Дипломної педагогічної освіти окзо «Дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку» «особлива дитина»Сторінка2/13
Дата конвертації23.02.2016
Розмір2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5 клас
Письмо
Звуки і букви
Повторення матеріалу 4 класу.

Слова з голосними е, є, і, ю, я на початку слова і після голосних, поділ даних слів на склади. Розрізнення букв і звуків и-й. Робота з буквами розрізної азбуки.


Слово
Склад як частина слова. Перенесення частини слова на письмі (за допомогою вчителя). Закріплення знань про слова, які позначають назви предметів, уміння розрізняти їх за питаннями хто це? що це?

Закріплення знань про власні назви : імена і прізвища людей, клички тварин


Речення
Побудова речення:

 1. складання речення на задану тему;

 2. уміння закінчити речення за запитанням хто це? що це?;

 3. уміння відповісти на поставлене питання, користуючись словами цього питання, по можливості, записати відповідь за допомогою вчителя;

 4. списування речення з класної дошки, підручника, друкованих таблиць;

 5. написання великої букви на початку речення та крапка в кінці речення;

 6. написання зорових і слухових диктантів.


Читання

Закріплення навичок свідомого і, по можливості, виразного читання з дотриманням пауз на комах, крапках, знаках оклику і питання. Переказ змісту прочитаного за запитаннями вчителя та сюжетними малюнками.

Підбір малюнків до прочитаного слова або речення. Повний і вибірковий переказ за запитаннями вчителя.

Читання уривків з оповідань українських письменників.

Читання друкованих та письмових інструкцій. Виконання їх. (Наочні зв'язки з уроками праці).

Глобальне читання (пізнавання) розповсюджених знаків безпеки і інформації (стоп, небезпечно, отрута, перехід, магазин, аптека і тому подібне).


6 клас
Письмо
Звуки і букви
Закріплення знань, умінь та навичок, отриманих в 5 класі.

Голосні та приголосні звуки і букви. Розрізнення дзвінких і глухих приголосних (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с).Слово
Закріплення знань про слова, які позначають назви предметів, уміння виділяти в тексті слова, які відповідають на питання хто це? що це? (за допомогою вчителя).

Поширення кола власних імен: назв міст, сіл, вулиць. Велика буква у власних назвах.

Прийменники (на,в). Уміння за допомогою вчителя знаходити прийменники і писати їх окремо від слів.

Речення
Вправи на складання речення за запитаннями, малюнками, опорними словами, на задану тему. Запис їх. Складання за допомогою вчителя речення із наданих слів (не більше 3 слів). Закінчення початого речення за допомогою малюнка, опорних слів.

Письмо під диктовку слів і простих по структурі речень з двох-трьох слів, написання яких однакове з вимовою.

Уміння написати свою домашню адресу, підписати зошит, написати своє ім'я і прізвище, адресу школи.

Читання
Закріплення вміння розрізняти слова, схожі за звучанням. Читання цілими словами без спотворення звукового складу слова. (Поскладове читання важких слів).

Читання незнайомого тексту (коротких оповідань, казок, статей) і переказ прочитаного за запитаннями. Читання статей і оповідань з дитячих журналів.

Уміння розповісти зміст прочитаного за запитаннями, виділити з тексту місця, що відносяться до ілюстрацій, пояснити окремі слова і вирази.

Вибіркове читання простих за змістом текстів, переказ прочитаного за запитаннями вчителя.


7 клас
Письмо
Звуки і букви
Повторення голосних та приголосних звуків, їх розрізнення. Дзвінкі та глухі приголосні. Розрізнення артикуляційно схожих звуків (р-л). Розрізнення твердих і м'яких приголосних при позначенні м'якості буквами є, і, ю, я,ь.

Буква ь для позначення м'якості приголосних в кінці та в середині слова.


Слово
Закріплення знань про слова, які позначають назви предметів.

Вивчення слів, які позначають дії: 1. назву дій предметів за запитаннями що робить? що роблю?

 2. уміння поєднувати слова, які позначають дії, із словами, які позначають предмети (за допомогою вчителя).

Прийменники (у, за). Вміння знаходити прийменники та писати їх окремо.
Речення
Вправи зі складання речення. Поширення речення за малюнком та опорними словами.

Встановлення зв'язку між словами в реченнях за запитаннями хто це? що робить?

Списування письмових і друкованих текстів з класної дошки, з підручника. Уміння вставляти в реченні пропущені слова.

Складання речення з поданих слів за допомогою вчителя.

Уміння заповнити щоденник, адресу на конверті, написати вітальну листівку (за допомогою вчителя).

Списування письмових і друкованих інструкцій з праці.


Читання


 1. Читання цілими словами (із збереженням елементів поскладового читання). Переказ прочитаного. Виділення основного в тексті. Поділ тексту на частини за допомогою вчителя, груповий підбір заголовків до виділених частин.

 2. Читання з дотриманням пауз та знаками пунктуації.

 3. Читання ділових статей.

 4. Читання і виконання письмових і друкованих інструкцій, пов'язаних з уроками праці.

 5. Читання статей і оповідань з дитячих журналів.

 6. Драматизація окремих частин розповіді або казки.

Твори для заучування напам'ять

Галина Демченко «Осінь малює»

М. Познанська «Осінь наша, осінь»

Петро Зуб «Сніговиці»

І. Блажкевич «Новий рік»

П. Бровка «Ой, зима, зима, зима»

О. Олесь «Веснянка»

Т. Шевченко «Сонце гріє, вітер віє»

Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати»

О. Ющенко «Серед моря квітів»8 клас
Письмо
Звуки і букви
Повторення артикуляційно схожих звуків р-л, твердих, м'яких приголосних, букви ь.

Розрізнення свистячих і шиплячих (с-ш, з-ж,дз-дж,ц-ч) і африкати (дз-дж,ч-ц).


Слово
Розрізнення основних категорій слова (назви предметів, дій) за запитаннями, правильне вживання їх.

Прийменники (над, під). Окреме написання прийменників із словами, що позначають предмети.

Закріплення написання власних імен.
Речення
Вправи в складанні речення. Складання речення за запитаннями вчителя, за малюнком і опорними словами. Закінчення або доповнення речення за питаннями хто? що? коли? де? Запис їх.

Списування з класної дошки і книги письмових і друкарських текстів.

Проведення зорових і слухових диктантів.

Написання за зразком заяви на роботу.Читання
Пояснювальне читання доступних художніх уривків з творів російських та українських письменників.

Складання плану. Докладний і короткий переказ прочитаного за запитаннями вчителя.

Позакласне читання, порядок отримання книг у бібліотеці, правила користування бібліотекою.
Переказ уривків з творів
Н. Калініна «Про сніжний колобок»

Е. Пермяк «Для чого руки потрібні»

Л. Толстой «Пожежні собаки»

М. Прішвін «Їжак»

С. Міхалков «Як друзі пізнаються»
9 клас
Письмо
Звуки і букви
Голосні і приголосні звуки.

Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні. Перевірка наголосом ненаголошених звуків е, и (земля – землі).

Апостроф. Роздільна вимова приголосного з голосним. Написання апострофа перед я, ю, є,ї.

Подвоєння приголосних.


Слово
Слова, що означають назви предметів.

Слова, що вказують на ознаки.

Слова, що означають назви дій.

Написання –ь в словах на –ть, -ться (роблять, пасуться); -ський, -зький, -цький (вузький, пасажирський); -еньк- (маленький).

Споріднені слова. Вправи в доборі споріднених слів (сад, садити, садівник).

Загальні і власні назви. Закріплення написання власних імен.Речення
Зв'язок слів у реченні.

Кома при переліку.

Поширення речень.

Розповідні, питальні, спонукальні речення.

Складання речень за малюнком, питаннями, на задану тему.
Мова і мовлення
Мова – засіб спілкування людей. Краса і милозвучність української мови. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.

Текст. Підбір заголовка до даного тексту.

Визначення головної думки тексту.

Визначення початку і кінця речень в тексті.

Робота з деформованим текстом.

Текст-розповідь і текст-опис.

Підписування вітальної листівки.

Списування текстів з підручника, дошки, карток.

Написання зорових і слухових диктантів.
Читання
Пояснювальне читання доступних художніх уривків з творів російських та українських письменників.

Складання плану. Докладний і короткий переказ прочитаного за запитаннями вчителя.

Читання за ролями.
Тексти для читання
Галина Демченко «Білочка»

В. Сухомлинський «Я хочу сказати своє слово»

Дмитро Білоус «Турботливі друзі»

Казка «Найдорожчий плід»

Ю. Збанацький «Щедра осінь»

Петро Бондарчук «Помилка»

Л. Олесюк «Михасів борщ»

Віктор Дуб «Бджілка»

В. Сухомлинський «Велике й мале»


Лічба
Пояснювальна записка
У помірно розумово відсталих дітей грубо недорозвинена пізнавальна діяльність з її процесами аналізу та синтезу, що особливо яскраво виявляється при навчанні їх лічбі. У даної категорії дітей не виникає справжнього поняття про число та про склад числа, вони лише механічно заучують порядкову лічбу. Діти з великими труднощами оволодівають конкретним рахунком, а перехід до абстрактного рахунку для них недоступний.

В процесі навчання дітей лічбі необхідно передбачити систему таких знань, умінь і навичок, які перш за все були б дієвими, практично цінними і забезпечували б їм підготовку до трудової діяльності.

Навчання лічбі дітей з помірною розумовою відсталістю організовується на практично наочній основі. Уроки лічби необхідно забезпечити відповідною системою наочної допомоги для фронтальної і індивідуальної роботи вчителя в класі, а також роздатковим дидактичним матеріалом для самостійної роботи учнів.

Навчання рахунку помірно розумово відсталих учнів починається з пропедевтичного періоду. Його зміст і основні завдання – розвиток у помірно розумово відсталих учнів інтересу до учбових занять, вироблення вміння слухати вчителя та виконувати його завдання. Діти-імбецили повинні навчитися працювати в колективі, правильно вести зошит, працювати з дидактичним матеріалом та наочними посібниками. Основними методами роботи в цей період є спостереження, екскурсії, дидактичні ігри.

На уроках елементарної лічби діти рахують різні предмети, називають і записують числа в межах програмного матеріалу, вирішують прості завдання в одну дію, працюють з монетами , з символами паперових грошей. Крім того учні знайомляться з просторовими та часовими уявленнями, мірами довжини та ємкості, вчаться розпізнавати деякі геометричні фігури.

Заняття на уроках практичного рахунку продуктивні у тому випадку, коли вони тісно пов'язані з іншими дисциплінами: українською мовою, наочно-практичною діяльністю, малюванням та особливо з заняттями з ручної та виробничої праці.ПРОГРАМА
1 клас

Пропедевтичний період
Поняття про величину: великий – маленький, довгий – короткий, високий – низький, широкий – вузький, товстий – тонкий, більше – менше, довше – коротше, однакові, вище – нижче, ширше – вужче.

Поняття про кількість: багато, мало, стільки ж, один ,більше, менше, порівну.

Просторові уявлення: верхній – нижній, правий – лівий, поряд, біля, між, за, посередині, далі – ближче, вгорі – внизу, вище – нижче, справа – зліва, попереду – позаду, вперед – назад. Співвідношення предметів по кількості в межах 5 без назви чисел (один до одного) шляхом перекладання, накладення і додатку. Накладати і перекладати предмети в напрямі зліва направо, дотримуючи інтервали.

Поняття ваги: важкий – легкий, важче – легше.

Слова, що розкривають суть додавання і віднімання: було, відняти, залишилося, разом, додати, стало.

Числа 1-3
Рахунок в межах 3. Утворення чисел 2 і 3. Рахунок прямий і зворотний.

Знаки додавання і віднімання. Додавання і віднімання чисел в межах 3 на конкретному матеріалі. Розв’язання прикладів в межах 3. Складання задач за практичними діями. Міри вартості. Знайомство з монетою 1 коп. Складання 3-х копійок = 1 коп. + 1 коп. + 1 коп. Розпізнавання їх.

Геометричний матеріал: круг, квадрат, трикутник. Відбір за зразком та назвою, в іграх і вправах.

2 клас
Повторення матеріалу 1 класу.

Рахунок в межах 5. Утворення чисел в межах 5. Практичні роботи. Рахунок прямий і зворотний. Розв’язання прикладів. Робота з рахівницею.

Порівняння чисел, що стоять поряд у числовому ряду. Виділення більшого або меншого числа.

Складання і розв’язання задач на знаходження суми та різниці. Запис дії задачі без найменування. Складання задач по прикладах.

Нуль, як відсутність залишку (уміння впізнавати його і знаходити).

Відповідність числа, кількості і цифрі.

Глобальне визначення предметів в групі. Виділення декількох предметів з множини.

Міри вартості. Знайомство з монетами: 1 і 5 коп.

Складання 5 коп. = 1 к. + 1 к.+ 1 к.+ 1 к.+ 1 к. Розпізнавання монет в іграх і вправах.

Часові поняття: ранок, день, вечір, ніч.

Геометричний матеріал: квадрат, круг, трикутник. Обведення шаблону і штрихування.

3 клас
Повторення матеріалу 2 класу.

Усна і письмова нумерація в межах 8. Утворення та запис числа першого десятка. Рахунок прямий і зворотній. Порядковий рахунок від заданого числа до заданого.

Порівняння чисел за величиною в межах 8.

Розв’язання прикладів в межах 8. Робота з рахівницею. Вирішення задач на знаходження суми та різниці, запис слова «задача».

Міри вартості. Знайомство з монетами в 1, 5 коп. Розмін монет в 5 коп. по 1 коп.

Часові поняття: тиждень. Число днів, їх послідовність.

Геометричний матеріал: прямокутник. Обведення за шаблоном прямокутника.

Знайомство з лінійкою. Відлік від нуля. Проведення прямої лінії через одну точку.


4 клас

Повторення матеріалу 3 класи.

Рахунок в межах 10. Утворення та запис чисел першого десятка.

Додавання і віднімання в межах 10, розв’язування прикладів, робота з рахівницею. Рахунок по 2 і по 5.

Міри вартості – 10 коп. Розмін монети в 10 коп. по 1 і по 5 коп.

Розв’язання задач на знаходження суми і різниці, запис дій задачі з найменуванням (без запису короткої відповіді).

Геометричний матеріал: квадрат. Побудова квадрата по крапках із застосуванням лінійки. Проведення прямої лінії, що проходить через дві крапки.
5 клас
Повторення матеріалу 4 класу.

Усна і письмова нумерація в межах 20, рахунок предметів поодинці і десятками в межах 20, рахунок від заданого числа до заданого, рахунок групами по 2 і по 5. Десятковий склад чисел. Поняття про однозначні і двозначні числа, утворення та запис їх з використанням паличок, матеріалів арифметичного ящика. Розв’язання прикладів в межах 20 без переходу через розряд шляхом прилічування і відліку. Додавання і віднімання з нулем. Робота з рахівницею.

Розв’язання задач на знаходження суми і різниці, на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць. Запис дії задачі з найменуванням і короткою відповіддю.

Поняття «дорожче – дешевше».

Міри вартості: отримання 15 і 20 коп. з монет різної вартості.

Міри часу: поняття про добу. Міри часу: рік – 12 місяців. Назви місяців.

Геометричний матеріал: прямокутник. Побудова по крапках за допомогою лінійки.
6 клас
Повторення матеріалу 5 класу.

Додавання і віднімання в межах 20 з переходом через розряд, рахунок по 2.

Рахунок прямий і зворотний в межах 20.

Розв’язання прикладів на додавання і віднімання в межах 20. Робота з рахівницею.

Розв’язання задач, в умовах яких є поняття: «дорожче – дешевше», «на декілька-більше», «на декілька менше», розв’язання задач на знаходження суми і різниці.

Міри ємкості: літр (робота з літровими і півлітровими ємкостями).

Міри вартості. Робота з монетами до 20 коп. Розмін за допомогою 10 коп.

Міри часу. Визначення часу за годинником з точністю до години.

Геометричний матеріал: трикутник. Обведення за шаблоном, побудова по крапках за допомогою лінійки.

7 клас
Повторення матеріалу 6 класу.

Усна і письмова нумерація в межах 100.

Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд (всі випадки). Робота з рахівницею. Знайомство з десятком як новою рахунковою одиницею. Рахунок прямий і зворотний десятками в межах 100.

Розв’язання прикладів на додавання і віднімання круглих десятків, додавання до круглого десятка однозначного числа, додавання двозначного числа до однозначного без переходу через розряд, віднімання однозначного числа від двозначного без переходу через розряд.

Складання і розв’язання задач в межах 100 без переходу через розряд.

Поняття «молодший – старший».

Міри вартості: 1 крб., 3 крб. Розмін і заміна. Робота з символами паперових грошей. Вводиться монета в 50 коп.

Міри довжини: метр (метрова лінійка). Вимірювання метром.

Міри ємкості: літр.

Міри часу: визначення часу за годинником з точністю до півгодини.

Геометричний матеріал: круг. Обведення шаблону.

8 клас
Повторення. Усна і письмова нумерація в межах 100. Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд.

Складання і розв’язання задач в межах 100. Рахунок в межах 100 в процесі продуктивної праці.

Міри вартості: 5 крб., 10 крб. Розмін і заміна грошей символами паперових грошей.

Міри довжини: робота з метром.

Міри ємкості: визначення кількості води літровими і півлітровими ємкостями.

Міри часу: місяць – 28, 29, 30, 31 день.

Геометричний матеріал: лінії прямі.

9 клас
Повторення. Усна і письмова нумерація в межах 100. Лічба десятками, від заданого числа до заданого. Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд.

Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через розряд.

Складання і розв’язування задач в межах 100.

Міри довжини: 1 см., 1 м.

Міри часу: тиждень, дні тижня. Рік або 12 місяців.

Міри вартості: коп., грн., Рахування грошей.

Геометричний матеріал: креслення квадрата, прямокутника, трикутника.

РОЗВИТОК МОВИ. ПРЕДМЕТНІ УРОКИ І ЕКСКУРСІЇ
Пояснювальна записка
Мова помірно розумово відсталих дітей виключно бідна і дефективна. Їх власні вислови відрізняються крайньою бідністю. У розмові вони обмежуються виразом найпростіших своїх потреб і відчуттів, вживаючи короткі слова і фрази (особливо діти з синдромом Дауна). Для їх усної мови характерний різкий аграматизм, тобто помилки в граматичному оформленні активної мови та в розумінні значення граматичних конструкцій. У їх висловах часто відсутні відміни, відмінювання і службові частини мови. Маючи в запасі невелику кількість слів, діти часто повторюють їх або говорять чужими словами, від чого їх мова виходить з одноманітними повторними зворотами.

Для того, щоб навчити помірно розумово відсталих дітей правильно вимовляти слова і правильно їх вживати, уміти відповідати на питання, висловлювати свої бажання, передавати зміст нескладних оповідань і малюнків з простим сюжетом, необхідні спеціальні систематичні заняття з розвитку мови.

Учні повинні уміти назвати те, що вони бачать в класі, в ігровій кімнаті, в спальні і так далі Щоб прискорити розвиток мови дітей, що погано розмовляють, необхідно примушувати їх повторювати слова вчителя. Заняття з розвитку мови добре проводити у формі ігор, що вимагають питань і відповідей («мовні ігри»). Це пожвавлює заняття, пробуджує інтерес до них.

Кожен урок по розвитку мови має бути присвячений одній якій-небудь темі, узятій з навколишньої дійсності, при цьому кількість нових слів, що повідомляються на одному уроці, має бути обмеженою, інакше вихованці їх не запам'ятають.

Потрібно всіляко старатися, щоб діти уміли оформити словесно свої бажання і дії. З цією метою ввести розучування простих фраз-прохань, фраз-наказів і їх виконання.

Заняття по розвитку мови мають бути направлені не на механічне заучування дітьми нових слів і зворотів мови, а на те, щоб ці слова сприяли осмисленню практичного досвіду, набутого дітьми на предметних уроках і екскурсіях.

У класах для навчання і виховання дітей даються первинні відомості про живу і неживу природу.

Завдання полягає не тільки в тому, щоб дати певні знання і навички, але і в тому, щоб розвивати розумово відсталих дітей, навчити їх використовувати отримані знання в практичній діяльності. Ознайомлення з життям рослин і тварин учні отримують на предметних уроках, екскурсіях, практичних заняттях. Діти ведуть спостереження за життям рослин і тварин, змінами в природі та праці людей (залежно від місцевих умов необхідно вивчати найбільш типових представників рослинного і тваринного світу).

На предметних уроках учні знайомляться з об'єктами на основі безпосереднього чуттевого сприйняття. Спостерігаючи предмети і явища, діти вчаться аналізувати, знаходити схожість і відмінності, робити прості висновки та узагальнення.

Екскурсії є учбовими заняттями, під час яких учні знайомляться з предметами і явищами в природній обстановці.

Спостереження під час екскурсій завершуються збором матеріалу для оформлення у вигляді колекцій, гербаріїв, аплікацій і малюнків у зошитах. Цей природний матеріал може бути використаний на уроках ручної праці, лічби, малювання та на інших уроках.

Практичні роботи допомагають закріпленню певних умінь і навичок. Для розвитку різних органів чуття корисно займатися ліпленням з глини або пластика, зображати предмети у вигляді малюнків і аплікацій. Велику допомогу у вивченні матеріалу нададуть різноманітні наочні посібники, показ кіно-, відео- і діафільмів. Екскурсії, спостереження, практичні роботи розвивають мову, пам'ять, увагу, спостережливість, логічне мислення дітей. Уроки, побудовані на безпосередньому знайомстві з живими предметами і явищами природи, збуджують у розумово відсталих дітей інтерес, стимулюють до діяльності. Ці уроки сприяють розвитку корекції особи школяра і необхідні в житті.


ПРОГРАМА
1 клас
Розвиток усної мови учнів: уміння повторювати і виконувати прості доручення за словесною інструкцією, повністю називати своє ім'я і прізвище; називати ім'я і прізвище учнів, виразно висловлювати свої прохання і бажання. Вчити дітей розповідати короткі і доступні для їх розуміння вірші із слів вчителя, називати і показувати частини тіла; називати предмети, що знаходяться в класі; називати і використовувати слова: здрастуйте, до побачення, спасибі, даруйте; повторювати за дорослими фрази: «Можна увійти» (вийти), «Можна йти», «Можна сісти» і так далі.

Уміння відповідати на питання: хто це? Що це? Що робити? Здійснювати класифікацію предметів (посуд, одяг) за наочним зразком, знати узагальнюючі слова. Вправи з побудови простих фраз за малюнками.

Короткі бесіди про призначення предметів ужитку. Уміння будувати фрази, що характеризують дії вчителя та учнів.

Для безмовних дітей необхідно створити ситуації, стимулюючі мову. Заохочувати будь-яку мову, зокрема лепетну. У цих дітей не вимагати називати своє прізвище, ім'я і по батькові вчителя, батьків і прізвища учнів. Вони повинні по вимовленому прізвищу вміти показати учнів і, по можливості, називати частини тіла і обличчя на прохання, а також предмети, що знаходяться в класі. У роботі з безмовними дітьми вчитель повинен примушувати повторювати за ним окремі слова, розучувати слова і фрази, що містять прохання. Розповідь дітям коротких простих оповідань і робота над розумінням їх змісту шляхом розігрування на іграшках. Включається тема «Іграшки», дається узагальнююче слово «іграшки».


Т е м а т и к а
Класна кімната і її значення (стіни, стеля, підлога, вікна, двері, класна дошка, парти, стіл). Правильна посадка за столом, за партою. Підтримка порядку в класі.

Навчальні речі і їх призначення. Поводження з ними.

Школа. Ознайомлення з шкільним приміщенням: класи, коридор, бібліотека, їдальня, гардероб, шкільні майстерні, кабінет лікаря. Шкільний двір.

Одяг (пальто, сукня, спідниця, блуза, сорочка, піджак, брюки, кофта). Одяг дівчаток, одяг хлопчиків. Догляд за одягом.

Взуття (черевики, тапки, туфлі, кросівки, чоботи, валянки). Догляд за взуттям.

Город (морква, цибуля). Назва. Розрізнення за кольором, формі, величині, смаку.

Сад (яблуко, груша). Назва. Відмінність за кольором, формі, величині, смаку.

Домашні тварини (кішка, собака). Зовнішній вигляд (голова, лапи, хвіст).Харчування.

Птахи (голуб). Зовнішній вигляд (голова, дві ноги, два крила, хвіст).

Щоденні спостереження за погодою (йде дощ, сніг).

Осінь (сонце світить рідко, дощ, хмарно).

Зима (холодно, сніг, лід, мороз).

Весна (потепління, бурульки, сніг і лід тануть).

Практична робота в живому куточку. Посадка в ящик цибулі і спостереження за її ростом. Екскурсії по школі, на шкільне подвір’я, город, в парк, сад для спостережень за сезонними змінами в природі, для ознайомлення дітей з школою, з оточенням школи. Збір природних матеріалів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка