. Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області / Татаринов М.В., Свіриденко О.С.; авт. кол. / схвалена на засіданні методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 26.05.2011, протокол № 2.

  7. Методичні рекомендації до навчальної програми «Харківщинознавство» спеціального курсу варіативної складової навчального плану ЗНЗ для учнів 8-9-х класів / автори: О.І.Грінченко, С.Л.Губіна та ін. / схвалена на засіданні методичної ради Комунального закладу «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» 27.05.2010, протокол № 2. Ця навчальна програма використовується у 8-х та логічно завершується у 9-х класах.

У старших класах профільної школи (10-11 класи) навчально-виховний процес за трьома рівнями здійснюється згідно з навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021 «Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа».

Спеціальний курс є навчальним предметом, який є обов’язковим для опанування учнями всього класу, та передбачає оцінювання навчальних досягнень згідно з пунктом 4 чинних Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, він входить до варіативної складової робочого навчального плану до відповідних годин гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Факультативний курс є необов’язковим для опанування всіма учнями класу, він запроваджується за вибором окремих учнів та їх батьків (осіб), які їх заміняють, не передбачає оцінювання навчальних досягнень, входить до годин варіативної складової робочого навчального плану після годин гранично допустимого тижневого навантаження на учня, спрямований на розширення та поглиблення наукових і прикладних знань, певних предметних компетентностей.

Під час оформлення додатків до робочих навчальних планів, що містять перелік навчальних програм за яким здійснюється викладання предметів як інваріантної, так і варіативної складових, заповнюються відповідні таблиці окремо для інваріантної та варіативної складових:
№ з/п

Навчальна дисципліна

Клас

Назва програми

Рік та видавництво

Тип (державна або авторська)

Ким дозволена до використання (ким затверджена)


1.

Українська мова

9-А

Українська мова. Програма для ЗНЗ із українською мовою навчання

2010

Державна

Лист Міністерства освіти і науки України від 000.000.000 № ____

Програми варіативної складової також наведено нижче з відповідними реквізитами. Наведений перелік навчальних програм для формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності дозволяє максимально врахувати специфіку організації навчально-виховного процесу у них, забезпечити задоволення освітніх потреб учнів відповідно до допрофілю та профілю навчання, сформувати широку варіативну складову для формування в учнів різних предметних компетентностей.Перелік програм варіативної складової підготували методисти Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
Будна С.М., Федченко С.Г., Зайцева О.А., Лелеко В.Г., Савіч О.М., Кротова І.В., Приходько А.І., Сідорчук В.П., завідувач Центру громадянського виховання Назарчук І.І.


Математика.

Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі у 5-11-х класах.

Частина І. Допрофільна підготовка. Математика. Частина ІІ. Профільне навчання.

(лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2011 № 1/11-6931)
з/п

Назва навчальної програми та прізвище, ім’я, по батькові її автора (-ів)

Фактична кількість годин на тиждень, яка може бути відведена робочим навчальним планом

Методичний коментар

про тип навчального курса

5

6

7

8

9

10

11


Математичні смарагди

Домбровська Л.С.

1

1

_

_

_

_

_

Факультативний курсМатематичний калейдоскоп

Гартфіль О.Р.

1

1

_

_

_

_

_

Факультативний курсРозв’язуємо текстові задачі

Заболотня Л.В.

1

1

_

_

_

_

_

Факультативний курсЦікава математика

Бондар Л.М.

_

1

_

_

_

_

_

Факультативний курсІсторичні цікавинки у математичних задачах

Показій А.П.

_

1

_

_

_

_

_

Факультативний курсРозв’язуємо прикладні задачі

Шевченко А.В.

_

1

_

_

_

_

_

Факультативний курсМатематичні обрії

Громко Л.В.

1

1

_

_

_

_

_

ГуртокЛогічні стежинки математики

Апостолова Г.В., Бакал О.П.

1

1

1

1

_

_

_

Факультативний курсЛогіка

Буковська О.І., Васильєва Д.В.

1

1

1

1

1

_

_

Факультативний курсВибрані питання алгебри

Гартфіль О.Р., Показій А.П.

_

_

1

_

_

_

_

Факультативний курсІсторія математики

Бевз В.Г.

_

_

1

1

1

_

_

Факультативний курсЗа лаштунками шкільної математики

Бевз В.Г., БурдаМ.І., Прокопенко Н.С.

_

_

1

1

1

_

_

факультативний курсГеометрія як практика, логіка і фантазія

Апостолова Г.В.

_

_

0,5

(1)

0,5

(1)

0,5

(1)

_

_

Факультативний курсМодуль числа

Апостолова Г.В.

_

_

_

0,5

0,5

0,5

0,5

Факультативний курс

1 година на тиждень, ІІ семестрРозв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В.

_

_

_

0,5

0,5

0,5

0,5

Факультативний курс

1 година на тиждень, І семестрЗа лаштунками підручника геометрії

Дем’яненко О.І

_

_

_

0,25

_

_

_

Курс за вибором

1 година на тиждень.Подільність цілих чисел

Белешко Д.Т, Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П

_

_

_

1

(0,5)


(0,5)

_

_

Курс за виборомНестандартні методи розв’язування
деяких рівнянь вищих степенів


Єргіна О.В.

_

_

_

(0,5)

0,5

_

_

Курс за вибором

2 години на тиждень – 8 клас

1 година на тиждень, І семестр – 9 класЗадачі економічного змісту в курсі алгебри

Яценко С.Є., Ткач Ю.М

_

_

_

0,5

0,5

0,5

_

Курс за виборомОрігаметрія

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

_

_

_

0,25

(0,5)

_

_

Курс за вибором

1 година на тиждень, 8 клас

1 година на тиждень, І семестр – 9 класДесять уроків гармонії

Сверчевська І.А.

_

_

_

_

1

_

_

Курс за виборомГеометричний практикум

Каліновська Л.І.

_

_

_

_

0,5

_

_

Курс за виборомГеометричні побудови

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

_

_

_

_

0,5

_

_

Курс за виборомГрафічні образи алгебраїчних рівнянь
і нерівностей


Єргіна О.В.

_

_

_

_

0,5

_

_

Курс за виборомНаближені обчислення та їх практичне застосування

Єргіна О.В.

_

_

_

_

0,25

_

_

Курс за вибором

1 година на тижденьВступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування

Кирдей І.Д.

_

_

_

_

1

_

_

Факультативний курс і курс за вибором для класів із поглибленим вивченням математикиФрактали

Канакіна Л.П.

_

_

_

_

0,25

_

_

Факультативний курс і курс за вибором для класів із поглибленим вивченням математикиПрикладна математика

Рудик О.Б.

_

_

_

2

2

2

2

Факультативний курс і курс за вибором для класів із поглибленим вивченням математикиПрограма з математики для учнів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю

Харік О.Ю.

6

6

4+3

_

_

_

_

Для спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів як курс за виборомПрограма факультативних курсів з математики

Бродський Я.С. та ін.

_

1,25

1

1,75

2

2

3

Для спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів як курс за виборомОснови логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні для учнів ліцею інформаційних технологій при ДНУ

Ентін Й.А.

_

_

_

1

1

_

_

Для спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів як курс за виборомОбернені тригонометричні функції

Грицик Т.А.

_

_

_

_

_

0,5

_

Курс за вибором для класів математичного та фізико-математичного профілів

2 години на тиждень.Ірраціональність у рівняннях, нерівностях
і алгебраїчних виразах


Єргіна О.В.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів математичного та фізико-математичного профілівЕлементи теорії чисел

Тебенко Д.Я., Тебенко О.О.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів математичного, фізико-математичного та інформаційно-технологічного профілівОбчислювальний практикум

Коновалова Г.А.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів природничо-математичного та технологічного напрямівПрикладні задачі на екстремум

Попова Л.К.

_

_

_

_

_

_

1

Курс за вибором для класів математичного та фізико-математичного профілівЗображення та геометричні перетворення

Кугай Н.В., Заїка О.В.

_

_

_

_

_

_

1

Курс за вибором для класів математичного та фізико-математичного профілівЗастосування похідної до розв’язання задач

Смішко А.С.

_

_

_

_

_

_

1

Курс за вибором для класів математичного та фізико-математичного профілівІнтеграл та його застосування

Романуха В.Б.

_

_

_

_

_

_

1

(0,5)

Курс за вибором для класів фізико-математичного профілюМатематичні моделі у фізиці

Бровко Г.В. та ін.

_

_

_

_

_

_

0,5

Курс за вибором для класів фізичного профілю

1 година на тиждень, І семестрФізична математика

Канакіна Л.П.

_

_

_

_

_

1

1

Курс за вибором для класів фізико-математичного профілюІсторія математики

Бевз В.Г.

_

_

_

_

_

1

1

Курс за вибором для класів природничо-математичного та технологічного напрямівПобудова зображень просторових фігур

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

_

_

_

_

_

0,5

_

Курс за вибором для класів технологічного напрямуОбчислення с системах комп’ютерної алгебри

Громко Л.В.

_

_

_

_

_

_

0,5

Курс за вибором для класів математичного, фізико-математичного та інформаційно-технологічного профілівІсторія тригонометрії

Грицик Т.А.

_

_

_

_

_

0,25

_

Курс за вибором для класів історичного, історико-філологічного, літературного та філософського профілівЕкономіко-математичне моделювання

Франчук Т.І., Шевчук Н.В.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів економічного профілюЗадачі лінійного програмування

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів економічного та технологічного профілівОснови фінансової математики та математичної економіки

Липчевський Л.В.

_

_

_

_

_

1

(1)

Курс за вибором для класів економічного профілюМатематика прибутків

Желтуха Т.В.

_

_

_

_

_

1

1

Курс за вибором для класів економічного профілюЗадачі економічного змісту в математиці

Ткач Ю.М.

_

_

_

_

_

1

1

Курс за вибором для класів економічного профілюКомп’ютерна математика для економістів

Сущук-Слюсаренко В.І.

_

_

_

_

_

_

0,5

Курс за вибором для класів економічного профілюРаціональні функції

Кравченко Н.Д.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів універсального профілюРівняння в курсі алгебри

Догару Г.Г.

_

_

_

_

_

2

1

Курс за вибором для класів універсального профілюФункції та алгебраїчні вирази на координатній площині

Апостолова Г.В., Липчевський Л.В.

_

_

_

_

_

1

_

Курс за вибором для класів універсального профілю

2 години на тиждень, ІІ семестр

Методи розв’язування задач з математики

Лахтадир Л.І.

_

_

_

_

_

1

1

Курс за вибором для класів універсального профілюМодуль числа

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

_

_

_

_

_

0,5

0,5

Курс за вибором для класів універсального профілю

1 година на тиждень, ІІ семестр

Розв’язування задач з параметром

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

_

_

_

_

_

0,5

0,5

Курс за вибором для класів універсального профілю

1 година на тиждень, І семестр

Готуємось до ЗНО

Апостолова Г.В.

_

_

_

_

_

3

2

Курс за вибором для класів універсального профілюФакультативний курс з геометрії для учнів
11 класу


Веретельник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І.

_

_

_

_

_

_

1

Факультативний курс для класів універсального профілюЦіла і дробова частини числа

Апостолова Г.В.

_

_

_

_

_

0,5

(0,5)

Курс за вибором для класів із поглибленим вивченням математикиВища математика

Морозов О.В.

_

_

_

_

_

2

2

Курс за вибором для класів із поглибленим вивченням математикиВведення у фраклальний аналіз

Цибко В.В.

_

_

_

_

_

_

1

Курс за вибором для класів із поглибленим вивченням математикиЕлементи стохастики

Лиходєєва Г.В.

_

_

_

_

_

_

0,5

Факультативний курс для класів із поглибленим вивченням математикиКомплексні числа та їх застосування

Шаран О.В.

_

_

_

_

_

_

1

Факультативний курс для класів із поглибленим вивченням математикиФізика
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка