Діяльність Сергіївського днз «Буратіно» щодо створення навчально-розвивальних умов для організації наступності й перспективності в роботі дошкільного навчального закладу та школи І ступеняСкачати 79.25 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір79.25 Kb.
Діяльність Сергіївського ДНЗ « Буратіно»

щодо створення навчально-розвивальних умов

для організації наступності й перспективності

в роботі дошкільного навчального закладу

та школи І ступеня

Т.В.Юдова, завідуюча

Сергіїським дошкільним навчальним закладом

Сергіївської сільської ради Братського району
Відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових документів, наступність є однією з обовʼязкових умов реалізації неперевності здобуття освіти, яка певною мірою забезпечує єдність, взаємозвʼязок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних рівнях освіти.

У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової загальної освіти визначено пріоритетність компетентнісного підходу до розвʼязання основних завдань дошкільної та початкової школи. Ці документи передбачають поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, естетичний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання в майбутньому житті. Елементи навчальної діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях в дтячому садку, забезпечують успішність навчання у школі. А навчання в початковій школі поглиблює та вдосконалює набуті в дитячому садку знання, уміння й навички.

З метою творчого зростання дитини між нашим дитячим садком та Сергіївською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів щороку укладається угода про співпрацю, у якій визначено мету, права та обовʼязки дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу, складається та затверджується щорічний план спільної роботи між дошкільним та загальноосвітнім навчальними закладами. Адже мета дошкільної освіти – всебічний загальний розвиток дитини, визначений Базовим компенентом дошкільної освіти відповідно до потенційних вікових можливостей і спеціфики дитинства як самооцінного періоду життя дитини. А мета освіти в початковій школі – продовжити всебічний загальний розвиток дітей з урахуванням специфіки шкільного життя поряд з освоєнням найважливіших навчальних навичок у читанні, письмі, математиці тощо.

В Україні дошкільна освіта дітей пʼятирічного віку стала обовʼязковою. Одна ми усвідомлюємо, що обовʼязковість дошкільної освіти для дітей пʼятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти на шкільне життя. Тому під час організації роботи з дошкільнятами вихователь Грабова Алла Василівна враховує основні закономірності їхнього фізіологічного, психічного та соціального розвитку, а також визначає мету, зміст і форми роботи. Основними напрямками роботи залишаються зміцнення та збереження здоровʼя дітей, їх соціалізація, розумовний, мовний і руховий розвиток.

Освітня робота з дошкільнятами передбачає навчання елементів писемного мовлення – письма і читання. Але Алла Василівна не форсує розвиток навичок власне письма і читання, оскільки найоголовнішим в цьому віці є розвиток дрібної моторики кистей рук, координація рухів очей і рук, уміння орієнтуватися на сторінці зошита, фонематичний слух, ознайомлення зі словом і реченням, складом і звуком, літерами, навчання основ звукового аналізу та поскладового читання.

Особливу увагу ми приділяємо розвивальному й виховному аспектам інтелектуальної підготовки дошкільників, формуванню мотивів пізнавальної діяльності, інетерсів, розвитку психічних процесів, вольових рис, емоційної сфери, інтелектуальної сфери.

Наша діяльність орієнтована на соціалізацію особистості, формування її життєвої компетентності, бажання і вміння набувати знання та навички й доцільно застосовувати їх, жити й навчатися в колективі.

В закладі ми проводимо моніторинг стану засвоєння дітьми програмових знань, умінь і навичок, сформованості основного показника готовності дітей до шкільного життя.

Для безболісного входження дитини в шкільне середовище для дітей, які будуть йти до школи, організовуємо екскурсії до школи з метою ознайомлення з територією школи, приміщенням, бібліотекою, майбутнім вчителем і класом. Дошкільнята беруть участь у святковій лінійці до Дня знань, у святі Прощання з Букварем. Протягом року знання дітей про школу відтворюються у творчій грі «Школа».

З метою профілактики дезадаптації майбутніх першокласників в нашому закладі розроблено проект «Крок до школи». Метою якого є: • визначення психологічної готовності до навчання в школі;

 • обʼєднання зусиль школи, сімʼї, дитячого садка у виявленні психолого-педагогічних умов соціальної адаптації майбутніх першокласників;

 • забезпечення формування стійкої мотивації кожної дитини до вступу в шкільне життя.

Ефективними формами спільної діяльності між нашими закладами є:

 • Дні відчинених дверей;

 • відвідування свят у школі;

 • виставки дитячих робіт;

 • відвідування вчителем дошкільного закладу та спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними;

 • бесіда з дітьми та їхнім вихователем;

 • організація спільних спортивних змагань;

 • засідання педагогічних рад, на яких аналізуються результати підготовки до школи, помилки та прорахунки, прогнозується подальша робота;

 • обмін педагогічним досідом.

Між педагогічними та дитячими колективами і батьками налагоджено тісну співпрацю, що охоплює всі сторони життя й навчально-виховного процесу. Проводяться батьківські збори «Підготовка до школи», анкетування батьків.

Результатом взаємодії є створений загальний сприятливий фон для розвитку дітей – фізичного, інтелектуального, емоційного – як у дошкільному закладі, так і в початковій школі, завдяки чому зберігається й зміцнююється їхнє фізичне та психічне здоровʼя, що є найважливішим завданням освіти.Додатки

Витяг із річного плану ДНЗ на 2013 – 2014 навчальний рік

Організаційно – педагогічна робота.

5.1. Взаємодія ДНЗ зі школою.
Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

З метою мотиваційної готовності до навчання в школі організувати та провести екскурсії:

- ознайомлення дітей старшої групи з будівлею та територією школи;

- на свято першого дзвоника;

- до бібліотеки;

- на свято останнього дзвоника


жовтень

вересень


березень

травень


вихователь
2

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності до школи систематично використовувати в роботі:

- читання літературних творів про школу;

-провести зі старшими дошкільнятами цикл занять «Я піду до школи»;

- знайомство вихованців з правилами поведінки школярів;

- створити умови для розгортання творчої гри «Ми – школярі»;

Організувати конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику.впродовж року

вихователь
3

З метою підвищення якості організації перспективності та наступності в роботі ДНЗ та школи:

- взяти на облік дітей, які у 2014 році йдуть до школи;

- обговорити та затвердити план наступності співпраці дитячого садка та школи;

- відвідати уроки в першому класі для вичення методів та приймів, які використовує вчитель;

- ознайомитися з програмою першого класу, Державним стандартом початкової загальної освіти;

- організувати спільні виставки дитячих робіт;

- провести відкриті заняття для вчителів;

- запросити педагогів школи для зустрічі з батьками;

- запросити практичного психолога для психолого-педагогічного обстеження дітей


впродовж року

завідувач,

виховательПлан

спільних заходів із забезпечення наступності

Сергіївського дошкільного навчального закладу та Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2013 – 2014 навчальний рік

Назва роботи

Зміст і форми проведення спільних заходів

Термін

Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

 1. Ознайомити вихователя та вчителів із планом спільної роботи.

 2. Заключити угоду про співпрацю.

 3. Впроваджувати у педагогічний процес Закони України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»

Вересень

Протягом рокуМетодична робота

1. Обговорення планів роботи з підготовки дітей до школи.

2. Знайомство вчителя з програмою навчання та виховання в ДНЗ.

3. Знайомство вихователя з програмою навчання та виховання у 1 класі.

4. Відвідування вихователем уроків у 1 класі.

5. Відвідування вичтелем занять у ДНЗ (знайомство, рівень одержаних знань і навичок)

6. Спільна нарада.вересень

вересень - жовтень

вересень, квітень-травень

травень


Проведення спільних заходів

1. Участь дошкільнят у заході «День української мови та писемності»

2. Екскурсія дошкільнят до школи.

3. Спільна екскурсія до музею.

4. Запрошення на свято «Прощання з початковою школою».

5. Участь у проектній діяльності «Рослини нашої місцевості»


08.11.2013

протягом року

березень

травень


протягом року

Робота з батьками

1. Батьківські збори «Завдання ДНЗ і сімʼї у підготовці до школи».

2. Тематичні виставки «Вступ до школи».

3. Виставка дитячих робіт.

4. День відкритих дверей для батьків.

5. Консультації щодо підготовки дитини до школи.

6. Зустріч сімей дітей старшого дошкільного віку з вчителем.вересень

протягом року

протягом року

березень


протягом року

травень


Робота практичного психолога

1. Моніторинг складових компетенцій готовності до життя у дітей старшого дошкільного віку.

2. Консультації для педагогів та батьків.вересень, травень

протягом року
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка