Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»Сторінка4/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у 6-11-х класах


(лист Міністерства освіти і науки України від 19.06.2009 № 1/11-4349)


 1. Олексієвич Н.Л. Фізика дивовижного. 6-7 класи, пропедевтичний курс, 35 годин

 2. Ліскович О.В. Деякі питання з історії механіки. 8-9 класи, курс допрофільної підготовки, 17 годин

 3. Шигонова О.П. Фізика в авіації та космонавтиці. 8-11 класи, цикл з 10 програм з допрофільної та профільної підготовки, від 10 до 17 годин

 4. Гасанова І.В., Дума О. М. Класичні біофізичні дослідження. Історія зародження та розвитку. 9 класи. Курс допрофільної підготовки. 17 годин

 5. Гринюк О.М., Скороход С.В. Людина і Космос. 10-11 класи. Профільна підготовка. 35 годин.

 6. Чуйко О.В., Терещенко В. А. Фізика живої природи. 10-11 класи. Цикл з 4 програм з профільної підготовки для класів природничого напряму. По 17 годин.

 7. Гасанова І.В., Дума О. М. Фізика живих систем. 10-11 класи. Профільний курс, 35 годин.

 8. Гриценко Н.Л. Біологічна та медична фізика. 10-11 класи. Цикл з 5 програм для профільних класів природничого напряму по 17 годин.

 9. Вагіс А.І. Вступ до біофізики. 10-11 класи. Цикл з 3 програм для класів природничого напряму по 17 годин.

 10. Гузь В.В. Фізика й екологія людини у сучасному глобальному світі. 11 клас. Програма профільного курсу за вибором. 17 годин.

 11. Білоус С.Ю. Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук. 8-11 класи. Цикл з 7 програм для допрофільної та профільної підготовки.

 12. Павленко А. І. .Дивовижний світ оптичних явищ». 8-9 класи. Програма допрофільного курсу. 17 годин.

 13. Павленко А. І. Оптичні системи й прилади. 8-11 класи. Програма курсу за вибором для допрофільної та профільної підготовки. 17 годин.

 14. Колебошин В. Я. Експериментальне вивчення явищ у термодинаміці. 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 15. Колебошин В.Я. Експериментальне вивчення електромагнітних явищ. 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 16. Гладушина Н. О., Куландіна О.М. Елементи квантової теорії будови атомів. 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 17 годин.

 17. Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Методи розв'язування фізичних задач. 8-11 класи. Цикл із 6-ти програм курсів за вибором для допрофільної та профільної підготовки. По 35 (70) годин.

 18. Левшенюк В. Я., Левшенюк Я.Ф., Трофімчук А. Б. Методика розв'язування нестандартних задач з фізики. 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 70 годин.

 19. Кремінський Б.Г. Курс теоретичної підготовки до всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з фізики. 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 70 годин.

 20. Буряк Ю. В. Сучасні процеси виробництва. 10-11 класи. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 21. Голодаєва Л. П., Буряк Ю. В. Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки та техніки. 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

 22. Черков Б.В., Бубнова Н.О., Литвиненко Л.М., Себова Л.Г. Морехідна астрономія. 10-11 класи. Цикл з 3 програм курсів за вибором для профільних класів. По 17 годин.

 23. Каміна Р. Л. Природа і фізика. 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 17 (35) годин.

 24. Гладушина Н.О., Куландіна О.М. Шляхи становлення сучасної фізичної картини світу. 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 17 годин.

 25. Білоус С. Ю. Сучасна фізика та проблеми природознавства як основа філософії. 11 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів. 35 годин.

Біологія
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у
7-11-х класах

(лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 № 1/11-5142)


 1. Сябро С.А. Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 годин, із них 4 години резервні).

 2. Баранова Н.П. Психологія особистості. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 годин).

 3. Міхєєва Г.В. Життя рослин. Курс за вибором для учнів 7-х класів (35 годин, із них 3 години резервні).

 4. Вигівська Г.П., Матущенко Т.А. Світ кімнатних рослин. Факультативний курс для учнів 7-х, 8-х, 9-х класів загальноосвітніх шкіл (17 годин).

 5. Шендрик О.В. Аптека природи (І частина). Факультативний курс для учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл (35 годин, із них 2 години резервні).

 6. Шендрик О.В. Аптека природи (II частина). Факультативний курс для учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл (35 годин, із них 1 година резервна).

 7. Драган Г.І. Екологія (аутекологія) рослин. Курс за вибором для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх шкіл (35 годин, із них 1 година резервна).

 8. Буца О.Й. Охорона тварин. Факультативний курс для учнів 8-х (9)-х класів (35 год, з них 1 год резервна).

 9. Нагаєва Л.М. Основи медичних знань. Курс за вибором для учнів 8-х (9)-х класів (17 годин).

 10. Яковлєва Є.В. Організм людини очима біофізика. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (35 годин).

 11. Ігнатюк Л.М., Пугачова Н.І. Зоологія. Ботаніка. Курс за вибором для учнів 10-го класу (70 годин, із них 4 години резервні).

 12. Левченко М.Г., Матущенко Т.А. Мікробіологія з основами вірусології. Курс за вибором для учнів 8-х (9-х, 10-х) класів загальноосвітніх шкіл (17 годин).

 13. Пугачова Н. І., Ігнатюк Л.М, Мазаєва К.В. Латина – біологія. Курс за вибором для учнів 8-9-х класів загальноосвітніх шкіл (70 годин, із них 5 годин резервні).

 14. Міронець Л.П. Біологія і комп'ютер. Факультативний курс для учнів 7-го класу загальноосвітніх шкіл (35 годин, із них 4 години резервні).

 15. Крупич О.М., Мельник А.Р. Основи науково-дослідної роботи учнів. Факультативний курс для учнів 8-х (9)-х класів (70 годин, із них 2 години резервні).

 16. Коваленко С.О. Методи наукових досліджень. Програма курсу за вибором для учнів 9-х (10-х) класів (35 годин).

 17. Ягенська Г.В. Основи біологічної статистики в науково-дослідницькій роботі учнів. Факультативний курс для учнів 10-х (11)-х класів (17 годин).

 18. Задорожний К.М. Математичне обґрунтування біологічних досліджень. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 годин, із них 1 година резервна).

 19. Коршевнюк Т. В. Молекулярні основи метаболізму. Курс за вибором для учнів 10-х класів (17 годин).

 20. Волуца А.Д. Нуклеїнові кислоти. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (35 годин).

 21. Яковлєва Є.В. Біохімічні основи життя. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (35 годин).

 22. Даниленко Л.І., Підгора Н.В. Основи цитології. Програма курсу за вибором для учнів 10-х (11-х) класів (17 годин).

 23. Задорожний К.М. Порівняльна морфологія, анатомія і фізіологія рослин. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 годин, із них 1 година резервна).

 24. Ковалюк В.Г., Боднарюк О.М. Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (70 годин, із них 2 години резервні).

 25. Задорожний К.М. Порівняльна анатомія і фізіологія тварин. Курс за вибором для учнів 10-го (11-го) класу (17 годин, із них 1 година резервна).

 26. Ягенська Г.В. Адаптаційна фізіологія людини і тварин. Курс за вибором для учнів 11-х класів (35 годин, із них 4 години резервні).

 27. Лакоза Н.В. Фізіологія людини. Курс за вибором для учнів 10-го класу (35 годин).

 28. Задорожний К.М. Основи антропології. Курс за вибором для учнів 10-х (11)-х класів (17 годин, із них 1 година резервна).

 29. Задорожний К.М. Основи генетики людини. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (17 годин, із них 1 година резервна).

 30. Матяш Н.Ю., Сябро С.А. Основи популяційної генетики людини. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (17 годин, із них 1 година резервна).

 31. Кушнір А.І. Розв'язування задач з генетики. Курс за вибором для учнів 11-х (12-х) класів (70 годин, із них 6 годин резервні).

 32. Снітинський В.В., Калиновим Г.Л., Завірюха П.Д., Подзізей Б.А. Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії. Курс за вибором для учнів 10-11-х (11-12-х) класів (70 годин, із них 2 години резервні).

 33. Безусько А.Г., Мовчан Я.І. Вступ до проблеми біорізноманіття. Курс за вибором для учнів 11-х (-12-х) класів (17 годин).

 34. Матяш Н.Ю. Екологія людини. Курс за вибором для учнів 10-11-х класів (35 годин, із них 1 година резервна).

 35. Бабанов Д.А. Еволюційна біологія. Курс за вибором для учнів 11-х класів (12-х) класів (70 годин, із них 6 годин резервні).

 36. Бармак І.М. Узагальнення шкільного курсу біології. Факультатив для учнів 10-11-го класу (140 годин, із них 3 години резервні).

 37. Петренко Л.Т., Петренко Л.П. Еволюція систем органів. Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (105 годин, із них 3 години резервні).

 38. Кучук СЮ. Нанотехнології в біології. Програма факультативного курсу для учнів 10-11-х класів (17 годин).


Хімія
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у
8-11-х класах

(лист Міністерства освіти і науки України від 20.11.2009

1/11-9428)
 1. 5-6 класи. Основи хімічних знань. Факультативний курс авт.: Г. Кушнір, І. Сірко) 68 годин.

 2. 7 клас. Цікава хімія. Факультативний курс (авт.: О. Замулко, Ю. Смаглюк) 35 годин.

 3. 7 клас. Зв'язок між історичним розвитком та сучасною хімією. Факультативний курс (авт. І. Стеценко) 17 годин

 4. 8 клас. Хімія в побуті. Факультативний курс (авт. О. Замулко) 35 годин.

 5. 7 (8, 9) клас. Хімія і довкілля. Факультативний курс (авт. Т. Вороненко) 35 годин.

 6. 9 клас. Кроки до хімії. Факультативний курс (авт.: В. Бондар, І. Максимов) 12 годин.

 7. 9 клас. Розрахунки з розчинами. Факультативний курс (авт. І. Стеценко) 10 годин.

 8. 9 клас. У світі окисно-відновних реакцій. Факультативний курс (авт. І. Стеценко) 9 годин.

 9. 9 клас. Хімія живих організмів. Факультативний курс (авт. І. Стеценко) 10 годин.

 10. 10 клас. Розв’язування задач з хімії. Факультативний курс (авт. І. Овчаренко) 35 годин.

 11. 10 клас. Метали і неметали навколо нас. Курс за вибором (авт. І. Стеценко) 68 годин.

 12. 10 (11) класи. Безпека харчування. Курс за вибором (авт. Г. Гупаленко) 35 годин.

 13. 10-11 класи. Розв'язування задач з хімії. Факультативний курс (авт. С. Дехтяренко) 70 годин.

 14. 11 клас. Основи біохімії. Курс за вибором (авт. О. Бабенко) 48 годин.

 15. 11 клас. Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук. Курс за вибором (авт.: Л. Короп, О. Замулко, Ю. Смаглюк) 35 годин.

 16. 11 клас. Дослідження органічних речовин методами оптичної спектроскопії. Факультативний курс (авт. Л. Перешивана) 18 годин.

 17. 11 клас. Вибрані питання загальної та органічної хімії. Курс за вибором (авт. І. Стеценко) 68 годин.

 18. 7-11 класи. Розв’язування та складання завдань з хімії. Факультативний курс (авт.: В. Староста, К. Староста, К. Бреусова) 7 клас – 17 годин, 8 калс – 64 години, клас – 64 години, 10 клас – 64 години, 11 клас – 64 години.


Географія. Економіка. Основи споживчих знань
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у 5-11-х класах


Назва навчальної програми та прізвище, ім’я, по батькові її автора (-ів)

Підстави нормативно-правового забезпечення

Основи споживчих знань. 5-11 класи (Гільберг Т.В.) 5-6 класи – по 17 годин, 7 клас – 35 годин, 8 клас – 35 годин, 9 клас – 35 годин, 10-11 класи – 105 годин

Лист МОНУ від 28.12.2007 року №1.4/18-г-2099

Політична географія. Програма курсу за вибором. 10-11 класи. (автор О. Топузов, Т. Назаренко, Н. Сорока). 35 годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Географія культури. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. (автор Л. Мелько) 70 годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Геоекологія. Програма курсу за вибором для учнів профільної школи (автор П. Тищенко, О. Гавриленко) 68 годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Природні ресурси України. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. (автор Сікорська С., Козікова М.). 35 годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Озеленення населених пунктів. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. (автор Сікорська С., Козікова М.). 35 годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Глобалізація. Програма курсу за вибором для учнів 11 класів. (автор Н. Гражевська, Ю. Бицюра) 35 (70) годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Фінансова математика. Програма курсу за вибором для 10-11 профільних класів (автор Ю. Бицюра). 70 годин

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Моя економіка. Пограма допрофільної підготовки для учнів 8-9 класів. (автор Л.М. Кириченко, Л.П. Крупська).

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580

Програми, які рекомендовано МОНУ, використовувати для формування економічного профілю за рахунок курсу варіативної частини:
Основи підприємницької діяльності

Власна справа

Основи менеджменту

Основи інтелектуальної власності

Основи сімейного господарювання

Фінансова математика

Географічна економіка

Економічне моделювання та розв’язування економічних задачДані програми подані у виданні «Збірник програм з економіки для ЗНЗ. Частина 1, 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.

Лист МОНУ від 21.08.2010 року №1/9-580
Лист МОНУ від 10.08.2010 року №1/9-538


Українська мова
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі у 8-11-х класах

(лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України

від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361)


 • Курс за вибором «Школа журналіста. 8-11 класи» (В.І.Марущак).

 • Курс за вибором. 8 клас «Синтаксис простого та простого ускладненого речення (з поглибленим вивченням української мови)» (Т.Д.Гнаткович)

 • Курс за вибором «Юні мовознавці. 8 клас» (Л.В.Бутрин, М.М.Николин).

 • Факультативний курс «Синтаксис сучасної української мови. Просте речення. 8 клас» (Л.В.Осаулець)

 • Факультативний курс «Культура мовлення. 8 клас» (В.В.Качуровська)

 • Курс за вибором «Лексикографія української мови. 9 клас» (М.І.Степанюк).

 • Курс за вибором «Мова як генетичний код народу. Допрофільна підготовка і профільне навчання. 9(10) клас» (В.І.Цимбалюк).

 • Курс за вибором «Синтаксис складного речення. 9 клас (з поглибленим вивченням української мови)» (Т.Д.Гнаткович).

 • Курс за вибором «Лінгвістична лабораторія. 8-9 класи» (В.Г.Заєць).

 • Факультативний курс «Цікава орфографія. 9 клас» (Л.В.Бондарчук).

 • Курс за вибором «Основи журналістики. 10 клас» (Л.І.Денисюк).

 • Курс за вибором комунікативної компетентності старшокласників «Робота з навчальними текстами» 10 клас (О.М.Шуневич).

 • Факультативний курсу «Орфографічний практикум.10-11 класи» (Л.М.Кочергіна).

 • Факультативний курс «Практикум із синтаксису української мови. 10-11 класи» (С.Л.Глоба).

 • Факультативний курс «Шкільна риторика» 5-11 класи (М.В.Крайний, Д.І.Сабадош, О.І.Семен).

 • Навчальна програма для використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук «Українська мова» (Л.А.Кузьменко).

 • Курс за вибором «Практикум з правопису української мови. 8-9 класи» (С.А.Омельчук).


Українська література
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі у 8-11-х класах

(лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України

від 29.06.2010 №1.4/18-Г-362)


 • Курс за вибором «Виразне читання» 10 клас (І.М.Сипко).

 • Курсу за вибором «Художня література в контексті світової культури» 10(11) клас (Т.О.Яценко, З.О.Шевченко).

 • Факультативний курс « Українська фантастична проза» 10-11 класи (Н. М. Логвіненко).

 • Курс за вибором «Сонет в історії української і світової літератур» 10(11) клас (С.П.Паламар, В.О.Братко).

 • Курс за вибором «Сучасна українська література» 10-11 класи (В.І.Пахаренко, Н.А.Пахаренко, О.I.Meсевря, С.І.Січкар).

 • Курс за вибором «Поетична лабораторія» 10-11 класи. (В.Коваленко).

 • Факультативний курс «У світі поетичного слова» 8(9) клас (В.І.Цимбалюк).

 • Факультативний курс «Чарівний світ поезії» 10(11) клас (В.І.Цимбалюк).

 • Факультативний курс «Історія давнього українського письменства» 9 клас (О.В.Голик).

 • Факультативний курс «Історія українського письменства» 11 клас. (Л.С.Гуменна).

 • Факультативний курс «Доба Козаччини в українській літературі» 10-11 класи (Т.В.Руса, Л.П.Хміль, Р.О.Леськова, Л.С.Семенюк).

 • Курс за вибором «Літературна студія» 9-11 класи. (Г.В.Баран).


Світова література
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у
8-11-х класах

(лист Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-360)
1. 10 клас. Виразне читання (авт. Л. Сипко). Курс за вибором (35 годин). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 30.04.2010 р. № 1/11-3632).

2. 10-11 класи. Малі та середні жанри художньої прози у світовій літературі ХІХ-ХХІ ст. (авт. О. Ревнивцева, О. Гузь). Курс за вибором (35 годин). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 30.04.2010 р. № 1/11-3633).

3. 8(9) клас. Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві. (авт. М. Терещенко). Курс за вибором (35 годин). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.01.2010 р. № 1/11-105).

4. 10-11 класи. Японська література XX ст. (авт.: В. Юрчак, Г. Вовчок, Л. Малигіна, Л.Шиленко, Ю. Яременко). Курс за вибором (35 годин). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 30.04.2010 р. № 1/11-3634).

5. 8-11 класи. Англійська література (авт.: В.Юрчак, О. Свенціцька, Л. Юлдашева). Курс за вибором (35 годин).

6. 9-11 класи. Література США (авт.: В. Юрчак, Л. Головка, Л. Краскова). Курс за вибором (35 годин).

7. 9-11 класи. Французька література (авт.: Н. Терлига, Ю. Терлига). Курс за вибором (35 годин).

8. 9-11 класи. Німецькомовна література (авт.: В. Юрчак, Л. Бондаренко, С. Полозенко). Курс за вибором (35 годин).

9. 10(11) клас. Іспанська література (авт. Н. Швидка). Курс за вибором (35 годин).

10. 9 клас. Світова література в контексті світового мистецтва (від античності до романтизму) (авт.: Л. Іванова, М. Гаврилюк). Курс за вибором (35 годин).

11. 10 клас. Світова література в контексті світового мистецтва (XIX-початок XX ст.) (авт.: Л. Іванова, М. Гаврилюк). Курс за вибором (35 годин).

12. 11 клас. Постомодернізм як явище сучасної літератури (авт.: Л. Іванова, М. Гаврилюк). Курс за вибором (35 годин).

13. 9 клас. Романтизм у контексті світового літературного процесу (світова та українська література) (авт.: О.Янкович, І.Ханчук) Факультативний курс (17 годин).

14. 10-11 класи. Зарубіжні письменники та Україна (авт. І. Волинець). Курс за вибором (35 годин).

15. 9-11 класи. Зарубіжні письменники та Україна (авт. Т. Ялтанець). Курс за вибором (35 годин).

16. 9 клас. Основи книжкової та мультимедійної культури. (авт.: В. Синюк, В. Скопюк). Факультативний курс (17 годин).


Російська мова
Перелік програм курсів за вибором, спеціальних курсів і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у 5-11-х класахНазва навчальної програми та прізвище, ім’я, та по батькові її автора (-ів)

Нормативно-правове забезпечення навчальної програми

Російська мова. Програма курсу за вибором (4 клас – вводный курс, 5-8 клас – основний курс). Автор Фролова Т.Я. По 35 годин на рік.

Рекомендовано МОНУ (лист від 13.07.2005 №1/12-2645)

Російська мова. Програма курсу за вибором (5 клас – вводный курс, 6-8 клас – основний курс). Автор Фролова Т.Я. По 35 годин на рік.

Рекомендовано МОНУ (лист від 13.07.2005 №1/12-2645)

Російська мова. Програма курсу за вибором (6 клас – вводный курс, 7-9 клас – основний курс). Автор Фролова Т.Я. По 35 годин на рік.

Рекомендовано МОНУ (лист від 13.07.2005 №1/12-2645)

Російська мова. Програма курсу за вибором (7 клас – вводный курс, 8-9 клас – основний курс). Автор Фролова Т.Я. По 35 годин на рік.

Рекомендовано МОНУ (лист від 13.07.2005 №1/12-2645)

Російська мова. 5-9 класи. Факультативний курс. Автор Л.В. Давидюк.

Рекомендовано МОНУ (лист від 22.05.2009 №1/9-353)

Російська мова. Програма факультативних курсів. 5-11 класи. Автори Бикова Є.І., Давидюк Л.В.

Рекомендовано МОНУ (лист від 16.09.2003 року №1/11-3967)


Трудове навчання. Технології
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка