Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» Доротюк Олена ВолодимирівнаСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище №11 м.Хмельницького»

Робочий зошит

з виробничого навчання для проведення практичних занять

g:\новая папка\yak-oformiti-vidryadzhennya-u-vihidni-dni.jpg

Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»

Доротюк Олена Володимирівна

Майстер виробничого навчання
Тема, над якою працює: «Розвиток ділової та творчої активності учнів на уроках виробничого навчання»
Назва матеріалу:

«Робочий зошит з виробничого навчання для проведення практичних занять»
Анотація: Цей зошит для тих, хто крокує в ногу з часом та готує себе до опанування обраної професії.

У робочому зошиті наведено основні теоретичні відомості з теми: «Облік грошових коштів» які є опорним конспектом при вирішенні практичних ситуацій.

У зошиті надані завдання для виконання індивідуальної роботи під час практичних занять за розділами, які передбачені навчальною програмою.

Запропоновані завдання допомагають розвинути ініціативу та вміння самостійно вирішувати ситуації, дають змогу набути професійних здібностей, які необхідні фахівцям в процесі трудової діяльності, виробити навички та уміння використовувати набуті практичні знання на практиці.

Цей посібник розроблено на допомогу викладачу та рекомендований для учнів професійних навчальних закладів зі спеціальності «Конторський службовець (бухгалтерія)»

Мета вивчення:


Після вивчення даного матеріалу учні повинні знати:


 • порядок організації грошового обігу та розрахунки, ведення касових операцій;

 • організацію синтетичного та аналітичного

обліку готівки й інших грошових коштів;

 • порядок документування касових операцій та організацій з іншими грошовими коштами.Після вивчення матеріалу учні повинні вміти:


 • використовувати рахунки 30 «Каса» та 33 «Інші кошти»;

 • заповнювати документи з обліку готівки та інших грошових коштів;

 • розв’язувати практичні ситуації.image
ЗМІСТ


  • Економічна сутність грошового обігу і розрахунків.

  • Загальний порядок ведення касових операцій.

  • Документування касових операцій з іншими грошовими коштами.

  • Характеристика рахунків з обліку готівки.

  • Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках грошового обліку.

  • Завдання до виконання

  • Індивідуальне завдання

  • Тематичне оцінювання

Використана література
Опорний конспект   1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунків

image

Згідно з П(С) БО4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти України – банкноти та монети.

Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію, за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реєстрацію продукції та іншого майна, називають готівковими рахунками.

Розрахунки можуть здійснюватись не тільки в готівковій, а й в безготівковій формі.

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства - отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам.

Завдання обліку грошових коштів і розрахунків :


 • Правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових і готівкових розрахункових операцій.

 • Своєчасне та правильне документування операцій з руху грошових коштів і розрахунків.

 • Забезпечення грошових коштів і цінних паперів у касі підприємства.

 • Контроль за витрачанням грошових коштів.

 • Своєчасне та точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості.

 • Періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості.d:\ю.і\робоча\картинки\logo.jpg


  1. Загальний порядок ведення касових операцій

Організація роботи в касі

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу.

Каса підприємства – це преміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.image

В касі підприємства може зберігатися готівка, цінні папери, придбані у інших підприємств (акції, облігації тощо), грошові документи, які є бланками суворого обліку.Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі підприємства.

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити обладнання каси і належне зберігання цінностей у касі та при їх транспортуванні.

Посадова МВО, яка завідує касою, видачею та прийманням грошей і цінних паперів на підприємстві, називається касиром. На цю посаду працівник призначається наказом керівника підприємства, зобовязаний під розписку ознайомитись з порядком ведення касових операцій і укласти договір про повну матеріальну відповідальність всіх прийнятих ним цінностей.
Касир несе відповідальність за збереження грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, які знаходяться на зберіганні в касі.


Йому забороняється передовіряти доручені йому обовязки іншим особам. Під час здійснення касових операцій двері до приміщення каси повинні бути замкнені з середини.


Готівкова виручка – це сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим підприємством через їх каси, каси банків, інших фінансових установ, чкі надають послуги з переказу грошей, та підприємств поштового зв’язку. Вона не повинна перевищувати 10 тисяч гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.


ГОТІВКА


З рахунків банку

надходженняУ вигляді виручки

КАСА


виплата

Виключно на цілі, які вказані в грошовому чеку та не заперечать законодавству Україниimage

Господарські потреби, проведення розрахунків з бюджетом

Так


Чи є податкова заборгованість?

Оплата праці

Ні

Рис. Надходження готівки в касу та можливості її використання.


Ліміт залишку готівки

Підприємства можуть зберігати в касі готівку тільки в межах ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством.


Для кожного підприємства ліміт залишку готівки встановлюється банками з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, розміру касових оборотів.
Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинна здаватися для зарахування на поточний рахунок у порядку і в строки, встановлені та узгоджені з установою банку, в якому відкрито поточний рахунок один із наступних способів:

 • до денних і вечірніх кас банківських установ;

 • інкасаторам НБУ або установ КБУ до наступної здачі до банку;

 • до об’єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних банківських установ.

Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі.


У випадку, якщо для підприємства ліміт залишку готівки в касі не встановлено, все наявна в його касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною, і повинна здаватися до банку.


 1. Документування касових операцій

Касові операції оформлюються документами типові міжвідомчі форми яких затверджені Міністерством статистики України за згодою НБУ та Міністерства фінансів України, і які повинні застосовувати без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:  • КО-1 «Прибутковий касовий ордер»;image

  • КО-2 «Видатковий касовий ордер»;

  • КО-№, За «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

  • КО-4 «Касова книга»;

  • КО-5 «Книга обліку прийнятих та виданих касових грошей».

Законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням засвідчують документи, що називаються касовими ордерами.

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового ордера (ПКО), підписаного головним бухгалтером. У ПКО зазначається сума цифрами та прописом, від кого прийнято гроші та на якій підставі. При цьому особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром.image

Витрачання готівки з каси оформляється видатковим касовим ордером (ВКО). Він підписується керівником і головним бухгалтером підприємства або особами ними уповноваженими. У випадку видачі грошей окремій особі за видатковим касовим ордером касир повинен вимагати пред’явлення документу, який засвідчує особу отримувача та містить фотикартку й особистий підпис власника.Порядок оформлення прибуткового косового ордеру:

   1. Особа, яка має намір здати гроші, з’являється в бухгалтерію.

   2. Бухгалтер виписує ПКО.

   3. Реєстрація ПКО в Журналі реєстрації КО.

   4. Передача ПКО касиру для здійснення операцій.

   5. Перевірка касиром правельності оформлення документа.

   6. Отримування готівки касиром.

   7. Касир підписує ПКО, погошає його штампом.

   8. Видача квитанції особі, яка внесла гроші в касу.

   9. ПКО реєструється в касовій книзі.

   10. Передача звіту касира та ПКО на перевірку.

   11. Відображення операцій з надходження готівки в Відомості 1.1.

   12. Відображення операцій у Головній книзі.Порядок оформлення видаткового касового ордеру:

 1. Особа, яка має намір отримати кошти, з’являється до головного бухгалтера.

 2. Головний бухгалтер визначає наявність дійсної потреби у видачі коштів.

 3. Головний бухгалтер виписує ВКО.

 4. ВКО передається на підпис керівнику, який видає дозвіл на видачу коштів.

 5. ВКО реєструється в бухгалтерії у Журналі реєстрації КО.

 6. ВКО передається до каси.image

 7. Особа, яка отримує готівку, записує суму прописом і дату, ставить підпис.

 8. Касир видає готівку та ставить підпис підтвердження про здійснення операцій.

 9. ВКО реєструється у Касовій книзі.

 10. Передача звіту касира головному бухгалтеру.

 11. Відображення операцій в Журналі 1.

 12. Відображення операцій з видачі готівки у Головній Книзі.

top5

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві

відображаються в Касовій книзі.

Кожне підприємство, яке має касу, веде тільки одну Касову книгу в національній валюті та окремо на кожну іноземну валюту. Касова книга повинна бути пронумерованою, прошнурованою та опечатаною печаткою. Всі записи здійснюються у 2-х примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою темного кольору. Перші примірники аркушів залишаються в Касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними та є звітами касира.
Приписки та необумовлені виправлення у Касовій книзі забороняються.
Звіт касира – це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і є відривним листом Касової книги з додатком прибуткових і видаткових Касових документів.

 1. Характеристика рахунків з обліку готівки

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства.Рахунок «Каса» має такі субрахунки:image

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

На підприємствах, де працюютьопераційні каси, відкриваються субрахунки;

303 «Операційна каса в іноземній валюті».
За дебетом рахунку 30 «Каса» відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата готівки.

Аналітичний облік може вестися за кожною операційною касою або касиром, що забезпечує реєстрацію функції збереження майна власника, а також за видами валют.

Найбільш достовірний аналітичний облік ведеться у звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі.

Рахунок 33 «Інші кошти» призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів та про кошти в дорозі.Рахунок «Інші кошти»має такі субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»

332 «Грошові документи в іноземній валюті»

333 «Грошові кошти в дорозі в наіональній валюті»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»
На дебеті рахунку 33 відображається надходження до каси коштів та кошти у дорозі, на кредеті - вибуття та списання.


 1. Відображення операцій

з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку
Синтетичний облік за рахунками 30 «Каса», 33»Інші кошти» ведеться в Журналі 1 та Відомостях 1.1, 1.3.

У фінансовій звітності вимірювання та узагальнення даних про наявність і рух грошових коштів здійснюється в єдиній грошовій одиниці, що забезпечується завдяки дії принципу єдиного грошового вимірника.
КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА

ГОЛОВНИЙ КАСИР

БУХГАЛТЕР Функціональні

обов’язки

Права


Відповідальність

Надходження КАСА ПІДПРИЄМСТВА: Витрачання

грошей обладнання готівки

Первинні документи

Касова Звіт

книга


Інвентаризація Бухгалтерія

готівки
Головна Записи до

книга регістрів обліку
Фінансова

звітність

Рис. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

______________________________________________________________________________________________________________________________c:\users\admin\desktop\документы\зошит\the-old-paper-and-quill-pen-vector-material_15-2179.jpg

__________________________________________
Облік грошових коштів

Кореспонденція рахунків


Зміст господарської операції

Кореспонденції рахунків

дебет

кредет

1

2

3

4

1image

Одержанно готівку в погашення:

- довгострокової заборгованості

- одержаних раніше векселів

- заборгованість від покупців


30

3030

16

3436


2

Передано гроші з операційної каси в касу підприємства

30

30

3

Одержано кошти з банку в касу

30

31

4

Внесено готівку учасником споживчого товариства

30

41

5

Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету

30

48

6

Одержано в касу:

30

50


- довгострокову позику

- фінансову допомогу на зворотній основі

30


55


- короткострокову позику банку

30

60

7

Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам

30

66

8

Одержано готівкою:

- виручку від продажу товарів

- штрафи, пені, неустойки

- надзвичайні доходи готівкою


30

3030

70

7175

9

Оприбутковано лишки готівки в касі

30

719

10

Передано гроші з каси до банку

31

30

11

Передано гроші інкасатору

33

30

12

Проведено передопдату за газети та журнали

39

30

13

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства

66

30

14

Виявлено нестачу готівки в касі

947

30


Завдання до виконання

Практичне заняття №1

Тема: Заповнення прибуткових ордерів

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка