Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» Доротюк Олена ВолодимирівнаСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4

Завдання 1. 1

Засновник ТзОВ «ОКС» Петренко О.Ф. сплатив у касу підприємства 5000грн. як внесок у статутний капітал. Дата внесення – 19.07.п.р., підстава внески у статутний капітал. За фактом надходження грошових коштів скласти Прибутковий касовий ордер №333 від 19.07.п.р. Відобразити господарські операції в журналі проведень.Завдання 1. 2

19.07.п.р. з поточного рахунку ТзОВ «ОКС» за чеком № 1267875 від 19.07.п.р.

Отримано грошові кошти для таких цілей:

- на операційно – господарські потреби – 1200грн.

- на відрядження – 250 грн

За фактом надходження грошових коштів скласти Прибутковий касовий ордер №334 від 19/07/п.р. та відобразити господарські операції в журналі проведень.Завдання 1.3.

Користуючись реквізитами підприємства, запропонованим в додатках, а також наведеними додатковими даними, заповнити наступні первинні документи: • п’ять прибуткових касових ордерів;

 • журнал реєстрацій касових ордерів.

Додаткові дані:

Протягом 19 липня g.р. на ТзОВ «ОКС» відбулись наступні операції: 1. Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби в сумі 150 грн.

 2. Видано під звіт з каси головному технологу Ткачуку Тимофію Кириловичу для придбання запасних частин 150 грн. Паспортні дані: серія ВМ № 123541, виданий Корольовським відділом внутрішніх справ м. Житомира 11.03.96р.

 3. Внесено учасником Захаренко З.О. готівку в касу як внесок до

статутного капіталу в сумі 500грн. 1. Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком КА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 2500грн.

 2. Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП – 1834 в сумі 45 грн.

 3. Видано заробітну плату робітникам основного виробництва підприємства в сумі 2500грн.

 4. Придбано головним технологом Ткачуком Тимофієм Кириловичем запасні частини на суму 120грн.

 5. Повернуто в касу залишки не використаних підзвітних сум.

 6. Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів 200грн. Паспортні дані: Серія ВМ № 240001, виданий Богунським відділом внутрішніх справ м. Житомира 27. 12.п.р.

 7. Отримано виручку від реалізації стільців в касу в сумі 400грн.

 8. Здано готівку на поточний рахунок банку в сумі 500грн.

Завдання 1.4.

1) Заповнити прибуткові касові ордери № 340 та № 341

2) Заповнити Книгу реєстрації касових ордерів.

Вихідні дані

Залишок в касі на початок дня (20.07.п.р.) – 50грн. На протязі дня відбулись такі господарські операції: 1. КО № 340 Одержано з поточного рахунку в касу на командировочні витрати 185 грн.

 2. КО № 341 Від Федоренко Сергія Володимировича надійшли в касу кошти в погашення заборгованості від квартиронаймача 300 грн.

 3. КО № 521 Сіваковій Тетяні Василівні видана матеріальна допомога за наказом № 33 від 30.11.п.р. 60 грн

 4. КО № 522 Здано на поточний рахунок з каси виручка від реалізації продукції в сумі 200грн.

 5. Здано інкасатору у вечірню касу банка по квитанції № 52/ 01

від 02.12.п.р. в сумі 70грн.

Залишок в касі на початок дня (21.07.п.р.) – 205грн. На протязі дня відбулись такі господарські операції:

1) КО № 342 Одержано по чеку з поточного рахунку на виплату заробітної плати за ІІ половину листопада в сумі 5300 грн

2) КО № 343 Одержано від Свиридова Анатолія Петровича в погашення

3) КО № 524 Видано Гринь І.О. під звіт на командировочні витрати 40грн.

4) КО № 525 Видано заробітну плату працівникам за ІІ половину листопада по Розрахунковій відомості № 15, 4900 г
Практичне заняття №2

Тема: Заповнення видаткових ордерів

Завдання 2.1

19.07.п.р. касиром Сьоміною Г.С. виконується здача грошових коштів, отриманих від О. Ф. Петренко як внесок до статутного капіталу, у розмірі 5000 грн. на поточний рахунок підприємства у Львівській філії «Укрсімбанку» (підстава – наказ № 10 від 19.07.п.р. про перерахунок вкладу засновників). Скласти Видатковий касовий ордер №515 та відобразити господарські операції в журналі проведень.Завдання 2.2

За вихідними даними завдання 1.3 виконати:

Користуючись реквізитами підприємства, запропонованим в додатках, а також наведеними додатковими даними, заповнити наступні первинні документи:


 • п’ять видаткових касових ордерів

 • журнал реєстрацій касових ордерів.

Завдання 2.3

За вихідними даними завдання 1.4 заповнити видаткові касові ордери № 521

та № 522. Заповнити Книгу реєстрації касових ордерів.

c:\users\admin\desktop\документы\зошит\the-old-paper-and-quill-pen-vector-material_15-2179.jpg

Розв’язок:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Практичне заняття №3Тема: Заповнення Касової книги. Звіт касира.

Завдання 3.1

За вихідними даними завдання 1.3 виконати:

Користуючись реквізитами підприємства, запропонованим в додатках, а також наведеними додатковими даними, необхідно скласти:


 • Касову книгу;

 • звіт касира за 19.07 п.р.;

Завдання 3.2

За вихідними даними завдання 1.4 виконати:

- Підготувати звіт касира за 20.07.__р. та 21.07.__р

Завдання 3.3

Заповнити журнал реєстрації господарських операцій та скласти Касову книгу по підприємству ТзОВ «ОКС» за 22.07п.р.

Ліміт в касі, установлений банком в сумі 150,00 грн.

Залишок на початок становив 125,50 грн.

(ВКО з № 526 та ПКО з № 344 )

Журнал реєстрації господарських операцій по ТзОВ «ОКС» за 22.07. п.р.
п.п.


Зміст господарських операцій

Сума,

грн


Дт

Кт

1

Надійшло і оприбутковано до каси готівку з

основного рахунку в банку на виплату заробітної

плати за попередній місяць

Підстава: Чек № 327214 від 22.07 _р.33002

Надійшла до каси виручка від реалізації продукції

17203

Сплачені з каси нараховані дивіденди

1654

Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми. Здав комірник Іващенко С.К.

Підстава: авансовий звіт № 12 від 22.07 _р.145

Видано депоновану заробітну плату Свиридовій В.П.

Паспорт – НС № 142768 виданий Черкаським МРВ УМВС України від 04.09.2000 р.123


6

Видана зарплата по платіжній відомості № 8 за липе-

нь місяць працівникам і службовцям.33007

Виплачена готівка робітнику експедитору Сидоренко

Р.С. за перевезення продукції.

Підстава: ТТН


638

Видано з каси підзвіт Соколенко В.І. на прид-

бання канцтоварів.

Паспорт: НС 246371 виданий Кіровоградським МРВ УМВС України від 21.05.97р.

Підстава: наказ № 112 від 21.07._р.509

До каси повернено МВО Зорею Л.Г. відшкоду-

вання матеріальних збитків.2410

Оплачені з каси придбані матеріальні цінності від

ВАТ «Авангард» через експедитора Косенко К.П.80,4011

Внесено грошові кошти від Іщенко І.П. на попов-

нення статутного фонду.

Підстава: заява від 19.07. __ р.


2012

Здано у вечірню касу банку через інкасатора Петрен-

ко І.В. залишок готівки в касі.

Підстава: супровідна відомість до грошової суми з

Виручкою.1300c:\users\admin\desktop\документы\зошит\the-old-paper-and-quill-pen-vector-material_15-2179.jpg
Розв’язок:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка\563439.jpg

_____________________________________________________________________
Практичне заняття №4

Тема: Заповнення Об’яви на внесок готівки.

Завдання 4.1

Заповнити об’яву на внесок готівки №33 від 21 квітня 2008 р., за вихідними даними


Вихідні дані

Реквізити Дані
1. Рахунок №000342756

2. Від кого надійшла загальна сума 500 грн. СП «Зір» Борисенко Г.П.

3. Банк одержувача та одержувач Укрсоцбанк

4.Призначення внеску За матеріали

5. Вкладник (п-ва) Борисенко Г.П. ( касир п-ва)

6.Бух -р п-ва Гросус Ольга Іванівна.

7.Касир банку Протас Ірина Миколаївна 8. МФО №0402001

В ордері записуємо Дт 301 рах

Кт 000342756 (№ рах-ку п-ва)
Завдання 4.2.

Заповнити об’яву № 25 на внесок готівки 10 січня поточного року за навчання на р/р 26008500110637 в АКАБ «Україна» м. Черкаси МФО 359414, код 287518 Черкаський політехнічний інститут. Здала готівку Кирпа Л.С – 800 грн.


Завдання 4.3.

Заповнити картку із зразками підписів і відписком печатки СП «Обрій» р/р 26081500110637 інд. Код 748262

I підпис – директор Олексієнко Віктор Федорович.

II підпис – гол .бух. Ластівка Валентина Вікторівна

Адреса: с. Антипівка т. 5-62-95, Черкасінбанк.Зразки підписів і печатки звірив начальник рай сільгоспуправління Бережний Л.Д.
Розв’язок:____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c:\users\admin\desktop\документы\зошит\the-old-paper-and-quill-pen-vector-material_15-2179.jpg

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка\domashnyaya-buhgalteriya.jpg

Практичне заняття №5

Тема: Заповнення платіжної відомості. Заповнення чека на одержання готівки
Завдання 5.1.

Заповнити чек №1 на отримання готівки на 18500 грн. Одержано в касу на виплату з/пл. Отримала касир Федюк О.С. (паспорт НС №238941, виданий Золотоніським МРВ УМВС 02.01.п. р.). Кошти отримано з р/р № 26008500110637. Чекова книжка в АКАБ «Україна». Видано готівку 10.01.п.р. Заповнити корінець чеку.


Завдання 5.2.

Заповнити заяву на отримання чекової книги № 125 від 30.01.п. р. По заяві отримати букову книжку на 50 чеків з № 1738900 по № 1738950 ГВ. Книгу оформила касир Павлова О.П.


Завдання 5.3.

Заповнити платіжну відомість (вимогу) № 1392 від 28.11.п.р. яка надійшла в банк платника 3.01.п. р. Платник і відвантажував ПП «Марос», код 00121248. Р/р № 00467011894843 в АКАБ «Україна» м. Золотоноша, МФО 354109. Платіжна відомість (вимога) встановлена на 720 грн. Постачальник (вантажовідправник) і одержувач Золотоніський хлібокомбінат (код 87651213) р/р № 26005551022001 в м. Черкаси «Інкомбанк» м. Золотоноша. Груз відвантажено з хлібокомбінату до ПП «Марос». Договір № 341 від 12.01.п. р. Дата відвантаження 15.01.п. р. Спосіб відправки грузу – автомашина борошна ВАЗ-56, ТТН № 177841.Практичне заняття №6

Тема: Складання кореспонденції рахунків по касових операціях.

Завдання 6.1.

Скласти кореспонденцію рахунків по касовим операціям.

Вихідні дані:

№ п/п

Зміст операцій

Сума, грн

Дт

Кт

1

Касовий ордер №73

Надійшла і оприбуткована до каси готівка з основного рахунку в банку на виплату заробітної плати за серпень місяць.

Підстава: Чек № 327214 від 05.09.п. р.


33002

Касовий ордер № 74

Надійшла до каси виручка від реалізації продукції17203

Касовий ордер № 91

Сплачені з каси нараховані дивіденди1654

Касовий ордер № 75

Надійшла до каси невикористаний залишок підзвітної суми.

Здав комірник Іващенко С.К.

Підстава: авансовий звіт № 12 від 05.09.п. р.145

Касовий ордер № 92

Видано депоновану заробітну плату Свиридовій В.П. за липень місяць поточного року.

Паспорт – НС № 146274 виданий Черкаським МРВ УМВС України від 04.03.п. р.

Підстава: заява від 04.09.п. р.1236

Касовий ордер № 93

Видана зарплата по платіжній відомості № 8 за серпень поточного року. працівникам і службовцям.3307

Касовий ордер № 94

Виплачена готівка робітнику експедитору Сидоренко Р.С. за перевезення продукції.

Підстава: ТТН


638

Касовий ордер № 95

Видано з каси підзвіт Соколенко В.І. на придбання канцтоварів.

Паспорт - НС 246371 виданий Кіровоградським МРВ УМВС України від 21.05.97 р.

Підстава:наказ № 112 від 05.09.п. р.509

Касовий ордер №76

До каси повернуто матеріально-відповідною особою Зорею Л.Г. відшкодування матеріального збитку.2410

Касовий ордер № 96

Оплачені з каси придбані матеріальні цінності від ВАТ «Авангард» через експедитора Косенко К.П.80,4011

Касовий ордер № 77

Внесено грошові кошти від Іщенко І.П. на поповнення статутного фонду.

Підстава: заява від 05.09.п. р.


2012

Касовий ордер № 97

Здано у вечірню касу банку через інкасатора Петренко І.В. залишок готівки в касі.

Підстава: супровідна відомість до грошової суми з виручкою.


1300

Практичне заняття №7

Тема: Заповнення платіжний доручень та книги реєстрації платіжних доручень.

Завдання 7.1

Скласти платіжне доручення №25 від 12.01.п.р. на перерахування коштів Кіровоградському заводу «Будмаш» (код 11123528). Р/р – 220128000 м. Кіровоград. Приватбанк МФО 12409, за трактор ТТ – 23 згідно рах № 95, від 28.11.п. р. на суму 11800 грн. В тому числі ПДВ – 1967,00 Золот. з-д ім. Лепсе (78512830 код). Р/р 22011004 Приватбанк м. Зол-ша, МФО № 348215.top5

Завдання 7.2

Заповнити книгу реєстрації платіжних доручень.

Завдання 7.3 Заповнити платіжні доручення№ п/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Первинний документ

1.

Перераховано попередню оплату продавцю за (обладнання) будівлю.

371

311

платіжне доручення

2.

Перераховано збір до Пенсійного фонду з р/р.

651

311

-

3.

Оплачено транспортні послуги.

63

31

-

4.

Оплачено постачальнику вартість трактора (авто):

- Запис для постачальника

- Запис для покупця


311


631

377


311

виписка банку,

платіжне доручення5.

Перерах. поперед. оплату підряднику за реконструкцію будівлі.

371

311

платіжне доручення

6.

Отрим. поперед. оплату готівковими грошовими коштами за обладнання.

301

681

ПКО

7.

Отрим. поперед. оплату за будівлю від покупця.

311

681

виписка банку

8.

Отрим. суму відшкодування шкоди від винної особи.

311

375

-

9.

Перерахов. До бюджету частину суми відшкодування.

641

311

платіжне доручення


Практичне заняття №8

Тема: Ознайомлення з випискою банка. Складання кореспонденції рахунків по банківським виписках.

Завдання 8.1.

Сформулювати зміст г/о та вказати первинні документи на підставі невідомої кореспонденції рахунків:

1.Дт 15 Кт 30 6.Дт 30 Кт 361

2.Дт 30 Кт 46 7.Дт 92 Кт 30

3.Дт 30 Кт 311 8.Дт 83 Кт 701

4.Дт 33 Кт 30 9.Дт 30 Кт 50

5.Дт 372 Кт 30 10.Дт 62 Кт 30
Завдання 8.2.

Дати відповіді на питання на підставі чинного законодавства.


 1. На кого поширюється порядок ведення касових операцій в національній валюті?

 2. Як повинні здійснюватися розрахунки готівкою під-ств всіх форм власності, а також з громадянами?

 3. Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі?

 4. Що повинні робити з готівкою, якщо ліміт залишку невстановлений взагалі?

 5. Як може використовуватися готівкова виручка під-ств та інші надходження готівки в касу?

Завдання 8. 3.

Скласти кореспонденцію рахунків по банківським випискам.


Кореспонденція рахунків з обліку коштів на рахунках в банках


№ п/п

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

1

Надійшла й оприбуткована до каси готівка (в т.ч. валютні кошти) з відповідних рахунків в банку (на виплату зар. плати, премій, пенсій, допомоги тощо).2

Надійшла до каси виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) основних засобів та інш. активи від вітчизняних покупців.3

Погашення дебіторської заборгованості готівкою.4

Надійшла до каси готівка, від працівників під-ва за товари продані в кредит за форменний одяг тощо.5

Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми.6

Внесені до каси організаціями – постачальниками, послуг зв’язку води, газу, енергії. Суми пов’язані з перебором тарифу. Повернення сум постачальниками раніше їх перерахованих, але не використаних планових.7

Повернення до каси раніше виданих авансів.8

Надійшла до каси готівка від покупців і замовників.9

До каси надійшла готівка по раніше висунутим претензіям.10

Замовники внесли до каси готівку в рахунок їх вкладів до статутного капіталу під-ва.11

До каси надійшли суми заборгованості від квартиронаймачів, різних підприємств і осіб, у т.ч. від батьків по виконавчим листам від працівників за паливо, матеріали.12

Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств.13

Надійшла до каси готівка від внутр. підрозділів, що мають окремі баланси.14

Надійшли до каси суми процентів по векселях: доходів від ділової участі в інших підприємствах дивідендів по цінних паперах.15

До каси повернуті лишки одержаної зар.плати.16

До каси повернуто відшкодування мат.збутку.17

Одержані кошти від позикодавців.18

Придбані й оприбутковані матеріальні активи з оплатою з каси.19

Оплачені готівкою різні загальновиробничі і загальногосподарські витрати.20

Оплачені з каси придбані матеріальні цінності.21

Витрати майб. періодів оплачені з каси.22

Оплачені готівкою придбані товари.23

Оплачені готівкою витрати по відвантаженню реалізації продукції.24

Національні й валютні кошти здані з каси на рахунки в банках.25

Викуплені в акціонерів належні їм акції. Придбані за готівку різні грошові документи.26

Сплачена готівкою заборгованість постач. Видані аванси за часткову готовність продукції. Заборгованість покуп.і замовникам за вистав. Претензії.27

Виплата працівникам з каси відрахувань на соц.. страхування. пенційне забезпеч. Допомогу багатодітним сім’ям.28

Сплачена належна прац. під-ва зар.плата. Підзвітні суми, кредит за продані товари та ін.29

Сплачені з каси нараховані дивіденди.30

Відображена нестача готівки в касі.31

Сплачені суми одноразової допомоги, а також за репресивн.позовами.32

Списування сум цільових коштів витрачених з каси.33

Придбані грошові документи з оплатою через банк (путівки, марки) викуплені в акціонерів власні акції.34

Векселі придбані й оплачені з рахунків в банках.35

Погашена заборгованість перед постачальниками і підрядчиками.36

Відображення суми авансів, виданих під поставку матеріальних цінностей тощо.37

Погашена різна заборгованість перед покупцями і замовниками у зв’язку з перерахуваннями.38

Помилково списані банком суми.39

Сплачені векселі: погашена заборгованість по векселям.40

Перераховані платежі до бюджету (прибутковий податок, податок на додану вартість).41

Погашення заборгованості з відрахування органам соціального страхування.42

Перерахування авансу підзвітним особам.

Практичне заняття №9

Тема: Записати операції по касових документах
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка