Державної адміністраціїСторінка2/7
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ресурси Інтернету для предметів художньо-естетичного циклу

Лілія Халецька, методист ПОІППО

ім. М. В. Остроградського


Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підвищити ефективність викладання предметів художньо-естетичного циклу. Цьому сприяють:

- Новизна роботи з комп`ютерною технікою. Технічні засоби навчання (ТЗН) створюють додатковий інтерес учнів до занять.

- Робота з комп`ютерною технікою, ТЗН спонукають учнів виявляти самостійність, проявляти ініціативу, знаходити джерела інформації тощо (вчить учитися).

- Застосування аудіовізуальних можливостей сучасної техніки дозволяють створювати на заняттях той емоційний фон, який забезпечує ефективну роботу учнів.

- Комп`ютер дозволяє опрацювати і систематизувати величезні обсяги інформації, що в умовах дефіциту друкованих видань у сільській школі є, можливо, єдиним і головним джерелом інформації для учнів і вчителів.

- Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють швидко реагувати на потреби учнів і вчителів (контрольну роботу, роздатковий матеріал на урок можна при потребі підготувати і роздрукувати кожному учню перед уроком за перерву).

- Застосування техніки для створення мультимедійних уроків, електронних версій уроків з їх величезними можливостями унаочнити навчальний матеріал.

Доступ до Internet дозволяє учням і вчителям бачити можливості сучасного суспільства в області інформаційних технологій і мати доступ до необмеженого джерела інформації з усього світу. Стає можливим доступ до сучасних електронних бібліотек та енциклопедій» [2, с.115].

До цієї проблеми зверталися науковці: Н. Д. Бєлявіна, С. В. Ковальова, І. М. Красильников, Є. В. Орлова, та інші. Для використання комп'ютерних програм у процесі навчання педагогові необхідно якнайретельніше проаналізувати запропонований матеріал, розробити методику проведення таких уроків, провести аналіз засвоєних знань школярами і переконатися в доцільності їх впровадження. Перед учителем постає завдання органічного включення комп'ютерної техніки в канву уроку, зберігаючи при цьому традиційні визначення нових психолого-педагогічних і методичних позицій.

Структура таких занять буде залежати від поставленої мети уроку, інформації про результати засвоєння матеріалу, методів і прийомів навчання, рівня підготовки і розвитку учнів та місця комп'ютерних програм у вивченні теми. Але для вчителя предметів художньо-естетичного циклу комп`ютерні технології можуть бути як помічником, так і ворогом, якщо занадто захоплюватися ними і забути про «живу» музику, емоції та спілкування. В той самий час краще використати комп`ютер, ніж продемонструвати учням неякісну репродукцію картини або зіграти музичний твір із помилками. Комп`ютерні технології є незамінними помічниками для якісної та ґрунтовної інтеграції мистецтв на уроках музичного, образотворчого мистецтва і особливо художньої культури.

Одержання та опрацювання через Internet різноманітної мистецької інформації стає новим напрямом у розвитку пізнавального інтересу учнів до художньої культури.

Мета такої роботи з учнями: простежити, в який спосіб мережа може сприяти розвитку дитячої уяви, і захопити школярів знаходити, читати й насолоджуватися творами мистецтва в просторі мережі. У ході реалізації цього підходу, яка надається через Internet, використовуються такі технічні компоненти мережі, як Web (веб), електронна пошта та засоби спілкування в режимі реального часу, що дозволяє дітям у бібліотеках досліджувати літературні й музичні твори, разом працювати та спілкуватися між собою. Такі послуги давно вже існують у країнах Європи, зокрема, у Великій Британії, ними користуються учні звичайних шкіл із 8-11 років. Діти надсилають свої коментарі та міркування до інформаційної «дошки», а також реагують на коментарі інших. Вони мають можливість створювати власні сторінки, висловлюючи на них свої враження і погляди, роблять огляди прочитаного й прослуханого та розміщують їх в Internet. Як вважають британські колеги, школярі, таким чином, можуть ознайомитися з різноманітною літературою і музикою, одночасно підвищувати рівень електронної писемності, тобто вдоско­налювати своє вміння користуватися електронною поштою та розробляти Internet-сторінки.

Виділимо основні напрями застосування телекомунікаційних технологій у навчанні:


 • інформаційна діяльність;

 • навчальна діяльність;

 • комунікативна діяльність.

Розглянемо ці напрями. Так, інформаційна діяльність дозволяє одержувати нові знання в навчанні – це пошук та опрацювання різноманітної інформації за допомогою мережі. Одним із завдань школи, на думку вчених (О. Довіяло, Е. Машбиць, Е. Хвилон), стає не передавання учням всієї сукупності знань, накопичених людством, а формування їх самостійно. У традиційному навчанні головним джерелом інформації була книжка, підручник, посібники, довідники. З появою телекомунікаційних мереж з'явилося нове джерело знань. Доступ до матеріалів за допомогою Інтернету дає школяреві можливість самос­тійно вивчати потрібну йому інформацію, створювати свій власний банк навчаль­них матеріалів, зберігаючи їх на локальному комп'ютері.

Завдання викладача, який здійснює навчання з використанням такої телекомунікаційної технології, полягає в нав­чанні учнів використанню ресурсів Інтер­нету; постановки змістовних навчальних завдань, що залучають їх опрацювати ці ресурси; організації індивідуальної і групової діяльності для аналізу інформації, її обговорення або колективної роботи з нею.

Навчальна діяльність школярів відбувається самостійно під час опрацювання тих або інших навичок, застосовуючи отримані знання з предмета через мережу Інтернет.

Комунікативна діяльність – один із найважливіших, на думку зарубіжних педагогів, видів навчальної діяльності, здійснюваний через електронну пошту і служби реального часу (Online Conferencing). У такій формі взаємин учителя й учнів виникають нові стосунки: функція викладача стає менш керуючою, але більш направляючою, підтримуючою, консультативно-експертною.

Використання електронної пошти і дискусійних груп (rec.music. та інші подібні ієрархії іншого сервісу Інтернету – Usenet) для комунікації варто розглядати як додаткову форму діяльності під час вивчення музичного матеріалу.

Країни Європи пішли шляхом створення спеціалізованих Internet-центрів і класів з online-доступом. Аналогічний підхід уже застосовується в нашій країні, проте технічне оснащення шкіл не завжди дозволяє створити такі класи. Тому реально використовувати можливості Internet можуть приватні школи та добре оснащені заклади освіти. В Полтавській області таким прикладом, зокрема, є ЗОШ № 13 та ЗОШ № 19 м.Полтави, Лубенська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Чорнухинська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Г. С. Сковороди та Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Розглянемо на прикладах особливості, які вносить глобальна мережа в навчальний процес вивчення предмета «Художня культура».

Учні можуть вести діалоги через електронну пошту (e-mail), створювати матеріал для Web-сторінок, діставати цікаві комп'ютерні навчальні програми, подорожувати за матеріалом з мистецтва.

Для вчителя будуть цікавими такі розділи Web-сторінок, які дозволяють дітям увійти в архів. Це загальне джерело багатьох видів інформації про види мистецтв, записаної як професійно, так і аматорами. Є матеріали про колекції компакт-дисків із записами класичної музики, тексти пісень, гітарні акорди і фотографії музикантів. Викликає інтерес база даних народної музики. Вона дозволяє здійснити пошук та вихід на екран текстів народних пісень і навіть прослухати мелодію пісні.

Деякі сервери пропонують учням інформацію про популярну музику, інтерв'ю з музикантами і навіть короткі відео сюжети, там можна одержати інформацію про музичні матеріали, у секторі «фестивалі і концерти» – про виконавців, прослухати програму концертів, прочитати історію створення фестивалю, його напрямок, у секторі «музика і хаос» – насолоджуватися сполученням сучасної звукової палітри, ознайомитися з оркестровими групами, вивчити тему «комп'ютерна графіка і музика», відвідати музичний музей у Стокгольмі, Лейпцизі та інші, працюючи як на уроці, так і в позаурочний час, удома.

Використовуючи мережу Internet, можна заглибитися в інформаційну базу даних до найменших дрібниць, досліджувати, ознайомитися за гіпертекстовими посиланнями з думками спеціалістів. Він містить адреси доступу до музичних навчальних матеріалів і центрів музичної освіти.

Для викладачів художньої культури існує можливість запиту та одержання будь-якої навчальної інформації: ознайомлення з навчальними планами і курсами, що діють у різних країнах; документами з архівів музичних музеїв, театрів; інформацією про композиторів, виконавців, музичні інструменти.

Така інформаційна технологія дозволяє зробити світову культурну спадщину відкритішою для школярів, розширює їм доступ до творів, колекцій музичного мистецтва. Багато музичних музеїв та оперних театрів мають свої сторінки в мережі Internet. Вони демонструють і випускають зображення предметів, музичних інструментів на CD-дисках.

Список багатьох оперних компаній, поданих в мережі дає змогу дітям ознайомитися з оперним мистецтвом, насолоджуватися виконанням творів відомими співаками.

Так, на Web-сайтах Метрополітен-опера (США) (http://www.metopera.org) або театру Ла Скала (Італія) Teatro alia Scala (http://www.lascala.milano.it) можна знайти фотографії зірок опери, копії фрагментів партитур, аудіо і відеозаписи майстрів оперної сцени. У фойє музею ознайомитися з унікальними експонатами (наприклад, піаніно, на якому Джузеппе Верді брав перші уроки музики), роздивитися сцену за лаштунками.

Сьогодні в інформаційному просторі мережі Internet існує велика кількість Web-сайтів, на яких розміщено інформацію, що стосується сфери мистецтва:

htpp://www.lavra.kiev.ua/ – сервер Києво-Печерської лаври, на якому розміщені відомості про експозиції, репродукції картин і відомості про їхніх авторів, які представлені в музеях Лаври, карта Лаври тощо;

htpp://www.virtual.kiev.ua/ за допомогою цього серверу можна здійснити віртуальну екскурсію по Києву початку століття, проглянути репродукції старовинних листівок, зазирнути до сторінок путівника того часу;

htpp://www.museum.ru/ – на сайті розміщена інформація про російські музеї, інформація для музейних спеціалістів, посилання на інші сервери, які містять інформацію про музеї;

htpp://www.hermitage.ru/ – сервер Ермітажу з інформацією про історію і загальні плани музею, зображення експонатів з докладними коментарями, інформація про місцезнаходження музею і транспорт, номери телефонів, за якими можна дізнатися про тематичні екскурсії і лекції;

htpp://www.cominf.ru/ – мультимедіа-екскурсії по московському Кремлю, енциклопедії «Пасхальні яйця Фаберже», «Династія Романових»;

htpp://www.oscar.org/ – сервер Американської Академії кіномистецтв містить інформацію про переможців і номінантів на нагороди Оскар, відомості, які пов’язані з премією, починаючи із 1927 р., інтерв’ю з переможцями і відеоролики з церемонії нагородження;

htpp:// www.filmsite. org/ – енциклопедія голлівудських фільмів. Кращі кінострічки розміщені в хронологічному порядку з докладними описами, які супроводжуються зображеннями кіноафіш. Сервер містить також посилання на інші сервери, присвячені кінематографу: htpp://www.cn.ua/; htpp://www.ddt.ru/; htpp://imusic.com/showcase/contemporary/abba.html/;

htpp://www.1plus1.net/ – інформаційний сервер телекомпанії «1+1». Тут можна знайти загальну інформацію про канал, про передачі, дізнатися про анонси. На сайті розміщені щоденно оновлені тексти випусків ТСН;

htpp://www.mtv.com/mtv/tubeskan/vma98/ – за цією адресою можна ознайомитися з рейтингом відеокліпів MTV. Популярні відеокліпи доступні для прослуховування;

htpp: //www.demid.ru/ – сторінка присвячена грі на гітарі, містить архіви текстів пісень з акордами, підручник музичної грамоти для початківця;

http://www.guitar.udmncl.ru/ – Web-сторінка призначена для любителів і професіоналів гри на гітарі, містить новинки музичного ринку.

Усі сайти мають електронну адресу (e-mail) для зворотного зв’язку з розробниками Web-сторінки.

Інформаційні матеріали, отримані через мережу Internet, учні можуть опрацювати на уроці музичного мистецтва:

http://library.advanced.org/10400/htnil/violin.html – припускає прочитання матеріалу стосовно історії виникнення скрипки. Можна розди­витися її будову, заглибитися у вивчення всієї групи струнно-смичкових інструментів, до якої вона належить. Послухати музичні твори, написані для скрипки багатьма композиторами.

Так виглядає музична сторінка, за допомогою якої можна заглибитися в пошуках потрібної музичної інформації:


        • Music Links Page Музична сторінка;

Наукові інститути – Інструменти – Стилі – Конференції – Нові групи;

Комп'ютерні музичні програми – Часописи – Комерційна лінія – Радіо.

Sections on this page:

Секції сторінок: Наука – Асоціації – Компанії – MIDI – Архіви – Часописи – Фестивалі – Групи.

Для пошукової роботи при підготовці, наприклад, інформхвилинок, на уроках використовується пошукова система «День в історії». Довідник «День в історії» присвячений пам'ятним датам у історії музики. Тут зібрані найбільш значимі події зі світу класичної та сучасної музики: дні народжень відомих музикантів, інші цікаві повідомлення. «День в історії» сподобається не тільки любителям музики, але й усім зацікавленим. Для довідника використовувалися матеріали сайту «Музичний календар» та інші джерела. Довідник виконаний у форматі html і відкривається стандартними можливостями Windows. Для переходу між місяцями і днями використовується буквена панель. Також можна шукати інформацію за датами та іменами. Така програма розвиває у дітей вміння самостійно добувати матеріал, опрацьовувати його, знаходити головне.

Серія програм «Офіс у школі» є незамінною при підготовці наочності для уроків музичного мистецтва, для використання матеріалів світової художньої культури, що представлені у цій програмі. Вона містить колекцію навчально-демонстраційних матеріалів, які включають слайди, відеофрагменти, анімацію, звукові фрагменти, що характерні легкістю і зручністю у використанні. У ній вміщені готові матеріали з курсу «Світова художня культура», що створені за допомогою програм Міcrosoft Offise. Учитель має можливіcть використати лекцію, що вже існує у програмі і містить картини російських художників. Це свого роду «віртуальна картинна галерея». Учитель може, використавши можливості програми, підібрати ілюстративний матеріал до уроку. Для цього потрібно зробити п'ять кроків, що запропоновані програмою. Далі пропонується робота над створенням або використанням тестів даної програми. Для створення елементарних тестів з музики учителеві пропонується пройти три кроки, які не потребують додаткових спеціальних знань у роботі з комп’ютером.

Якщо вибрати сектор «Матеріали до уроку», то відкриється вікно зі списком текстових документів. Останній сектор, що пропонує ця програма, – «Навчально-демонстративні матеріали», – допомагає прослухати аудіозапис творів композиторів, переглянути цікаву і змістовну добірку картин відомих художників.

Пропонуємо перелік деяких сторінок мережі, які послужать провідником для знаходження необхідної інформації:

http://www.music.com.ua/ – інформація про музичне життя у світі;

http://test.catalog.alledu.ru/predmet/music/ – лінки на ресурси Internet, які можна використати на уроці музичного мистецтва;

http://edu.km.ru/ – освітні проекти фірми «Кирилл и Мефодій» (Росія);

http://www.nd.ru/education/ – сторінка фірми Новий диск (Росія), яка пропонує навчальні диски;

http://www.kv.minsk.by/index2000520701.htm – стаття «Музыкальное ПО для детей». Автор пропонує музичне програмне забезпечення дітям від 2 років. На сторінці є опис програм та лінки на сайти виробників цього ПЗ;

http://www.progressor.ru:8080/ped.htm – за цією адресою можна знайти програму «Роботландія», в яку входить музична програма «Шарманщик»; http://wrestler.8m.com/obuch.htm – безкоштовні навчальні програми (список із лінками);

http://alenauri.narod.ru/index_rus.htm – програма «Бітлз назавжди» (біографії, музика midi, лінки на ресурси Internet стосовно «Бітлз»);

Події в музичному житті минулого:

http://www.classic.net.ua/calendar/;

http://www.gts.lg.ua/knd/day.htm.

Сайти, присвячені класичній музиці, на яких можна знайти біографії композиторів, ознайомитись з їхньою творчістю. Також на деяких сторінках можна знайти фотографії композиторів, тлумачення музичних термінів:

http://classics.ptt.ru/bio/;

http://classic-u.narod.ru/;

http://www.classic.net.ua/;

http://www.cl.mmv.ru/;

http://abc-guitar.narod.ru/index.htm;

http://midiclassic.narod.ru/;

Енциклопедії:

http://www.gromko.ru/dict/people/ – музична енциклопедія;

http://www.mmv.ru/p/ballet/ – сайт про балет. Азбука класичного танцю. Балетна енциклопедія.

Біографії сучасних зірок естради:http://www.wn.ru/;

http://www.music4u.ru/ – біографії сучасних зірок естради, колекції фото, огляд останніх новин із світу музики;

http://www.inter-media.am/muz/ біографії сучасних російських виконавців.

На наступних сторінках можна знайти лінки на офіційні сайти сучасних естрадних виконавців:

http://muz.by.ru/rus.html;

http://zirka.wallst.ru/;

http://www.unimax.narod.ru/home.htm.

Готові фонограми, зроблені користувачами Internet, і представлені для загального користування, можна знайти за наступними адресами:

http://www.midi.ru/;

http://karaoke.ru/;http://www.miditext.ru/;

http://midi.km.ru/.

Фонограми систематизовані по виконавцям. Також є сторінки з дитячими піснями та з піснями з мультфільмів та кінофільмів.

Також в Internet є сайти, на яких розміщені тільки фонограми з мультфільмів та кінофільмів:

http://www.an.ru/koi8/songkino/;

http://multimidia.narod.ru/;

Класичні твори в Internet:

http://mp3.mmv.ru/ – шедеври класики в mp3;

http://ra.mmv.ru/links.html –класика в Real Audio;

Нотні бібліотеки, де музичні твори подаються для користування у вигляді:

фотографій сторінок твору, які зібрані в один архів;

файлів творів, які набрані в спеціальних текстових нотних редакторах Encore, Finale. Ці файли можна відкрити за допомогою редактора, на якому вони набрані;

pdf файлів, які можна переглянути на будь-якому комп’ютері, на якому встановлена програма Acrobat Reader.

Інформація про те, в якому вигляді пропонується той чи інший твір обов’язково надається перш, ніж ви збережете його на свій комп’ютер. Лінки на програми для перегляду також надаються.

Всі нотні бібліотеки поповнюються як розробниками сайту, так і користувачами. Якщо у когось є твори, якими він може допомогти розвиткові бібліотеки, то автори сайту пропонують e-mail адресу, на яку можна вислати ці твори. Вони будуть розташовані на сторінці сайту і надані для загального користування.

Найбільша колекція лінків на такі сайти розміщена на сторінці http://notes.tarakanov.net/links.htm. Назвемо декілька бібліотек:

http://notes.tarakanov.net/ – нотний архів Тараканова;

http://nlib.narod.ru/index.html – бібіліотека класичної музики;

http://muslib.mmv.ru/ – нотна бібліотека Дениса Бурякова;

http://noti.narod.ru/ – ноти на будь-який смак;

http://www.midi.ru/scores/index_r.htm – на цьому сайті розташовані твори, надані користувачами бібліотеки. Вони набрані на текстових нотних редакторах Encore та Finale. Ці програми можна скачати з цього ж сайту.

Для оволодіння нотною грамотою на уроках і у позаурочний час створено багато комп`ютерних програм. Найбільш поширений і доступний – музичний редактор «Finale», який має просте і доступне управління. Усі функції можна знайти і виконати дуже швидко. Об`єкти відображаються прямо перед користувачем, що робить вивчення нотної грамоти легким і цікавим.

На допомогу вчителю музичного мистецтва методистами та вчителями створено безліч презентацій, зокрема, рекомендована Міністерством освіти і науки України власна розробка вчителя Луцької гімназії №14 Олега Романюка «Музика та візуальні мистецтва», яка створена відповідно до програми ІІ семестру 5 класу.

Для вчителя образотворчого мистецтва пропонуємо користуватися наступними сторінками:

http://spilka.org/propoz.php – Національна спілка художників України;

http://www.naoma.edu.ua/ – сайт Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури;

http://www.fri.net.ua/loadnews – вільний молодіжний портал (арт-мистецтво та ін.);

http://konserg.ucoz.ua/forum/ – застосування комп`ютерних технологій на уроках образотворчого мистецтва;http://www.storinka-m.kiev.ua/ – новини мистецтва, статті про мистецтво, фотогалерея.

Реферати з образотворчого мистецтва ви знайдете на сайтах:http://edu.meta.ua/ru/razd/kultura-i-iskusstvo/;

http://www.allbest.ru/union/;

http://www.refine.org.ua/pageid – образотворче мистецтво у Середньовічній Європі;

http://referats.net.ua/ua/view/ – образотворче мистецтво Древнього Єгипту;

http://disser.com.ua/content/ – образотворче мистецтво радянської України;

www.softodrom.com.ua/referat – українське образотворче мистецтво 19 століття;

http://artgreensofa.com/press-u.htm – мистецька галерея у Львові;

www.canvas.com.ua/ – репродукції картин відомих художників;

http://www.ce.lviv.ua/catalog/ – мистецтво Віри Малиновської;

www.kozak.web.cv.ua/  – буковинський художник Олександр Козак – творчий шлях та галерея робіт;

http://sadovsky.org/r/famous/famous_painter – живопис, графіка / відомі художники;

http://100.sovietmuseum.ru/blocade.htm – маленькі художники блокадного Ленінграду;

www.kolyada.com/links.htm  – художник Сергій Коляда;http://makarov.com.ua – художник Віктор Макаров;

mgallery.kharkov.ua/anons.php  – харківська муніципальна художня галерея;

www.idea.in.ua/  – Галерея скульптури;

http://www.mln-gallery.kiev.ua/map/ – віртуальна галерея;

http://www.art.lutsk.ua/ – галерея мистецтва м. Луцька;

http://artwelle.com/authors/author/24/ – галерея «Артвелл»;

http://triptych-gallery.org/index – Галерея сучасного мистецтва;

http://www.artofukraine.com/catalogue каталог – скульптура (галерея Пінчука та ін.);

http://kobzar.info/memories/museums/nac_museum/ – Національний музей Тараса Шевченка;

http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/ – картини Т. Г. Шевченка;

http://fotoklumba.lviv.ua/forum/index – дитячі малюнки очима фотографів.

Варто лише сказати, що всі сайти постійно оновлюються.

Вдале використання інформаційних технологій на уроках демонстрували вчителі під час Всеукраїнських науково-практичних семінарів, зокрема, А. Левченко – учитель музичного мистецтва Маньківської загальноосвітньої школи Черкаської області. Активно поширюється досвід вчителів Запоріжжя, Київської та Рівненської областей та вчителів Полтавщини: Глобинського району та міст Полтави (зокрема, рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки презентації вчителя загальноосвітньої школи № 37 Світлани Білокінь), Комсомольська та Кременчука. Вчителі музичного мистецтва мають досвід використання педагогічних програмних засобів (електронних підручників), розроблених ПП «Контур плюс» (м. Рівне). Не можна не згадати про якісний продукт Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка «Образотворче мистецтво». Ця програма дозволяє учням, зокрема, малювати на комп`ютері у техніці Петриківського розпису і надає інформацію у цікавій та доступній формі «подорожі країною образотворчого мистецтва» як для учня, так і для вчителя.

Література:


    1. Бєлявіна Н. Д. Комп’ютерна програма «Чарівна музична сходинка» / Н. Д. Бєлявіна // Мистецтво та освіта. –– 2000. –– № 3. –– С. 25-28.

    2. Ковальова С. В. Сучасна післядипломна освіта педагога-музиканта: Інформаційний дидактично-методичний посібник / Світлана Василівна Ковальова –– Біла Церква : КОІПОПК, 2007. –– 260 с.

    3. Красильников И. М. Обучение музицированию на синтезаторе по методике Николая Хайнеса (Великобритания) / И. М. Красильников // Музыка в школе. –– 2004. –– № 3. –– С. 66-67.

    4. Красильников И. М. Работа со школьниками на основе программ – автоаранжировщиков для музыкальных синтезаторов / И. М. Красильников // Музыка в школе. –– 2003. –– № 2. –– С. 51-56.

    5. Красильников И. М. Содержание и методы обучения музицированию на компьютере в общеобразовательной школе / И. М. Красильников // Музыка в школе. –– 2003. –– № 1. –– С.58-63.

    6. Орлова Е. В. Музыкальное образование в контексте цифровых искусств / Е. В. Орлова // Музыка в школе. –– 2005. –– № 1. –– С. 10-13.

    7. Орлова Е. В. Новости Интернета: начало конца бесплатного распространения музыки / Е. В. Орлова // Музыка в школе. –– 2003. –– № 2. –– С.60-64.

    8. Просіна О. В. Технології інтегрованого викладання предметів «Мистецтво» та «Художня культура» в загальноосвітній школі. Навчально-методичний посібник / Ольга Володимирівна Просіна. –– Луганськ : СПД Рєзников В. С., 2007. –– 200 с.

    9. Янкул В. А. Комп’ютерні технології у викладанні мистецьких дисциплін / В. А. Янкул // Мистецтво та освіта. –– 2004. –– № 4. –– С. 63.

Розвиток освіти Оржицького району: проблеми та перспективи

Стасенко Н.І.,

начальник відділу освіти Оржицької

районної державної адміністрації

Оржиччина – славний хліборобський край, з давньою слов’янською та козацькою минувщиною. Тут знаходиться одне з найдавніших поселень Полтавщини слов’янської доби – Лукомль (сучасне село Лукім’я).

Тут формувалися загони Северина Наливайка, Максима Кривоноса та Богдана Хмельницького, що йшли боротися за волю України, за волю нашого краю.

Сьогодні на території Оржицького району проживає майже 26 тисяч населення. Налічується 51 населений пункт, 21 територіальна громада.

У Оржицькому краї народилися, жили і займалися творчою та науковою діяльністю:


 • народна артистка СРСР Діана Петриненко,

 • живописець Дмитро Безуглий,

 • кобзар Архип Никоненко,

 • філософ і фольклорист Володимир Лесевич,

 • етнографи Матвій Номис та Пантелеймон Куліш,

 • відома меценатка-демократ Софія Забіла.

У 2010 році Постановами Кабінету Міністрів України 3-м загальноосвітнім навчальним закладам присвоєно імена відомих земляків, зокрема: Денисівській ЗОШ І-ІІІ ст. – ім’я В.В.Лесевича, Зарізькій ЗОШ І-ІІІ ст. – ім’я М.Т.Симонова (Номиса), Лазірківській ЗОШ І-ІІІ ст. – ім’я В.О.Підпалого, у 2014р. відновлено ім’я Д.І.Бабака- Героя Радянського союзу Савинської ЗОШ І-ІІ ст.

У районі функціонує 13 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів та 10 - загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, в них навчаються 2245 учнів.

Також в районі діють 22 дошкільні установи, в них виховується 733 дитини у 39 групах.

У районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів, діють Оржицький і Лазірківський Будинки дитячої і юнацької творчості, в яких працює 42 гуртки, навчанням в яких охоплено 762 дитини.

Збільшення числа дітей позашкільною освітою відбулося за рахунок створення філіалів на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах району забезпечують 364 педагогічні працівники. З них: вищу кваліфікаційну категорію мають 54 педагоги, першу кваліфікаційну категорію – 184, другу кваліфікаційну категорію – 54, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 72.

Звання «старший учитель» мають 20 педагогічних працівників, «учитель-методист» - 8.

В районі створений та активно діє районний осередок Асоціації Керівників шкіл України (керівник Бутенко М.М.).

Останні два роки вирізняються напруженим пошуком актуального і своєчасного реагування на виклик часу. А викликом сьогодення є впровадження оновлених Державних освітніх стандартів усіх рівнів: початкової, дошкільної, загальної середньої освіти. Звісно, нові стандарти – це і нові проблеми, які треба розв’язувати.

Упровадження Державних стандартів – це стрижневий напрямок діяльності освіти, вектор подальшого розвитку. Наше завдання – забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах району якісний супровід навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки.

Значна частина учнів шкіл проживають за межею пішохідної доступності і потребують підвезення. Тому в районі активно діє програма „Шкільний автобус”. У цьому навчальному році підвозиться 467 дітей (21 %). Підвезення здійснюють 13 шкільних автобусів до 17 навчальних закладів.

Уже четвертий рік реалізується Комплексна програма розвитку освітньої галузі Оржицького району на 2011-2015 роки.

На виконання завдань по модернізації матеріально-технічної бази з природничо-математичних дисциплін з початку реалізації програми було придбано лабораторно-демонстраційне обладнання для кабінетів хімії в Оржицьку ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.Я. Франка та Лазірківську ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.О. Підпалого та лабораторно-демонстраційне обладнання для трьох кабінетів математики в Оржицьку, Лазірківську та Новооржицької ЗОШ І-ІІІ ст. Це становить 8 % від потреби навчальних кабінетів для ЗОШ І-ІІІ ст. У зв’язку з відсутністю асигнувань планові завдання на 2013 та 2014 роки фактично не виконувались.

Підвищення якості освіти здійснюється через упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій. У загальноосвітніх навчальних закладів району встановлено 303 персональні комп’ютери, використовується 7 інтерактивних комплексів (комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка) та 16 мультимедійних проекторів. Але 193 персональні комп’ютери (64% від загальної кількості) наявні в ЗНЗ району використовуються понад п’ять років, є морально та технічно застарілими і потребують модернізації або повної заміни.

На виконання завдань по впровадженню у навчально-виховний процес Інтернет-технологій продовжується робота по удосконаленню підключення до швидкісного Інтернету. Станом на 1 січня 2014 року доступ до мережі Інтернет мають 83% ЗНЗ району.

Не залишається поза увагою відділу освіти підтримка творчих учителів та обдарованих учнів. Щорічно, відповідно до Комплексної програми, учням-переможцям обласних конкурсів, олімпіад, змагань та вчителям, які їх підготували, доплачуються одноразові премії від 150-500 грн. за одного переможця. У 2014 році було виплачено 6500 грн. Робота в даному напрямку буде продовжуватись.

Щорічно оновлюється матеріально-технічна база навчальних закладів.

У 2014 році по дошкільних навчальних закладах проведено поточних та капітальних ремонтів на загальну суму 129,3 тис. грн. (29%), спонсорські кошти становлять 112,8 тис. грн.

Зокрема, проведено заміну віконних та дверних блоків, придбані дитячі меблі, іграшки, проводилась заміна побутової техніки

За рахунок участі у проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” – проект „Енергозберігаючі заходи в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. – ведуться роботи по заміні 51 віконного блоку в Круподеринській ЗОШ І-ІІІ ст. та 31 – у Куйбишевському дошкільному закладі, на які використано 382,0 тис.грн.

У 2014 році на проведення поточних та капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів використано 683,2 тис. грн. Із них: з обласного бюджету – 291,0 тис. грн., районного бюджету – 157,0 тис. грн., спонсорських коштів та кошти за рахунок соціальних угод – 235,2 тис. грн.

Завершено облаштування внутрішніх санвузлів.

Такими є основні здобутки та проблеми освіти Оржиччини. В подальшому, ми будемо працювати над оновленням матеріально-технічної бази навчальних закладів, переоснащенням та забезпеченням лабораторно-демонстраційним обладнанням та новою комп’ютерною технікою кабінетів природничо-математичного циклу та інформатики. Важливими залишаються завдання по збереженню мережі позашкільних навчальних закладів та активної підтримки обдарованої молоді та творчих вчителів.

Науково-методичне сприяння розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів

Геренок В.П.,

завідувачка Оржицьким районним методичним

кабінетом Оржицької районної ради

Давні істини "Вчитись можна все життя", або "Учитель живе, поки вчиться", "Вік живи, вік учись" відносяться до всіх людей, але найбільше до тих, хто вчить інших. Тому існує система неперервного навчання й освіти сучасного педагога-спеціаліста, яка органічно поєднує в собі навчання та самоосвіту. Значну роль у забезпеченні потреб суспільства й держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях відіграє післядипломна освіта, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх педагогічної майстерності та методичного рівня.

Серед головних завдань школи є створення інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.

Класики вітчизняної педагогіки цю проблему завжди вважали однією з найважливіших у навчанні майбутніх учителів та вчителів-практиків.

А.С.Макаренко вважав, що педагогічна майстерність не є вродженою, а набутою, і кожен учитель повинен зробити все, щоб стати майстром.

В.О.Сухомлинський зазначав, що суттєвою умовою майстерності педагога є глибина знань, широкий інтелектуальний кругозір, а причиною її втрати окремими вчителями є їх "духовне окостеніння", яке виникає тоді, коли вони не поповнюють своїх знань. В.О. Сухомлинський вважав, що вчитель мусить постійно працювати над собою, і спинятися на досягнутому він не має жодного права. Навички і вміння вчителя, якими б досконалими вони не були, не можуть залишатися на тому самому рівні, інакше перетворяться в ремісництво.

Нині суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а висококомпетентний професіонал-педагог, який володіє глибокими педагогічними знаннями, надбанням національної та світової культури, здатний до творчих нестандартних рішень, готовий до роботи в умовах ринкових відносин.

Вирішення цієї проблеми залежить від двох головних факторів: діяльності самого вчителя, керівника з самоосвіти та дієвості національної системи безперервного підвищення професійної кваліфікації, або, як можна сказати простіше, — від методичної роботи вчителя та методичної роботи з учителем.

Методична система Оржицького району працює над проблемою «Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності навчально-виховного процесу шкіл району шляхом упровадження нових педагогічних технологій» та методичним проектом «Через інновації – до педагогічної майстерності».

Методична робота району здійснюється на діагностичній основі, за принципом моніторингу, із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій вчителів, рівня їх педагогічної майстерності, творчого потенціалу.

Розроблено орієнтовні підходи щодо роботи методистів з розвитку професійної компетентності, творчої активності педагогічних працівників:

І. Організаційно – методична робота:

1. Організація роботи районних методичних об’єднань, шкіл професійного зростання, школа молодого вчителя тощо.

2. Семінари (проблемні, теоретичні, інформаційно-методичні).

3. Семінари – практикуми.

4. Організація діяльності опорної школи.

5. Конкурси, ярмарки, свята.

6. Консультації для педагогічних працівників.

ІІ. Інформаційно-просвітницька робота:

1. Картотека методичних матеріалів на допомогу учителю (вказаного фаху).

2. Тематична картотека статей фахових видань.

3. Підготовка проектів наказів (організаційних та за підсумками діяльності), методичних листів, рекомендацій тощо.

4. Створення та поповнення «методичних портфоліо» із різних напрямів діяльності.

5.Створення банку педагогічних надбань учителів (вказаного фаху).

6.Створення картотеки публікацій педагогічних працівників в періодичних виданнях.

ІІІ. Експертно-діагностична робота:

1. Анкетування педагогічних працівників.

2. Робота в експертній групі під час атестації закладів освіти.

3. Тематичне вивчення стану викладання предмета (вказаного фаху).

4. Атестація педагогічних працівників (вказаного фаху).

ІV. Дослідницько-аналітична робота:

1. Кількісно-якісний аналіз педагогічних працівників.

2. Моніторинг рівня забезпечення учнів навчальною, довідковою, науково-пізнавальною, художньою літературою.

3. Аналіз матеріально-дидактичної бази викладання предмета (вказаного фаху).

4. Моніторинг запровадження інноваційних технологій у практичній діяльності.

Серед широкого спектра діяльності методиста основним залишається система роботи з ефективної організації районних методичних формувань: • методичні естафети:

 • вернісаж факультативних занять та спецкурсів;

 • прем’єра творчого пошуку;

 • тижні авторських уроків.

 • тижні нестандартних уроків;

 • педагогічні олімпіади;

 • психолого-педагогічні турніри;

 • психолого-педагогічні брейнстормінги;

 • методичні ринги;

 • виставки педагогічної творчості;

 • педагогічні консиліуми;

 • ділові ігри;

 • ігрове конструювання;

 • коло ідей;

 • методичні панорами;

 • педагогічні брифінги;

 • фестивалі педагогічних ідей і т.д.

Робота з педагогічними кадрами за кожен навчальний рік підсумовується на педагогічних конкурсах та на щорічній педагогічній виставці «Освіта Оржиччини».

Інноваційна діяльність в Оржицькому районі здійснюється на основі діючих нормативних документів, що регулюють інноваційну освітню діяльність. Районним методичним кабінетом систематично проводиться комплекс заходів, спрямованих на активізацію впровадження інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів в навчальних закладах району.

Вчителі району у своїй практичній діяльності використовують такі інноваційні технології: інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні, особистісно орієнтованого навчання та виховання, інтенсивного вивчення української мови, здоров'язберігаючого навчання, трансформацію педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи дитячого садочка та школи, технологію розвитку критичного мислення, інтегровану модель природничо-наукової освіти за програмою "Довкілля", модульно-рейтингову систему навчання, технологію використання системи опорно-сигнальних схем на уроках української мови та літератури, програму "Сприяння просвітницькій роботі "Рівний – рівному", ціннісних засад української родини в умовах особистісно орієнтованого навчання та ін.

Головне завдання методичної служби, педагогічних колективів – допомогти учням розвинути компетентності й прийняти такі особистісні цінності, які б покращили якість життя. Саме виконанню цього завдання сприяє впровадження експериментальної діяльності в системі освіти.

Із 2008 року Круподеринська ЗОШ І-ІІІ ст. бере участь у Всеукраїнському експерименті «Організаційно-педагогічні умови використання інформаційних комп’ютерних технологій у позаурочній діяльності учнів початкової школи» ( керівник Журавльова Л.А.). У школі здійснюється викладання курсу «Прикладна інформатика», розробленого Центром Інформаційних Технологій ІТС м. Київ.

У минулому навчальному році школа включена до Всеукраїнського експерименту «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості». Як результат відбувається інтеграція пред­мета «інформатика» в різні дисципліни. Інформаційні технології відкривають уч­ням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність са­мостійної роботи, дають цілком нові мож­ливості для творчості.

Круподеринська ЗОШ І-ІІІ ст. є лауреатом конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа соціокультурний центр села». Директор школи як член Асоціації керівників шкіл України брав участь в україно-польських проектах «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту», «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ», « Лідери освітніх ініціатив».

У школі багато років успішно діє євроклуб «Європа +»: • члени євроклубу брали участь у науково-практичній конференції «Стабільність і безпека – гарантія майбутнього України», яка проводилася за підтримки Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції в рамках міжнародного проекту «Центр глобального молодіжного партнерства»;

 • щорічно члени клубу відвідують м. Київ, побували на святі Дня Європи;

 • як делегати народної дипломатії із числа школярів за підтримки Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку в рамках Програми Асоціації «Кроки до пізнання світу» члени євроклубу відвідали Польщу.

Чевельчанська ЗОШ І-ІІІ ст. реалізує проект «Школа – родина».

Провідна ідея інноваційної діяльності закладу: «Допомогти родині виховати дітей на ідеалах волелюбства, формування національної свідомості й самосвідомості, любові до рідного народу, відданості Україні, бути центром громадського життя села»

Школа є учасником обласної дослідницької групи «Школа – родина в дії».Оржицька ЗОШ І-ІІІ ст. працює за проектом «Школа – епіцентр самовдосконалення та успіху».

Провідна ідея інноваційної діяльності закладу: «Виховання і розвиток вільної, життєлюбної талановитої особистості, збагаченої знаннями про природу і людину, готової до творчої діяльності і моральної поведінки».

Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.В.О.Підпалого

Провідна ідея інноваційної діяльності закладу: «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування творчої особистості учня, підготовки його до життя в сучасних умовах».

У Новооржицькій ЗОШ І-ІІІ ст. впроваджується проект «Діти за чисте довкілля».

Мета проекту:


 1. поглибити знання про основні джерела забруднення природного середовища;

 2. формувати активну соціальну позицію у школярів та жителів селища;

 3. сприяти відродженню поваги населення до рідного краю;

 4. спонукати до збереження та примноження неповторної краси рідного краю;

 5. виховувати любов до природи.

Декілька років успішно працює шкільна екологічна агітбригада «Краєбори».

Денисівська ЗОШ І-ІІІ ст. працює над проектом «Діти за здоровий спосіб життя».

Головні завдання даного проекту: • пропаганда та популяризація туризму в районі як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя;

 • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;

 • визначення найсильніших команд району з техніки пішохідного туризму;

 • виявлення найсильніших спортсменів для збірних команд району;

 • сприяння підвищенню безпеки змагань та походів.

Школа має два спортивних зали площею 756 квадратних метрів та 162 квадратні метри.

На базі школи постійно проводяться змагання з техніки пішохідного туризму.

Система освіти має забезпечити всі умови для всебічного розвитку потенціалу обдарованої особистості, створити можливості, щоб учень став суб’єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку, стимулювати розвиток його творчого потенціалу.

У районі діє Комплексна програми розвитку освітньої галузі Оржицького району на 2011-2015 роки, відповідно розділу 4 даної програми в районі постійно проводиться робота над удосконаленням та оновленням науково-методичного забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю.

Учні району – постійні учасники різноманітних конкурсів та олімпіад.

2010-2011 навчальний рік:

19 переможців та призерів обласного та Всеукраїнського етапів різноманітних конкурсів, олімпіад, фестивалів.

У III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції української літератури відділення філології та мистецтвознавства учениця 11 класу Оржицької ЗОШ І-ІІІ ст. Скороход Тетяна зайняла І місце з роботою «Григорій Сковорода у творчому дискурсі Володимира Підпалого», ім’ям якого названа Лазірківська школа.

Учень 10 класу Новооржицької ЗОШ І-ІІІ ст. Щербань Владислав став переможцем Міжнародного конкурсу з українознавства у номінації „Краща науково-дослідна робота".2011-2012 навчальний рік:

12 переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

1 переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка