Диплом і звання «Юний хімік»Скачати 54.95 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір54.95 Kb.
Правила

У відбірковому турі беруть участь усі бажаючі.

Гравець має три підказки:

1)50x50;


  1. допомога друга;

  2. допомога залу.

Гра відбувається до першої не­правильної відповіді.

Три цифри є неспалимі.

Учасник, що набирає 1000 очків, отримує диплом і звання «Юний хімік».

Учасник, що набирає 32000 очків, отримує диплом та звання «Хімік-інтелектуал».

Учасник, що набирає 1 000 000 очків, отримує диплом та звання «Найкращий хімік школи».

Гра заповнюється «рекламни­ми паузами», де проводяться цікаві досліди з хімії: «Хімічний вулкан», «Горіння снігу», «Вогонь від каплі води» та інші.

Відбірковий тур

1. Розмістіть складні речови­ни в порядку зростання їх віднос­них молекулярних мас:

а) вода;

б) сульфатна кислота;

в) хлоридна кислота;

г) вуглекислий газ.  1. вода;

  2. хлоридна кислота;

  3. вуглекислий газ;

  4. сульфатна кислота.

2. Розмістіть оксиди в порядку зростання валентності елемента:

а)К.О; 1) К,0;

б)AL,03; 2) СаО;

в)С02; 3) А1203;

г)СаО. 4) СО2

3. Розмістіть кислоти в порядку зростання їх основності:

а) HN03; 1) HN03;

б)Н3Р04; 2) H2S04;

в)H2S04; 3) Н3Р04;

г) H4P2Or 4) Н4Р207.

4. Поставте елементи в поряд­ку зростання їх відносних атом­них мас:

а) Нітроген; 1) Гідроген;

б) Оксиген; 2) Нітроген;

в) Гідроген; 3) Оксиген;

г)Хлор. 4) Хлор.
Запитання основного туру

1. Як називають найменшу ча­стинку речовини:

а) молекулою;

б) електроном;

в) ядром;

г) атомом

2. Яка з цих речовин є віднов­ником:

а) кисень;

б) водень;

в) сульфатна кислота;

г) вуглекислий газ?

3. Хімія наука про:

а) тварини;

б) рослини;

в) речовини;

г) мандарини.

4. Який метал називають «ле­тючим» металом:

а) залізо;

б) алюміній;

в) золото;

г) платина?

5. Як звали видатного російсь­кого вченого Бутлерова:

а) Михайло;

б) Дмитро;

в) Олександр;

г) Іван?


6. Вкажіть назву сполуки, фор­мула якої ВаС12:

а) соляна кислота;

б) барій оксид;

в) барій хлорид;

г) барій хлорат.

7. Вкажіть назву середніх со­лей вугільної кислоти.

а) нітрати;

б) гідрокарбонати;

в) ортофосфати;

г) карбонати.

8. Вкажіть кислоти, які нале­жать до оксигеновмісних:

а) хлоридна;

б) карбонатна;

в) фторидна;

г) сірководнева.

9. Яку кількість електронів має на зовнішньому електронному
шарі Оксиген:

а) 2; б) 4 в) 6 г) 1 ?


10. Закон збереження маси сформулював:

а) Менделєєв;

б) Ломоносов;

в) Авогадро;

г) Резерфорд.

11. У якій країні вперше ви­найшли порцеляну (фарфор):

а) Японії;

б) Китаї;

в) Німеччині;

г) Польщі?

12. Який колір купрум (ІІ) ок­сиду:

а) синій;

б) червоний;

в) чорний;

г) білий?

13. Перехід речовини з твердого стану в газоподібний без утворен­ня рідини називається:

а) сольватацією;

б) сублімацією;

в) гідратацією;

г) вулканізацією

14. Ким був відкритий хімічний елемент алюміній:

а) Деві;


б) Шеєлє;

в) Велером;

г) Резерфордом?

15. Водневий зв'язок існує між молекулами:

а) спиртів;

б) альдегідів;

в) галогенопохідних;

г) амінокислот.

16. Яким із зазначених реак­тивів слід скористатися для визна­чення багатоатомних спиртів:

а) купрум(ІІ) гідроксид;

б) аргентум нітрат;

в) купрум(ІІ) оксид;

г) йод?

17. Джозефу Прістлі у відкритті кисню допомогли:а) кіт;

б) миші;

в) криси;

г) жаба.

18. Яким розплавленим мета­лом можна заморозити воду:

а) магнієм;

б) залізом;

в) меркурієм;

г) каліфорнієм?

19. Як звали китайця, який вперше відкрив кисень:

а) Мао Хоа;

б) May Xay;

в) Мяу Мяу;

г) Мао Поло?

20. Метал, що став причиною загибелі експедиції Роберта Скотта(1912р.):

а) залізо;

б) алюміній;

в) олово;

г) свинець.

21. Речовини, що мають одна­ковий заряд ядра, але різну атом­


ну масу, називаються:

а) ізомерами;

б) ізотопами;

в) родичами;

г) іонами.

22. Заряд ядра атома визнача­ють:

а) електрони;

б) нейтрони;

в) протони;

г) галони.

23. Який метал за звичайних умов є рідиною:

а)калій; в) кадмій;

б)ртуть; г) цезій?

24. Який елемент називали ко­лись «вогняним повітрям»:

а)водень; в) азот;

б)кисень; г) хлор?

25. Що таке «чорне золото»:

а) вугілля; в) земля;

б)нафта; г) буряки?

26. Яка назва сполуки азоту з воднем:

а) метан; в) аміак;

б)силан; г) чадний газ?

27. За методом СЛебедєва, ка­учук добувають із:

а)води; в) молока;

б)спирту; г) молотка.

28. Яка нитка міцніша за сталь­ ну дротину такого самого перерізу:

а) бавовняна; г) капрону ?

б) віскозного шовку; в) ацетатного шовку;
29. Який елемент є основою всього мінерального світу нашої
планети:

а) Карбон;

б) Оксиген;

в) Силіцій;

г) Нітроген?

30. Хто вперше правильно по­яснив будову рубінового скла:

а) М.Ломоносов;

б) О.Бутлеров;

в) С.Корольов;

г) О.Бородін?

31. Який метал називають бу­дівельним:

а) залізо; в) цинк;

б)кальцій; г) алюміній?

32. Який метал надає листкам рослин зеленого забарвлення:

а) мідь; в) золото;

б)магній; г) нікель?

33. Який метал скорочував життя мешканцям Стародавнього
Риму:

а) золото; в) свинець;

б)залізо; г) алюміній?

34. Назвіть ліки, що використовують як вибухову речовину:

а) анальгін;

б) аспірин;

в) нітрогліцерин;

г) валідол.

35. Яке взуття не можна виго­товити без сірки:

а) шкіряне;

б) гумове;

в) тканинне;г) дерматинове


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка