Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» Доротюк Олена ВолодимирівнаСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4

у журнал реєстрації господарських операцій.
Завдання 9.1.

Записати операції та вказати первинні документи у журналі реєстрації господарських операцій.
№ п/п

Зміст операції

Сума

Дт

Кт

1

Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби.

1502

Видано підзвіт з каси головному технологу Ткаченку Тимофію Кириловичу для придбання запасних частин. Паспорт ВМ 123541 виданий Кіровоградським відділом внутрішніх справ 11.03.96.

1503

Внесено учасником Захарченко З.О. готівку в касу, як внесок до статутного капіталу.

5004

Отримано кошти в касу з поточного рахунку за чеком ХА № 123456 для виплати заробітної плати працівникам.

25005

Оплачено готівкою послуги по перевезенню обладнання із залізничної станції до складу підприємства АТП 1834.

456

Видано заробітну плату робітникам основного виробництва.

25007

Придбано технологом Ткаченком Т.К. запасні частини.

1208

Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум.

309

Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну позику на придбання товарів.

Паспорт ВМ 240001. Виданий Богунським відділом внутрішніх справ м. Житомира 27.12.97.20010

Отримано виручку від реалізації стільців в касу.

40011

Здано готівку на поточний рахунок банку.

500
Практичне заняття №10

Тема: Підрахунки оборотів з дебету і кредиту, виведення залишків.

Завдання 10.1.

Вказати кореспонденцію рахунків.

Підрахувати обороти з дебету і кредиту, вивести залишки.Довідка про залишки за систематичними рахунками

Номер

рахункуНазва рахунку

Сума грн..

дебет

кредит

10

Основні засоби

78066
13

Знос основних засобів
27323,1

14

Довгострокові фінансові вклади

5430
20

Матеріали

7837,6
11

Малоцінні необоротні активи

685,2
13

Знос малоцінних необоротних активів
228,4

23

Основне виробництво

41946
39

Витрати майбутніх періодів

14,1
30

Каса

5
131

Розрахунковий рахунок

4226
63

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками
62780

36

Розрахунки з покупцями і замовниками

278000
64

Розрахунки з бюджетом
4530

65

Розрахунки по соц.. страхуванню
14268

66

Розрахунки з персоналом по оплаті праці
47560

37

Розрахунки з різними дебіторами

804,2
68

Розрахунки з різними кредиторами
1247

44

Прибутки та збитки

71311-60

104870

40

Статутний капітал
220000

60

Короткострокові кредити банка
5519,2

Всього

488325,7
Розшифровка залишків незавершеного виробництва:

По об’єкту № 12 – 13982 грн.

По об’єкту № 13 – 27964 грн.

Господарські операції

Зміст операції

Сума,грн.

1

Відповідно виписки з розрахункового рахунку

а) зараховані виплати від замовників у кінцевий рахунок;

б) зараховані виплати від Приладобудівного заводу в сплату за виконані обсяги робіт до закінчених технологічних етапах і комплексах робіт (оплата проміжного рахунку по будівельному об’єкту №13)

278000
176700


В) списано кошти в сплату рахунків постачальників;

Г) одержано за чеком для виплати з/плати;

Д) списано в погашення заборгованості із соц.. страхування;

Е) списано в погашення заборгованості перед бюджетом;

Ж) списано в погашення заборгованості по банківських кредитах.


60000

47000


14200

4500


320000

2

Акцентований рахунок Енергобанка за використану електроенергію :

А) для двигунів будівельних машин;

Б) загальногосподарські потреби.

545


23

3

Акцентовані платіжні вимоги поставника за одержані конструкції і деталі.

84000

4

Списуються основні будівельні матеріали, використані на будівництво:

Об’єкта №12

Об’єкта №13

42630


70035

5

Звіт касира:

А) за платіжною відомістю видана з/ плата за першою половину місяця;

Б) видана депонована з/ плата.

46800


200

6

Використано інші матеріали на господарські потреби.

28

7

Використано паливо для будівельних машин.

420

8

Списуються основні будівельні матеріали, використані :

А) на установку будівельних машин;

Б) на будування тимчасових не титульних споруд.

10,8


735,6

9

Нарахована і розподілена з/ плата

А) працівникам на будівництво:

Об’єкту №12

Об’єкту №13

Б) працівникам, зайнятим на обслуговуванні будівельних машин та механізмів;

В) працівникам із установки будівельних машин;

Г) працівникам із будування тимчасових споруд;

Д) ГТР і службовцям.34956


58424
120

141


9

182


10

Нарахований резерв на сплату відпусток будівельним працівникам

933

11

Проведені відрахування на соц.. страхування від нарахованої з/ плати ( суму визначити, викор. Дані операції №9)

А) на соц.. страхування;

Б) до Пенсійного фонду.


?

?12

Нарахована амортизація:

А) будівельних машин і механізмів;

Б) службових приміщень будівельного управління

330


8

13

Списуються некапітальні витрати, зв’язані з будівництвом тимчасових.

114

14

Нарахований знос на тимчасові споруди на будівельному майданчику.

57

15

Акцентований рахунок субпідрядника

Сантехмонтаж за виконанні роботи:

По об’єкту №12

По об’єкту №1372

28016

Розподілити і списати затрати з експлуатації будівельних машин і механізмів:

Машини відпрацювали:

На об’єкті № 12 450 – змін

На об’єкті №13 650 - змін


?

?17

Списується накладні витрати:

На об’єкт №12

На об’єкт №13

?

?18

На основі акта приймання будівельно – монтажних робіт виставлені рахунки Приладобудівному заводу на вартість виконаних робіт по об’єкту №13.

566740


19

Списується фактична собівартість виконаних робіт по об’єкту №13 ( суму визначити)

?


20

Визначити результат від здачі закінчених об’єктів (суму визначити)

?

21

Сплачені рахунки субпідрядника Сантехмонтаж за виконані роботи

3520

22

Одержана оплата від Приладобудівного заводу в кінцевий розрахунок за виконаний об’єкт №13.

503388


23

Проведений залік раніше отриманий платежів від Приладобудівного заводу об’кта №13.

176700


24

Списано на фінансовий результат витрати.

?

25

Списана на фінансовий результат фактична собівартість

?

26

Списана на фінансовий результати сума доходів від реалізації

?

27

Нарахований податок на прибуток

?

28

Визначений фінансовий результат

?


Практичне заняття №11

Тема: Складання оборотної відомості по рахунках. Складання балансу підприємства.

Завдання 11. 1.

Скласти оборотну відомість по рахункам. Скласти баланс підприємства

Господарські операції за________рік.п/п


Назва документа

Зміст операції

Сума грн..

часткова

загальна

1.

Виробничі звіти, розрахунково – платіжні відомості, облікові листи роботи механізаторів, наряди і табеля.

Нарахована і розподілена з/ плати:

А) трактористам – машиністам, причіпникам і іншим робітникам за виконані роботи із вирощування і збирання пшениці;

Б) робітникам і дояркам, які обслуговують молочне стадо;

В) робітникам і обслуговування основних засобів;

Г) загальновиробничому персоналу рослинництва;

Д) загально – виробничому персоналу тваринництва;

Е) адмінперсоналу.

70000

65000
3000
7000
10000
15000


2

Бухгалтерська довідка

Проведені відрахування від фонду оплати праці до фонду соціального страхування.

Суму визначити3

Акт на посів насіння і виробничий звіт

Використане насіння на посів.
78000

4

Вимога

Списані матеріали, використані на вирощування пшениці;

А) мінеральне добриво;

Б) отрутохімікати (засоби захисту рослин);

В) нафтопродукти.14000


6000

20000


40000

5

Відомість використання молока

Використано корми на утримання молочного стада.
251780

6

Накладні

Списані матеріали, використані на утримання молочного стада:

А) лікувальні матеріали (засоби захисту).

Б) підстилка (інші затрати)


4000


2000

6000


7

Вимога, лімітно – забірні карти

Списані мастильні матеріали, використані на утримання с/ господарських машин, тракторів, комбайнів, кормороздаточних машин та іншої техніки.


2868

8

Відомість нарахування амортизації

Нарахована амортизація на основі засоби:

А) машино – тракторного парку та обладнання;

Б) основних засобів загальновиробничого призначення:

- рослинництва

- тваринництва

В) основних засобів адмінперсоналу


10000
3000


2560

4800


20360


9

Повідомлення страхової компанії

Нараховані страхові платежі держаного страхування:

А) посіви пшениці;

Б) поголів’я молочного стада;

В) майна загальновиробничого призначення:

- рослинництва;

- тваринництва;

Г) майна адміністративного призначення.


4920


3140

1692


2000
940

30000


10

Бухгалтерська довідка

Розподілені в кінці року витрати на утримання основних засобів і списані на затрати по :

А) рослинництво:

Б) тваринництво.

17000


13000

30000

11

Накладні і рахунки

Оприбуткована протягом року за плановою собівартістю основа продукція:

А) рослинництва – зерно пшениці 25000ц., за ціною 9грн. 60 коп. за 1ц.;

Б) тваринництво – молоко 18000ц., за ціною 18 грн. 50 коп., за 1 ц.;

Приплід – 750 голів за ціною 46 грн. за 1 голову.
333000
345000240000
36750012

Акти, бухгалтерські довідки

Оприбуткована за фактичною собівартістю інша продукція:

А) рослинництва – солома (корма) 28000ц.

Б) тваринництва – навіз, внесений для удобрення посівів пшениці

14000
500013

Бухгалтерська довідка

Розподілені в кінці року загальновиробничі витрати і списані:

А) загальновиробничі витрати рослинництва;

Б) загальновиробничі витрати тваринництва;

Суму визначити14

Бухгалтерська довідка

Списана в кінці року різниця (відхилення) між плановою і фактичною собівартістю продукції:

А) зерна пшениці;

Б) молока;

В) приплоду.


?c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка\images.jpeg

Завдання 1

Скласти журнал реєстрації господарських операцій відповідно виписки банку за 20___рік, та перевірити правильність підсумків по ній.
До виписки банку з поточного рахунку надаються наступні документи:


  • Чек ТОВ «Веселка» №787 від…(дата виконання практичної роботи);

  • Платіжне доручення на оплату за використану електроенергію № 3144 від...(дата виконання практичної роботи);

  • Платіжне доручення на оплату за отримані товарно-матеріальні цінності № 3145 від...(дата виконання практичної роботи);

  • Платіжне доручення на оплату заборгованості по податками № 3146 від...(дата виконання практичної роботи);

  • Платіжне доручення виконаних послуг №2240 від...(дата виконання практичної роботи);

  • Рахунок фактура на оплату за рекламу № 1243 від...(дата виконання практичної роботи);

  • Квитанція на здану в банк виручку від послуг, що надійшли до каси підприємства № 647 від...(дата виконання практичної роботи)

Виписка банку

МФО 35619 штамп банку

Криворізький філіал АКБ УСБ дата попередня

Одиниця виміру,гривні ТОВ «Веселка»Виписка з поточного рахунку № 26008131112624 дата……

Вид доку-мента

МФО

Рахунок коренспо-ндуючий

№ докум.

Шифр отриманих коштів

дебет

кредит

Вхідний залишок

1384-64
3

305619

10025231100

787

40

4500,00
3

305619

10025131100

787

43

640,00
3

305619

10025131100

787

53

450,00
1

305653

26008213600100

3144
8456,34
1

305750

2600315118001

3145
1248,15
1

305834

26006618340001

3146
2347,68
1

306748

26005351

2240550,00

12

305619

100541200

12433179,00

6

305619

260042795

64725934,76

Підсумок оборотів

дебет

17642,77кредит
29663,76

Вихідний залишок (на кінець дня)
13405,33


Розшифровка позначень:

3 – чек 40 – зарплата

1 – платіжне доручення 43 – витрати на відрядження

12 – рахунок фактура 53 – витрати на господарські потреби

6 – квитанція на здачу виручки

Залишок на кінець дня перерахувати

Примітки до порядку виконання практичної роботи

При виконані різних варіантів практичної роботи необхідно відповідно примірнику прізвищ «Учбового журналу відвідувань знань» кожну суму вхідного залишку виписку банку збільшити та умовно прийнятої для розрахунку цифру «20».

Наприклад, учень за номером списку журналу «15» збільшує суму залишку на початок звітного періоду у 20 разів. В результаті розрахунку сума вхідного залишку на поточному рахунку дорівнюватиме 1684 грн. (1384,64+(15*20)).

Відповідні розрахунки вхідного залишку на поточному рахунку по конкретному варіанту проводяться по вище вказаній методиці.


Розв’язок: c:\users\admin\desktop\документы\зошит\the-old-paper-and-quill-pen-vector-material_15-2179.jpg

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c:\documents and settings\admin\рабочий стол\новая папка\yak-zdiysnyuyetsya-vidshkoduvannya-vitrat-na-vidryadzhennya.jpg

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка