Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка18/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


Заняття 11. Як ефективно управляти навчальним процесом?

Мета: навчитися організовувати процес навчання з урахуванням характеристики технологій навчання на основі ефективності управління й організації навчального процесуТематичний етап

Технологія навчання, як процес, - керована система із запланованими результатами. Структура технологічного процесу навчання розуміється як рух інформації за трьома основними каналами (рис. 11.1).
УПРАВЛІННЯПланування

стратегічне - тактичне


Корекція


ПРОЦЕС ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ


(рух основної навчальної інформації)Вчитель


Учень
Додаткові

джерела

інформації
Самокерована

діяльність


САМОКОНТРОЛЬ


ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК


(КОНТРОЛЬ)
Рис. 11.1. Структура технологічного процесу навчання


За основним каналом відбувається передача інформації від джерела (вчителя) до сприймача (учня). Це – подача інформації, управління навчально-пізнавальною діяльністю, процедура сприйняття, осмислення, застосування інформації учнем. Істотним елементом є наявність додаткових керованих джерел інформації – науково-методичної літератури, ТЗН, комп’ютера і т.ін. Канал керованих впливів включає стратегічне й тактичне планування, корекцію основного технологічного руху навчальної інформації. Зворотній зв’язок, контроль і оцінювання, додаткова інформація – це канал передачі інформації від учня до вчителя про результати процесу.

Аналіз структури технологічного процесу показує, що підвищити його ефективність можна за рахунок: оптимальної структури змісту навчальної інформації; ефективного управління й організації пізнавальної діяльності суб’єктів навчання; використання можливостей індивідуальних процесів засвоєння інформації суб’єктами навчання;організації ефективного контролю засвоєної інформації (зворотного зв’язку). Вчителі можуть підвищити ефективність управління та організації навчального процесу за допомогою технологій диференціації, індивідуалізації та модульної організації навчання.


Технології диференціації


Диференціація в перекладі з лат. “dіfference” означає розподіл, розмежування цілого на різні частини, форми, ступені. Диференційоване навчання – це: 1) форма організації навчального процесу, коли вчитель працює з групою, об’єднаною за наявністю у кожного члена групи значущих спільних якостей для навчального процесу (гомогенна група); 2) частина загальної дидактичної системи, що забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп. Диференціація навчання (диференційований підхід у навчанні) – це: 1) створення різноманітних умов для навчання; 2) комплекс методичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів, які забезпечують навчання у гомогенних групах. Технологія диференційованого навчання – сукупність організаційних рішень, засобів і методів диференційованого навчання, що охоплює частину навчального процесу. Бачиться за необхідне створення диференційованих програм (саме програм, а не завдань), що забезпечать: визначений рівень оволодіння новою інформацією (від репродуктивного до творчого); міру самостійності учнів у навчанні.

Технологія індивідуалізації навчання

Шкільна практика використовує систему індивідуалізації навчальних завдань, розроблену науковцями І.Е. Унт, А.С. Граніцькою, В.Д. Шадріковим. Індивідуальне навчання – форма, модель організації навчального процесу, при якій: педагог взаємодіє лише з одним учнем; один учень взаємодіє лише із засобами навчання (книги, комп’ютер і т. ін). Головна перевага індивідуального навчання полягає в тому, що воно дозволяє повністю адаптувати зміст, методи і темпи навчальної діяльності особистості до її психологічних процесів і властивостей; відстежувати рух від незнання до знання, вчасно коригувати діяльність як педагога, так і суб’єкта навчання.Індивідуальний підхід – це: 1) принцип педагогіки, згідно з яким у процесі навчальної роботи з групою, педагог взаємодіє з окремими учнями за індивідуальною моделлю, враховуючи їх особистісні якості; 2) орієнтація на індивідуальні особливості учня в спілкуванні з ним; 3) урахування індивідуальних особливостей суб’єкта навчання; 4) створення психолого-педагогічних умов для розвитку як усіх учнів, так і кожного зокрема. Індивідуалізація навчання – це: 1) організація навчального процесу, при якому вибір способів, прийомів, темпів навчання обумовлюється індивідуальними особливостями учнів; 2) різноманітні навчально-методичні, психолого-педагогічні та організаційно-управлінські заходи, що забезпечують індивідуальний підхід. Індивідуалізоване навчання можна вважати проникаючою технологією, бо індивідуальний підхід як принцип реалізується у всіх існуючих технологіях, але можна розглядати окремо, як самостійну систему, тоді, коли індивідуальний підхід та індивідуальна форма навчання є пріоритетними.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка