Дидактичний матеріал з розвитку мовлення молодших школярівСкачати 318.24 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір318.24 Kb.


Головне управління освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів

Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернатДидактичний матеріал
з розвитку мовлення молодших школярів

Володарка

2007 р

Схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти (протокол № 1 від 18.01.2007р.)

Кардаш О. Дидактичний матеріал з розвитку мовлення: Методичний збірник. – Володарка, 2007. – 42 с.

Рецензент:


Седеревічене А. О., завідуюча навчально-методичним кабінетом початкового навчання КОІПОПК

У збірнику представлено завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвих здібностей молодших школярів. Запропоновано систему вправ, мовленнєвих ігор, лінгвістичних казок, які доповнюють матеріали, уміщені у підручниках.

Збірник адресований учителям початкових класів, вихователям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів

Зміст


Передмова 4Передмова


Дидактичний матеріал з розвитку мовлення молодших школярів являє собою набір вправ, мовленнєвих ігор, лінгвістичних казок. Він має доповнити матеріал, вміщений в підручниках. Його можна використати як для індивідуальної, так і фронтальної роботи.

Велику роль у формуванні в учнів навичок зв'язного мовлення відіграє робота над добором синонімів, антонімів, порівнянь, над з'ясуванням прямого і переносного значення слова. Набір таких вправ вміщений у розділі "Робота над словом, словосполученням, реченням".

Добір текстового матеріалу в картках розрахований на вдосконалення навичок читання, розвитку зв'язного мовлення, формування естетичних смаків і знаходиться у двох серіях:


 • С - 1 - зацікавить учнів роботою з деформованим текстом;

 • С - 2 - удосконалить уміння розпізнавати тексти-розповіді і тексти-описи. У кожному з поданих у цих картках текстів є елемент розповіді, але більшу частину відведено опису.

Мовленнєві ігри та лінгвістичні казки підвищують інтерес до вивчення рідної мови, розвивають творче мислення, вміння робити порівняння, узагальнення, висновки.

Обираючи той чи інший вид вправ, учитель має враховувати можливості учнів свого класу, узгоджувати вправи з навчальним матеріалом уроку, систематично працювати над формуванням мовленнєвих умінь своїх вихованців.Робота над словом, словосполученням, реченням

З перших складів першого слова, других другого, третіх третього складіть нове слово, придумайте з ним речення.

Вухо, калина, спідниця.


Сокіл, дорога, виделка.
Буква, садиба, вінок.Складіть і запишіть з поданих слів прислів'я.
а) Словом, за, кишеню, у, не, полізе.
б) Хліб, а, слово, на, обід, бережи, на, відповідь.
в) Втоми, не, серпень, знає.Спишіть, поставивши іменники у потрібній формі.
Івана Купала - свято (краса) і молодості.
Воно широко відзначалось в усіх (село) України. За цим (день) віщували і (погода).
Велика роса на Івана Купала - буде урожай (огірок) і (горіх). Купальська ніч зоряна - вродять (гриб).З поданих слів утворіть словосполучення. З двома на вибір складіть речення.
(Хороший) результати; не знати (втома); турбуватися про (сестра); подумати над (завдання); на (наш) землі; під (червоний) калиною.

Допишіть потрібні слова. З одним словосполученням складіть речення.
1. Боротися (за що?)...
2. Приїхати (куди?)...
3. Любити (що?)...
4. Мова (яка?)...
5. Любов (до кого?)...
6. Вивчення (чого?)...
7. Розповідати (про кого?)…
8. Говорити (як?)…Запишіть по два словосполучення, які складаються:
1) з прикметника та іменника;
2) з двох іменників;
3) з дієслова та іменника.

З двома на вибір складіть речення.Знайдіть другу частину кожного речення і запишіть.
1. На те й голова. 2. Намолов сім. 3. Щоб у ній розум був.
4. Мішків гречаної вовни. 5. Живе слово дорожче. 6. З великої хмари. 7. Ніж мертва літера. 8. Малий дощ. 9. Коли люди до тебе добрі. 10.Правда. 11. То ти будь ще добріший. 12. Світліша за сонце.Спишіть. На місці крапок запишіть потрібне слово з довідки.
1. Весна... на квіти, а хліба в осені... .
2. Восени й горобець... .
З.Зима…, де літував.
4. Що..., те й... .

Для довідок: посієш, багата, позичає, багатий, спитає, пожнеш.

Подані розповідні речення переробіть так, щоб вони були питальними, потім спонукальними.

1. Ми вивчаємо історію рідного краю.


2. Учні з цікавістю слухають розповідь учителя.Поширити речення.
I. Надійшла осінь. Пожовкла трава. Листя почало сохнути. Подув вітерець. Хмаринки розповзлись.
II. Прийшла весна. Потепліло. Прилетіли птахи. З'явились листочки. Зацвіли квіти.На місці крапок записати потрібне слово з довідки.
Той, хто змалку любить труд,
Батьківщину милу, -
Дасть тому трудящий ...
Богатирську ...
Той полине у політ,
В далі неозорі
І іще в незнаний ... -
На далекі ... .

(В. Бичко)

Для довідок: світ, люд, силу, зорі.За поданими схемами скласти речення.
1. ______==== … … .
2. ... ____===== … … .
3. ____ … ===== … … .
Допишіть у кожному реченні однорідні члени.


 1. У лісі ростуть дуби,

 2. З теплих країв прилетіли граки,

 3. На клумбі зацвіли чорнобривці,

 4. Дерева від вітру шумлять,

 5. Весняне небо чисте,

 6. Рясним цвітом вкрилися вишні,Запишіть речення, доповнюючи їх однорідними членами. Де потрібно поставте розділові знаки.

Усе заквітчала весна. Всюди відчувається подих весни. Порозцвітали весняні квіти. Повернулися до рідного краю пташки.

Випишіть вислови, вжиті в переносному значенні. З двома на вибір складіть речення.

Золота обручка, пуста розмова, гострий ніж, ведмежа послуга, усміхається сонечко, залізний удар, золота осінь, танцюють сніжинки.

Відгадайте загадку. Зі словом - відгадкою придумайте речення і запишіть.
Ходить невидимка гаєм
Всі дерева роздягає.Доповніть речення порівняннями. Запишіть їх.

 1. Сонце ніжно голубило землю, як... .

Тоненькі берізки взялися за руки і пішли в танок, наче... .

 1. Озеро поблискує на сонці, ніби... .1. Складіть зі словами: коса, земля, дзвіночки словосполучення, зі словом земля кілька речень, де б воно вживалося в різних значеннях.З поданими словами придумайте речення і запишіть їх.

Дорога, дорога; замок, замок.

Прочитайте вірш. До виділених слів доберіть синоніми.

Перший сніг

Ще вчора сонечко так гріло,


Чабан з отарою бродив,

Озиме поле гомоніло,

і лист у лузі гомонів.

Сьогодні ж степ увесь неначе

заслав сріблястий оксамит,

і вітер жалісливо плаче,

і сонце ллє - не той мов світ.

(І. Манжура)

Спишіть уривок, вставляючи пропущені букви. Знайдіть і підкресліть синоніми до слова метелиця.

Ну й зима - хуртеча та вітрюга.

Ні проїхати, ані пр...йти;

Третій тиждень небо в завірюсі

Падає на землю ст...пову.

Налітає раз у десят... років

Отака скажена крутія.

Ніч на базі, ну і ніч нівроку.

Степова бе...сонна манія.

Курява, завія, хуртовина,

Зам...тіль, і хвища, і юга... .

(Л. Первомайський)

Прочитайте вірш. До виділених слів доберіть синоніми.

Баба Віхола, сива Віхола.

На метільній мітлі приїхала.

В двері стукала, селом вешталась.- Люди добрії, дайте решето!

Ой, просію ж я біле борошно,

Бо в полях іще дуже порожньо.

(Л. Костенко)

Відгадайте загадку. Запишіть синоніми до слова Завірюха.

Хто дід ?

З'їжджалися дочки у гості до діда:

Ось там Завірюха санчатами їде,

За нею Метелиця слідом мете,

Хурделиця Хугу з собою веде.

А тільки-но вітер у полі завіє,

Як стануть на межі Хуртеча й Завія.

Нарешті, удвох з Заметіллю приїхала

Найменша - улюблена донечка Віхола.

До поданих слів дібрати по синоніму.

Хоробрий, бій, хата, Вітчизна, всюди, літера, шлях, світлий, оплески.

Відредагуйте речення, замінивши спільнокореневі слова синонімами.

Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить. Школярі прийшли до школи. Учні навчилися швидко читати.

Прочитайте. Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ним речення.

 1. (Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

 2. Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

 3. Дівчина хитро (посміхається, регоче, сміється).

 4. Учні (говорили, розмовляли, розповідали) про історію рідного краю.

Запишіть речення. Доберіть потрібне за змістом слово.

Стояла (тиха, спокійна) погода. Дерева ніби (заніміли, застигли) в непорушній тиші. Здавалося, що й вітер вирішив (відпочити, вгомонитись) від праці. (Велетенські, височезні) сосни ніби заснули на мить. І над усім цим розкинулось (чисте, безхмарне) небо без жодної хмаринки.

Дайте відповіді на запитання-загадки. Які ці речення за метою висловлювання?

 1. Яке місто літає?

 2. Якою косою не можна косити?

 3. Яким ключем не можна відімкнути замок?У поданих прислів'ях вставте потрібні слова - антоніми.

З великої хмари ... дощ. Менше говори, ...роби. Праця чоловіка годує, а ... марнує. Літо збирає, а ... з'їдає. Руки білі, а сумління ... .

Дібрати антоніми до багатозначних слів у поданих словосполученнях.

Сухий одяг –

Суха погода –

Сухий хліб –

Суха мова –

Сухе літо –

Сухі квіти –До поданих слів доберіть антоніми.

Зло-


Зимовий –

Увійти –


Високо –

Правда –


Чистий –

Старість –

Доберіть до поданих слів спільнокореневі.

Сила, ходити, друг.

Вилучіть зайве слово, вкажіть корінь у споріднених словах.

 1. Вода, підводний, водити, водяний.

 2. Річка, річний, річковий, річечка.

 3. Горі, горе, гірський, міжгір'я.До поданих слів доберіть синоніми. Виділіть у них закінчення.

Дужий, метелиця, праця, педагог, недуга.

Подумайте, що означають вислови.

Хапається за соломинку.

Клює носом.

Нарубати дрів.

Море по коліна.

Як з гуся вода.

З'єднай слова лівого й правого стовпчиків. Поясни значення утворених висловів.

Повісити носа

Задерти носа

Водити за руку

Носити на руках

Склавши руки

Які вислови лівого стовпчика є синонімами висловів правого стовпчика?

Золоті руки Сам на сам

Плече до плеча Майстер на всі руки

Одне слово Кіт наплакав

Наодинці Пліч-о-пліч

Крапля в морі Коротко кажучи

Чи вдалося героєві казки виконати це завдання? Якщо ні, то чому?

Герой однієї казки одержав від царя таке завдання:

- Піди туди, куди не знаю.

І принеси, що не згадаю.

Піди тоді, як забажаю

Чому піди - не відгадаю.Робота з текстовим матеріалом

С – 1. Робота з деформованим текстом

С - 1.1. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Учень


Юркові шість років тепер він учень хлопчик ходить до першого класу тато купив сину портфель там лежать пенал зошити буквар олівціС - 1. 2. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Лось


Лось лісовий житель він їсть гілки і траву йому потрібна і сіль діти почали носити до лісу сіль вони кладуть її на пеньок на камінь лосі приходять лизати сільС - 1. 3. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Дятли


В лісі тиша тільки дятли стукають по стовбурах вони шукають собі харчі під корою птахи люблять довбати шишки там смачне насінняС - 1. 4. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Весна


Ось і минула зима йде весна біля будинків калюжі з теплих країв летять граки шпак дрозди діти роблять для пташок будиночки вони зустрічають пернатих гостейС - 1. 5. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

В селі


Галя і Володя поїхали влітку в село діти допомагали колгоспникам з дядьком Мишком сушили сіно з тіткою Настею доїли корів в дідуся Матвія їли мед добре відпочивали малятаС -1. 6. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Київ


Київстолщя України це місто велике і красиве воно стоїть на високому березі Дніпра в Києві багато парків вулиць і площ головна вулиця міста ХрещатикС - 1. 7. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Сіють хлібНастала весна ожили колгоспні поля почалася сівба хліба дружно працюють колгоспники гудуть трактори сиплеться в теплу землю золоте насіння

С - 1. 8. Поділити текст на речення. Записати, поставити потрібні розділові знаки.

Ліплення


Діти люблять уроки праці вчителька Ніна Семенівна дала дітям глину вони стали робити іграшки Наталка ліпить лисичку Микола та Євген - кота в чоботях у Тетянки вийшла білочка у класі буде куточок іграшок.С - 1. 9. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

Випав пухкий сніг. Настала зима. Він вкрив чорну землю білим килимом. Які гарні дерева і кущі в сніговому уборі!С - 1.10. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

Черепаха відчула тепло. Настала весна. Вона вже багато днів не пила і не їла. Тваринка прокинулась і вилізла з нори. Тому вирушила в дорогу.С - 1.11. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

До нього завітали Ігор та Володя. Захворів одного разу Сергій. Однокласники принесли домашнє завдання, цікаву книжку. Потім розповіли про шкільне життя. Хлоп'ята допомогли Сергійку розв'язати задачу.С - 1.12. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

Птах зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Це трапилося влітку. У лелеки було перебите крило. Марійка збирала лікарські рослини. Раптом вона побачила лелеку. Марійка зрозуміла, що треба віднести птаха до лікарні.С. - 1.13. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

Дітям хотілося швидше добігти до школи. Був холодний осінній ранок. Падав дрібний дощ. Та раптом Наталка з Миколкою зупинилися здивовані. Перед ними на стежині сиділо мокре кошеня і нявчало. Діти вирішили взяти тваринку до школи.С - 1.14. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

Вони наносили сухого гілля, м'якої трави і вимостили собі гніздо. Незабаром у птахів вивелося п'ятеро малят. Навесні на даху нашої хати оселилися лелеки. Батьки по черзі літали на болото й годували своїх малят. Вони жадібно розкривали дзьобики і просили їсти.С - 1.15. З деформованих речень скласти і записати зв'язний текст.

до, пішли, лісу, ми, весною;

легенький, подув, вітерець; в, заспівали, всі, лісі, дерева; кожне, свою, співало, пісню, дерево.С - 1.16. З деформованих речень скласти і записати зв'язний текст.

чудова, настала, весна;

сипле, землю, на, ясне, щедро, сонце, своє, проміння;

струмочки, земні, веселі, по, біжать;

птахи, теплих, з, повертаються, країв.С - 1.17. З деформованих речень скласти і записати зв'язний текст.

ранок, чудовий, літній;

вітерець, ласкавий, теплий, віє;

і, сосни, шумлять, ялини, тихо;

сонце, а, встає, ось, яскраве;

травичка, росою, блищить; до, біжимо, озера, ми.С -1.18. З деформованих речень скласти і записати зв'язний текст.

був, день, чудовий;

велика, все, закрила, увечері, чорна, небо, хмара;

почалася, гроза, сильна;

весь, грому, страшний, струсонув, удар, будинок;

гнула, дерева, і, буря, ламала;

темно, зовсім, стало; по, періщив, дощ, шибках;

тривожно, нам, страшно, стало, і.С — 1.19. З деформованих речень скласти і записати зв'язний текст.

осінь, наближалася, швидко;

колір, почали, дерева, на, зелений, змінювати, золотистий;

голоси, лише, чулися, пташок, зрідка, співочих;

до, вони, в, готувалися, краї, перельоту, теплі.С - 1. 20. Прочитайте текст, знайдіть в ньому завдання, яке треба виконати Виконайте і запишіть.

Маленький опеньок зібрався з силами і вибрався з-під дубового листка. Грибочок зацікавлено зиркнув направо, потім наліво і побачив таку картину...

А що він побачив, ви дізнаєтесь, коли правильно побудуєте наступні речення:галявину, боків, оточили, з, могутні, усіх, дуби; намистом, зліва, калина, червоним, пишалася; справа, кущ, наїжачився, терну.С - 1. 21. Прочитайте текст, знайдіть в ньому завдання, яке треба виконати. Виконайте і запишіть.

Розбуджена першим промінням сонця суничка несміливо визирнула з-під зеленого листка і завмерла від здивування. Що вона побачила?...

Про це ви довідаєтесь, коли правильно побудуєте наступні речення.галявину, вранішній, усю, було, світлом, залито;

хороводи, тоненькі, водили, берізки;

голівками, кивали, дзвіночки, блакитні;

сонечко, а, радісно, усміхалося.

С - 1.22. Прочитайте подані речення. Виберіть ті, що вам подобаються, і складіть з ними текст на тему "Рання весна". Свій текст запишіть.

Прийшла весна. Щедро світить ясне сонечко. Тепле весняне проміння нагріло землю. Ясне сонце щедро сипле на землю своє проміння. Повіває тепленький вітерець. Тануть сніги у полі. Ще не скрізь розтанули сніги. Скоро весняні струмочки заспівають веселу пісеньку.С - 1.23. Прочитайте подані речення. Виберіть ті, що вам подобаються, складіть з ними текст на тему "Настало літо". Свій текст запишіть.

Настало літо. Літо... Вітерець гойдає м'які шовкові трави. Трави співають свою радісну пісню. У полі зацвіли ромашки, волошки. Жовтим оком дивиться ромашка. Наче шматок небесної блакиті з трави виглядають волошки. Пишається білими пелюстками ромашка.С —1. 24. Прочитайте подані речення. Виберіть ті, що вам подобаються, складіть з ними текст на тему "Рання осінь". Свій текст запишіть.

Настала осінь. А на порозі вже стояла осінь. Пожовкло листя на берізках, почервоніло на кленах. У зелені коси беріз вплелися золоті стрічки. Прощальним багрянцем спалахнули клени. Осінь сплела сітку із срібних ниток бабиного літа. Одягла коралове намисто шипшина, на кущах шипшини з'явилися червоні ягідки.С - 1.25. Прочитайте подані речення. Виберіть ті, що вам подобаються, складіть з ними текст на тему "Прийшла зима".

Ось і прийшла зима! Усе в дворі вкрилося білою пухнастою ковдрою. Сніг покрив усе навкруги. Білою скатертиною вкрилася земля. Річка і озеро замерзли. Мороз скував річку кригою. Мороз скував береги і засклив ставок суцільною дзеркальною шибкою. Дерева стоять у пухнастому вбранні. Усі милуються красунею-зимою.

С – 2. Робота з текстами-розповідями і
текстами-описами


С - 2.1. Прочитай тексти. Про що в них мовиться? Назви текст-розповідь і текст-опис. Доведи свою думку.

Калина — це символ України. Недарма в народі кажуть "Без верби і калини нема України". Споконвіку цей кущ був символом краси, достатку, вірності, працелюбності. Ними прикрашали весільний коровай, з його деревини робили колиски, сопілки. Калину знають в народі і як лікарську рослину. За її чудову красу та цінні якості українці оспівують та прославляють цю рослину.

Калина — це невисокий, але пишний кущ. Він росте на вологих місцях у лісі чи лузі поблизу річок. Навесні вона зацвітає запашним білим цвітом. Кожна квіточка, ніби дівчина у білій хустині. Восени важкі кетяги калини червоніють, плоди наливаються соком. Взимку кущ калини особливо гарний. Навкруги білий сніг, а червоні кетяги калини палахкотять, мов ліхтарики.С - 2.2. Прочитай тексти. Про кого в них мовиться. Назви текст-розповідь і текст - опис. Доведи свою думку.

Корова - свійська тварина. У неї великий важкий тулуб. Голова широка, довгаста. Вуха рухливі, очі великі, язик довгий, шорсткий. На голові є роги, ними вона захищається від небезпеки. У корови чотири ноги. Кінці ніг називаються ратицями. Хвіст довгий, тонкий.

На колгоспній фермі багато породистих корів. Вони стоять у світлих, чистих і теплих корівниках. Там суха солома. Тварини дають багато молока. З нього отримують корисні і смачні продукти. Щодня надходять до магазину свіже молоко, вершки, сметана, масло, сир, ряжанка, йогурт.С - 2-3. Прочитай тексти. Про кого в них мовиться. Назви текст-опис і текст-розповідь. Доведи свою думку.

Маленький, круглий, мов клубок, весь вкритий колючими голками. Це -їжачок. Голки стирчать у різні боки. Вони бурі з сірими смужками. Тому він увесь здається сірим. Голівка довгаста з мокрим носиком і очима-намистинками. Швидко їжачок перебирає своїми коротенькими кривулястими лапками.

їжак корисна тварина. Він знищує велику кількість шкідливих комах і гризунів. Тварина веде нічний спосіб життя. Поширені ці лісові мешканці на всій території України.С - 2.4. Прочитай тексти. Про що в них мовиться. Назви текст-розповідь і текст-опис. Доведи свою думку.

Красунею лісів називають люди берізку. З давніх часів дерево є символом юності і краси. Багато пісень, віршів та оповідань складено про берізку. Художниками створені чудові картини.

Стоїть на узліссі струнка, білокора, тендітна берізка. У неї тоненькі гілочки, ніби дівочі коси звисають донизу. Кора біла, з чорними цятками. Особливо гарна берізка восени. Деревце одягає пишне золотаве вбрання і стоїть, наче палаюча свічечка на фоні блакитного неба.С - 2. 5. Прочитай текст. Це опис чи розповідь? Доведи.

Лиска була проворна і красива. Шкурка аж виблискує, вушка стирчать, хвіст прапорцем. Ступає повільно, м'яко, до всього придивляється, дослухається, вгадуючи товкотнечу мишей і полівок під снігом.

(В. Севастьянов)

С - 2.6. Прочитай текст. Це опис чи розповідь? Доведи.

Щойно посвітлішає за вікном, прилітає маленька жовтогруда пташка. То — синичка. Шапочка в неї чорно-оксамитова, щічки біляві. На зеленкувато-сірих крильцях кожна пір'їнка ніби пензликом намальована.

(В. Сухомлинський)С - 2.7. Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Доведи.

Березень — перший місяць весни. Зранку ще міцно морозить, а вдень вже добре гріє весняне сонечко. Під ринвою - велика калюжа. Весело купаються там горобці. Почорніли дороги. По розталій землі розгулюють граки. Незабаром прилетять шпаки та інші пташки. Вже час розвішувати пташині будиночки.С - 2.8. Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Доведи.

Горобина і ялинка, що росте поряд, часто перешіптувалися між: собою. Прийшла осінь. Дихнула прохолодою раз, другий. Спалахнула багрянцем горобина. А ялинка не перевдяглася - так і лишилася у своєму зеленому платтячку. Вона дивилася на свою подругу і милувалася нею.

(За Г. Демченко)С - 2.9. Прочитай текст. Це розповідь чи опис?

Вранці Оля йшла до школи. Біля дороги вона побачила ромашку.

Ой, яка красива квітка! Оля вже простягнула руку, щоб зірвати квітку і понести її до школи. Та раптом дівчинка побачила на пелюсточці краплинку роси. А в краплинці горить сонечко, і блакитне небо, й зелена нива, й висока тополя - все у краплині.

Задивилась Оля на краплину роси й не зірвала квітку.

(За В. Сухомлинським)С - 2.10. Прочитай текст. Це розповідь чи опис. Доведи.

Білочка сиділа на дереві і їла смачний горіх. Кілька крихіток горішка впало на траву. Стежиною між: травою бігла мурашка. Вона побачила під деревом крихітки горішка, скуштувала їх і побігла розповісти сусідам про здобич. Мурашки швиденько позбирали ласощі і понесли додому. Дружній мурашиній сім’ї вистачить цих крихіток на всю зиму.

(За В. Сухомлинським)С - 2.11. Прочитай текст. Як ви гадаєте, це розповідь, опис чи розповідь з описом? Знайди описи? Скільки їх? Запиши той, який сподобався.

На галявині, оточеній старими ялинками, жила сова. Галявина була чарівна - поросла густою травою та барвистими квітами. Звичайно, сову не краса приваблювала - тут було багато мишей.

Вночі сова полювала, а вдень відпочивала.

Який цікавий птах! Голова велика, ніс гачком, сиві вуса й чорна борідка. Чисто тобі дід-лісовик! Сидить серйозний такий, поважний - ніби замислений.

(В. Севастьянов)С - 2.12. Прочитай текст. Як ти гадаєш, це розповідь, опис, чи розповідь з описом. Знайди описи? Скільки їх. Запиши той, що сподобався.

Сиджу я, не ворушусь. Мене приховав височенький бур'ян. Не помітивши мене, по бур'яну підіймається вгору маленька миша. Коли зміряти її без хвоста, вона завдовжки з половину мого пальця. Спина у миші коричнева, а черевце і лапки білі. Це наша найменша миша. Я зразу впізнав її, милу і красиву мишу -малятко.

Ага, ось її гніздечко. Воно старанно і цікаво сплетене з сухих травинок, висить на бур’яні, неначе жмут свіжого сіна, тільки правильної круглої форми, з невеличкою дірочкою-дверима. Багато праці докладає малятко, щоб виплести таке гніздечко.

(О. Копиленко)С - 2.13. Прочитай текст. Як ти гадаєш, це розповідь чи опис? Скільки тут описів? Спиши опис балерини.

На столі було багато інших іграшок, а найбільше впадав в око чудовий палац з картону. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину і побачити залу. Перед палацом стояли маленькі дерева. Вони оточували дзеркальце, що було ніби справжнє прозоре озеро. На озері плавали воскові лебеді і милувалися своїм відображенням у ньому.

Усе було дуже миле, але наймилішою була маленька дівчинка, яка стояла на порозі відчинених дверець палацу. Вона теж; була вирізана з картону, спідничка її була з найтоншого батисту, а маленька вузька блакитна стьожка спускалася з плечей до пояса. Посередині стьожки була прикріплена яскрава блискітка, така завбільшки, як усе личко дівчинки. Дівчинка була балерина.

(За Г.-К. Андерсеном)

Лінгвістичні казки

ХТО СТАВ ЦАРЕМ?

В одному царстві, яке називалось Морфологія, бо так звали царівну, жили різні частини мови. Царівна вирішила вибрати собі чоловіка, найзнаменитішого, найточнішого.

Царські слуги оголосили по всьому царству, що чоловіком Морфології стане той, хто доведе, що він найнеобхідніший.

От зійшлися всі частини мови у царському дворі. Першому надали слово Іменнику. Вийшов він на середину і почав говорити: "О прекрасна царівно! Схиляюсь перед вашою красою і розумом. Моє ім'я Іменник. Нарекли мене так тому, що я даю назву усьому живому й неживому. Я у небі й на землі, у людях і звірах, у житті, у радості, у праці й відпочинку. Я даю ймення усім вам. Уявіть собі, що мене не буде. І ваше царство, і слуги, і скарби - все щезне".

"Досить!" - гукнула царівна. Цей Іменник, якого завжди супроводжували його вірні слуги Відмінки, давно привертав її увагу. Всі, мов заворожені, дивилися на Іменника - красеня. "Хай інші скажуть слово!" - було веління царівни.

Закінчити казкуЯК ВИНИК АЛФАВІТ?

Було це дуже давно. Жили собі у незвичайному царстві звуки. Все було би добре, коли б у їхньому царстві панував закон - порядок. Незадоволені ставали звуки від того, що вимовляли їх так, як кому заманеться, а букв тоді ще не було.

От і вирішили звуки обрати собі царя. Голосні вибрали А, а Приголосні -Б. Кому з них бути царем? Почалися суперечки. Приголосних було більше, тому вони перемогли. Царем став Б. Він сильніше любив Приголосних, догоджав їм. Коли збирав звуки на раду, то Приголосні садив на найпочесніші місця. А Голосні завжди сиділи десь у куточку.

Не захотіли Голосні терпіти приниження. Змовились вони й утекли. У царстві стався переполох, замість слів виходили якісь дивні звукосполучення.

Зрозуміли Приголосні, що без Голосних їм не обійтись. Пішли вони на розшуки. Багато царств обійшли, та все даремно. Приголосні розділились на групи, продовжували пошуки. Одного разу втомлені Л, Ф, В, Т сіли перепочити. Раптом вони почули дивні слова, складені тільки з голосних. Зрозуміли Л,Ф,В,Т, що у цьому маленькому царстві проживають Голосні.

Тоді звуки вирішили намалювати себе і своїх друзів на папері. Вийшли дивні слова: "Ш...н...вн...Г...л...сн...! Пр...с...м в...б...ч...нн... П...в...рт...йт..сь. Ч...к...м".

Листочки з дивним текстом розвішали по всьому царству. Коли Голосні побачили написи, то вони відразу здогадались, що мало бути на місці пропусків. Кожен Голосний звук намалював себе. Всі разом Голосні вирішили повернутись.

Щоб жити у злагоді, звуки придумали створити склад Букв, який вони назвали Алфавітом. З того часу звуки стали позначатись певними літерами. Але одна буква могла виражатись двома звуками (Щ), або дві букви могли означати один звук (Дз). Букви і Звуки про все мирно домовились і видали чіткі закони-правила. Царем обрали звук А, царицею стала літера А. В алфавіті ця буква стоїть на найпочеснішому місці.ХТО ВАЖЛИВІШИЙ ?

В одному царстві, яке називалось Фон, жили-були Голосні та Приголосні звуки. Голосних було мало, всього шість, але їх дуже любили Слова. Кожний Голосний звук був у великій пошані. Особливо гарно звучали вони у піснях. У голосні звуки був закоханий Наголос, а на Приголосні навіть уваги не звертав.

Одного разу найбільш заздрісний звук 3 став думати-гадати, як би провчити Голосні звуки. Він звернувся за допомогою до свого брата С. Зібрали брати на збори усі звуки. Звук 3 почав говорити, що Голосні звуки зазнаються, нескромно себе ведуть. Звук С почав суперечку з Голосними, які стали оправдовуватись. Усі звуки почали сваритися. Найбільш чутливий звук О сказав ображено: "Облиште суперечку. Якщо Приголосні звуки такі горді та зарозумілі, хай обходяться без нас. Я і всі брати дуже ображені, тому ми покинемо вас".

Не стало Голосних у царстві. Перестали співати пісні. По-іншому почали говорити. Приголосні ледве могли порозумітись між собою. Сумно стало жити...Закінчити казкуКАЗКОВИЙ ЗАМОК

Жили-були собі слова. Вони змінювались, росли, як дерева. З кожним роком слів ставало все більше і більше. І от виріс пишний, квітучий сад. Коли слова-дерева гойдались від вітру, вони звучали, нагадували чарівний спів солов'я. Стали люди називати милозвучну мову солов'їною.

Добре жилося словам: вони дружили, допомагали один одному. Вирішили слова побудувати величезний Замок дружби слів. На будівництві трудились усі часточки слів: і корені, і суфікси, і префікси, і закінчення. Корені слів споруджували стіни, суфікси робили вікна, двері, а закінчення вилізли на дах будинку, щоб покрити його червоною черепицею. Префікси подавали цеглу мулярам-кореням. Дружно працювали слова. Прийшли на допомогу своїм родичам спільнокореневі слова.

Здавна на Україні закріпився хороший звичай: збиратися на будівництво нового будинку усім товариством, селом. Цей звичай називається толокою.

Ось і готовий замок. У ньому будуть жити слова, які приносять людям радість.

Слова вирішили зробити новосілля і запросити в гості своїх родичів.

Допоможіть написати запрошення родичам - спільнокореневим словам, але спочатку "змініть одяг" (форми) поданих слів:

земля, вода, життя.

Мовленнєві ігри

Гра "Склади слово"З букв одного слова складіть і запишіть інші слова

. Ластівка, листоноша, соловейко.

Гра "Хто більше?"До поданих слів дібрати спільнокореневі

Сад, вода, земля, море, ліс.

Гра "Впишіть слова"Записати 7 слів


0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Гра "Хто більше?"Від поданих слів утворіть нові, змінюючи першу літеру

Бій, рік, порт, мак, вір, січ.

Гра "Слова розсипалися"Складіть і прочитайте слова

К, О, Е, Ш, В, Ч, Е, Н; О, К, Ф, Н, А, Р; Ц, Ю, К, О, С, Ь, К, И, Б, И, Н, Й.

Гра "Назви промінчик"Усі слова закінчуються на м'який знакГра "Відтворити слова"В Івася розірвався листок, залишилася тільки друга половина слів. Допоможіть Івасеві відтворити слова

ама

ама

ама

ама

ама

ама

ама

Гра "Квітка-загадка"У кожній пелюстці є слова, що закінчуються на "а". Назвіть слова-пелюстки. (Можна за серединку брати будь-яку літеру).Гра "Хто я?"

Хто? Відгадайте


 1. Мій корінь шукайте в лісі, а префікс мій прабабця має.

 2. У слові підростати мій початок, у водяного знайдеш корінь мій. Старанний має моє закінчення.

 3. Мій корінь знаходиться у душі, а префікс у заяві пошукайте. У сонливого знайдете суфікс, а розумний ваш підкаже закінчення моє.
 1. Префікс мій вказує на наближення, а корінь "плаває" у морі. У слові гірський суфікс і закінчення шукайте.

Гра "Хто більше?"Записати слова, які починаються на

Ди..., ци..., ре..., де...
Гра "Хто більше?"

Згрупуйте слова у три колонкиПоні, весело, садиба, творчість, кропива, вечір, лісник, журнальний, дідусь, метро.

 1. - слова з звуковим закінченням;

 2. - слова з нульовим закінченням;

 3. - слова без закінчення.

Гра "Сходинки слів"

Заповнити східці спорідненими словами.

(За основу можна брати будь-який корінь)

Л

І

С
Гра "Відгадай слово"Діти працюють у парах (групах). Кожна пара (група) отримує малюнок, на якому зображено предмет. Один учень словесно описує (не називаючи його) так, щоб другий (інший) учень відгадав, що зображено на малюнку

Гра "Переставлянки"Переставити букви або склади в слові так, щоб вийшло нове слово

Ручка, дошка, марки.
Гра "Плутанина"

Зібрати зі складів слово

Ли, ця, ву; ре, чо, біт; ре, шень, че, ки; ко, ло, вей, со.

Гра "Розірви ланцюг"Розірвати ланцюг. Назвати слова

Літосерпеньжнива; осіньлистопадвітер; віхоламетелицязима.

Гра "Музичні слова"Придумати слова в яких звучать ноти

1). До...

2). Ре...

3). Мі...

4). Фа...

5). Соль...

6). Ля...

7). Сі...Література

 1. Каніщенко А. П. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах: Методичний посібник для вчителя. – К.: Рута, 2000. – 128 с.

 2. Крайнова Ж. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на заняттях з рідної мови // Початкова школа. – 2003. – №11. – С. 24-26.

 3. Крикун М. Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів // Початкова школа. – 2003. – №11. – С. 27-35.

 4. Маркотенко Т. С. Збірник диктантів з української мови для початкових класів: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1997. – 176 с.

 5. Сапун Г. Збірник диктантів і завдань для тематичного опитування. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 132 с.

Для заміток.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка