Дипломної роботиСкачати 281.85 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір281.85 Kb.
Теми дипломних робіт студентів за ОКР магістра кафедри зоології та екології

на 2012-2013 навчальний рік

спеціальність “Зоологія”
П.І.Б.

та індекс студентаТема дипломної роботи

Керівник, посада, вчений ступінь; рецензент, посада, вчений ступінь, код кафедри

Місце впро-вад-ження

Комп

лекс-ністьРеа-ль-ність

НДР

ЕОМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Кондратьєв Сергій Вадимович

Характеристика інтер’єрних і екстер’єрних ознак представників роду Natrix в умовах центрально-степового Придніпров’я

Гассо В.Я.., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

2.

Ковальова Євгенія В’ячеславівна

Формування підстилкової мезофауни в зоні викидів відходів гірничо-добувної промисловості

Кульбачко Ю.Л. доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

3.

Грушевська Альона Володимирівна

Характеристика угруповань молоді риб в зонах впливу стічних вод хімічної промисловості

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Горбань В.А., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

4.

Кобеза Павло Анатолійович

Сезонні особливості слідової активності кабана Sus scrofa в біогеоценозах Присамар’я

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

5.

Галамай Ольга Валентинівна

Характеристика зимових угруповань птахів у зелених насадженнях м. Дніпропетровськ

Пономаренко О.Л., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

6.

Головко Олександр Олександрович

Екологічні аспекти формування фауни риб малих водойм степового Придніпров’я

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ
Зав.кафедрою, доцент В.Я.Гассо
Теми дипломних робіт студентів за ОКР магістра кафедри зоології та екології

на 2012-2013 навчальний рік

спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища ”
П.І.Б.

та індекс студентаТема дипломної роботи

Керівник, посада, вчений ступінь; рецензент, посада, вчений ступінь, код кафедри

Місце впро-вад-ження

Комп

лекс-ністьРеа-ль-ність

НДР

ЕОМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Денисенко Ольга Сергіївна

Екологічні особливості формування іхтіокомплексів р. Базавлук та її придаткової системи

Новіцький Р.О., к.б.н., доц.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

2.

Гринь Тетяна Сергіївна

Біолого-екологічні особливості турунів р. Bembidion (Coleoptera, Carabidae) заплавних озер Присамар’я Дніпровського

Бригадиренко В.В., доц., к.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

3.

Майор Юлія Олександрівна

Вплив рибогосподарсь-кої діяльності на видовий склад і улови промислових риб нижньої ділянки Дніпродзержин-ського водосховища

Новіцький Р.О., к.б.н., доц.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

4.

Бордюг Анна Олександрівна

Екологічні особливості карабідофауни природних і трансформованих навколо водних екосистем Присамар’я Дніпровського

Бригадиренко В.В., доц., к.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

5.

Мельник Олена Василівна

Розподіл міграційних форм важких металів у відвальних породах шахти «Степова»

Кроїк Г.А., проф., д.г.н.; Горбань В.А., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

6.

Хінда Анна Валеріївна

Морфо-анатомічні особливості мікромаммалій в умовах промислового забруднення (завод ім. К. Лібкхнехта)

Рева О.А., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

7.

Гаспарян Маріам Корюнівна

Екологія популяцій прудкої ящірки в умовах забруднення довкілля

Гассо В.Я., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

8.

Тріль Вадим Геннадійович

Моніторинг популяцій видів комах (Insecta), що охороняються на території НПП «Великий Луг»

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Горбань В.А., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

9.

Кононенко Ольга Вікторівна

Еколого-хімічні властивості лісових чорноземів степового Придніпров’я

Котович О.В., доц., к.б.н.; Пономаренко О.Л., к.б.н., доц. каф. БЗЕ

Звіт кафедри

+

+

+

+

Зав.кафедрою, доцент В.Я.Гассо

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра кафедри зоології та екології

на 2012-2013 навчальний рік

напрям Біологія (вибір «Зоологія»)
П.І.Б.

та індекс студентаТема дипломної роботи

Керівник, посада, вчений ступінь; рецензент, посада, вчений ступінь, код кафедри

НДР

Використання ЕОМ

1

2

3

4

5

6

1.

Якимець Катерина Геннадіївна

Участь факультативних груп безхребетних-некробіонтів у розкладанні трупного субстрату

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

2.

Самохіна Ксенія Юріївна

Використання специфічних біомаркерів мозку прісноводних риб для оцінки антропогенного забруднення

Новіцький Р.О. доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

3

Мойсеєва Яна Сергіївна

Морфо-екологічні особливості угрупувань риб малих водойм степового Придніпров’я

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ4.

Шаповал Світлана Андріївна

Етологічні особливості чужорідних видів риб в експериментальних умовах

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Котович О.В., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

5.

Бірюкова Анна Костянтинівна

Оцінка життєздатності риб за проявами флуктуючої асиметрії

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Котович О.В., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

6.

Лелікова Юлія Олександрівна

Особливості формування некроентомофауни в умовах природних липово-ясеневих дібров Присамар'я Дніпровського

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

7.

Голобок Оксана Юріївна

Таксономічне різноманіття стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) НПП «Великий Луг»

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

8

Гудим Надія Георгіївна

Вплив екологічних особливостей зелених насаджень на структуру орнітофауни в осіннє-зимовий період в м. Дніпропетровськ

Пономаренко О.Л., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

9.

Головата Катерина Олександрівна

Використання кількісних та якісних характеристик любительських уловів у наукових цілях

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Горбань В.А., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

10.

Зарвірова Тетяна Олександрівна

Електропровідність грунту степових ділянок під впливом рийної активності сліпака (на прикладі яружно-балкової системи поблизу с. Любимівка Дніпропетровського району)

Пахомов О.Є. проф., д.б.н.; Горбань В.А., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

11.

Міщенко Альона Владленівна

Характеристика угруповань мишоподібних гризунів на ділянках рекультивації Західного Донбасу

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

12.

Лукۥяненко Юлія Олександрівна

Екологічні особливості звичайної лисиці степових лісів Придніпров’я

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

13.

Горобець Тетяна Сергіївна

Біодизайн інсектарію як елемент оформлення наукових та навчальних приміщень

Кульбачко Ю.Л., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

14.

Селютіна Оксана Володимирівна

Молі-строкарки (Lepidoptera: Gracillariidae) природних лісів долини Нижнього Дніпра

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

15.

Коношко Ігор Едуардович

Вплив стічних вод металургійної промисловості на угруповання молоді риб

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

16.

Нестеренко Ольга Сергіївна

Екологічні особливості єнотовидної собаки степових лісів Придніпров’я

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ


Зав.кафедрою, доцент В.Я.Гассо

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра кафедри зоології та екології

на 2012-2013 навчальний рік

напрям “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
П.І.Б.

та індекс студентаТема дипломної роботи

Керівник, посада, вчений ступінь; рецензент, посада, вчений ступінь, код кафедри

НДР

Вико-ристан-ня ЕОМ

1

2

3

4

5

6

1.

Бабенко Олена Владиславівна

Рідкісні та зникаючі комахи (Insecta) природного заповідника «Єланецький степ»

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

2.

Білоцерковець Яна Валеріївна

Екологічні особливості фауни коротконадкрилих жуків (Coleoptera, Staphylinidae) фауни РЛП «Тилігульський»

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

3.

Бриль Євген Володимирович

Екологічні особливості застосування хижих кліщів (Acari) у заходах біологічного захисту рослин в умовах закритого ґрунту

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

4.

Бучнєва Катерина Сергіївна

Рідкісні та зникаючі види комах НПП «Меотида»

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Лісовець О.І., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

5.

Василенко Володимир Володимирович

Стан популяцій булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea), які охороняються в об’єктах ПЗФ степової зони України

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

6.

Волокова Катерина Олександрівна

Екологія стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) колишньої порожистої частини р. Дніпро

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

7

Кондрашова Лідія Владиславівна

Характеристика іхтіофауни водойм природно-заповідного фонду Нікопольського району Дніпропетровської області

Пономаренко О.Л., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

8

Копилов Олександр Олександрович

Рідкісні та зникаючі комахи (Insecta) природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

9

Насєкіна Крістіна Олегівна

Екологічні особливості застосування хижих і паразитичних комах-агентів біометоду в умовах закритого ґрунту

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

10.

Науменко Оксана Валеріївна

Особливості просторового розподілу молоді риб на мілководдях верхньої ділянки Дніпровського водосховища

Новіцький Р.О. доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

11.

Селезньов Олексій Миколайович

Стан популяцій вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea), які охороняються в об’єктах ПЗФ степової зони України

Пахомов О.Є., проф., д.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

12.

Тяпко Дар’я Вікторівна

Екологічні аспекти трофічної активності рибоїдних хижаків водойм Дніпропетровської області

Новіцький Р.О. доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

13.

Фукаляк Інна Юріївна

Фіто-санітарний стан тополь (Populus) у міських зелених насадженнях м. Днепропетровська

Пахомов О.Є., проф., д.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

14.

Шарова Олександра Олегівна

Фіто-санітарний стан деревних насаджень парку ім. Т.Г. Шевченка (м. Дніпропетровськ)

Пахомов О.Є., проф., д.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

+

+

15.

Ань Ці

Екологічні особливості фауни національного парку «Озеро Цінь Хай»

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

16.

Сюй Міньчжу

Екологічні особливості фауни національного парку «Лушань»

Голобородько К.К., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

+

+

Зав.кафедрою, доцент В.Я.Гассо

Теми дипломних робіт студентів за ОКР спеціаліста кафедри зоології та екології

на 2012-2013 навчальний рік

спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”П.І.Б.

та індекс студентаТема дипломної роботи

Керівник, посада, вчений ступінь; рецензент, посада, вчений ступінь, код кафедри

Місце впро-вад-ження

Комп-

лекс-ністьРеа-ль-ність

НДР

ЕОМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Буравська Аліна Ігорівна

Екологічна оцінка якості вод в зонах промислового забруднення

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

2

Варванська Вікторія Володимирівна

Особливості формування комплексу двокрилих як компоненту некрофауни урбоекосистем м. Дніпропетровськ

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Масюк О.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

3

Діденкул Марина Георгіївна

Екологічні особливості комах-некробіонтів в умо-вах міських екосистем м. Дніпропетровськ

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Масюк О.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

4

Караваєва

Ірина СергіївнаБіологія та екологія сонячного окуня Lepomis gibbosus у водоймах Дніпропетровської області

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.; Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

5

Єрьомченко Іван Володимирович

Екологічна оцінка стану прибережних угруповань риб середньої ділянки р. Самара

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

6

Махінько Костянтин Ігорович

Екологічна оцінка стану угруповань риб в зонах активного забруднення

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Мицик Л.П., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

7

Мхітарян Марина Самвелівна

Розподіл дрібних ссавців під впливом біогео-ценологічних факторів у степових лісах Присамар’я

Рева О.А., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафедри

+

+

+

+

8

Павлик

Юлія СергіївнаГідрохімічна характер-ристика природних вод Присамар’я як індикатор стану басейну середньої течії р. Самара

Котович О.В., доц., к.б.н.; Бобильов Ю.П., к.б.н., доц. каф. БЗЕ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

9

Пойдун

Віра МиколаївнаТрофічні зв’язки та добова активність дрібних ссавців у різних біогеоценозах Присамар’я

Рева О.А., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

10

Теленик

Дарина ВіталіївнаЕкологічні особливості популяцій Amphibia в урбанізованих екосистемах м. Дніпропетровськ

Гассо В.Я., доц., к.б.н.;

Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+

Зав.кафедрою, доцент В.Я.Гассо

Теми дипломних робіт студентів за ОКР спеціаліста кафедри зоології та екології

на 2012-2013 навчальний рік

спеціальність “Зоологія”
П.І.Б.

та індекс студентаТема дипломної роботи

Керівник, посада, вчений ступінь; рецензент, посада, вчений ступінь, код кафедри

Місце впро-вад-ження

Ко-мп-

лекс-ністьРеа-ль-ність

НДР

ЕОМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ємельянова Антоніна Михайлівна

Еколого-фауністична характеристика пред-ставників підстилкових безхребетних у паркових зонах м. Дніпропетровськ

Кульбачко Ю.Л., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

2.

Васейко

Надія СергіївнаВертикальний розподіл свинцю у грунті під впливом рийної активності сліпака в умовах степового Придніпров’я

Пахомов О.Є., проф., д.б.н.;

Горбань В.А., к.б.н., доц. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+

3.

Голуб Регіна Борисівна

Структурні особливості угруповань риб в водоймах національного парку «Сосновий бір»

Бобильов Ю.П., доц., к.б.н.; Цвєткова Н.М., д.б.н., проф. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

4.

Кудріна

Тетяна ГеннадіївнаЕкологічна структура угруповань ґрунтової мезофауни урбанізованих територій (на прикладі ботанічного саду ДНУ ім. О.Гончара)

Кульбачко Ю.Л., доц., к.б.н.;

Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+

5.

Лункіна

Ганна АндріївнаСтафілініди (Coleoptera, Staphylinidae) техногенно трансформованих еко-систем м. Дніпро-петровськ

Фали Л.І., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

6.

Манукян Каріна Геннадіївна

Стан іхтіофауни приток р. Самари в умовах різних видів антропогенного впливу

Пономаренко О.Л., доц., к.б.н.; Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГ

Звіт кафед-ри

+

+

+

+

7.

Полякова Євгенія

Ігорівна


Динаміка популяцій дрібних ссавців промис-лового міста

Гассо В.Я., доц., к.б.н.;

Дубина А.О., к.б.н., доц. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+

8.

Салтан

Тетяна ЮріївнаДинаміка структурних показників угруповань риб літоральної зони нижньої частини Дні-провського водосховища

Новіцький Р.О., доц., к.б.н.;

Масюк О.М., к.б.н., доц. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+

9.

Сливка Катерина Володимирівна

Консортивні зв’язки птахів синантропів з основними лісовими насадженнями м. Дніпропетровська

Пономаренко О.Л., доц., к.б.н.;

Яковенко В.М., к.б.н., доц. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+

10

Цімбал

Аліна ВадимівнаХарактеристика парази-тофауни деяких видів плазунів центрально-степового Придніпров’я

Гассо В.Я., доц., к.б.н.;

Зверковський В.М., д.б.н., проф. каф. БГГЗвіт кафед-ри

+

+

+

+


Зав.кафедрою, доцент В.Я.ГассоБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка