Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка22/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Зразок змісту атестаційної роботи


«Формування професійної культури вчителів у процесі підвищення кваліфікації»
ВСТУП

РОЗДІЛ 1.Теоретичні засади формування професійної культури вчителів

1.1.Питання формування професійної культури вчителів у психолого-педагогічних дослідженнях, у працях вітчизняних та зарубіжних учених

1.2.Сутність професійної культури вчителів

1.3.Модель формування професійної культури вчителів

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 11. Науково-методичне забезпечення процесу формування професійної культури вчителів у процесі підвищення кваліфікації (на базі ІППО)

2.1.Відбір та структурування змісту підвищення кваліфікації вчителів

2.2.Науково-методичний супровід реалізації змісту підвищення кваліфікації 2.3.Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури вчителів

Висновки до11 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Додаток 2

Приклад оформлення титульної сторінки атестаційної роботи
Академія педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Слухач курсів_________________________

Керівник групи

До захисту

Завідуючий кафедрою


Київ -2010
4.2. Навчальний практикум

Тема: Організація та науково-методичне забезпечення методичної роботи в області.

Призначенням навчального практикуму є підвищення рівня професійної компетентності методистів, закріплення професійних знань, отриманих під час організаційно-настановної сесії, розвиток уміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності. Слухач має виконати одне із завдань за власним вибором.

З метою апробації теоретичних положень атестаційної роботи слухач може обрати тему практикуму відповідно до обраної теми випускної роботи.

Орієнтовний перелік завдань навчального практикуму:

1. Зробити перелік нормативно-правового забезпечення НМР та документації методичного кабінету.

2. Проаналізувати матеріали колективних форм методичної роботи в школах району (методоб`єднань, клубів за інтересами, творчих об’єднань тощо.).

3. Проаналізувати узагальнений матеріал кращого досвіду роботи шкільних бібліотекарів відповідно до критеріїв перспективного педагогічного досвіду.

4. Розробити рекомендації щодо підготовки педагогічного проекту.

5. Розробити план роботи методиста РМК на поточний рік (інші варіанти: педагогічний проект, навчальне заняття для системи НМР, матеріали науково-методичного забезпечення освітніх потреб).

6. Розробити модель організації внутрішкільної методичної роботи, описати досвід організації ВМР.

7. Проаналізувати діяльність районного методичного об’єднання за три роки (мета – кінцеві результати).

8. Подати одну з форм друкованої продукції методкабінету (буклет, інформаційний бюлетень, експрес-інформація, методичні рекомендації тощо).

9. Розробити орієнтовну тематику засідань педагогічної ради школи.

10. Подати розробку інтерактивної форми навчання бібліотекарів у системі методичної роботи.
4.3. План проведення конференції з обміну досвідом
КОНФЕРЕНЦІЯ – АУКЦІОН МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ
Людина, яка плаче,

робить горе своїм господарем


Мацуо Басьо

Я – как сказочный герой,

Что пустился на край света

Отыскать земную плоть

Воображаемой Жар-птицы.

Мне б пронзить ее стрелой

На лугу в разгаре лета,

Распластать и приколоть

Пестрой бабочкой к странице.
Михаил Розов

Мета: обґрунтувати новітні підходи до розв’язання методичних проблем шляхом експлікації науково-методичних цінностей та співвіднесеності їх з освітніми цілями і цінностями
РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП
Вправа: «Моя професійна позиція». Професійна позиція вчителя фокусується в таких категоріях: «цілі професійної діяльності», «образ методиста», «засоби діяльності методиста», «планування». Визначте ці категорії для себе:

цілі професійної діяльності

образ методиста

засоби діяльності методиста

планування

Прокоментуйте: в авторитарній чи партнерській позиції Ви визначаєте ці категорії? Зверніться до поетичних рядків, поданих нижче, або наведіть свої.

Мусиш в далеч прямувати,

Вперто йти навстріч меті,

Не спинятися в путі,

Мусиш широко дивитись;

Мусиш сміло в глиб пірнуть,

Щоб тобі відкрилась суть.Ф.Шиллер «Конфуцієві притчі»

Працюю в кратері вулканів,

Я завелика для капканівЛіна Костенко


Сделай сам себя счастливым! Это тебе по силам, если поймешь одно: благо лишь то, в чем присутствует добродетель, а то, что причастно злу, постыдно.

Сенека


Не бійтеся досконалості; вона вам аніскільки не загрожує

Сальвадор ДаліУ мене ясна мета – всім зроби добро і нікому не заподіяти лиха. І за це я … заслуговую осуду?

Михайло Булгаков


Декларації застаріли, костюми вийшли з моди, змінилася мораль. Але серце Дон-Кіхота й кмітливість простодушного Санчо Панси не полиняли від часу

Ілля Еренбург


ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Пошук нових стратегічних і тактичних ідей для розв’язання професійних проблем (педагогічних, наукових, організаційних) у:


 • відборі змісту науково-методичної роботи й плануванні (науково-методичне забезпечення; підвищення кваліфікації педагогічних працівників);

 • поширенні педагогічних ідей (вивчення, апробація досвіду; розвиток творчості викладачів);

 • соціально-психологічних підходах до розвитку особистості вчителя (консультативна допомога вчителям; організація і проведення конкурсів; дослідно-експериментальна робота);

 • акмеологічному зростанні методиста.


ДЛЯ РОЗДУМІВ!

Акмеологія (від akme – в перекладі з давньогрецької – вища точка, зрілість, найкраща пора, вершина чогось і loqos – слово, вчення) – інтегральна наука, що вивчає феноменологію, закономірності, механізми розвитку особистості в період її найвищої професійної зрілості. Термін «акмеологія» у науковий оббіг ввів М.Рибніков (1928) на позначення вікової психології зрілості чи дорослості.

Експлікація – наукове пояснення

Катарсис мислення – «…важливим завданням філософії освіти є здійснення катарсису мислення. Існуючі типи мислення – житейське, ділове, наукове, художнє, філософське – тільки тоді набувають свого статусу, коли стають творчими. Мисленнєвий потенціал не стільки повідомляє нові думки, скільки змінює свідомість людини, відкриває багатовимірний континуум для нових духовних вимірів. Мислення розширює простір можливостей людини» (Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації ⁄∕ Педагогіка і психологія. – 2006. -№ 2 (51). – С. 17 -31.).

Прозьюмеризм – сприйняття особистістю своєї соціальної ролі. Потреба в творчості сучасної особистої зростає. Для такої особистості вільний і робочий час стають нероздільними (О.Тоффлер, В.Л.Іноземцев).

Проблема - складне питання, задача, що потребує розв’язання, дослідження. Чотири способи поводження з проблемою: 1 – absolution – не розв’язувати проблему, ігнорувати і сподіватися, що вона зникне або вирішиться сама собою; 2 – resolution – розв’язувати її частково, зробити дещо, що дає достатньо гарний результат, який задовольняє. Це клінічний спосіб, який залежить від досвіду, спроб і помилок, здорового глузду; 3 – solution – розв’язувати проблему, зробити дещо таке, що дає найкращій із можливих, оптимальний результат. Це вимагає дослідницького підходу до проблеми, що грунтується на експерименті та якісному аналізі; 4 – dissolution – розв’язати, розшарувати проблему, переробити або об’єкт, або його оточення так, щоб не лише ліквідувати проблему, але надати можливість цьому об’єкту в майбутньому діяти краще, ніж він робить зараз (навіть, якщо він діяв оптимально).
РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП
Вправа 1. Лист до самого себе.

Напишіть, будь ласка, до себе листа, де перелічіть все, що маєте намір зробити за результатами конференції-аукціону. За 4 – 6 тижнів після навчання на курсах підвищення кваліфікації надішліть цей лист. Це буде ввічливе нагадування Вам від самого себе!Вправа 2. «Діалог з філософом».

Альберт Швейцер10 у вченні про Мораль як основу життя стверджував:
«За допомогою всіх своїх інститутів суспільство буде намагатися, щоб як зазвичай тримати людину у вигідному для себе стані безособовості. Воно боїться людської особистості, тому що в ній набуває голос дух і правда, яким воно намагалося б ніколи не давати слова… Дух має об’єднати нас, виголосити ідеал культурного людства в умовах, коли один народ відняв у іншого віру в людськість, ідеал, справедливість, здоровий глузд та щирість, і кожен народ опинився під гнітом сили, яка заводить нас все далі у безпросвітну глухомань безкультур’я»11.
Який шлях обираєте Ви? Чому? Напишіть есе на тему: «Моє життєве кредо»
4.4. Тема та завдання для Інтернет-семінару
Тема: УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ РОБОТОЮ В РАЙОНІ

Завдання: підготувати повідомлення з теми семінару на основі досвіду практичної діяльності (обсяг – 1-2 сторінки)

Орієнтовна схема повідомлення:

1. Стисла характеристика системи методичної роботи в районі.

2. Чинники, що спричинили необхідність здійснення дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах.

3. Визначити різницю між педагогічним досвідом, дослідно-пошуковою роботою та дослідно-експериментальною роботою.

4. Обґрунтувати алгоритм розробки дослідно-експериментального проекту через:


 • Прогнозування – погляд у майбутнє, процес отримання прогнозу, ймовірних суджень про стан досліджуваного процесу через визначений часовий проміжок (рік, два, три, п'ять тощо) (основні стратегічні цілі та завдання розвитку науково-методичної роботи, визначення засобів для їх реалізації);
 • Моделювання – створення моделей вихідного (актуального) стану перетворюваного процесу чи об'єкта, моделей бажаного, необхідного стану на кінець запланованого періоду та моделі переходу від початкового стану до необхідного;
 • Програмування - розробка заходів нормативно-правового та науково-методичного забезпечення, критеріїв, показників і процедур моніторингу їх виконання, способів управління і коригування програми.

5. Визначити особливості методичного супроводу реалізації дослідно-
експериментального проекту.

6. Обґрунтувати критерії (узагальнені ознаки), на основі яких відбувається оцінка динаміки й результатів дослідно-експериментального проекту.

7. Методичні рекомендації щодо реалізації дослідно-експериментального проекту.


4.5. Тестові завдання для поточного діагностування когнітивного рівня
1. Виберіть варіант ознак, які характеризують класно-урочну форму організації навчання:

1. Керівна роль учителя, підручник, зошити, шкільні меблі.

2. Постійний склад учнів, навчання в класній кімнаті, наявність розкладу, заняття за регламентом, керівна роль учителя.

3. Дотримання розкладу, вибір учнями програми навчання.

4. Санітарно-гігієнічні умови, вільне визначення тривалості навчання.

5. Правильної відповіді немає.2. Проаналізуйте поняття «метод навчання», визначте найхарактерніші ознаки:

1. Метод навчання – це особливості діяльності учителя, спрямовані на розвиток учнів.

2. Методами навчання треба вважати прийоми організації діяльності вихованців.

3. Методи навчання – це упорядковані засоби діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективні розв’язання навчально-пізнавальних завдань.

4. Методи навчання – шляхи співробітництва вчителя й учнів.

5. Правильної відповіді немає.3. Проаналізуйте поняття «принципи навчання», визначте найхарактерніші ознаки:

1. Принципи навчання – це організаційні форми стимулювання учнів до пізнавальної діяльності.

2. Під принципами навчання розуміють засоби, які є провідними чинниками діяльності учнів.

3. Принципи навчання – це вихідні положення, які визначають зміст, форми і методи навчальної діяльності.

4. Принципи навчання – це стійкі, повторювані педагогічні явища.

5. Правильної відповіді немає.4. Серед поданих факторів, які визначають вибір методів навчання, визначте фактор, що не впливає на цей вибір:

1. Особливості характеру учнів і вчителів.

2. Мета і завдання навчання.

3. Тип і структура уроку.

4. Зміст навчального матеріалу.

5. Присутність на уроці сторонніх осіб.5. Для чого потрібний план діяльності методичного кабінету? В якій із зазначених груп подана найбільш повна відповідь?:

1. Для координації всієї методичної роботи в районі.

Допомагає складати методичні заходи з педагогами району.

Визначає кількість і терміни методичних заходів.

2. Допомагає визначати кількість учительських ставок.

Лежить в основі взаємодії з вчителями.

Допомагає визначити початок і кінець чверті.

3. Для планування всієї навчально-виховної роботи.

Допомагає розрахувати кількість часу, що відводиться для підвищення кваліфікації вчителів.

Організовує роботу методиста.

4. Допомагає складати плани методичної роботи в школах.

Координує самоосвітню діяльність учителів.

Допомагає підвищити професійний рівень молодим педагогам.
5. Координує курсове підвищення кваліфікації вчителів.

Визначає терміни проведення атестації педагогів району.

Визначає терміни проведення масових заходів.
6. Проаналізуйте поняття «система методичної роботи», визначте найповніші ознаки:

1. Комплекс заходів, спрямованих на удосконалення професійної компетентності педагогів.

2. Єдність мети, завдань, змісту, форм, методів і результатів діяльності з підвищення кваліфікації педагогів.

3. Закономірно побудовані, динамічно пов’язані елементи, взаємодія яких породжує нову якість.

4. Сукупність форм і методів, спрямованих на ефективне управління методичною роботою.

5. Взаємодія елементів, що забезпечують якість методичних заходів.7. Проаналізуйте поняття «педагогічний експеримент», визначте найповніші ознаки:

1. Науково поставлений досвід у галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження досліджуваного педагогічного явища в спеціально створених і контрольованих дослідником умовах.

2. Проводиться в штучних умовах, де експериментатор має можливість доцільно вибирати параметри, штучно створювати такі умови, які б забезпечували наукову чистоту експерименту і оптимальне просування дослідника до істини.

3. Засіб навчання і зміст освіти.

4. Метод пізнання, за якого досліджувані особи не знають про те, що вони вивчаються педагогом чи психологом.

5.Метод пізнання психічної реальності, за якого психічні явища вивчають у спеціально створених умовах.
8. Серед запропонованих нижче положень, виберіть те, що найповніше характеризує новаторський досвід:

1. Творче відкриття нових форм, методів, способів діяльності, вихід за межі відомого в педагогічній науці і практиці.

2. Творче використання в педагогічному процесі нових теоретичних концепцій.

3. Розробка оригінальних форм, методів, способів діяльності на основі відомого в педагогічні науці і практиці.

4. Оптимальна організація взаємодії учасників педагогічного процесу.

5. Зразок для інших педагогів.9. Серед запропонованих нижче положень, виберіть те, що порушує алгоритм організації дослідно-експериментальної роботи педагога:

1. Визначення методики дослідження.

2. Визначення мети, завдань.

3. Формулювання гіпотези дослідження.

4. Розробка авторської моделі дослідження.

5. Аналіз констатуючого стану досліджуваного педагогічного явища.10. Із поданих тверджень виберіть найповніше розуміння оцінювання результативності методичної роботи:

1. МР оцінюється за кількістю проведених методичних заходів.

2. МР оцінюється за рівнем досягнення цільового компоненту.

3. МР оцінюється за рівнем активності педагогів.

4. МР оцінюється за якісними параметрами методичних заходів.

5. МР оцінюється за кількістю педагогів, що взяли участь у методичних заходах.11. Серед запропонованих нижче складових науково-методичної статті, виберіть ту, яка порушує алгоритм її написання:

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

2. Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4. Обґрунтування авторської концепції.

5. Висновки та пропозиції.


12. Серед запропонованих нижче положень, виберіть те, що порушує призначення системи науково-методичної підтримки професійного розвитку педагогів:

1. Система науково-методичної підтримки професійного розвитку педагогів – це створення умов для самовизначення педагогів у професійній діяльності.

2. Система науково-методичної підтримки професійного розвитку педагогів – це створення умов для осмислення педагогами проблем своєї діяльності.

3. Система науково-методичної підтримки професійного розвитку педагогів – це надання можливостей педагогам визначати цілі найближчого розвитку.

4. Система науково-методичної підтримки професійного розвитку педагогів – це контроль якості професійної діяльності педагогів.

5. Система науково-методичної підтримки професійного розвитку педагогів – це забезпечення саморозвитку педагогів відповідно до духовних орієнтирів, розвитку суспільства і держави.13. Проаналізуйте ідеї особистісно орієнтованої моделі навчання, виберіть ідею, що порушує цю модель:

1. Особистісно орієнтоване спілкування, діалог між учнями, учнями і вчителями як домінуюча форма спілкування.

2. Збагачення змісту емоційним, особистсісно значущим матеріалом, стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів.

3. Багатоваріативність, гнучкість форм організації різних видів діяльності.

4. Монологічність вчителя в організації навчальної діяльності, нав’язування учневі способу розв’язання пізнавальних завдань.

5. Побудова уроків як розгорнутої навчальної діяльності, коли учні самостійно ставлять і розв’язують усвідомлені ними навчальні задачі, вільно вибирають навчальні завдання у класі і дома.14. Предмет дослідження – це:

 1. Явище або процес, обрані для пізнання.

 2. Відношення між досліджуваними явищами.

 3. Проблемна ситуація, що обрана для дослідження.

 4. Властивості явищ, процесів, дослідження з певною метою відносно їх ставлення до об’єкта.

 5. Кінцевий результат дослідження.15.Об’єкт дослідження – це:

 1. Підприємство або галузь.

 2. Процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

 3. Те, на що спрямований процес пізнання.

 4. Навколишній матеріальний світ і його відображення в свідомості людини.

 5. Фактори, що досліджуються.


16. Підручник – це:

1. Видання, що містить матеріал з методики викладання навчальної дисципліни.

2. Навчальне видання, що містить системний виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі й офіційно затверджений як даний вид видання.

3. Видання, призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, інформує про новітні освітні технології.

4. Видання, що містить методичні матеріали щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

5. Навчальне видання, що офіційно затверджено як даний вид видання.17. Навчальний посібник – це:

1. Навчальне видання, що містить системний виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі й офіційно затверджений як даний вид видання.

2. Видання, що містить матеріал з методики викладання навчальної дисципліни.

3. Видання, що містить методичні матеріали щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

4. Видання, призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, інформує про новітні освітні технології.

5. Навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджений як даний вид видання.18. Інформаційно-методичний збірник – це:

1. Навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджений як даний вид видання.

2. Навчальне видання, що містить системний виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі й офіційно затверджений як даний вид видання.

3. Видання, призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, інформує про новітні освітні технології.

4. Видання, що містить методичні матеріали щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

5. Видання, що містить матеріал з методики викладання навчальної дисципліни.
19. Навчально-методичний посібник – це:

1. Видання, що містить матеріал з методики викладання навчальної дисципліни.

2. Навчальне видання, що містить системний виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі й офіційно затверджений як даний вид видання.

3. Видання, призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, інформує про новітні освітні технології.

4. Видання, що містить методичні матеріали щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

5. Навчальне видання, що офіційно затверджено як даний вид видання.20. Яка проблема педагогіки характеризується таким чином: «Польський учений А. Горальський стверджує, що «творчість як корелят людяності, одночасно є для цієї людяності основним (якщо не єдиним) джерелом». У своєму посібнику «Правила тренінгу творчості» А. Горальський окреслює уміння, необхідні для творчої діяльності: вміння застосовувати здобуті способи сприйняття у заданих ситуаціях; здатність вивільняти підсвідоме; висловлювати ідеї навіть тоді, коли вони здаються незрозумілими та недостатньо обґрунтованими; вміння звертати увагу на інших, здатність сприймати думки та емоції, позиції; здатність помічати відмінності та функції об’єктів, подій, явищ і процесів, а також зв’язки між ними; здатність усе піддавати сумніву; вміння швидко і адекватно пристосовуватися до нових ситуацій; здатність абстрактно мислити, переходити від часткового до загального; вдосконалювати мовлення; здатність осягати цінності; вміння діяти інакше»:

1. Особистісно орієнтована концепція навчання.

2. Педагогіка співробітництва.

3. Індивідуалізація навчання.

4. Розвиток творчих здібностей особистості учня.

5. Розвиток самостійності учня.21. Визначте положення, що порушує вимоги сучасної педагогіки щодо процесу аналізу й оцінювання навчальної діяльності учнів:

1. Починати від позитивної інформації, з характеристики досягнень, а не недоліків.

2. Подавати конкретну інформацію.

3. Вказувати на те, що учень має змінити.

4. Оцінюється особистість учня.

5. Уникати насаджування суб’єктивних думок, керуватися чіткими критеріями.22. Прочитайте назву і характеристику поданих принципів формулювання начальних цілей і покажіть їх відповідність:

Принципи формулювання начальних цілей:

1. конкретизація


2. диференціація
3. діагностичність
4. оптимальність
5.результативність


1. Висувати тільки такі цілі, які можуть бути реалізовані на даному освітньому рівні і етапі навчання, з урахуванням наявних ресурсів (вікових особливостей учнів; професійних здібностей педагогів; змісту та умов навчання тощо)
2. Розподіляти загальні навчальні цілі на таку кількість конкретизованих, щоб загальні цілі були досягнуті, однак не ціною високих затрат
3. На початках висувати загальні цілі, а потім досягати їх послідовного уточнення (будувати «дерева цілей»)
4. Повністю конкретизовані навчальні цілі мають бути чіткими, шляхи їх досягнення – очевидними, а ступінь реалізації контрольованою
5. Формулювати різноманітні навчальні цілі, тобто досягати всебічного розвитку особистості учня в процес навчання


23. У педагогічній технології можна виділити такі функціональні компоненти діяльності педагогів: гностичний, проективний, конструктивний, організаційний і комунікативний (за Н.В.Кузьміною). За поданими сутнісними характеристиками визначте співвідношення цих компонентів та їх змісту:

Функціональні компоненти діяльності педагога:

 1. гностичний.

 2. проективний.

 3. конструктивний.

 4. організаційний

 5. комунікативний

  1. пізнання педагогом цілей навчання і виховання, змісту предмета, вивчення себе, учнів, принципів і технологій, а також аналіз ефективності своєї діяльності;

  2. відбір операцій із підготовки заняття;

  3. проектування перспективних цілей, операцій та дій з урахуванням психолого-педагогічних домінант суб’єктів навчання;

  4. відбір вербальних і невербальних засобів взаємодії з учнями;

  5. відбір та систематизація операцій для підготовки і проведення навчального заняття.


24. У 20-30-тих рр. ХХ ст. сформовано на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Джона Дьюї технологію проблемного навчання. Із поданих характеристик вилучіть ознаку, що порушує логіку проблемного навчання:

 1. Вчитель нав’язує свій розв’язок навчальної проблеми.

 2. Вчитель підводить учнів до протиріччя і пропонує самостійно знайти рішення.

 3. Виклад різних точок зору на одне і теж питання; розгляд явища з різних позицій.

 4. Симулювання учнів здійснювати порівняння, узагальнення, висновки із ситуацій, порівнювати різні факти.

 5. Начальні книги застосовуються в основному для домашньої роботи.25. Проаналізуйте запропонований дидактом Р.Мейджером алгоритм конкретизації навчальної цілі та визначте положення, що порушує логіку такого алгоритму:

1) записати ціль;

2) посортувати свої варіанти, відкинути дублі і небажані пункти, повторити перший і другий кроки для всіх абстрактних (неясних) формулювань;

3) описати у кількох варіантах (різними словами чи фразами) результати навчання, які засвідчують її досягнення;

4) записати повний опис для кожного із свідчень досягнення цілі (кожної дії), включаючи його (свідчення) характер, якість чи кількісні показники, що їх вважаєте важливими;

5) перевірити формулювання, запитуючи себе: «Якщо хтось досягне цих результатів і продемонструє кожну із названих дій, чи зможу я сказати, що він досягнув запланованої цілі?»


26. Якій форм навчальної діяльності учнів на занятті властиво: «Весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому вчитель організовує весь клас на роботу в єдиному темпі, прагне рівномірно впливати на всіх учасників»:

1. Фронтальній.

2. Індивідуальній.

3. Груповій.

4. Роботі в малих групах.

5. Самостійній роботі учня.
27. Визначте критерій, що відповідає науковості педагогічної технології:

1. Технологія базується на вербальних лівопівкульних процесах й ігнорує асиметрію людського мозку.

2. Технологія враховує особливості асиметрії людського мозку; перевага надається внутрішнім інтересам дитини у навчанні; враховується «зона найближчого розвитку» та «зона перспективного розвитку» дитини

3. Технологія вибудована на мимовільних важко затратних процесах.

4. Перевага надається примусу, відсутній внутрішній інтерес особистості учня; навчальні дії побудовані за логікою завершеної дії.

5. Дитину завантажують тим, до чого психіка у даному віці не сенситивна; немає вільного переходу між «зонами» самостійної і несамостійної діяльності.28. Визначте положення, що порушує алгоритм управління процесом апробації педагогічного нововведення:

1. Планування діяльності навчального закладу.

2. Відбір інноваційних ідея для апробації.

3. Психологічна готовність педагогів.

3. Координація діяльності постійних і тимчасових об’єднань педагогів з проблеми.

4. Аналіз результатів апробації.


29. Вкажіть у запропонованому алгоритмі визначення навчальних цілей теми (модуля) положення, що порушує його: 1. Продумайте, на яких фактах (подіях, явищах, процесах), що розглядаються в темі, необхідно зупинити увагу учнів, щоб сприяти досягненню ними навчальних цілей предмета, розділу. Укладаючи зміст теми, формулюйте її проблематику таким чином, щоб виділити ті аспекти наукових фактів, на яких ви зосереджуватимете увагу учнів.

 2. Встановіть, який сенс вивчення даної теми(модуля) в загальному курсі предмета. Досягненню яких цілей відповідного розділу буде сприяти її вивчення. Що дає її вивчення для розуміння певної наукової дисципліни?

 3. Встановіть, які елементи знань: події, явища, процеси, факти, поняття та судження – мають засвоїти учні для того, щоб скласти для себе загальне уявлення про поняття даної наукової дисципліни.

 4. Встановіть, які вміння учням дозволяють їм осмислити поняття даної дисципліни. Сформулюйте для учнів завдання, що дозволять розвинути низькі і високі мовленнєві навички.

 5. Перевірте, чи визначені вами завдання для учнів взаємопов’язані та взаємозалежні: реалізація одних має бути умовою для виконання інших. Вилучіть з-поміж сформульованих вами завдань ті, які не відповідають цій умові. Доповніть навчальні цілі теми, щоб забезпечити їх систематичний характер.

30. Визначте ознаку, що порушує сутність навчальної евристичної діяльності:

1. Розуміти шляхи та методи продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, творчо копіювати їх та навчатися на своєму та запозиченому досвіду.

2. Систематизувати, тобто упорядковувати навчальну інформацію в інтеграційні комплекси з метою оперування нею в евристичному пошуці.

3. Адаптуватися до різноманітних видів навчальної діяльності, передбачувати її результати; 1. Планувати й прогнозувати інтелектуальну діяльність на основі логічних та інтуїтивних операцій.

 2. Навчати діяти за зразком.

Додаток А

Орієнтовні завдання до заліку12

 1. Визначте зміст поняття «система науково-методичної роботи», охарактеризуйте елементи цієї системи.

 2. Передставте порівняльною таблицею різницю між педагогічним досвідом, дослідно-пошуковою роботою та дослідно-експериментальною роботою.

 3. Обґрунтуйте поняття «прогнозування», «моделювання», «проектування».

 4. Обґрунтуйте критерії (узагальнені ознаки), на основі яких відбувається оцінка динаміки й результатів дослідно-експериментального проекту.

 5. Порівняйте поняття «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання».

 6. Продовжте речення: «Проектна діяльність методиста – це…».

 7. Наведіть приклади рефлексивних прийомів, які можна використовувати в процесі підвищення кваліфікації вчителів. Класифікуйте їх на рефлексію: емоційно-ціннісного ставлення до заняття; змісту навчального заняття; змісту професійної діяльності

 8. Визначте зміст поняття «технології навчання дорослих».

 9. Охарактеризуйте принципи навчання дорослих.

 10. Визначте сутність, мету та принципи профільного навчання.

 11. Вкажіть структуру профільного навчання.

 12. Продовжте речення: «У профільних загальноосвітніх закладах передбачається опанування змісту предметів на таких рівнях:….».

 13. Вкажіть функціональні обов’язки методиста з бібліотечних фондів.

 14. Обґрунтуйте джерела формування змісту підвищення кваліфікації вчителів в умовах профільного навчання в старшій школі.

 15. Визначте особливості регіональних аспектів розвитку системи післядипломної освіти бібіліотекарів.

 16. Охарактеризуйте рівні змісту освіти.

 17. Вкажіть складові науково-методичної статті.

 18. Охарактеризуйте навчальні та навчально-методичні видання.

 19. Визначте складові рецензії.

 20. Представте основні вимоги до авторської програми.

 21. Охарактеризуйте алгоритм діяльності методиста з вивчення песпкктивного досвіду.

 22. Обґрунтуйте складові програми педагогічного дослідження.

 23. Вкажіть особливості методичного супроводу реалізації шкільних навчальних програм.

 24. Обґрунтуйте механізм діагностики якості проведення бібліотечних уроків у загальноосвітніх навчальних закладах.

 25. Обґрунтуйте методичні проблеми сучасних підручників з художньо-естетичних дисциплін для профільної школи.

 26. Вкажіть основні вимоги до створення навчальних підручників.

 27. Визначте актуальні теми-проблеми для тематичних курсів з художньої культури (на базі ОІППО).

 28. Наведіть приклада діагностичних завдань для вчителів художньо-естетичного циклу в процесі підвищення кваліфікації.

 29. Виявіть спідльне та специфічне в поняттях: категорії, поняття, терміни, визначення.

 30. Вкажіть основні вербальні моделі, які використовують для описування і формулювання когнітивної сфери цілей освіти та навчання.

 31. Визначте поняття «цілі навчання» та вкажіть правила формулювання цілей навчання.

 32. Опишіть алгоритм визначення навчальних цілей теми (модуля).

 33. Визначте у наведених словах і словоформах акцентуаційні норми13.

Беремо, бовтати, босий, валовий, везти, верба, веретено, випадок, виразний, візник, державницький, дошка, дрова, ідемо, імперський, кидати, колесо, коромисло, котрий, кропива, металургія, ненависть. Новий, ознака, осока, отаман, пеня, Покрова, порядковий, пурхати, ремінь, решето, ринковий, сердити, сімдесят, терези, товпитися, товстий, тонкий, фаховий, феномен, хапати, циган, черкати, черпати, черствіти, яловичина.

34. Підготуйте (за поданими прикладами) завдання з навчального предмета, що викладаєте.Приклади завдань для перевірки:

1 Знань

1. Дайте визначення…..

2. На які дві категорії можна розділити…..

2. Розуміння

Чому на географічних картах використовуються символи?

3. Застосування

 1. Ознайомившись із використанням знаків на картах, складіть план маршрутів для відвідування трьох історичних пам’ятників.

 2. Придумайте три практичні ситуації, в яких ви зможете використати вивчений спосіб визначення.

4. Аналізу

Серед тверджень статті, яку розбирали, вкажіть три, які є фактами, і три, які є думками.

5. Синтезу

1.Придумайте будь-яку країну і намалюйте її карту, використовуючи не менше 15 географічних символів.

2. Запропонуйте різні способи рішення проблеми озеленення (на прикладі конкретної зони).

6. Порівняльної оцінки

1. Чи виправдано насилля для виправлення несправедливості? Поясніть свою позицію.

2. В яких випадках демократичний устрій держави менш ефективний, ніж

диктатура?

!!! Зверніть увагу на використання мовних зворотів при мислених операціях високого рівня:

Аналізу: у порівнянні з…..; з іншого боку…..; цікаве питання про…..; звідси логічним є…..; є зворотною стороною…..; на відміну від…..

Синтезу: допустимо, складемо, імовірно, уявити, навпаки, я передбачаю, хотілося б знати…..

Оцінки: чому…..; бачиться неможливим…..; відповідно до точки зору…..; найкраще; якщо.

Застосуванні: спосіб, я хочу…..; зв’язком є…..; це наказано мені про…..; тому що…..; це має відношення до….. чи означає це…..

35.


У педагогічній технології можна виділити такі функціональні компоненти діяльності педагогів: гностичний, проективний, конструктивний, організаційний і комунікативний (за Н.В.Кузьміною). За поданими сутнісними характеристиками визначте ці компоненти:

 1. пізнання педагогом цілей навчання і виховання, змісту предмета, вивчення себе, учнів, принципів і технологій, а також аналіз ефективності своєї діяльності;

 2. відбір операцій із підготовки заняття;

 3. проектування перспективних цілей, операцій та дій з урахуванням психолого-педагогічних домінант суб’єктів навчання;

 4. відбір вербальних і невербальних засобів взаємодії з учнями;

 5. відбір та систематизація операцій для підготовки і проведення навчального заняття

36. Визначте змістове поле понять: а)«експеримент навчальний», б)«експеримент педагогічний», в)«експеримент природний»

А)….при вивченні природничо-наукових предметів є засобом навчання (наочності) і змістом освіти;

Б)…..особливий вид Е., за якого досліджувані не знають про те, що вони вивчаються педагогом чи психологом;В)…науково поставлений дослід у галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження досліджуваного педагогічного явища в спеціально створених і контрольованих дослідником умовах.
37. Визначте, що входить у процес проектування, а що - у програмування?

А) визначення цілей, яких необхідно досягти;

Г) визначення термінів і виконавців;

Б) представлення бажаного результату;

Д) розрахунок ресурсного забезпечення проекту;

В) розробка заходів з реалізації проекту;

Е) науково-методичне забезпечення і супровід реалізації проекту

38.

Традиційна технологія навчання, що розуміється як класно-урочна, сформована ще в ХY11 ст. на дидактичних принципах Я.А.Каменського. У 20-30-тих рр. ХХ ст. сформовано на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Джона Дьюї технологію проблемного навчання. Кожна із цих технологій керується певними ознаками. Із поданих характеристик визначте суттєві ознаки традиційної технології та проблемного навчання. Якими парадигмальними установками керується кожна із цих технологій?


 1. учні приблизно одного віку та рівня підготовки складають клас, що зберігає постійний склад на весь період навчання;

 2. клас працює за єдиним річним планом і програмою відповідно розкладу;

 3. основою одиницею занять є урок;

 4. роботою учнів керує вчитель, оцінює результати діяльності учнів;

 5. вчитель підводить учнів до протиріччя і пропонує самостійно знайти рішення;

 6. виклад різних точок зору на одне і теж питання;

 7. розгляд явища з різних позицій;

 8. формулювання конкретних запитань;

 9. стимулювання учнів здійснювати порівняння, узагальнення, висновки із ситуацій, порівнювати різні факти;

 10. навчальні книги застосовуються в основному для домашньої роботи.

39. У традиційній технології є позитивні сторони, зокрема: систематичний характер навчання; упорядкованість, логічно правильна подача навчального матеріалу; організована чіткість; постійний емоційний вплив учителя на учнів; оптимальні затрати ресурсів при масовому навчанні. Разом з цим традиційна технологія має й негативні сторони. Визначте й охарактеризуйте їх.

40. Серед поданих факторів визначте найзначущі фактори відбору методів навчання, ієрархізуйте їх.

 1. майстерність вчителя;

 2. загальні цілі освіти;

 3. цілі і завдання уроку;

 4. особливості предмета і навчального матеріалу;

 5. рівень міжособистісної взаємодії;

 6. реальні можливості учнів;

 7. комплекс гігієнічних і психологічних факторів;

 8. існуючі засоби навчання та час

41. При формулюванні навчальних цілей необхідно дотримуватися принципів. Прочитайте назву і характеристику поданих принципів і покажіть їх відповідністьПринципи формулювання начальних цілей:

а) конкретизація
б) диференціація
в) діагностичність
г) оптимальність
д)результативність

а) Висувати тільки такі цілі, які можуть бути реалізовані на даному освітньому рівні і етапі навчання, з урахуванням наявних ресурсів (вікових особливостей учнів; професійних здібностей педагогів; змісту та умов навчання тощо)

б) Розподіляти загальні навчальні цілі на таку кількість конкретизованих, щоб загальні цілі були досягнуті, однак не ціною високих затрат

в) На початках висувати загальні цілі, а потім досягати їх послідовного уточнення (будувати «дерева цілей»)

г) Повністю конкретизовані навчальні цілі мають бути чіткими, шляхи їх досягнення – очевидними, а ступінь реалізації контрольованою

д) Формулювати різноманітні навчальні цілі, тобто досягати всебічного розвитку особистості учня в процес навчання42.Визначте рівні кожної освітньої цілі у загальній ієрархії освітніх цілей


 1. цілі навчального заняття;

 2. цілі профілів підготовки;

 3. державні цілі освіти;

 4. цілі етапів навчання;

 5. цілі навчальних закладів;

 6. цілі навчальних предметів;

 7. цілі навчальних тем

Ієрархія освітніх цілей

Глобальні цілі

Етапні цілі

Оперативні цілі

43. Із поданих нижче груп цілей визначте їхню приналежність до тактичної чи оперативної?


 • У 2005 році здійснити перехід на новий зміст художньо-естетичного навчання, що ґрунтується на створенні інтегрованого культурологічного модуля.

 • У 2004 році перейти на матричну структуру управління.

 • У 2003 році відкрити профільний фізико-математичний десятий клас.
 • У 2003/04 навчальному році двом учителям літератури, одному вчителю історії пройти підвищення кваліфікації в …. республіканському інституті освіти відповідно до плану методичної роботи.

 • Протягом цього навчального року вчителеві К. освоїти технологію проведення семінарів у старших класах.

44. Навчальні цілі при вивченні конкретного навчального матеріалу мають бути підпорядковані, побудовані відповідно до визначеної ієрархії. Така ієрархія традиційно називається «деревом» навчальних цілей теми.

Покажіть відповідність між назвами конкретних цілей, їхньою характеристикою і прикладами, подайте запропоновані цілі у визначеній ієрархії:1.Загальні навчальні цілі

А.Перерахування всіх можливих результатів діяльності учнів (їхніх умінь), що досягаються в процесі навчання, побудованих послідовні, що приводить до загальної цілі

1) «вміння самостійно прочитати в голос невеликий текст із 10 речень зі швидкістю 75 слів за хвилину»

2.Конкретні (діагностичні, операційні, точні) навчальні цілі

В.Детальний опис результатів навчальної діяльності, засобів і умов їх отримання, контролю і необхідних норм

2)«навчитися читати»

3.Орієнтовні навчальні цілі

С.Опис основних прогнозованих навчальних результатів на конкретному етапі навчання та освітньої підготовки

3) уміти «розрізняти літери», «називати літери», «складати склади», «складати із складів слова», «складати зі слів речення», «правильно використовувати розділові знаки, «читати текст»

45. Опишіть алгоритм управління дослідно-експериментальною роботою в районі.

46. Вкажіть нормативно-правову базу управління досілдно-експериментальною роботою.

47. Опишіть складові програми роботи педагога над науково-методичною проблемою.

48. Вкажіть характерні ознаки педагогічного експерименту.

49. Визначте, яка проблема педагогіки характеризується таким чином: «Польський учений А. Горальський стверджує, що «творчість як корелят людяності, одночасно є для цієї людяності основним (якщо не єдиним) джерелом». У своєму посібнику «Правила тренінгу творчості» А. Горальський окреслює уміння, необхідні для творчої діяльності: вміння застосовувати здобуті способи сприйняття у заданих ситуаціях; здатність вивільняти підсвідоме; висловлювати ідеї навіть тоді, коли вони здаються незрозумілими та недостатньо обґрунтованими; вміння звертати увагу на інших, здатність сприймати думки та емоції, позиції; здатність помічати відмінності та функції об’єктів, подій, явищ і процесів, а також зв’язки між ними; здатність усе піддавати сумніву; вміння швидко і адекватно пристосовуватися до нових ситуацій; здатність абстрактно мислити, переходити від часткового до загального; вдосконалювати мовлення; здатність осягати цінності; вміння діяти інакше».Обґрунтуйте свою позицію.

50. Обґрунтуйте алгоритм вивчення педагогічного досвіду.

51. Визначте складові плану науково-методичної роботи кабінету.

52. «Діалог із класиком»: У книзі М.М.Поташника «Управління якістю освіти» автор пропонує відрефлексувати два запитання: «У якій мірі можлива орієнтація освітнього процесу на особистість школяра?» та «Особистісно орієнтована парадигма безсумнівно передбачає визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини, що є цінним. Але у цьому разі втрачається сенс будь-яких норм, стандартів, що забезпечують єдиний освітній простір країни, єдиний рівень, визначають межі початкової, основної і повної середньої освіти. Як розв’язати це протиріччя?». Обґрунтуйте свою позицію.

53. «Діалог із класиком»: Сучасна школа неспроможна, на думку професора В.Сластьоніна, забезпечити реалізацію трьох найважливіших компонентів стандарту знань теперішнього століття: інформатики (включаючи й вміння вести пошук і відбір інформації); англійської мови та базових спеціальних дисциплін (економіки і права) (В.А.Сластенин. Образование как социокультурный феномен ∕∕ Педагогическое образование и наука. – 2005. - № 6. - С.4 – 14). Нерозв’язаними є питання: формування компетентностей учнів у вивченні загальноосвітніх предметів; визначення дидактичних орієнтирів відбору змісту на рівнях навчального предмета та навчального матеріалу; з’ясування специфіки відбору змісту і засобів його реалізації; створення дидактичних орієнтирів конструювання змісту навчальної дисципліни, спрямованих на реалізацію варіативності змісту; реалізація теоретичних засад навчального предмета, співвідношення з практичним рівнем його освоєння; технології навчальних предметів; діагностика рівня навченості учнів за навчальними предметами.

Обгрунтуйте алгоритм розробки однієї із запропонованих проблем.

54. Пастор-педагог Е.Белл і вчитель Дж. Ланкастер, незалежно один від одного запропонували схожий метод навчання, що названо белл-ланкастерською системою взаємного навчання. Заняття проводилося у залах до 300 і більше учнів, поділених на групи по 10-15 осіб, закріплених за моніторами (старшими учнями). Останні щодня отримували завдання від учителя і працювали з молодшими. Підручників не було, їх заміняли великі таблиці, розвішані на стінах зали. Учитель був спостерігачем.

На початку ХХ ст. виникла система індивідуалізованого навчання – Дальтон-план. Назва походить від м. Дантон у США, де її було вперше застосовано. При цій системі учень одержував завдання від учителя, виконував самостійно і здавав учителеві . Учням надавалася свобода як у виборі занять, черговості вивчення різних навчальних предметів, так і у використанні свого робочого часу. Учні працювали в окремих предметних кабінетах лабораторіях.

У 20-тих роках минулого століття в українській школі робилися спроби модифікувати Дальтон-план. Ці спроби знайшли відображення у так званому бригадно-лабораторному методі. Але Постановою ЦК ВКП (б) «Про навчальні програми і режим роботи у початковій і середній школі» було заборонено і майже до 50-тих років минулого століття не використовували цю форму організації навчальної діяльності учнів.Генезис якої форми організації навчання представлено? Які переваги цієї форми над іншими?

55. Визначте суть різних типів педагогічного експерименту.Додаток Б

КОРИСНІ САЙТИБібліотекар України || Ukraine librarian || Библиотекарь Украины - Матеріали

Тут зібрано чинні нормативно-законодавчі документи, інструктивно-методичні матеріали, що прямо чи опосередковано стосуються бібліотечних фондів. Видання розраховане на бібліотечних фахівців бібліотек різних типів і форм власності. ∕⁄profy.nplu.org/download.php?lng=uk

Бібліотека імені В.О.Сухомлинського ∕⁄www.library.edu-ua.net/id/954/

Додаток В

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра філософії і освіти дорослих
“ПОГОДЖЕНО”: “ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Директор ЦІППО Проректор з навчальної роботи

___________________ Л.І.Даниленко ______________ В.П.Яковець

«___» _____________ 2009р. «___» ____________ 2009р.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка