Диплом Анализ доцільності виходу послуги на новий сегментСкачати 94.08 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір94.08 Kb.
Диплом - Анализ доцільності виходу послуги на новий сегмент

Обьем 94 страницы, 3 раздела, 50 источников литературы

Зміст


Вступ 1

РОЗДІЛ І. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 3

1.1. Аналіз діяльності підприємства на ринку 3


Вступ

В наш час підприємства та організації все більше усвідомлюють необхідність розробки комплексної ринкової стратегії та стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Типовим для більшості підприємств є практична відсутність чітко сформованих цілей, а якщо вони і є, то давно не переглядалися, або ж їх досягнення не контролюється. В період затяжної економічної кризи, в значенні нестабільності економічної і фінансової ситуації на підприємстві, застосування стратегічного планування є необхідною складовою для виходу підприємства на зовнішній ринок. Кожне підприємство повинно мати цілі діяльності, та вміти їх досягти.

На сьогоднішній день головною проблемою стратегічного планування на підприємствах є відсутність вірно розроблених цілей діяльності підприємства по основним напрямкам та стратегії їх досягнення. В сучасних умовах діяльність по розробці комплексної економічної стратегії підприємства повинна бути пріоритетною.

Таким чином, якщо зовнішньоекономічна стратегія – це набір правил та прийомів, за допомогою яких досягаються поставлені цілі розвитку підприємства, то розробка комплексної стратегії виходу на зовнішній ринок включає в себе як поставлені цілі діяльності по основним напрямкам, так і шляхи їх досягнення.

Успішна підприємницька діяльность на міжнародному ринку це насамперед вірно обрана стратегія, вірно поставлана місія, цілі та задачі компанії. Саме це дозволить підприємству ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, що в майбутньому призведе до зайняття лідируючого положення та дасть можливість отримати надприбуток. У зв’язку з такою об’єктивною необхідністю, перед керівництвом підприємства, постає питання про необхідність розробки комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, котра б дала позитивний результ діяльності на міжнародному ринку.

Сучасне ведення підприємницької діяльності на зовнішньому ринку вимагає застосування нових методів проведення зовнішньоекономічної діяльності, та забезпечення її ефективного управління.

Підприємсто, при виході на зовнішній ринок, має багато проблем, такі як: розробка ефективної стратегічної програми, вибір способу виходу на зовнішній ринок, пошук іноземного партнера по співробітництву, а також необхідно враховувати ризики, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Саме ці проблеми є найбільш актуальними на сьогоднішній день в розвитку підприємства.

Дипломна робота присвячена дослідженню теоретичного та практичного аспекту розробки стратегії для виходу нової послуги підприємства на зовнішній ринок, на прикладі компанії ТОВ «Фірма-РАДИО».

В роботі розкривається суть поняття маркетингового планування, як необхідного елемента для розробки зовнішньоекономічної стратегії, необхідність управління ним для досягнення стратегічних цілей підприємства на зовнішньому ринку.

Робота націлена на розробку комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок.

Метою дипломної роботи є комплексна розробка стратегії виходу нової послуги на зовнішній ринок ТОВ «Фірма-РАДИО» дослідження методів та процедури стратегічного планування, розробка стратегії підприємства, зокрема пошук ефективного способу виходу на зовнішній ринок.

До основних задач, які необхідно вирішити в дипломній роботі відносяться: дослідження теоретичного та практичного аспекту розробки комплексної стратегії виходу нової послуги на зовнішній ринок, і впровадження теоретичних розробок в практику. Це має сприяти прийняттю ефективних рішень в розробці ринкової стратегії, які значною мірою визначають успіх будь-якого підприємства.
РОЗДІЛ І. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

1.1. Аналіз діяльності підприємства на ринку

ТОВ "Фирма-Радио" (іменоване далі як ТОВ) створене фізичною особою. Слід зазначити, що надання послуг з ремонту, як правило, проводиться організаціями, які представляють одну фірму виробник і при цьому не зацікавлені в розширенні виду наданих послуг.

У зв'язку з цим ТОВ передбачає створення додаткового ринку послуг за рахунок розширення асортименту обслуговується продукції та здійснення сервісного обслуговування технічних засобів на дому на вимогу клієнта. Вихід на ринок планується за допомогою проведення рекламної компанії.

Підприємство має першу категорію, яка присвоєна йому у відповідності з "Положенням про порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню" і належить до сфери побутового обслуговування населення. На ТОВ "Фирма-Радио" виконуються слідуючи види робіт: надання послуг з ремонту телерадіоапаратури.

ТОВ "Фирма-Радио" здійснює побутове обслуговування населення за наявністю торгового (спеціального торгового) патенту та спеціального дозволу (ліцензії). Державна реєстрація підприємства к суб'єкта підприємницької діяльності проводилася відповідно до Закону України "Про підприємництво". Надання послуг проводиться відповідно до замовлення, діючих стандартів та технологічних процесів (інструкцій), затверджених у встановленому порядку. Послуги надаються відповідно до переліку та за цінами, затвердженими виконавцем.

Надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури здійснюється відповідно до Правил побутового обслуговування населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року № 974 "Про внесення змін до Правил побутового обслуговування населення" та Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг (в тому числі з ремонту побутової радіоелектронної апаратури, які були затверджені наказом Українського Союзу об'єднань, підприємств і організації побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 року за № 20 "Про затвердження інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг".

В сфері надання послуг з ремонту ТОВ "Фирма-Радио" виконує ремонт слідуючих видів радіотехніки:

1. телевізори (телевізійний приймач) - пристрій для відтворення відео - та аудіо повідомлень, який має радіоканал, декодер ПКТС (повний кольоровий ТВ сигнал), кінескоп, ПЗЧ (підсилювач звукової частоти), гучномовець АС (акустична система); кольорового та чорно - білого зображення, вітчизняного та зарубіжного виробництва.

2. побутова радіоприймальна апаратура (ПРА):

• касивер - поєднує тюнер-підсилювач та магнітофонну панель без електроакустичної системи. Широко використовується в зарубіжної стаціонарній ПРА;

• магнітола - поєднує радіомовний приймач та касетну магнітофонну панель;

• магніторадіола (музичний центр) - поєднує магнітолу та побутовий електропрогравач;

• приймач радіомовний - побутовий апарат для приймання та оброблення моно фонічних радіомовних слів з AM (амплітудна модуляція) в діапазоні ДвХ, СХ, КХ, а також моно - і стереофонічних радіомовних сигналів з ЧМ (частотний модулятор) в діапазоні УКХ;

• приймач радіомовний автомобільний - радіомовний приймач, призначений для експлуатації в автомобілі з живленням від бортової електромережі або з універсальним живленням;

• приймач радіомовний мініатюрний (кишеньковий) - радіомовний носимий приймач з автономним або універсальним електричним живленням, найменшою масою та габаритними розмірами;

• приймач радіомовний переносний - радіомовний носимий приймач з автономним або універсальним електричним живленням, зменшеними відносно стаціонарного приймача масою та габаритними розмірами, конструкція якого має елементи для його перенесення. Призначений для експлуатація під час носіння;

• приймач радіомовний стаціонарний - радіомовний носимий приймач з мережним живленням, конструкція якого не має елементів для його перенесення;

• радіокомплекс - побутовий багатофункціональний радіоелектронний апарат високої групи складності, що складається із блоків в окремих корпусах, які встановлюють один на одного у вигляді набірного стояка;

• радіола - побутовий стаціонарний радіоелектронний апарат, що конструктивно поєднує в одному корпусі радіомовний приймач і побутовий електропрогравач, призначений для відтворення грамзапису моно - та стереофонічних програм;

• тюнер - побутовий радіоелектронний апарат, призначений для приймання і перетворення сигналів радіомовлення на повідомлення 34 (звукова частота). Експлуатується в складі радіокомплексу.

3. дрібна побутова техніка:

• ремонт телефонних апаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва;

• ремонт касових апаратів, таксометрів вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Приміщення, оформлення та виконання замовлень проводяться як у приміщенні (салоні) ТОВ "Фирма-Радио", так і в помешканні замовника. Місце виконання замовлення визначається виконавцем, зважаючи на складність ремонту, наявність повторних несправностей, необхідність проведення випробувань у стаціонарних умовах.

У виконавця (ТОВ "Фирма-Радио") ремонтуються телевізійні приймачі, місце установки яких знаходиться поза межами зони впевненого приймання телевізійного сигналу, телевізійні приймачі з розміром по діагоналі до 42 см, відеомагнітофони, відеокамери, музичні центри, портативна радіоапаратура, автономні радіоприймачі та магнітоли.

Приміщення (салон) ТОВ "Фирма-Радио" оформлене відповідно до його категорії, яка була надана йому відповідно до Положення про порядок присвоєння категорій підприємства, що надають побутові послуги населенню, затверджене постановою КМУ від 23 серпня 1995 року № 674 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння категорії підприємствам, що надають побутові послуги населенню".

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники ТОВ "Фирма-Радио"Показник

Одиниця виміру

Роки

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

2009

2010

2011

2011-2010

2010-2009

2011-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2009

Чистий дохід від реалізації продукції

тис.грн.

4641,7

2868

2629

-1839

-1873,7

-2012,7

-6,5

-39,7

-43,6

Кількість персоналу

осіб

56

42

47

56

-13

-83

13,2

-24,8

-14,8

Фонд оплати праці

тис. грн.

2004,9

1027

1448

421

-977,9

-556,9

40,9

-48,7

-27,7

Продуктивність праці на одного працівника ПВП

тис. грн/ особу

56,8

47,1

38,2

-8,9

-9,7

-18,6

-18,8

-17,1

-32,7

Середньорічна оплата праці

тис. грн / особу

3,58

2,43

3,04

0,61

-1,15

-0,54

25,1

-3,9

-15,1

Фондовіддача

грн/грн

2,02

1,94

2,63

0,69

-0,08

0,61

35,5

-3,9

30,1


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка