Динамічні групиСкачати 99.43 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір99.43 Kb.
Підвищення статусу національної школи в XXІ ст. потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Сучасний учитель – це носій освітніх суспільних змін. Методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування школи. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості педагога – основна мета методичної роботи.

Теоретико-методологічною основою концепції розвитку науково-методичної діяльності закладу є: Конституції України, національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Закон України «Про освіту». У цих документах чітко зазначено вимоги щодо орієнтації науково-методичної роботи на розвиток ініціативи, творчості педагогічних працівників. Наш заклад працює над проблемою: «Високий рівень самовдосконалення педагога як засіб формування творчої активності шкільного колективу та позитивного іміджу закладу».

Навчально-виховний процес в НВК №3 забезпечують 68 педагогів. Із них спеціалістів – 11, бакалаврів - 1,спеціалістів ІІ категорії – 10; І категорії – 12; вищої – 31; педагогічне звання «Старший учитель» мають 14 педагогів ; «Учитель-методист» - 10; грамотами нагороджено облуон - 21 педагог; МОН України – 8 педагогів; значком «Відмінник освіти» -3 педагогам.

Усі педагоги нашого закладу беруть участь у міських та шкільних методичних заходах.

У системі внутрішкільної методичної роботи використовуються як групові так і колективні, так і індивідуальні форми роботи. Колективні та групові форми методичної роботи: педагогічні ради, інформаційно - методичні наради;

клуби: «Творча скриня»(обмін педагогічним досвідом) - керівник Чернецька В.І.; «Співробітник» на базі мультимедійного центру - керівник Самсоненко С.С.; «Педагогічна скарбниця» (авторські вечори, творчі студії) – керівник Дреус С.І.

динамічні групи:

«Розвиток критичного мислення» - кер. Денисюк С.М.; класних керівників «Формування правової свідомості громадянина України» - кер. Оніщук М.В.; «Удосконалення системи індивідуальних занять із здібними та обдарованими дітьми» - кер. Гродон С.Е.; «Мультимедіасистеми та їх ефективність у проведенні уроків» - кер. Кондратюк А.М.

творчі групи:

«Нові Державні стандарти освіти» - кер.Ксінчук І.П.; «Профільне навчання – вимога часу» - кер.Звенигородська О.Л.; «ЗНО» -кер.Столярчук Г.В.; «Створення електронних програмних педагогічних засобів» - кер.Самсоненко С.С.; «Формування основних груп компетентностей учнів» - кер.Гнаповська В.І.; «Метод проектів у контексті сучасної освіти» - кер. Бакута І.А.; «Військово-патріотичне виховання» - кер. Кудрін В.І.

предметні методичні об’єднання та кафедри; школи педагогічної майстерності: школа педагогічної підтримки – кер.Кикоть В.М., школа становлення педагогічної майстерності – кер.Кондратюк А.М.; школа педагогічного досвіду – кер.Мєшалкіна Т.С., семінари, семінари-тренінги.

У лютому 2014 року проведено місячник передового педагогічного досвіду з теми «Розвиток творчого потенціалу учнів через систему використання активних форм і методів роботи у навчально-виховному процесі», під час якого вчителі-наставники, які мають вищу категорію та звання, через проведення відкритих уроків і виховних годин ділилися досвідом з молодими колегами.

Найвагомішою серед колективних форм методичної роботи в школі була й залишається робота методичних об’єднань і кафедр. Це й організація самоосвітньої діяльності педагогів, вивчення й упровадження ППД, вивчення державних нормативних документів у галузі освіти. У практиці роботи кафедр і методичних об’єднань є взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, виставок методичних напрацювань сприяння розвитку професійної майстерності і активізація особитісного потенціалу кожного педагога. У цьому році поновлено роботу щодо цього питання, шкільні методичні об’єднання усі розроблені і проводяться відповідно графіка, затвердженого директором закладу. Після проведення тижня голови м/о узагальнюють матеріали та здають в методкабінет. Але не усі педагоги ведуть протоколи засідань методичних об’єднань та відповідної документації щодо проведення.

У закладі організовано роботу з молодими та малодосвідченими вчителями і

головою Ради наставників призначено вчителя вищої категорії, «Учителя-методиста» Кикоть В.М. Це молоді педагоги, випускники вищих навчальних закладів, які мають належну фахову підготовку, але в них недостатньо досвіду з питань методичної підготовки, організації діяльності учнівського колективу, ведення ділової документації та роботи з батьками. Заняття школи організовано 4 рази на рік (вересень, січень, березень, травень). Усі молоді педагоги мають своїх наставників, беруть участь у методичній, виховній та позакласній роботі. Молоді педагоги разом з учителями-наставниками розробили індивідуальні плани самоосвіти з урахуванням теоретичної та методичної підготовки, а також у травні будуть презентувати свої портфоліо на підсумкову засіданні школи молодого та малодосвідченого вчителя.

Різноманітні форми проведення методичних заходів мають свою мету, завдання, але всі вони тісно пов’язані між собою, доповнюють одна одну та дають вагомі результати.

Ніколайчук А.Д. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» і посіла ІІІ місце в номінації «Початкові класи».

За 2013 рік 21 педагог (О.О.Кислюк, Н.С.Пруська, Л.А.Ліскова, О.С.Ковтонюк, Л.В.Федорчук, А.Д.Ніколайчук, І.Є.Котовська, Р.С.Боднар, Ю.С.Миронюк Л.В.Бабак, О.А.Степанова, С.І.Дреус, В.М.Водясова, Піголь І.А., А.А.Янчевська, В.І.Гнаповська, С.М.Денисюк, Л.М. Босюк, Г.В.Іванівська, Н.М.Терехівська, В.І.Чернецька) мали публікації на шпальтах фахових видань, але є такі вчителі , які друкувалися декілька разів (О.О.Кислюк, Н.С.Пруська, Л.А.Ліскова, О.С.Ковтонюк, Л.В.Федорчук, А.Д.Ніколайчук, І.Є.Котовська, Р.С..Боднар) та 7 педагогів (О.В.Ісаєнко, Н.М.Щур, С..І.Дреус, В.І.Кудрін, Н.М.Терехівська, О.А.Степанова, Т.С.Мєшалкіна) у міській періодичній пресі, що свідчить про високий рівень професіоналізму педагогічного колективу закладу. Приємно зазначити, що у вересні 2013 року вийшов спеціальний випуск «Методичний порадник» Всеукраїнської газети «Початкова освіта», у якій друкувалися не лише м/о вчителів початкових класів, а й директор школи - Бабак Л.В.,заступники директора - Степанова О.А., Боднар Р.С. та практичний психолог - Янчевська А.А. Робота з даного питання покращилася в закладі.

У 2013-2014 н.р. вивчається та буде узагальнено наказами по школі «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з укр. мови та літератури, німецької мови, хімії, фізики, музичного мистецтва. Під час вивчення системи роботи вчителів адміністрація закладу звертає особливу увагу на ефективність праці педагога, його здатність якісно організувати навчально-виховний процес, домагання максимально можливого засвоєння учнями програмового матеріалу, формування учнівських компетенцій.

На впровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти, та відповідно до Положення про обласну виставку "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування" продовжується робота щодо виявлення поширення та впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методик навчання і виховання, підвищення рівня професійної компетентностей освітян області. Постійно діюча обласна педагогічна виставка демонструє досягнення та перспективи подальшої модернізації і реформування системи національної освіти. Призові місця на обласній щорічній виставці педагогічних інновацій за 2013 рік:

І місце посіла творча група вчителів укр.мови та літ. Т.С.Мєшалкіна, М.В.Фомюк, В.М.Водясова, Коляско Л.Ю.; ІІ місце - А.М.Кондратюк, Янчевська А.А., (творча група вчителів німецької мови Годована І.І., Головань Л.О.); (творча група вчителів світової літератури О.М.Біленька, Л.М.Мазур, В.К.Глєбова); творча група вчителів початкових класів.

Важливим етапом у підвищенні методичного та професійного рівня педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. Вони передбачають ріст професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці. У закладі забезпечено дієвий контроль за виконанням перспективного плану атестації педагогічних працівників. Атестуються позачергово 20% учителів, що свідчить про стимулювання адміністрацією закладу. У 2013-2014 н.р. атестуються 8 педагогів чергово, 6 - позачергово. 1 пед. встановл. спец. ІІ категорії – Кислюк О.О.; 1 пед. встановл. спец. І категорії – Янчевська А.А.; 2 пед. встановл. спец. вищої категорії – Котовська І.Є., Ліскова Л.А..; 2 педагогам підтверджують спец. вищої категорії та присвоюють пед. звання «Учитель-методист» (Ніколайчук А.Д. та Ліщук В.Ф.). Їхні досвіди систематизовано та узагальнено міським методичним кабінетом та направлено в методкабінет ХОІППО на експертну оцінку для узагальнення.

Сприяємо виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності (дбаємо про своєчасне проходження курсової підготовки на базі ХОІППО педагогами школи, в 2013 році курсову підготовку пройшли 17 педагогів, в 2014 році - 26 педагогів відповідно до їх запитів і фахових потреб).

З упровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед педагогами. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу відіграє велику роль. Основна мета вчителя сьогодні – працювати з комп’ютером самому й навчити цього учнів. Уміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватися послугами мережі Інтернет є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя. У практиці роботи школи – це проведення уроків, семінарів, позакласних та виховних заходів із використанням новітніх інформаційних технологій.

Значне місце в навчально-виховному процесі відводиться діяльності шкільного наукового товариства «Промінь”. Однією з ефективних форм роботи з обдарованою молоддю в школі є науково-дослідницька діяльність учнів у МАН України. Так, у 2013-2014 н.р. до конкурсу-захисту вели підготовку 15 учнів та 16 педагогів, подали свої роботи в 15 секцій із 64 секцій. посівши 15 призових місць. Із них:

6 – перших: це Мартинчук Б. (н.к. А.М.Кондратюк), Романюк В. (кер. Годована І.І.), Шамасурян А. (кер. Гродон С.Е.), Суртаєва Ю. ( Семенюк В.В.), Радковська С. (Ліщук В.Ф.), Сенюк А. (Кикоть В.М.)

5 – других: це Волковецька В. (кер. Фомюк М.В.), Шароварська Г. (кер.: Бакута І.А., Звенигородська О.Л.), Коваль Дмитро (н.к. С.С.Самсоненко), Павлишина В. (Мазур Л.М.), Німчук І. ( Оніщук М.В.)

4 – третіх: це Шлінчак С. ( кер. Шінчак Л.М.), Гринькова А. ( Миронюк Ю.С.), Горщар Д. (Котовська І.Є.), Іванчук А. (кер.Гродон С.Е.).

У ІІ етапі конкурсу-захисту із 7 представлених робіт 3 роботи отримали призові місця: ІІІ місце - Романюк Вероніка (Годована І.І.), ІІ місце - Мартинчук Богдан (Кондратюк А.М. ), І місце - Коваль Дмитро (Самсоненко С.С.). Наші манівці показали високі результати. У заочному конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН з укр.мови посіла ІІІ місце кер. Водясова В.М. та ІІІ місце в обласному конкурсі учнівської творчості (кер.Піголь І.А.).

      У листопаді – грудні 2013р. учні закладу брали участь у міських олімпіадах з базових дисциплін. Результати свідчать про те, що в школі підвищився показник підготовки учнів до участі в обласних олімпіадах, проводилась індивідуальна робота з дітьми, які були включені в склад команд. Три роки поспіль учні нашого закладу тримають першість на олімпіаді з фізики (учителі В.Ф.Ліщук, С.С.Самсоненко), а з педагогіки та психології – два роки (учитель А.А.Янчевська). Але поряд з тим негативну динаміку результативних виступів та недостатній рівень знань продемонстрували учні школи на олімпіаді з географії, біології, російської мови та літератури, астрономії, економіки та фізичної культури. В обласних олімпіадах брали участь 7 учнів-призерів ІІ етапу, 3 учнів здобули призові місця. Це Коваль Дмитро, учень І курсу ліцею, який посів ІІІ місце з фізики, вчитель Самсоненко С.С. та Сербіна Анна, учениця 7 класу, ІІІ місце з математики, вчитель Кикоть В.М., Дідук Олександр, учень 9 класу, ІІІ місце з трудового навчання, вчитель Багнюк С.Г.

Правильно організована робота із здібними та обдарованими учнями сприяла досягненню високих результатів в Інтернет-олімпіаді з математики. У ній взяли участь 9 учнів нашого закладу і 6 учнів стали переможцями. Атамась Віталій (учитель – Кислюк О.О.), Зборовська Наталія, Горщар Дарія, Щур Дмитро Перепелиця Вадим, Сенюк Анна (учитель – Кикоть В.М.)

Створенння оптимальних умов для інтелектуального розвитку учнів, розкриття та реалізації потенційних можливостей дітей реалізується через залучення їх до участі у конкурсах «Кенгуру, Колосок, Левеня, Патріот». Найкраще організовують цю роботу координатори конкурсу: Чупріненко, Степанова, Кислюк, Ліщук.

Правильно організована робота із здібними та обдарованими учнями сприяла досягненню високих результатів у конкурсі з української мови ім. Петра Яцика та в ІV Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка.

У лютому 2014 року учень І курсу ліцею Коваль Дмитро ( Самсоненко С.С.) став учасником Міжнародного конкурсу ІНТЕЛ-ТЕХНО-2014.

Адміністрація школи та завідуючі кабінетами постійно дбають про естетичне оформлення робочих місць кожного вчителя, інтер’єру школи, з урахуванням вимог дизайну.

Модернізаційні зміни в структурі і змісті сучасної освіти потребують пошуку нових підходів до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка б успішно функціонувала в постійному режимі оновлення і розвитку, ґрунтувалась на наукових засадах, сприяла підвищенню рівня загальнодидактичної, методичної, технологічної і психологічної підготовки педагогів до підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечувала розвиток творчого потенціалу педколективів.У сучасному світі, коли дуже швидко змінюються соціально-економічні умови життя суспільства, педагог повинен відповідати цим новим умовам, йому необхідно постійно вчитись, підвищувати свою кваліфікацію, розширювати кругозір.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка