Діючі дистанційні курси кафедри початкової освітиСкачати 391.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.02.2016
Розмір391.5 Kb.
  1   2

 1. Діючі дистанційні курси кафедри початкової освіти


Назва курсу

Ким розроблений

Для кого призначений

У якому семестрі вивчається

Електронна адреса для більш детальної інформації

1.

Основи культури техніки мовлення

Сойко Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти

Для студентів 2 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта

3 семестр

regi.rovno.ua/

2.

Методика викладання української мови

Сойко Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти

Для студентів 3 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта

5,6 семестр
3.

Сучасна українська мова

Сойко Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти

Для студентів 1, 2 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта

2,3,4 семестр
4.

Методика викладання математики


Міськова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Для студентів 2, 3 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


4,5,6 семестр
5.

Образотворче мистецтво з методикою викладання


Красовська Ольга Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освітиДля студентів 3 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


5, 6 семестр
6.

Методика викладання української мови


Красовська Ольга Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освітиДля студентів 2 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


4 семестр
7.

Людина і світ з методикою викладання


Красовська Ольга Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освітиДля студентів 4 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


7 семестр
8.

Фізична культура з методикою викладання


Красовська Ольга Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Кирилович Олена Феліксівна, старший викладач


Для студентів 3, 4 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


6, 7 семестр
9.

Дитяча література

Кирилович Олена Феліксівна, старший викладач

Для студентів 3, 4 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта

6, 7 семестр
10

Методика класного та позакласного читання

Кирилович Олена Феліксівна, старший викладач

Для студентів 4 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта

8 семестр
11

Порівняльна педагогіка

Лісова Світлана Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти

Для студентів 3 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


5 семестр
12

Методика викладання природознавства

Кукалець Мирослава Василівна,

кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С.Дем’янчукаДля студентів 2, 3 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


4,5 семестри
13

Педагогічні технології у початковій школі

Кукалець Мирослава Василівна,

кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С.Дем’янчукаДля студентів 2 курсу педагогічного факультету напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта


4 семестр 1. Викладачі-тьютори


Фото

П.І.П.

Вчене звання, посада

Які дисципліни викладає дистанційно

Електронна адреса

1

Сойко Інна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти

Основи культури техніки мовлення
Методика викладання української мови
Сучасна українська мова

soikoim@mail.ru

2Міськова Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Методика викладання математики


msskovanm@mail.ru

3Красовська Ольга Олександрівна


кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Образотворче мистецтво з методикою викладання
Методика викладання української мови
Людина і світ з методикою викладання
Фізична культура з методикою викладання

krasovskaоо@mail.ru


4Кирилович Олена Феліксівна

старший викладач

Дитяча література

Фізична культура з методикою викладання


Методика класного та позакласного читання

kirilovichоf@mail.ru

5Кукалець Мирослава Василівна


кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.академіка С.Дем’янчука

Методика викладання природознавства
Педагогічні технології в початковій школі

Kukalecmv@mail.ru


6.Лісова Світалана

ВалеріївнаЛісова Світлана Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти

Порівняльна педагогіка

Lisova07@gmail.com
 1. Дистанційні курси кафедри початкової освіти

Назва Основи культури і техніки мовлення

Автори Сойко Інна Миколаївна

Фрагменти курсу
Опис

Вивчення курсу передбачає формування практичних вмінь використовувати теоретичні знання в навчально-виховному процесі, готуючись до безпосередньої словесної дії: до різних жанрів публічних виступів, до читання та переказування літературних творів.

Курс «Основи культури техніки мовлення» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Вступ. Культура мовлення як предмет вивчення нової лінгвістичної дисципліни. Розвиток теоретичної нормалізації, теорії і практики культури мовлення. Система основних понять культури мовлення. Місце і значення культури і техніки мовлення в педагогічному процесі.

Тема 2. Теоретичні передумови розуміння культури мовлення. Спільність і відмінність понять "мова" і "мовлення". Основні різновиди мовлення. Писемне мовлення і його особливості. Усне мовлення і його особливості. Зв'язок між різновидами мовлення.

Тема 3. Комунікативні якості мовлення. Правильність мовлення. Точність мовлення. Умови, при яких досягається точність мовлення. Логічність мовлення. За яких умов досягається логічність мовлення. Чистота мовлення. Причини порушення чистоти мовлення, способи їх усунення. Виразність мовлення. Умови, при яких досягається виразність. Багатство мовлення. Критерії оцінки багатства мовлення. Лексичне, семантичне багатство мовлення. Доречність мовлення.

Тема 4. Стилі мови й мовлення в їх відношенні до культури мовлення. Стилі мови, їх різновиди і взаємозв'язок. Стилі мовлення, підстави їх розрізнення і розмежування.

Тема 5. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії. Загальні поняття, складові частини, значення техніки мовлення для читця, мовця. Дихання. Значення правильного дихання для читця, мовця. Будова дихального апарату і процес дихання.

Голос. Значення голосу для читця, мовця. Утворення голосу і природні його якості. Дикція. Значення дикції для читця, мовця. Органічні та неорганічні вади вимови, їх причини. Орфоепія. Важливість дотримання норм орфоепії для читця, мовця. Причини порушення орфоепічних норм у мовленні.Тема 6. Інтонація. Засоби логіко-емоційної виразності читання й мовлення. Місце і значення засобів логіко-емоційної виразності читання й мовлення в основі культури мовлення. Значення їх для професійної підготовки вчителя. Основні положення.

Мовні такти – основна ланка органічного зв’язку компонентів виразності і системостворюючих відношень між ними. Паузи, їх роль і значення. Різновиди, тривалість і позначення пауз на письмі. Співвідношення пауз за тривалістю. Визначення тривалості пауз у розмовній і писемній мові. Логічний наголос. Значення і функціональні особливості логічних наголосів.

Мелодика мовлення, її значення для вираження змісту фрази. Основні мелодичні зміни, значення і позначення мелодики на письмі. Темп мовлення, його значення для процесу мовлення. Творення темпу і його зміни.

Тема 7. Публічні виступи, їх жанри. Зміст і форма публічного виступу. Підготовка до виступу. Умови успішного виступу. Безпосередність виступу.

Тема 8. Читання і розповідання. Основна різниця між читанням і розповіданням. Вимоги до процесу читання й розповідання.

Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми. Значення роботи над текстом. Два етапи роботи, їх важливість для процесу читання. Підготовка твору для розповідання.Тема 9. Особливості читання та розповідання творів різних жанрів. Читання та розповідання оповідань. Читання та розповідання казок. Читання віршів. Читання байок. Читання нарисів, науково-популярних статей. Читання малих літературних і фольклорних жанрів. Особливості читання пестушок, потішок, приказок, прислів’їв, загадок, скоромовок.
Мета курсу - ознайомлення студентів з основними положеннями цієї дисципліни у двох теоретико-практичних аспектах: у першому – з теорією і практикою творення змісту тексту, у другому – з теорією і практикою відтворення змісту тексту.

Головними завданнями курсу є теоретична підготовка студентів з таких питань:

 • опанування майбутніми вчителями знаннями про сутність культури і техніки мовлення як навчальної дисципліни, її місце і значимість у педагогічному процесі, в безпосередній роботі вчителя;

 • засвоєння сутності комунікативних якостей мовлення;

 • оволодіння знаннями про техніку мовлення як необхідну передумову словесної дії, засоби логіко-емоційної виразності читання і мовлення; значення їх для професійної підготовки вчителя;

 • оволодіння студентами знаннями про публічні виступи, твори для читання, переказування і навчання безпосередньо їх виголошувати, виразно читати і розповідати перед аудиторією.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 108 або 3 кредити. Підсумковий контроль – залік

Назва Методика викладання української мови

Автори Сойко Інна Миколаївна

Фрагменти курсу
Опис

Вивчення курсу передбачає підвищення не тільки теоретичного рівня знань студентів, а й удосконалення практично-методичних умінь, необхідних учителеві для навчання рідної мови в початкових класах, розвиток його професійної самостійності, інтересу до творчої педагогічної діяльності.

Курс « Методика викладання української мови » призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу
Тема 1. Методика викладання української мови як педагогічна наука. Методика української мови в початкових класах як окрема навчальна дисципліна. Предмет і завдання курсу. Основні розділи курсу. Зв’язок методики викладання української мови в початкових класах з іншими науками. Наукові основи побудови курсу. Основна література. Діючі підручники для початкової школи.

Тема 2. Методика розвитку мовлення. Розвиток мовлення – провідний принцип програми. Наукові основи методики розвитку мовлення дітей в умовах навчання. Тісний взаємозв’язок мовлення і мислення - методологічна основа розвитку мовлення школярів. Аналіз програми з розвитку мовлення учнів 1-4 кл.

Тема 3. Переказ - одна із складових частин системи розвитку мовлення. Види переказів, методика проведення. Психолінгвістика як основа методики розвитку зв’язного мовлення. Загальне поняття про зв’язне мовлення. Одиниці зв’язного мовлення в умовах школи: оповідання, казка, доповідь, розгорнута усна відповідь, переказ, твір. Види вправ на вироблення вміння оперувати зв’зним мовленням.

Методика поетапної підготовки до усного та письмового переказу. Ефективні засоби підготовки до написання переказу. Шляхи підвищення самостійності та творчої активності учнів у роботі над переказами. Норми оцінювання.Тема 4. Твір - складова частина системи розвитку мовлення. Класифікація творів. Методика роботи над побудовою твору. Методика підготовки учнів до написання твору. Пам’ятка учням для успішного написання твору. Методика аналізу учнівських творів. Мовні помилки та шляхи їхнього подолання.

Тема 5. Методика вивчення елементів фонетики у тісному зв’язку з орфоепією та графікою. Обсяг знань з фонетики та графіки для першокласників у період навчання грамоти. Методика повторення, поглиблення, узагальнення й систематизації фонетичних знань. Методика формування орфоепічних навичок на основі знань з фонетики і графіки. Роль фонетичного розбору у формуванні орфографічних навичок, орфографічної уважності учнів. Структура і методика уроку вивчення фонетичного матеріалу. Методика вивчення елементів граматики. Значення граматичних знань для засвоєння орфографії. Обсяг знань з граматики, що їх здобувають учні в початкових класах. Принцип розташування граматичного матеріалу за роками навчання. Суть граматичних понять і труднощі в засвоєнні їх учнями початкових класів. Процес формування уявлень про граматичні поняття. Граматичні вправи.

Тема 6. Методика роботи над елементами лексикології. Лінгвістичні основи формування україномовної особистості молодших школярів. Джерела збагачення словникового запасу учнів. Прийоми розкриття лексичного значення слів. Методика роботи над синонімами, антонімами, омонімами та багатозначними словами. Види вправ та методика їхнього проведення. Методика підготовки учнів до усвідомлення походження різних груп лексики. Види етимологічних вправ, методика проведення. Прийоми запобігання лексичним помилкам у процесі підготовчої роботи. Методика роботи над лексичними помилками в письмовому чи усному мовленні учнів.

Тема 7. Методика вивчення морфемної будови слова. Значення і завдання роботи над морфемною будовою слова. Методика розкриття понять: споріднені слова, основа слова, закінчення, корінь, префікс, суфікс, спільнокореневі слова. Методика морфемного розбору слів, зв’язок його зі звуко-буквеним, орфографічним і словотворчим аналізом.

Тема 8. Методика вивчення частин мови. Формування уявлень про частини мови на основі встановлення їхньої семантики, граматичних ознак і синтактичної ролі. Система роботи над іменником у початкових класах. Система роботи над прикметником. Система роботи над дієсловом. Методика ознайомлення учнів із займенниками, прислівниками, прийменниками, числівниками і сполучниками. Методика часткового і повного морфологічного розбору.
Мета курсу - озброїти майбутніх учителів знаннями з даного предмета, методами і методичними прийомами навчання української мови учнів, навчити вибирати найбільш ефективні, оптимальні способи і засоби навчання української мови; дати знання про закономірності засвоєння рідної мови молодшими школярами, вказати шляхи і методи вивчення окремих розділів і тем.

Головними завданнями курсу є теоретична підготовка студентів з таких питань:

 • опанування майбутніми вчителями шкільних програм і підручників з рідної мови;

 • розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі мови;

 • оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису;

 • прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної мови та правопису, здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, підвищення їхньої мовленнєвої культури.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 144 або 4 кредити. Підсумковий контроль – екзамен

Назва Сучасна українська мова

Автори Сойко Інна Миколаївна

Фрагменти курсу
Опис

Вивчення курсу передбачає виховувати у студентів хист до слова, активно впливати на розвиток мовлення, володіти глибокими знаннями з рідної мови, знатиме її фонетичну систему, лексику і фразеологію, граматичну будову слова і стилістику, а також повинно сприяти під­вищенню культури мовлення студентів, виробленню і дальшому удоскона­ленню їх орфографічних і пунктуаційних навичок.

Курс « Сучасна українська мова » призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу
Тема 1. Загальні відомості про мову. Різновиди української мови.

Тема 2. Фонетика як розділ мовознавства. Фонетичні одиниці. Голосні та приголосні звуки; їх класифікація.

Тема 3. Зміни звуків у мовленнєвому потоці. Історичні чергування звуків. Фонологічні засоби української мови.

Тема 4. Орфоепія як розділ мовознавства. Українська графіка. Українська орфографія та її принципи.

Тема 5. Лексикологія як розділ мовознавства. Групування української лексики.

Тема 6. Лексика з погляду ступеня уживаності: слова активного і пасивного запасу.

Тема 7. Фразеологія лексикографія як розділи мовознавства.

Тема 8. Морфеміка (будова слова).

Тема 9. Словотвір. Вступ в морфологію.

Тема 10. Іменник.

Тема 11. Прикметник.

Тема 12. Числівник. Займенник.

Тема 13. Дієслово як система форм. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприслівник як особлива форма дієслова.

Тема 14. Прислівники. Категорія стану. Прийменник як службова частина мови. Сполучник як службова частина мови. Частки. Модальні слова. Вигуки.

Тема 15. Синтаксис як розділ мовознавства. Словосполучення.

Тема 16. Речення як основна одиниця синтаксису.

Тема 17. Члени речення. Односкладні речення.

Тема 18. Речення, ускладнені однорідними членами. Речення, ускладнені відокремленими членами. Речення, ускладнені звертаннями, вставними словами та вставними конструкціями.

Тема 19. Складне речення як одиниця синтаксису.

Тема 20. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами. Складнопідрядні речення з однією підрядною частиною.

Тема 21. Безсполучникові речення. Складні речення з різними типами зв’язку

(складні синтаксичні конструкції).


Мета курсу - систематизувати, узагальнити, розширити набуті в школі знання про одиниці мови для іх точного, правильного, влучного використання в процесі мовлення.

Головними завданнями курсу є:

 • висвітлення теоретичних сторін тієї чи іншої теми;

 • визначення вихідних лінгвістичних понять;

 • розгляд складних питань, які не мають загальноприйнятих рішень у науці;

 • закріплення знань, здобутих на лекціях і під час самостійного опрацювання мовознавчої літератури;

 • оволодіння навичками аналізу мовних фактів;

 • опанування норм літературної мови.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 270 або 7,5 кредити. Підсумковий контроль – екзамен

Назва Методика викладання математики

Автори Міськова Наталія Миколаївна
Фрагменти курсу
Опис
Вивчення курсу передбачає теоретичне узагальнення, відповідних рекомендацій із застосуванням знань, набутих студентами при вивченні інших дисциплін навчального плану, і перш за все курсів теоретичних основ початкового навчання математики, педагогіки, психології, фізіології молодших школярів.

Курс «Методика викладання математики» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.


Основні теми курсу
Тема 1. Методика початкового навчання математики як педагогічна наука. Методологічні основи методики математики, предмет і завдання, зв'язок з іншими науками.

Тема 2. Методика початкового навчання математики як педагогічна наука. Методологічні основи методики математики, предмет і завдання, зв'язок з іншими науками.

Тема 3. Початковий курс математики як навчальний предмет.

Основні завдання математики в початкових класах. Зміст, побудова курсу. Наступність у навчанні математики в 1-4 та 5-6 класах. Програма з математики для 1-4 класів.Тема 4. Засоби навчання математики в початковій школі. Оснащення навчального процесу. Підручники з математики для 1-4 класів. Основні види навчальних посібників для учнів, вчителів. Наочні посібники з математики. ТЗН математики.

Тема 5. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел (загальні питання) та в концентрі десяток. Методичні підходи до формування поняття натурального числа, нуля. Натуральний ряд чисел. Особливості 10-ї позиційної системи чисел. Підготовчий період. Нумерація в концентрі десяток, особливості її вивчення

Тема 6. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка. Нумерація чисел концентру сотня і методика її вивчення. Усна і письмова нумерація чисел 21-100. Одноцифрові і двоцифрові числа; круглі і не круглі числа.

Тема 7. Методика вивчення нумерації чисел концентру тисяча та багатоцифрові числа.

Назви, читання і запис чисел в межах 1000. Десятковий склад трицифрових чисел, розрядні одиниці і співвідношення між ними. Методика вивчення нумерації чисел концентру багатоцифрові числа. Усна і письмова нумерація багатоцифрових чисел. Таблиця класів і розрядів.Тема 8. Методика розкриття змісту арифметичних дій. Ознайомлення і розкриття змісту дій додавання, віднімання, множення і ділення.

Тема 9. Методика формування усних прийомів табличного додавання та віднімання у концентрах десяток і другий десяток. Основні прийоми усних обчислень з переходом і без переходу через розрядну одиницю при виконанні дій додавання та віднімання.

Тема 10. Усне додавання та віднімання чисел в межах 100, 1000 і багатоцифрових чисел.

Теоретична основа дій - принципи нумерації. Переставний та сполучний закони дій додавання та наслідки з них.Тема 11. Усні прийоми табличного та позатабличного множення та ділення. Властивості дій множення і ділення. Основні табличні і позатабличні прийоми множення та ділення.

Тема 12. Методика формування прийомів письмових обчислень. Алгоритм письмового додавання, віднімання. Система вивчення алгоритму письмового множення, ділення.

Тема 13. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу. Числові вирази, вирази із змінною; числові, рівності і рівняння. Числові нерівності.

Тема 14. Величини та їх вимірювання. Методика вивчення величини у початковій школі. Методика вивчення довжини, маси, місткості, часу, площі. Дії над іменованими числами.

Тема 15. Методика вивчення геометричного матеріалу. Геометричні фігури, що вивчаються в 1-4 класах. Розвиток просторових уявлень учнів. Розв'язування просторових задач.

Тема 16. Методика вивчення дробів у початкових класах. Частини, здобування і порівняння частин. Ознайомлення з дробами, порівняння дробів. Розв'язування задач на частини і дроби.
Мета курсу - озброєння майбутніх вчителів знаннями в галузі методики викладання математики; оволодіння інтелектуальними та практичними вміннями розв'язувати задачі викладання початкової математики у школі; створення основи для наступного формування творчого підходу до діяльності вчителя початкових класів у школі.
Головними завданнями курсу є:

 • опанування майбутніми вчителями знаннями теорії, історії, методів наукових досліджень в галузі методики викладання математики;

 • оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, обєкти і субєкти педагогічної взаємодії, усвідомлення професійно-значущих цінностей при вивченні математики у початкових класах;

 • оволодіння студентами інтелектуальними та практичними вміннями вирішувати задачі викладання математики у школі і сучасними вимогами до уроку та підготовки вчителя до нього;

 • розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі математики.

За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 216 або 6 кредитів. Підсумковий контроль – екзамен
Назва Образотворче мистецтво з методикою викладання

Автори Красовська Ольга ОлександрівнаФрагменти курсу
Опис

Навчальний курс «Образотворче мистецтво з методикою викладання» належить до фундаментальних дисциплін, які формують професійні якості майбутніх педагогів початкових класів. У курсі «Образотворче мистецтво з методикою викладання» висвітлюються мета і завдання викладання образотворчого мистецтва в початкових класах, розкриваються зміст і методика основних видів образотворчої діяльності, роль вчителя як організатора та керівника художнього розвитку і естетичного виховання дітей у навчально-виховному процесі, засоби підвищення ефективності навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва.

Курс «Образотворче мистецтво з методикою викладання» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Образотворче мистецтво з методикою викладання – педагогічна наука.

Предмет та категорії методики образотворчого мистецтва. Принципи відбору матеріалу у курсі. Історія, розвиток та становлення сучасної методики викладання образотворчого мистецтва.Тема 2. Методи навчання образотворчого мистецтва в 1-4 класах. Методи навчання образотворчого мистецтва. Класифікація методів. Методологічні основи та міжпредметні зв”язки методики образотворчого мистецтва з іншими науками.

Тема 3. Наочні засоби навчання на уроках образотворчого мистецтва в 1-4 класах.

Використання наочності на уроках образотворчого мистецтва в 1-4 класах. Педагогічний малюнок: зміст і методика проведення. Робота з репродукцією, ілюстрацією, дитячим малюнком. Використання звукової наочності. Виготовлення навчально-методичних таблиць.Тема 4. Урок – основна форма навчально-виховного процесу з обр мистецтва. Урок – основна форма навчально-виховного процесу з обр мистецтва. Цілі і задачі навчання і виховання мол школярів у курсі обр мистецтва. Види та зміст занять з обр мистецтва в 1-4 класах. Типи уроків та дидактична структура уроку обр мистецтва в поч класах.

Тема 5. Методика позакласної та позаурочної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах. Різновиди позакласної та позаурочної роботи з образотворчого мистецтва. Планування, організація та проведення позакласної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах.

Тема 6. Методика передачі форми площинних та обємних предметів на папері. Передача будови, пропорцій предметів. Поняття про силуетну форму. Форми роботи на уроці декоративного малювання. Формування дизайнерських вмінь та навичок на уроках декоративно-прикладної діяльності.

Формування просторових понять.Тема 7. Композиційна діяльність на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах. Зміст та методика уроків сюжетного малювання. Основні методичні прийоми роботи на уроці. Основи сюжетної композиції та ілюстрування дитячих літературних творів. Особливості композиції робіт дітей молодшого шкільного віку.

Тема 8. Оволодіння основами кольорознавства у початкових класах. Формування кольорознавчих понять у початкових класах. Методика формування навичок роботи з художніми матеріалами і приладдями. Формування уявлень про гармонію і контраст кольору в дитячих роботах.

Тема 9. Зміст та методика уроків ліплення у початкових класах. Поняття про скульптуру та ліплення, матеріали та приладдя ліплення. Основні прийоми та способи ліплення. Методика ліплення з натури, за уявою, по пам”яті.

Тема 10. Зміст та методика бесід про образотворче мистецтво. Аналіз художніх картин різних жанрів, сучасних методик і програм. Реалізація змісту естетичного виховання під час проведення бесід про образотворче мистецтво.

Мета курсу - «Образотворче мистецтво з методикою викладання» як навчальна дисципліна має на меті формування основ професійно-педагогічної свідомості вчителя початкових класів.
Головними завданнями курсу

У ході досягнення мети реалізовуються наступні завдання: • опанування майбутніми вчителями знаннями теорії, історії, методів наукових досліджень в галузі методики викладання образотворчого мистецтва;

 • оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, обєкти і субєкти педагогічної взаємодії, усвідомлення професійно-значущих цінностей;

 • оволодіння студентами інтелектуальними та практичними вміннями вирішувати задачі викладання образотворчого мистецтва у школі і сучасними вимогами до уроку та підготовки вчителя до нього;

 • створення основи для наступного формування творчого підходу до діяльності вчителя образотворчого мистецтва у школі.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 162 або 4,5 кредити. Підсумковий контроль – екзамен
Назва Методика викладання української мови

Автори Красовська Ольга Олександрівна


Фрагменти курсу
Опис

Навчальна дисципліна «Методика викладання української мови» «Навчання грамоти» належить до фундаментальних дисциплін, які формують професійні якості майбутніх педагогів початкових класів. У курсі «Методика викладання української мови» висвітлюються мета і завдання викладання «Методика викладання української мови» в початкових класах, розкриваються зміст і методика проведення уроків, роль вчителя як організатора та керівника навчально-виховного процесу, засоби підвищення ефективності навчально-виховної роботи з «Методика викладання української мови».

Курс «Методика викладання української мови» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу
Тема 1. Вступ. Наукові основи методики навчання грамоти. Мета і завдання навчання грамоти у вищих педагогічних навчальних закладах. Наукові основи методики навчання грамоти. Педагогічні вимоги до процесу навчання грамоти. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу і синтезу

Тема 2. Навчання грамоти у добукварному періоді 1 класу. Підготовчий добукварний період навчання грамоти. Основні навчально-виховні завдання цього періоду. Обсяг знань, умінь і навичок. Підготовка до навчання грамоти. Розвиток усного мовлення, фонематичного слуху. Методика підготовки до письма.

Тема 3. Навчання грамоти у букварному періоді 1 класу. Букварний період навчання грамоти. Значення і основні навчально-виховні завдання цього періоду. Обсяг знань, умінь і навичок. Методика ознайомлення з новим звуком, його характеристика та буквою, що позначає цей звук.

Тема 4. Урок читання і письма у букварному періоді 1 класу. Урок читання в букварний період навчання грамоти. Аналіз букваря. Методика роботи з букварем. Обсяг знань, умінь і навичок. Розвиток усного мовлення, фонематичного слуху і каліграфічних навичок.
Мета курсу - Курс «Методика викладання української мови» має на меті формування професійної педагогічної свідомості вчителя початкових класів та передбачає оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми, сучасні педагогічні технології у галузі викладання рідної мови для молодших школярів.

Головними завданнями курсу є теоретична підготовка студентів з таких питань:


 • опанування майбутніми вчителями шкільних програм і підручника з навчання грамоти;

 • розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі читання і письма;

 • оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору;

 • прийомами роботи з першокласниками у добукварному, букварному та післябукварному періодах навчання грамоти, здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, підвищення їхньої мовленнєвої культури.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 72 або 2 кредити. Підсумковий контроль – залік
Назва Людина і світ з методикою викладання

Автори Красовська Ольга Олександрівна


Фрагменти курсу
Опис

Навчальний курс "Людина і світ з методикою викладання" вводиться до навчальних планів педагогічних факультетів з метою підвищення рівня професійної підготовки учителів початкових класів. У змісті даного курсу акцентується увага на методиці етико-правового виховання учнів початкових класів, яке відіграє важливу освітню роль у сучасних умовах розбудови демократичного громадянського суспільства в Україні.

Курс "Людина і світ з методикою викладання" призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу
Тема 1. Вступ. Мета і завдання викладання курсу "Людина і світ з методикою викладання" у вищих педагогічних навчальних закладах.

Тема 2. Загальнопедагогічні засади викладання дисципліни "Людина і світ з методикою викладання" у початкових класах.

Тема 3. Зміст викладання дисципліни "Людина і світ з методикою викладання" у початкових класах.

Тема 4. Методи формування знань, умінь та навичок учнів початкових класів у курсі "Людина і світ з методикою викладання".

Тема 5. Нетрадиційні методи формування знань, умінь та навичок учнів початкових класів у курсі "Людина і світ з методикою викладання".

Тема 6. Засоби навчання у курсі "Людина і світ з методикою викладання" у початковій школі.

Тема 7. Контроль і оцінювання у курсі "Людина і світ з методикою викладання " в 1-4 класах.

Тема 8. Урочна форма організації навчально-пізнавального процесу у курсі "Людина і світ з методикою викладання" в 1-4 класах.

Тема 9. Форми організації навчально-пізнавального процесу у курсі "Людина і світ з методикою викладання" в 1-4 класах. позаурочна і позакласна.

Мета курсу Навчальна дисципліна «Людина і світ з методикою викладання» має на меті формування професійної педагогічної свідомості вчителя початкових класів та передбачає оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми, сучасні педагогічні технології у галузі громадянського виховання молодших школярів.

Головними завданнями курсу є теоретична підготовка з таких питань:


 • загальна мета курсу "Людина і світ з методикою викладання" та навчальні, виховні і розвивальні завдання даної дисципліни у 1-4 класах;

 • методологічні засади та теоретичні основи громадянської освіти та виховання підростаючого покоління українського шкільництва;

 • зміст та принципи відбору і систематизації матеріалу у курсі "Я і Україна" («Я і суспільство») у 1-4 класах;

 • сутність методів навчання та критерії їхнього відбору, форми організації навчально-виховної діяльності у курсі "Я і Україна"(«Я і суспільство»): залежно від змісту навчального матеріалу, вікових та психологічних особливостей учнів 1-4 класів.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 108 або 3 кредити. Підсумковий контроль – екзамен
Назва Фізична культура з методикою викладання

Автори Красовська Ольга Олександрівна, Кирилович Олена Феліксівна


Фрагменти курсу
Опис

Навчальний курс «Фізична культура з методикою викладання» належить до фундаментальних дисциплін, які формують професійні якості майбутніх педагогів початкових класів. У курсі «Фізична культура з методикою викладання» висвітлюються мета і завдання викладання фізичної культури в початкових класах, розкриваються зміст і методика основних видів рухової діяльності, роль вчителя як організатора та керівника фізичного розвитку і виховання дітей у навчально-виховному процесі, засоби підвищення ефективності навчально-виховної роботи з фізичної культури.Курс «Фізична культура з методикою викладання» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу
Тема 1. Теорія та методика фізичного виховання в системі наук. Предмет теорії та методики фізичного виховання.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка