Дипломної педагогічної освіти Серія «Регіональні науково-методичні заходи»Сторінка3/3
Дата конвертації04.03.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3

ПОРТФОЛІО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. За останні півтора десятиліття досить помітне місце у педагогічному словнику посіло поняття «портфоліо». У ХV- XVIст. поняття «портфоліо» прийшло до нас із Західної Європи. Воно прийшло до освітянської галузі із політики та бізнесу. У сфері освіти портфоліо почали використовувати з середини 80-х років у Сполучених Штатах Америки. На початку 2000-х років портфоліо почали запроваджувати в Україні. Як оцінити якість роботи вчителя? Колеги, експерти зможуть ознайомитися з роботою педагога завдяки портфоліо.

Що таке портфоліо? У перекладі з англійської – «папка, портфель». Портфоліо вчителя - це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності.


Портфоліо вчителя - це індивідуальна папка, в якій зафіксовані особисті професійні досягнення в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку учнів, внесок педагога в розвиток системи освіти. Портфоліо вчителя показує рівень підготовленості педагога і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності.

Мета створення портфоліо вчителя:

• моніторинг зростання професійної діяльності вчителя;

• систематизація навчальних матеріалів та доробок;

• обмін досвідом та власними досягненнями з колегами;

• участь у конкурсах педагогічної майстерності;

• підготовка до атестації;

• саморозвиток, самоосвіта, підвищення самооцінки.

В ідеї портфоліо як у сучасній формі представлення професіоналізму педагога якнайкраще реалізується гасло сучасного життя «Освіта впродовж життя». У своєму портфоліо педагог може відобразити усі свої професійні досягнення, показати знання і навички, рівень володіння методикою та сучасними інформаційними технологіями.

Серед учителів портфоліо завойовує все більшу популярність, і стає необхідним для педагогів, які підвищують свій професійний рівень.

Види портфоліо вчителя, залежно від носія інформації,бувають «паперові» та електронні.

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що зібрати всі результати навчальної та позаурочної діяльності в одному документі просто неможливо. У цьому випадку необхідно створити електронне портфоліо, яке об'єднає весь набір робіт вчителя і представить всі аспекти його діяльності у вигляді повної картини. У зацікавленого вчителя має бути і паперовий еквівалент електронного портфоліо у вигляді папки з документами. Не існує загальноприйнятої моделі портфоліо. Воно надзвичайно індивідуальне. Окрім цього, значну роль у формуванні портфоліо відіграє специфіка навчальної дисципліни, в рамках якої воно створюється. Проте все ж можна визначити загальну структуру портфоліо вчителя.

Структура портфоліо вчителя:

Розділ І: Загальні відомості про вчителя

Розділ ІІ: Результати педагогічної діяльності

Розділ ІІІ: Науково-методична діяльність

Розділ IV: Позакласна діяльність з предмета

Розділ V: Навчально-матеріальна база1. Загальні відомості про вчителя містять: прізвище, ім’я, по-батькові вчителя, рік його народження, відомості про освіту (якщо є кілька дипломів, то всі їх треба перерахувати), трудовий і педагогічний стаж роботи, результати підвищення кваліфікації (вказуються курси, семінари, в яких вдалося взяти участь або проявити себе).

Цей розділ один з найбільш важливих, оскільки демонструє педагогічний досвід і його різноманітність, а це один з ключових параметрів оцінки діяльності вчителя.2. Результати педагогічної діяльності

У цьому розділі мають бути зібрані матеріали, що демонструють результати освоєння учнями освітніх програм з предмета, контрольні зрізи, участь вихованців у шкільних та інших олімпіадах і конкурсах, результати проміжної та підсумкової атестації учнів, відомості про наявність медалістів, відомості про вступ до ВНЗ за фахом і т.п.3. Науково-методична діяльність

До цього розділу відносяться авторські програми з предмета, програми факультативів, гуртків, методичні розробки, результати роботи в методичних об′єднаннях, творчих групах, участь в організації і журі олімпіади, реферати, доповіді, статті, результати проведення експериментальної дослідницької роботи.4. Позакласна діяльність з предмета

Розділ має містити наступні документи: список переможців олімпіад, конкурсів, сценарії позакласних заходів, фотографії, диски з записом заходів та опис позакласної роботи з предмета.5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі міститься: перелік технічних засобів навчання та дидактичного матеріалу, список наочностей (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети), презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як довідкову літературу.

Портфоліо – це важливий документ, який вимагає до себе уваги й безперервного коригування даних, що застаріли, та внесення нових матеріалів. Перед початком створення портфоліо необхідно чітко сформулювати мету, з якою вчитель його укладатиме, і поміщати до портфоліо ті документи, які сприяють реалізації обраної теми. Структура і виклад матеріалу залежить від поставлених завдань та від індивідуальності вчителя. Вчитель повинен постійно контролювати процес і результати своєї діяльності, адже без цього складно своєчасно коригувати зроблене, давати йому оцінку, удосконалювати роботу. Доцільно скласти план самоосвіти, що допоможе своєчасно вносити в освітній процес елементи нового, і забезпечить систематичне зростання педагогічної майстерності. Корисно використовувати кожну можливість поділитися досвідом або взяти участь у вивченні досвіду іншого вчителя.

Серед інноваційних технологій оцінювання, що уже запроваджені в Україні є метод учнівського мовного портфоліо. Цей метод допомагає учням накопичувати, систематизувати, узагальнювати, удосконалювати, самому оцінювати свої знання з предмета та визначати рівень своїх знань, умінь і навичок. Як вчитель німецької мови працюю над методичною проблемною темою „Учнівське мовне портфоліо як інструмент упровадження компетентнісного підходу у вивченні німецької мови”. Гімназисти 8-11-тих класів під моїм керівництвом ведуть папки документів, що містять матеріали учнівського мовного портфоліо з навчального предмета німецька мова. Як будь-яке нововведення, впровадження роботи з учнівським мовним портфоліо потребувало багато зусиль на початковому етапі. Оскільки мова йшла про нову освітню технологію, переді мною стояло питання: з чого розпочати, в яких напрямах розгорнути свою діяльність і в якій послідовності. Я опрацювала багато науково-методичної літератури, ознайомилася з досвідом національного координатора ЄМП Оксани Карп’юк. Тоді я виділила наступні кроки у впровадженні портфоліо у навчальний процес:

1. Формування навичок учнівської рефлексії.

2. Знайомство з ЄМП.

3. Формування навичок постановки цілей.

4. Поступове впровадження самооцінювання.

5. Підтримка самостійної учнівської роботи з портфоліо.

Перед знайомством з портфоліо я просила учнів написати коротенький текст німецькою мовою „Яким учнем щодо німецької мови я є?” Спочатку учні дібрали по три прикметники, які відобразили їх найбільш сильні і найбільш слабкі риси щодо вивчення німецької мови. Потім вони перерахували по 3 види робіт, які на заняттях мови, на їх думку, є найбільш корисними. Знайомство з учнівським мовним портфоліо відбувалось у вигляді презентації. Я наголосила, що це є особистий документ учня і роздала учням пробні зразки портфоліо. Перед початком вивчення теми я обговорюю зі своїми учнями, що вони будуть робити та допомагаю їм сформулювати завдання твердженням „Я можу…”. Завжди обговорюю всі кроки на шляху до виконання завдання. На початку вивчення теми пропоную учням переглянути розділ і визначити мету їхнього учіння. По завершенню вивчення теми (розділу) обговорюю з учнями як добре було виконано завдання. Різні розділи учнівського мовного портфоліо – мовний паспорт, мовна біографія та мовне досьє можна використовувати на різних етапах навчання іноземної мови: • перед вивченням нової теми з метою показати учням, чого вони можуть навчитися;

 • під час перевірки домашнього завдання;

 • на заключному етапі роботи над темою;

 • після презентації творчої роботи і т. д.

Учні Кузнецовської гімназії завжди охоче працюють з учнівським мовним портфоліо. Вони накопичують та систематизують матеріали, які готують на той чи інший урок з теми. Як вчитель німецької мови я керую роботою учнів, які самостійно підбирають цікаві матеріали для мовного досьє. Насамперед це реферати, оформлені листівки, листи, граматичні вправи, розповіді на різні теми, презентації, вірші, слова пісень. Зібрані матеріали із зазначенням дати учні вкладають у папки. Накопичення матеріалів мовного досьє допомагає кожному з учнів пересвідчитися у власних можливостях щодо практичного володіння іноземною мовою, реально оцінити свої знання і правильно спрямувати роботу на їх вдосконалення. Знання, отримані під час збору матеріалів для досьє можуть бути використані не лише для усного підтвердження володіння мовою, а й для передачі свого досвіду у писемному мовленні. Наприклад: написання творів, резюме, рецензій, виготовлення стінгазети. Працюючи з гімназистами над учнівським портфоліо, завжди навчаю їх показувати використання німецької мови у різних життєвих ситуаціях і презентувати свої матеріали. Це може бути доповідь, учнівська презентація, виступ на лінійці чи святі, досвід спілкування з іноземцем, участь у конкурсах та інше. Усі свої дії про набуття мовного досвіду учні фіксують у мовній біографії. Працюючи з матеріалами портфоліо, учні виконують найрізноманітніші творчі завдання. Я завжди високо оцінюю творчу роботу своїх вихованців, адже творчість є найважливішим виявом розвитку людського розуму. Учням задаю завдання на прикладі вправ із підручника написати розповідь на задану тему, листа; оформити листівку; дати відповіді на запитання; скласти власний кросворд, загадку, вірш; зробити літературний переклад вірша з німецької мови на українську; підготувати цікаву комп′ютерну презентацію з вивченої теми та інші завдання. Під час роботи з матеріалами учнівського мовного портфоліо мої учні завжди намагаються естетично оформити дані матеріали, використовують цікаві матеріали Інтернету та інформаційно-комп’ютерні технології.

Виходячи з власного досвіду роботи, хочу зазначити, що робота з учнівським мовним портфоліо означає вихід на новий рівень самосвідомості учня, де він обирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і сталим, кожний учень має можливість проявляти творчість, розвивати свої інтереси, вивчаючи німецьку мову.
p2171641


Степась Світлана Петрівна, вчитель англійської мови Кузнецовської гімназії

СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів — це шлях найблагородніший, шлях наслідування — це шлях найлегший, і шлях дослідження — це шлях найскладніший. ”

Конфуцій

Науково-дослідницька, пошукова робота є одним з найважчих видів діяльності і напрямків роботи взагалі і в школі зокрема. Чому ж останнім часом їй приділяють так багато уваги і в багатьох школах працюють наукові товариства, по всій країні функціонують обласні, районні відділення МАН? В сучасному українському суспільстві зростає потреба в людях, що мають добре розвинений творчий, пізнавальний потенціал, здатні відповідати на виклики часу, компетентні та мобільні на сучасному ринку праці, саморозвиваються, вдосконалюються, а отже, високо цінується дослідницький тип мислення, оскільки особистих та професійних успіхів досягає в першу чергу той, хто швидше вміє вивчити ситуацію, проаналізувати її й зробити правильні висновки й прийняти вірне рішення. Тому, вважаю, що будь яке дослідження – це крок на шляху до успіху наших учнів-випускників.

Саме тому перед нами постає завдання навчити своїх учнів самостійній дослідницькій діяльності і створити при цьому середовище для розвитку творчої особистості.

Це процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. Він вимагає великих зусиль і затрат часу, як з боку учня, так і зі сторони вчителя – наукового керівника.

Коротко хочу поділитися власним досвідом проведення цього виду роботи.

Почну із проблеми вибору теми роботи і учня/учениці, оскільки, на мою думку, вони є вирішальними.

Першим кроком і відразу ж і проблемою є вибір теми. В ідеальному випадку учень обирає роботу з тієї тематики, яка найбільше його цікавить. Нажаль, дітей здатних самостійно обрати тему для науково-дослідницької роботи одиниці. Це і зрозуміло. Малий життєвий досвід, часто неповне розуміння актуальності й новизни роботи, відсутність навичок проведення дослідження та інше – всі ці фактори впливають на вибір тематики. Тому тут дуже важливою є роль вчителя-наукового керівника, а ще краще співпраця з науковцями. Наступна проблема: зупинитися на країнознавчому матеріалі чи лінгвістичному. Країнознавча робота завжди легша, цікавіша для учнів й виграє в яскравості на презентації. Роботи ж на мовну тематику завжди актуальніші, вимагають ретельного дослідження, глибокого розуміння теоретичного наукового матеріалу, але ти розумієш, що справити враження на презентації важче. Але саме такі роботи можуть претендувати на високу оцінку, оскільки містять реальні дослідження оригінальних матеріалів та творів.

Обираючи й готуючи учнів до написання науково-дослідницьких робіт, слід звернути увагу на готовність дитини до такого виду діяльності. Звичайно, заохочувати та підтримувати можна всіх бажаючих учнів. Але не кожний учень зможе виконати цю роботу від початку до кінця, дотримуючись всіх вимог та проводячи реальне дослідження. Тому постає завдання знайти таку творчо розвинену дитину з високим рівнем знань і з бажанням працювати. Можна звичайно, починати робити перші спроби і у класі 8-9, але з власного досвіду скажу, що оптимальним є 10-11 клас, коли дитина має певні сформовані навички дослідження, вміє добре працювати з різноманітними джерелами інформації, аналізувати її, формулювати висновки і представляти результати свого дослідження. Але найголовніше, вважаю є наявність такого рівня володіння мовою, який дозволяє їй працювати з автентичними науковими матеріалами та з оригіналами творів. Але якою б обдарованою, талановитою, зацікавленою не була дитина, без допомоги наукового керівника справитись з таким об’ємом роботи для неї просто нереально.

Наступними етапами є складання плану роботи, підбір джерел і літератури, обробка та систематизація зібраного матеріалу, власне написання роботи, її аналіз, коригування і доопрацювання, остаточне редагування та оформлення і захист роботи.

Всі погодяться, що написання роботи надзвичайно корисний досвід для учнів. В процесі роботи вони поглиблюють свої знання з предмету, значно розширюють свій кругозір, набувають навичок виконання дослідження, а також цінний досвід публічних виступів. Це істотно впливає на розвиток мовлення, логічного мислення, пам’яті дітей. Але просто провести дослідження і написати роботу недостатньо, потрібно представити її і захистити, відповівши на запитання слухачів та опонентів та пройти контрольні випробування.. А для цього потрібні відмінні знання матеріалу, хороше володінні мовою і достатньо швидка реакція й мислення. Хочу підкреслити, що успіх роботи значною мірою залежить від особистості дитини. Особливо це помітно при захисті роботи: тут важливі і вміння триматися, і хороша дикція і енергетика дитини - все повинне справити враження на журі та слухачів, адже захист роботи – це своєрідне шоу.


Науково-дослідницькі роботи дають юним дослідникам можливості заявити про себе, спробувати себе у науковому пошуку, побачити результативність власного дослідження, відчути радість від успіху. Працюючи над науково-дослідницькою роботою юні дослідники отримують безцінний досвід самостійного пошуку, набувають важливих наукових знань, які потім максимально зможуть використовувати, ставши студентами вищих навчальних закладів.

Отже, підготовка учнів до проведення науково-дослідницької діяльності та написання робіт МАН – процес складний і кропіткий, але не дивлячись на це, ми беремо в ньому активну участь і досягаємо високих результатів, не дивлячись на жорстку конкуренцію, адже секція англійської мови є однією з найчисленніших в Рівненській області.

Починаючи з 2000 року наші юні науковці 15 разів виборювали призові місця на обласному етапі конкурсу-захисту МАН. В 2011 та 2012 роках наша учениця Мар’яна Степась стала першим в області переможцем Всеукраїнського етапу, виборовши 3 місце в секції англійська мова.


мар\'яна
Ці успіхи по праву розділяють зі своїми вихованцями їх наукові керівники, які зуміли зацікавити їх, допомагали, скеровували, радили, підтримували, переживали разом з ними, щиро раділи їх успіхам. Це Ксьондзик Є. П. та Бродовська Г. М. – вони були першопрохідцями на цьому шляху, Степась С. П. Активно включилась у цю роботу зі своїми вихованцями наша молодша колега Мельник Л. В. Віримо, що попереду нас чекають багато юних обдарувань, а отже і нові перемоги.

Ксьондзик Євгенія Павлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Кузнецовської гімназії

МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ
Ми всі є учасниками реформи системи освіти в Україні. Завдання кожного вчителя зорієнтуватися в цих сучасних вимогах, визначити своє місце та зрозуміти свою роль у цьому процесі. Змінюються цілі та зміст освіти, з’являються нові засоби та технології навчання, але які б не були реформи і модернізації, урок залишається вічною і головною формою навчання. І тільки на уроці, як і сотні років тому зустрічаються учасники навчального процесу: вчитель і учень. Вчитель як був, так і залишається головною дійовою особою на любому уроці, тому що він завжди старший. За ним знання, досвід, розуміння і використання знань. На ньому трималася і тримається школа.

В суспільстві завжди існувала залежність: який рівень учителів, такий рівень і освіти, який рівень освіти і виховання, такий інтелектуальний та моральний потенціал народу. Без перебільшення можна сказати, що від морального потенціалу та інтелекту людей залежить доля країни. Отже доля країни в наших руках.

Сучасна школа може бути успішною лише з учителем, який постійно працює над собою і над своїм професійним рівнем. Сучасний вчитель, який кожного дня заходить в клас, знає, що він хоче – навчити своїх учнів тому, що він знає сам. Але проблема в тому, що часто це залежить не тільки від його знань, але й від вміння передати їх учням. Для цього потрібно постійно вчитися самому. Як стати гарним учителем? Що для цього потрібно? Талант? Можливо, й талант. Мистецтво? Так, і мистецтво. Майстерність? І майстерність також. Усе це правильно. Але й майстерність, і талант – це на 99% наслідки наполегливої праці над своїм професійним вдосконаленням і над своїми особистістю.

Над створенням моделі сучасного вчителя задумуються не тільки в Україні. В Сполучених Штатах Америки проблемі підготовки кваліфікованих вчителів завжди приділялась особлива увага. У Доповіді Національної комісії «Навчання для майбутньої Америки» наголошується, що лише вчитель з високим рівнем професійної підготовки та особистісного розвитку здатний навчати і виховувати учнів так, щоб в майбутньому вони стали професіоналами, яких потребує плюралістичне, високотехнологічне суспільствою Вони вважають, що вчитель-професіонал повинен бути креативним, цікавим, допитливим, чуйним, дружелюбним та тяжко працювати, щоб бути ефективним на уроці; створювати таке навчальне середовище, яке б збільшувало та підсилювало бажання учнів учитися.

Одним із основних завдань підготовки вчителів в системі освіти Франції є не тільки формування професійних умінь та навичок, але, перш за все, виховання творчої особистості, яка здатна використовувати найновіші досягнення педагогічної науки і практики, вільно орієнтуватися у стрімкому потоці наукової інформації, розуміти, використовувати і створювати інноваційні педагогічні технології. Французькі науковці говорять про те, що вчитель-професіонал має відповідати за свій професійний розвиток,

поєднувати теоретичні знання з творчою практичною діяльністю, отримувати належну професійну підготовку та неперервну освіту.

Модель особистості британського вчителя - це системна інтегральна характеристика особистості, що представляє сукупність педагогічної компетентності, майстерності, професійно та соціально значущих якостей, індивідуального стилю діяльності вчителя, що забезпечує ефективність і якість освітнього процесу. Такі складові як ерудиція, професійна етика, креативність, співробітництво, активність, педагогічна позиція і професійний ідеал, професійна рефлексія, орієнтують вчителя на формування позитивної «Я-концепції», вивчення нових педагогічних теорій, дослідницьку діяльність, осмислення свого досвіду і професійне самовдосконалення.

Це все стосується і моделі українського вчителя іноземної мови ХХІ століття. Отже, яким має бути учитель, фахівець своєї справи? Досвід століть, сучасні вимоги суспільства до діяльності вчителя скеровують його роботу за чіткою системою, яка базується на: • глибоких і міцних знаннях предмета, його діалектичних основ;

 • уміння цікаво та доступно викладати їх, досягати ефективних результатів;

 • любові до учнів і своєї професії;

 • особистих моральних, духовних і фізичних якостях.

Не можливо стати професіоналом без самоосвіти. Мені здається, що на даному етапі це головне для кожного вчителя, який має усвідомити, що самоосвіта – це потреба, яка захищає його від інтелектуального зубожіння, це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це вдосконалення будь-яких рис людини або її навичок, це постійний пошук, зростання, розвиток. Давня мудрість говорить: Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.

Мотиви, які спонукають до самоосвіти:

- Бажання творчості. Вчитель - професія творча. Творча людина не зможе з року в рік працювати за одним і тим же поурочним планом. Робота повинна бути цікавою і приносити задоволення всім учасникам навчального процесу.

- Зміни, що відбуваються в житті суспільства. Ці зміни в першу чергу торкаються учнів, формують їхній світогляд, і не хотілося б, щоб образ учителя формувався у них як образ «несучасної людини».

- Конкуренція. Можливість бути потрібною на роботі. Не секрет, що багато батьків, приводячи дитину до школи, просяться в клас до конкретного вчителя, предметника.

- Громадська думка. Учителю не повинно бути байдуже, вважають його «хорошим» або «поганим». Поганим вчителем бути прикро.

- Матеріальне стимулювання. Без постійного засвоєння нових знань не домогтися підвищення категорії.

- Інтерес. Вчитися просто цікаво. Як людина, яка щодня вчить, не буде постійно вчитися? Чи вправі вона тоді викладати.

Сьогодні треба розуміти, що сучасний учитель іноземної мови має знати більше ніж його учні, та його знання не повинні обмежуватися предметом і методикою його викладання. Він має бути в курсі передових технологій, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці, мати знання в різних сферах суспільного життя, тощо. Педагог повинен постійно самовдосконалюватися, тому що його робота пов'язана з постійним оновленням. Коло вимог до особи вчителя іноземної мови зростає і на практиці відповідати цим вимогам стає все важче. Особливо, коли це стосується сучасних інформаційних технологій, адже важко уявити сучасний урок без їх використання.

Вчитель іноземної мови працює на перспективу, на майбутнє кожного учня, адже без знання іноземної мови надіятися на отримання хорошої роботи в майбутньому в наш час неможливо.

З кожним роком все більше випускників здають ЗНО з англійської мови. Не секрет, що результати по країні невтішні. Ми часто задаємо собі запитання чому? Напевно існує декілька причин. 1. Якість українських підручників з іноземної мови, яка не витримує ніякої критики.

 2. Невідповідність програми ЗНО шкільній програмі. Основна увага спрямована на читання та розуміння прочитаного.

 3. Фахова підготовка вчителів іноземної мови в країні. Важко знати ідеально іноземну мову, якщо ти не буваєш в іншомовному середовищі.

 4. Автентичність текстів та незнання реалій життя в країні, мова якої вивчається.

Які особисті якості повинен мати сучасний вчитель іноземної мови? Я б виділила наступні:

 • самостійність і ініціативність у вирішенні професійних завдань;

 • непредвзятість у судженнях та думках, широта поглядів;

 • контактність і комунікабельність,

 • толерантність;

 • психологічна стабільність;

 • соціальна активність і креативність;

 • почуття професійної і особистої відповідальності;

 • готовність слухати і чути співрозмовника;

 • здатність до самоаналізу і самокритичність.

Професія вчителя іноземної мови схожа на професію актора. Адже навіть в рамках одного уроку вчитель виступає в різних ролях. І так вчитель це....

  1. Менеджер. Він надає уроку форму і координує його.

  2. Тренер. Організовує практику, хвалить за досягнення.

  3. Гід. Дає інструкції, допомагає з прикладами, відкриває дорогу до прогресу.

  4. Консультант, консультує не лише в мовних питаннях, але і в життєвих ситуаціях.

  5. Людини-джерело, не все знаючий, але навчає своїх учнів як знайти відповіді самим.

  6. Лідер. Є моделлю мотиватора, надихає і надає форму мріям і цілям своїх учнів.

А який він сучасний учень? Він тихий і розбишакуватий, старанний і лінивий, веселий і сумний, маленький і одночасно дорослий, і дуже часто він хоче показати і довести, що він розумніший навіть за вчителя. Адже він модернізований, іде в ногу з часом, він на ти і з комп’ютером, і з останньою моделлю айфона. Він має можливість користуватися Інтернетом і отримувати колосальну кількість інформації. А сучасний вчитель повинен вміло використати це в своїй роботі і вести його стежиною знань. Тільки використовуючи педагогіку співробітництва, весь свій досвід, ми можемо добитися успіху.

І все ж головна мета нашої діяльності – підготовка учнів до достойного вступу в життя, реально існуючого, складного і такого багатогранного. Тому нам потрібно мати уявлення про те, які риси, якості і вміння необхідні учню для подальшого навчання, спілкування, досягнення успіху в житті. Бажаємо ми того чи ні, але школа як основне джерело знань утратила свою монополію, а вчитель перестав бути істиною в останній інстанції. Поза стінами школи дитина отримує все більше і більше інформації. Сучасний вчитель повинен цілеспрямовано допомагати її осмислити.

Власне таким я уявляю модель сучасного вчителя, людину яка об’єднує в собі особистісні якості і професійні компетенції. Сьогодні в освіті так багато нових технологій, які приходять на зміну паперовим підручникам і можуть прийти навіть на зміну вчителів. Вони дають можливість кожному розвиватися виходячи із свого потенціалу і потребам. Але хто навчить нове «цифрове» покоління пам’ятати, що хтось вмирає від голоду? Хто навчить їх співчувати і думати? Хто навчить бачити невидиме і чути все, що в них в душі? Яка комп’ютерна програма навчить говорити про дружбу і кохання? Яка технологія допоможе людині перебороти свої страхи та самотність?

Споконвічний обов’язок вчителя – працювати відповідно до потреб країни. А для країни головне, не ким буде дитина, а якою буде: інтелігентною, людяною, чуйною, освіченою, думаючою, працьовитою. Тільки така сильна особистість як вчитель здатна навчити дитину цього.ЗМІСТ

Кукла Ольга Володимирівна

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ФАХОВІ АСОЦІАЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ3

Тобольська Зоряна Миколаївна

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВЧИТЕЛЯМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МІСТА ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕДАГОГА10

Мирончук Вікторія Всеволодівна

АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ, ОРГАНІЗОВАНИХ ГЕТЕ-ІНСТИТУТОМ У НІМЕЧЧИНІ23

Белець Світлана Павлівна

ПОРТФОЛІО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ30

Степась Світлана Петрівна

СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ36

Ксьондзик Євгенія Павлівна

МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ40

Науково-методичне виданняФахове вдосконалення вчителів іноземної мови. Шкільний вчитель нового покоління
Тематичний збірник праць

теоретико-практичного вебінару для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів


Рівне – 2014


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка