Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка10/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

2.2. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи


чинні в Україні за станом
на 27 листопада 2007 року
     Всі міждержавні стандарти, затверджені до 1992 року, включно, чинні в Україні. Стандарти, розроблені після 1992 року державами-учасницями "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації", прийнятої 13 березня 1992 р., до яких приєдналась Україна, вводяться в дію лише за наказами Держстандарту України.

В Україні чинні такі НД (нормативні документи):  • ДСТУ … /ГОСТ … - національні стандарти України, які прийнято Міждержавною радою з стандартизації, метрології та сертифікації як міждержавні стандарти;

  • ДСТУ ГОСТ - національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання;

  • ДСТУ ISO - національні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації (ISO). Номер стандарту відповідає номеру міжнародного стандарту, а рік - року затвердження національного стандарту;

  • ДСТУ EN - національні стандарти, через які впроваджено європейські стандарти (EN);

  • РСТ УССР - республіканські стандарти колишньої УРСР;

  • ДК - державні класифікатори;

  • ГСТУ - галузеві стандарти України.

 

Н А З В А

Дата введення

ДСТУ 1.12:2004

Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів

чинний

ДСТУ 55.001-98

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду

чинний

ДСТУ 2226-93

Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Введено вперше

01.07.1994

ДСТУ 2227-93

Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення. Введено вперше

01.07.1994

ДСТУ 2228-93

Системи оброблення інформації. Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2229-93

Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2392-94

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.01.1995

ДСТУ 2394-94

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.01.1995

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)

Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-94.

01.07.2001

ДСТУ 2396-94 (ИСО 2382-16:1978)

Системи оброблення інформації. Теорія інформації. Терміни та визначення

чинний

ДСТУ 2398-94

Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2481-94

Системи оброблення інформації. Інтелектуаль-ні інформаційні технології. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2482-94

Системи оброблення інформації. Комп’ютерні технології навчання. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2574-94

Системи оброблення інформації. Дисплеї візуальні. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2627-94

Система оброблення інформації. Видавничі комп’ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2628-94

Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.07.1995

ДСТУ 2634-94

Изделия электронной техники. Методы оценки соответствия требованиям надежности.

01.07.1995

ДСТУ 2732-94

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.07.1995

ДСТУ 2757-94

Картографія. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.01.1996

ДСТУ 2844-94

Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2850-94

Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості. (Відповідає ISO/IEC 9126:91 (E) в частині показників якості). Введено вперше.

01.01.1996

ДСТУ 2869-94

Системи оброблення інформації. Обладнання периферійне. Терміни та визначення

чинний

ДСТУ 2874-94

Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2937-94

Кінофотоматеріали. Терміни та визначенн.

01.01.1996

ДСТУ 2938-94

Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2939-94

Система оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3008-95

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

01.01.1996

ДСТУ 3017-95

Видання. Основні види. Терміни та визначення Введено вперше.

01.01.1996

ДСТУ 3044-95

Системи оброблення інформації. Подання даних. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3144-95

Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни і визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3145-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3146-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови.

01.01.1996

ДСТУ 3148-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3279-95

Стандартизація послуг. Основні положення.

01.01.1997

ДСТУ 3294-95

Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

01.01.1997

ДСТУ 3301 - 96

Системи оброблення інформації. Аналогові комп’ютери. Терміни та визначення.

01.01.1997

ДСТУ 3302-96

Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів.

01.01.1997

ДСТУ 3325-96

Термінологія. Визначення основних понять. (ISO 1087:1990) Введено вперше.

01.01.1997

ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)

Інформаційні технології. Системи стандартів з БД. Еталонна модель керування даними.

01.01.1998

ДСТУ 3359-96

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрихових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю.

01.01.1997

ДСТУ 3396.0.-96

Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення.

01.01.1998

ДСТУ 3396.1.-96

Захист інформації, Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

01.07.1997

ДСТУ 3396.2-97

Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення

01.01.1998

ДСТУ 3470-96

Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі.

01.01.1998

ДСТУ 3578-97

Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях Введено в перше.

01.01.1998

ДСТУ 3579-97

Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях.

01.01.1998

ДСТУ 3582-97

Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. На заміну РСТ УРСР 1743-82.

01.07.1998

ДСТУ 3614 – 97 (ISO/IEC 7810:1995)

Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики.

01.07.1998

ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи.

01.07.1999

ДСТУ 3719-2-98 (ISO 8613-2: 1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 2. Структури документа.

01.07.1999

ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа.

01.07.1999

ДСТУ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989)

Інформаційні технології. Електронний доку-ментообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 5. Формат обміну службовими документами (ODIF).

01.07.1999

ДСТУ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 6. Архітектури символьного змісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989)

Інформаційні технології. Електронний доку-ментообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 7. Архітектури растровографічного вмісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-8-98 (ISO 8613-8:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 8. Архітектура геометричнографічного вмісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-10-98 (ISO 8613-10:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 10. Формальні завдання.

01.07.1999

ДСТУ 3814-98

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. На заміну ГОСТ 7. 53. -86

01.01.2000

ДСТУ 3843 - 99

Державна уніфікована система документації. Основні положення. На заміну ГОСТ 6. 10. 1-88

01.07.2000

ДСТУ 3844-99

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. На заміну ГОСТ 6. 10. 5-87

01.07.2000

ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури.

01.01.2001

ДСТУ 3873-2-99

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 2. Завдання протоколу

01.01.2001

ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30656-99) (ISO 8777:1993)

Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку

01.01.2001

ДСТУ 3899-99

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.

01.04.2001

ДСТУ 3901-99 (ГОСТ 30664-99) (ISO/IEC 11404:1996)

Інформаційні технології. Мови програмування, їх середовище і системний. інтерфейс Незалежні від мов типи даних.

01.01.2001

ДСТУ 3918-99 (ISO/IEC 12207:1995)

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення

01.07.2000

ДСТУ 3965-2000 (ISO/IEC 8473-1:1998)

Інформаційні технології. Протокол для забезпечення послуг мережевого рівня в режимі без встановлення з*єднання. Частина 1. Специфікація протоколу.

01.01.2001

ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML).

01.07.2001

ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)

Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення На заміну ГОСТ 7. 24-90

01.01.2002

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)

Інформація і документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 25-80

01.01.2002

ДСТУ 4145 - 2002

Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння.

01.07.2003

ДСТУ 4163-2003

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. На заміну ГОСТ 6. 38-90.

01.07.2004

ДСТУ 4302:2004

Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD)

чинний

ДСТУ 4309:2004

Інформація та документація. Оформлення перекладів (ISO 2384:1977, MOD)

чинний

ДСТУ 4331:2004

Правила описування архівних документів. (ISAD(G):1999, NEQ)

чинний

ДСТУ 4419:2005

Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення.

чинний

ДСТУ 4423-1:2005

Інформація та документація. Керування документацією. Частина 1. Основні положення. (ISO 15489-1:2001, MOD)

чинний

ДСТУ 4423-2:2005

Інформація і документація. Керування документацією. Частина 2. Настанови. (ISO/TR 15489-2:2001, MOD)

чинний

ДСТУ 4447:2005

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги

чинний

ДСТУ 4515:2006

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серійних видань (ISO 3297^1998, NEQ)

чинний

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005

Міждержавна система стандартизації. Терміни та визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT)

чинний

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)

чинний

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96, IDT)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією.

 

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006

СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)

чинний

ДСТУ ГОСТ 7.51-2003 (ГОСТ 7.51-98, IDT)

СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення. На заміну ГОСТ 7. 51-84

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85) (ГОСТ 7.59-2003)

СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації. На заміну ГОСТ 7. 59-90

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.71-2003 (ИСО 6862-96) (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96, IDT)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 25807-2003 (ГОСТ 25807-2000, IDT)

Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги.

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 31279:2005

Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять. (ГОСТ 31279-2004, IDT)

чинний

ДСТУ ISO 639-94

Коди назв мов. Введено вперше.

01.07.1995

ДСТУ ISO 860-1999

Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів

01.01.2001

ДСТУ ISO 3166-1-2000

Коди назв країн світу На заміну ДСТУ ISO 3166-95

01.10.2000

ДСТУ ISO 8459-1:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування Міжбібліотечного абонементу. (ISO 8459-1:1988, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 8459-2:2005

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацювання замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT).

чинний

ДСТУ ISO 8459-3:2005

нформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT).

чинний
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка