Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка17/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

Мозкова атака як один із системних методів пошуку є ефективним методом активізації колективної творчої діяльності. Відомо, що навчальний процес, який ґрунтується на критиці, створює фрустрації, гальмує мислення, творчі процеси людини. Щодо цього у психоаналітичних студіях З. Фрейда та в неофрейдистів є промовисте спостереження: зустріч кожної людини з проблемною ситуацією ніколи не позбавлене відчуття страху, адже йдеться про те, що слід полегшити усталене, узвичаєне існування та увійти в смугу незвичайного, невідомого, непередбачуваного. У мозковій атаці пропонують розмежовувати процеси формулювання гіпотез та їхню критичну оцінку. При цьому, означені процеси здійснюються різними людьми.

Таблиця 10.2Евристичні методи (за О.В. Чус і В.М. Данченко)

п/п
Назва методу

Автор

Рік

1
2

3

4

1.

Метод економічного аналізу й поелементної обробки

Ю. Соболєв

1950

2.

Алгоритм розв’язання винахідницьких задач

Г.Альтшуллер

1956

3.

Метод керованого мислення

Н.Середа

1961

4.

Метод семеричного пошуку

Г. Буш

1964

5.

Метод психоевристичного програмування

В. Чавчанідзе та ін.

1968

6.

Метод використання бібліотеки евристичних прийомів

О. Половинкін

1969

7.

Метод системно-логічного підходу до розв’язання винахідницьких задач

В. Шубін

1972

8.

Узагальнений евристичний алгоритм

О. Половинкін та ін.

1976

9.

Метод десятинних матриць пошуку

Р. Повилейко

1976
10.

Метод вияву узагальнених прийомів на основі аналізу опису відкриття

М. Заринов та ін.

1978

11.

Вепольний аналіз

Г. Альтшуллер

1978

12.

Метод аналізу властивостей і синтезу технічних рішень

А. Чус

1979

13.

Аксіоматичний метод понять

В. Скоморохов

1980

14.

Метод каталогу

Ф. Кунце

1926

15.

Метод організуючих понять

Ф. Ханзен

1953

16.

Метод конференції ідей

В. Гільде та ін.

1970

17.

Систематична евристика

І. Мюллер та ін.

1970

18.

Метод фундаментального проектування

Є. Матчетт

1966

19.

Метод контрольних запитань

Д. Пойа,

Т. Ейлоарт1945

1969


20.

Метод функціонального відкриття

К. Делоне

1970

21.

Метод ліквідацій проблемних ситуацій

К. Делоне

1972

22.

Метод транформації системи

К. Делоне

1972

23.

Морфологічний аналіз

Ф. Цвікки

1942

24.

Синектика

В. Гордон

1944

25.

Метод мозкової атаки

А. Осторн

1957

26.

Метод музейного експерименту

авторський колектив

1970

27.

Метод “матриць відкриття”

А. Моль

1955

28.

Інтегральний метод “Метра”

І. Бувен та ін.

1972

Вчитель, як управлінець даного методу, забезпечує виконання правил мозкової атаки: 1. Умови задачі формулюються у загальних рисах перед “атакою”.

 2. Група “генераторів ідей” пропонує максимальну кількість гіпотез за відведений час (20-40 хв.). Пропонуються будь-які гіпотези: фантастичні, помилкові, жартівливі. Ідеї мають бути безперервні, доповнюватися і розвиватися. Регламент на кожну ідею: в межах двох хвилин (без доведень). Всі ідеї протоколюються або записуються на магнітну стрічку. На цьому етапі забороняється будь-яка критика, в тому числі й прихована (скептичні посмішки, жести, міміка). Підвищити активність мозкової атаки бажано через релаксацію, що дозволяє зняти психічне й м’язове навантаження.

 3. Група експертів оцінює запропоновані гіпотези. Експертиза та відбір гіпотез проводиться ретельно, оцінюються несерйозні та нереальні гіпотези.

 4. Нерозв’язана в процесі “атаки” задача може бути запропонована цьому ж колективу, але дещо у видозміненій формі.

 5. Активізувати процес генерування ідей рекомендується за допомогою таких прийомів: інверсія (зроби навпаки); аналогія (зроби так, як це зроблено в попередньому рішенні); емпатія (вважай себе частиною задачі, з’ясуй при цьому свої відчуття); фантазія (зроби дещо фантастичне).

 6. Гіпотези оцінюються за десятибальною системою і виводиться середній бал за оцінками всіх експертів.

Модифікаціями мозкової атаки є письмовий та індивідуальний варіанти. Якщо в першому випадку задача формулюються письмово, то індивідуальна мозкова атака – це процес генерування й оцінки гіпотез однією особою.

Діяльнісний етап

Вправа «Атака думок» За допомогою вправи розв’яжіть проблему реалізації сучасного змісту математичної освіти в загальноосвітній школі.

Алгоритм роботи:

1 етап – повідомлення теми, мети і активізація інтересу

11 етап – повідомлення загальних правил співробітництва

Правила співробітництва

 1. Кожен учасник зобов’язаний діяти відповідно до ролі (викладач, учитель, науковий експерт, технічний експерт, секретар, керівник підгрупи, член підгрупи).

 2. Кожен зобов’язаний уважно слухати, стежити за ходом навчальної діяльності і намагатися зрозуміти її.

 3. Кожен мусить мати одне запитання.

 4. Кожен мусить мати одне заперечення.

 5. Виступати коротко, ясно, чітко, впевнено. Оригінальність, гумор – необхідні, але не мусять переходити межі діловитості.

111 етап – повідомлення критеріїв оцінки

Критерії оцінки навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності

Час, необхідний на виконання

Кількість балів за участь

Кількість балів за відмову, пасивність

1. Підготовка, виконання навчальної дії

за необхідності

до + 5

до – 5

2. Виступ

до 3 хв.

до + 5

до – 5

3. Виклад

до 1 хв.

до +1

до -1

4. Відповіді на запитання

до 1 хв.

до +2

до -2

5. Заперечення

до 1 хв.

до +3

до -3

6. Запитання

до 1 хв.

до +1

до -1

7. Доповнення

до 1 хв.

до +2

до -2


1Y етап – призначення наукових експертів і секретаря

Y етап – виклад ситуації для пошуку: «Дискусійним у теорії і практиці навчання є зміст математичної освіти в загальноосвітній школі. Пропонується висловити ваші зауваження до його формування. Всі пропозиції будуть записані, як реальні, так і нереальні. Не можна критикувати. Висловлюйте будь-яку думку. Секретар фіксує їх на дошці».

Y1 етап – ознайомлення з інформацією, надання викладачем додаткової інформації (за необхідністю)

Y11 етап – проводиться атака думок, кожен виступає з короткими діловими пропозиціями

Y111 етап – експерти аналізують атаку думок

1X етап – підведення підсумків, узагальнення ведучим
Рефлексивний етап

Розв’язок педагогічних задач

Додаток 5: 15


Термінологічний словник

Зміст навчальної задачі –

інформаційна система, де в заданій формі визначені структурні елементи, зв’язки між ними, з’ясовані дані й невідомі елементи структурних об’єктів

Евристика –


наука, що вивчає закономірності побудови нових дій у новій ситуації

Мозкова атака –

один із системних методів пошуку та активізації колективної творчої діяльності

Навчальна евристична діяльність

це діяльність, в ході якої цілеспрямовано розвиваються здібності дитини

Навчальна задача –


сформульована інформаційна система з неузгодженими частинами, що потребують її перетворення, систематики

Структура навчальної задачі –

сукупність достатньо елементарних об’єктів із обґрунтованим зв’язком між ними

Форма навчальної задачі –

вираження внутрішньої організації та взаємодії елементів як між собою, так із зовнішніми умовами
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка