Дніпропетровськ 2005 На шляху до зрілостіСторінка2/2
Дата конвертації12.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2

БІБЛІОГРАФІЯ
Історія та розвиток відділу
Загайная Л. Краеведческая работа областной библиотеки: Выступление на науч.-практ. конф. 28 нояб. 1994 г.– Днепропетровск, [1994].– 8 с. (Машинопись) //Архив ДОУНБ.– Ф. 10.1.1.– О. 556.
Загайна Л.І. Рідкісний краєзнавчий фонд ДОУНБ // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1990.– С. 178.
Рижкова З.М. Стан та проблеми формування фонду краєзнавчої літератури у Дніпропетровській обласній науковій бібліотеці імені Жовтневої революції // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1990.– С. 178-180.
Голуб І.С. Історико-наукові функції бібліотечного краєзнавства і його роль у формуванні національної самосвідомості жителів регіону // Обласна наукова бібліотека як соціально-культурний центр творчого розвитку на ниві національного відродження: Матеріали наук.-практ. конф. 20-21 груд. 1994 р.– Дніпропетровськ, 1994.– С. 67-72.
Голуб І. Бібліотечне краєзнавство та його внесок у відродження національної самосвідомості, духовності та культури населення регіону // “Бібліотека – центр науково-інформаційних ресурсів XXI століття”: Матеріали наук.-практ. семінару.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2000.– С. 21-24.
Голуб І.С. Ювілей буднів: історія та сучасний стан краєзнавчої роботи Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. Вип. 11.– К.: Рідний край, 2000.– С.236-247.
Голуб Ірина Станіславівна // Бібліотека і особистість: Керівники бібліотеки та структурних підрозділів ДОУНБ: ювілейний 2004 рік / Упоряд. І.Барабан, І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– С. 17-18.
* * *

Гнатко М. Історії нетлінні сторінки: [Вист. рідкісних книг відкрилась у відділі] // Зоря.– 1990.– 21 січ.


Слайковский Н. Встречи с историей: [Цикл вист. об истории края открылся в отделе] // Днепр вечерний.– 1990.– 31 янв.
Титова Н. Скарбниця історії ріднокраю / Інтерв’ю взяв М.Чабан // Зоря.– 1990.– 6 лют.
Муравьева Н. Листая земскую газету // Днепров. правда.– 1990.– 8 сент.– С. 9.
Манейло Л. Бібліотечне краєзнавство: проблеми і перспективи: [У відділі відбулась краєзнавча конф.] // Наше місто.– 1995.– 5 квіт.
Пушкар М. Повернення В. Чапленка: [Фонд відділу поповнився книгами земляка з діаспори] // Зоря.– 1995.– 3 черв.
Голуб І. Книжки змінили палітурки: [Кілька десятків книг оправлено за рахунок спонсорів] // Зоря.– 1995.– 6 лип.
Гнатко М. Дарунок бібліотеці: [Фонд відділу поповнився понад 1,5 тис. книг, подарованих українцями Канади] //Зоря.– 1997.– 27 трав.
Чабан М. Маємо власну книгозбірню діаспори // Бористен.– 1997.– № 9.– С. 9.
Гнатко М. Рясний на ювілеї рік: [Вист. „Скарбниці духовності і культури нашого краю” відкрилась у відділі] //Зоря.– 1999.– 20 лют.
Чабан М. Книжка, як духовний заповіт: [Про краєзнав. відділ] // Зоря.– 1999.– 25 листоп.
Чабан М. “Я піду на дніпровські широкі простори...”: [Про зав. відділом І.Голуб] // Зоря.– 2001.– 21 черв.
Голуб І.С. Інформаційний та науково-популяризаторський центр краєзнавства // Бібл. планета.– 2003.– № 4.– С. 36-38.
* * *

Відділ краєзнавства // Дніпропетровська обласна наукова бібліотека: Пам’ятка читачеві / Упоряд. Л.З.Горпиняк.– Дніпропетровськ, 1998.– С. 10.


Духовна скарбниця краю. Історія і сучасність Дніпропетровської обласної державної наукової бібліотеки: Бібліографічний покажчик.– Дніпро-петровськ, 1999.– 133 с.
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії: Інформ. буклет / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.
Відділ краєзнавчої літератури // Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: Інформ.-реклам. проспект / Упоряд.: Н.М.Титова.– Дніпропетровськ: „Книга”, 2004.– С. 8-9, 16.
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: сторінки історії / Упоряд.: І.С.Голуб, З.М.Рижкова, Т.Г.Шекшуєва.– Дніпропетровськ: „Книга”, 2004.– 60 с.: фото.

Про відділ краєзнавчої літератури – С. 19, 21, 24, 30.


Популяризація краєзнавчої літератури та краєзнавства
Комплексні заходи популяризації краєзнавчих документів // Краєзнавча діяльність бібліотек: Методичний посібник.– К.: Мейкер, 2002.– 203 с.
* * *

У нас в гостях „Пернач”: [Информация о фольклор. празднике] // Наше місто.– 1993.– 19 листоп.


Ніколенко Н. Напитися із джерела: [Спільно з відділом мистецтва проведено фольклор.-етнограф. Свято „Звичаї та обряди Придніпров’я”] //Наше місто.– 1993.– 30 листоп.
Абрамова Т. Напилися з двох „Криниць”: [Спільно з відділом мистецтва проведено фольклор.-етнограф. свято] // Наше місто.– 1994.– 16 листоп.
Савельєв І. Килими та витинанки: [Фольклор.-етнограф. свято спільно з відділом мистецтва] // Зоря.– 1994.– 22 груд.
Абрамова Т. Струнка гармонія, що з думки вироста: [Фольклор.-етнограф. свято спільно з відділом мистецтв] // Наше місто.– 1996.– 30 листоп.
Чабан М. Чарівні звуки українського романсу: [Спільно з відділом мистецтв проведено фольклор.-етнограф. свято] // Зоря.– 1996.– 5 груд.
Девятко Н. Край родной, навек любимый: [Презентация Календаря “Моє Придніпров'я” на 2000 год] // Вісті Придніпров’я.– 2000.– 19 січ. – С. 2.
Лисюра Т. Знай своє Придніпров’я: [Презентація Календаря на 2000 рік] // Наше місто.– 2000.– 19 січ.
Панченко В. Дещо про висліди науково-практичних читань за книгою Івана Буртика: [Відбулися науково-практ. читання часопису „Бористен”] // Бористен.– 2000.– № 5.– С. 7.
Чабан М. Славні запорожці – з України хлопці!: [Фольклор. свято проведено спільно з відділом мистецтв] // Зоря.– 2001.– 15 груд.
Чабан М. Невтомний дослідник Криворіжжя: [Вечір-портрет Г.Гусейнова] // Зоря.– 2001.– 20 груд.
Довгів М. Гість з крицевого краю: [Відбувся вечір-портрет Г.Гусейнова] // Літ. Придніпров’я.– 2002.– січ.– № 1.
Вулицями старого Катеринослава: [Презентація кн. „Память истории”] // Мол. будівельник.– 2002.– 17 лют.
Чабан М. Пам’ять історії: [Спільно з відділом мистецтва проведено презентацію кн. „Память истории”] // Зоря.– 2002.– 12 берез.
Ефимов В. Многоликий Мамай: [Совместно с отделом искусства проведено фольклор.-этнограф. праздник «Козак – душа правдивая…»] // Бизнес-время.– 2003.– 11 дек.– С. 6.
Полынь И. Энциклопедия чарующих мгновений: [О презентации кн. "Театри Дніпропетровщини"] // Днепр вечерний.– 2004.– 18 февр.– C. 6.
Абрамова Т. Книга, що продовжить мить до вічності: [Про презентацію кн.-енциклопедії "Театри Дніпропетровщини"] // Вісті Придніпров'я.– 2004.– 24 лют.– C. 10.
Плужник В. Подивилися одне одному в очі й відчули биття сердець: [Про вечір-знайомство з Г.Хмель-Дунай] // Вісті Придніпров'я.– 2004.– 6 квіт.– C. 7
Полынь И. И превратилась фамилия в... картину: [В краевед. отделе ДОУНБ состоялся вечер-портрет Г.Н.Хмель-Дунай] // Днепр вечерний.– 2004.– 15 апр.
Жикало Н. Ніжність на полотні: [Відбувся вечір-портрет Г.М.Хмель-Дунай] // Зоря.– 2004.– 5 черв.
Полынь И. Самородки Кодацкой славы: [Состоялась презентация кн. А.Н.Ковалева «Обеліски над Кодацьким порогом»] // Днепр вечерний.– 2004.– 27 июля.
Робота клубу „Ріднокрай”
Протоколи засідань краєзнавчого клубу «Ріднокрай»: [За 1995 рік] // Січеславщина: Краєзнав. альманах. Вип.1 / За ред. Г.К.Швидько.– Дніпропетровськ, 1997.– С. 56-65.
Голуб І. Пам’яті краєзнавців // Січеславщина: Краєзнав. альманах. Вип.1. / За ред. Г.К.Швидько.– Дніпропетровськ, 1997.– С. 53-55.
Голуб І.С. Краєзнавчий клуб як форма наукової і культурно-освітньої роботи Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип. 1. Матеріали першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 1998 р. м. Дніпропетровськ).– Дніпропетровськ, 1998.– С. 304-307.
Швидько Г.К. Краєзнавство на Дніпропетровщині на сучасному етапі // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. Вип. 8.– К., 1999.– С. 225-230.
* * *

Кононенко П. «Легенды казацких степей» // Днепр вечерний.– 1990.– 5 нояб.


Яковлев Ю. Встретились краеведы // Днепров. панорама.– 1991.– 10 янв.
“Легенды казачьих степей” // Днепров. панорама.– 1991.– 17 янв.
“Легенди козацьких степів” // Півден. зоря.– 1991.– 19 січ.; Також: Зоря.– 1991.– 22 січ.
Кальченко Ю. Собрались краеведы // Днепр вечерний.– 1991.– 5 марта.
Заседание «Ріднокраю» // Днепр вечерний.– 1991.– 15 марта.
Ігорев М. Спадщина, якій нема ціни // Зоря.– 1991.– 6 трав.
Маневич И. Оставили добрый след // Днепр вечерний.– 1991.– 14 мая.
Рябцев М. «Ріднокрай» запрошує: [Про роботу клубу, тематика засідань] // Наше життя.– 1992.– 18 лют.
Кононенко П. Колись не тільки страйкували // Наше місто.– 1992.– 3 берез.
Танич А. Відновлюють історію голодомору: [Засідання, присв. голодомору 1933 року] // Наше місто.– 1993.– 26 січ.
Танич А. Живе дерево мистецтва: [Засідання, присв. історії театрів міста] // Наше місто.– 1993.– 26 берез.
Пушкар М. Під шорох пожовклих сторінок // Наше місто.– 1995.– 14 берез.
Чабан М. Дивосвіт великодньої писанки: [Традиції писанкарства на Придніпров’ї] // Зоря.– 1995.– 29 квіт.
Голуб І. «Ріднокрай», краєзнавців збирай! // Зоря.– 1995.– 12 жовт.
Слайковский Н. У крепости, заметьте, юбилей: [Заседание, посвящ. истории Кодацкой крепости] // Днепр вечерний.– 1995.– 14 окт.
Голуб І. Василь Чапленко прийшов у «Ріднокрай» // Наше місто.– 1995.– 21 листоп.
Голуб І. «Ріднокрай» відкриває імена // Джерело.– 1995.– 26-29 груд.
Кондракова Г. Академія шанує своїх вчених // Наше місто.– 1996.– 5 берез.
Чабан М. Перлини Приорілля: [Присвячено Китайгород. іст.-архітектурн. комплексу] // Зоря.– 1996.– 28 листоп.
Чабан М. Хай вам козириться!: [Історико-культуролог. та краєзнавчі аспекти гральних карт] // Зоря.– 1996.– 5 груд.
Голуб И. О чем звонят колокола?: [Присвячено Китайгород. іст.-архітектурн. комплексу] // Собор.– 1996.– 6 груд.– С.16.
Голуб І. «Як тяжко жити в світі для душі, коли ім’я душі тій Україна!»: [Засідання, присвяч. Г.Мазуренко] // Наше місто.– 1997.– 9 січ.
Гнатко М. Головна артерія міста: [Засідання, присвяч. Головному проспекту Дніпропетровська] // Зоря.– 1997.– 22 трав.
Чабан М. Залишив пам’ять архітектор: [Засідання, присвяч. О.Красносельському] // Зоря.– 1997.– 20 листоп.
Гальперн Г. На Україну повернусь: [Засідання, присвяч. Яру Славутичу]// Зоря.– 1998.– 10 лют.
Голуб І. Український поет з Канади: [Засідання, присвяч. Яру Славутичу] // Джерело.– 1998.– 24 лют.
Гнатко М. Важко дихати собору: [Засідання, присвяч. Новомосков. Троїцькому собору] // Зоря.– 1998.– 5 трав.
Чабан М. Дорогоцінна пам’ятка народного мистецтва: [Засідання, присвяч. Новомосков. Троїцькому собору] // Вільна думка.– 1998.– 8-14 черв.
Голуб І. Гомоніла Україна: [Засідання, присвяч. 350-річчю початку нац.-визвол. війни] // Зоря.– 1998.– 30 черв.
Завгородній О. Нам відкриває вересень вітальню // Джерело.– 1998.– 25 верес.
Мазуренко І. Дві прем’єри в один день: [Засідання, присвяч. А.Кащенку ] // Наше місто.– 1998.– 23 верес.
Голуб І. Зустріч у “Ріднокраї”: [До 140-річчя А.Кащенка] // Днепров. правда.– 1998.– 2 окт.
Вітальня двері відчинила: [В Літератур. музеї відбулось засідання клубу, присвяч. А.Кащенку] // Зоря.– 1998.– 5 листоп.
Криничний О. І погомоніли цікаво, і пошанували гідно: [Засід. та презентація кн. Г.Омельченка „Спогади лоцмана порогів дніпрових ”] // Джерело.– 1998.– 27 листоп.– С. 8.
Чабан М. Книжка як духовний заповіт // Зоря.– 1999.– 25 листоп.
“Ріднокраю” – тільки 10...: [Відбулось ювілейне засідання] // Джерело.– 2000.– 20 жовт.– С. 16.
Чабан М. Краєзнавчий ратай “Ріднокрай” // Зоря.– 2000.– 7 листоп.
Лапченко М. Читаю і перечитую: [До 100-річчя В.Підмогильного] // Зоря.– 2001.– 27 січ.
Грабовська В. Покинув степ останній скіфський цар: [Засідання присвячене Б.Мозолевському] // Наше місто.– 2001.– 20 лют.
Руссу Н. Знати, щоб передбачити, передбачати, щоб діяти: [Зустріч членів клубу в НГАУ] // Зоря.– 2001.– 19 трав.
Єлінов І. Світло згаслої зірки “КНТ”: [Зустріч членів клубу в НГАУ] // Бористен.– 2001.– № 6.– С.5.
Чабан М. А ви знаєте свій родовід?: [З дослідженням про свій родовід виступив В.Єфимов] // Зоря.– 2002.– 21 трав.
Кононенко П. Задніпровська Мануйлівка // Позиція.– 2003.– 21 февр. – С. 8.
Полынь И. В комнате для чтения кратер вдохновения: [О работе клуба] //Днепр вечерний.– 2003.– 21 мая.
Ефимов В. Еще не Пиквики, но уже краеведы: [О работе клуба] // Бизнес-время.– 2003.– 29 мая.– С. 6.
Кононенко П. А на Левобережье раскинулась Мануйловка: [Об истории с. Мануйловка] // Днепр вечерний.– 2003.– 4 июня.
Полынь И. Чтобы знали внуки о жрецах науки: [До 100-річчя Катеринослав. вченої архів. комісії] // Днепр вечерний.– 2003.– 4 июня.
Голуб І. Світ книжок: [Про засідання „Мандрівки старим Кам’янським”] // Свічадо.– 2004.– № 4.– С. 126-127.
* * *

“Ріднокрай”: Анотов. рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб – Дніпропетровськ: Обл. наук. б-ка. 2000.– 53 с.


Канадсько-Український бібліотечний Центр
Блинова Надія Василівна // Бібліотека і особистість: Керівники бібліотеки та структурних підрозділів ДОУНБ: ювілейний 2004 рік / Упоряд. І.Барабан, І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– С. 14-15.
* * *

Приятелі України – українцям: [Відкрито КУБЦ] // Наше місто.– 2000.– 23 верес.


Чабан М. Аж із самісінької Канади: // Зоря.– 2000.– 30 верес.
Голуб Я. Кленовий лист і кетяги калини // Джерело.– 2000.– 20 жовт.– С. 16.
Канадські перлини // Укр. газета.– 2001.– 1 берез.
Блинова Н. Скріплюємо дух єдності: Канадсько-українському бібліотечному центру – 2 роки // Наше місто.– 2002.– 27 верес.
Блинова Н. Дорогою честі й обов’язку: [У КУБЦ відкрито вист., присвяч. творчості С.Горлача] // Наше місто.– 2003.– 23 квіт.
Блинова Н. Ідеї мислителя підтверджені життям: [В КУБЦ відкрито вист., присвяч. Д.Донцову] // Наше місто.– 2003.– 3 верес.
Хворостина Н. Невозможно подогнать под стандарт: [О фондах КУБЦ] // Наше місто.– 2003.– 30 верес.
Блинова Н. Почути мову наших предків в оригіналі: [Зустріч з дослідниками „Велесової книги”] // Наше місто.– 2004.– 19 трав.
Створено Січеславське відділення фундації Багряного: [При КУБЦ] // Бористен.– 2005.– № 6.– С. 3.
* * *

Канадсько-український бібліотечний центр: Буклет.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 100 прим.


Канадсько-український бібліотечний центр // Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: Інформ.-реклам. проспект / Упоряд.: Н.М.Титова. – Дніпропетровськ: „Книга”, 2004.– С. 9.

Видавнича робота
Література про Дніпропетровську область: Наук.-допоміж. бібліограф. покажчик за 1987 рік / Упоряд.: С.Г.Карнаух.– Дніпропетровськ, 1990.– 283 с.– 300 прим.
Моє Придніпров’я: Література до знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровської області на 1991 рік: Бібліограф. покаж. / Упоряд. Н.М.Титова, Г.П.Євсєєва.– Дніпропетровськ, 1990.– 21 с.– 150 прим.
Дмитро Іванович Яворницький: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Уклад.: Н.М.Титова.–Дніпропетровськ, 1991.– 54 с. /Ротапринт/
Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Уклад.: Л.В.Задворна.– Дніпропетровськ, 1991.– 467 с. (Машинопис).
“Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове.– Дніпропетровськ: Січ, 1991.– 495 с.”: Метод.-бібліограф. видання / Упоряд. Л.Задворна.– Дніпропетровськ, 1991.– 9 с. – 40 прим.
“Коли ти любиш рідний край”... (До 120-річчя до дня народження М.Вороного) / Уклад. Т.Зайцева.– Дніпропетровськ, 1991.– 9 с.
Моє Придніпров’я: Література до знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровської області на 1992 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд.: Н.М.Титова, Г.П.Євсєєва.– Дніпропетровськ, 1991.– 57 с.– 50 прим.
Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1992 рік I кв. / Упоряд. Л.Задворна.– Дніпропетровськ, 1992.– 14 с.– 14 прим.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1993 рік: Бібліограф. покаж Упоряд. Т.Зайцева, Г.Євсєєва.– Дніпропетровськ, 1992.– 40 с.– 150 прим.
Газети і журнали Катеринославщини 1838-1916 рр.: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд.: Г.М.Ковальська, О.М.Сидоренко, Н.М.Титова.– Дніпропетровськ, 1993.– 45 с. (Сер.: “Періодична преса краю”).– 100 прим.
Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1993 рік I квартал: Бібліограф. покажчик / Упоряд. Н.М.Титова.– Дніпропетровськ, 1993.– 11 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій II квартал: Бібліограф. покажчик / Упоряд. Н.М.Титова.– Дніпропетровськ, 1993.– 14 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій III квартал: Бібліограф. покажчик / Упоряд. Н.М.Титова.– Дніпропетровськ, 1993.– 11 с.
Література про Дніпропетровську область: Бібліограф. покаж. за 1989 рік.– Дніпропетровськ, 1993.– 414 с.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1994 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. Н.М.Титова, С.Ю.Усенко.– Дніпропетровськ, 1993.– 58 с.– 100 прим.
Бібліографія бібліографії: Покажчики та списки літератури, підготовлені бібліотекою в 1956-1994 рр. / Упоряд. Г.М.Агафонова – Дніпропетровськ, 1994.– 15 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1993 рік IV квартал / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1994.– 13 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1994 рік I квартал / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1994.– 10 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1994 рік II квартал / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1994.– 10 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій. 1994 рік III квартал / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1994.– 10 с.
Каталог періодичних видань Дніпропетровщини (Надходження 1994 року).– Дніпропетровськ, 1994.– 17 с.
Література про Дніпропетровську область: Бібліограф. покаж. за 1991 рік / Упоряд. Н.М.Титова, Л.В.Задворна.– Дніпропетровськ, 1994.– 530 с.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1995 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. Н.М.Титова, Г.П.Євсєєва.– Дніпропетровськ, 1994.– 57 с.– 100 прим.
Хроніка подій Дніпропетровщини II кв. 1994 року. Вип. II.– Дніпропетровськ, 1994.– 10 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1994 рік III квартал / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.– 9 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1994 рік IV квартал / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.– 9 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1995 рік I квартал Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.– 6 с.– 50 прим.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1995 рік II квартал / Упоряд. І.С.Голуб.–Дніпропетровськ, 1995.–6 с.
Дніпропетровщина. Хроніка подій 1994 рік III квартал Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.– 7 с.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1996 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1995.– 46 с.– 100 прим.
Микола Чабан. Сучасники про Яворницького: Інформ. закладка / Упоряд. І.Голуб.– [Дніпропетровськ, 1995.– 200 прим.]
Література про Дніпропетровську область. Бібліограф. покажчик за 1992 рік / Упоряд. Н.М.Титова.- Дніпропетровськ, 1996.– 265 с.
Література про Дніпропетровську область. Бібліограф. покажчик за 1993 рік / Упоряд. Н.М.Титова.– Дніпропетровськ, 1996.– 311 с.
Література про Дніпропетровську область. Бібліограф. покажчик за 1994 рік / Упоряд. І.С.Голуб, Т.В.Кравчук – Дніпропетровськ, 1996.– 309 с.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1997 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1996.– 69 с.– 100 прим.
Ярослав Іванович Грдина (1871-1931): Бібліограф. покажч. / Упоряд.: І.С.Голуб, Т.І.Корнійчук, В.Г.Римар; Пер. з англ. Л.М.Лебедєва.– Дніпропетровськ, 1996.– 11 с.– 100 прим.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1998 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.С.Голуб – Дніпропетровськ, 1997.– 65 с.– 150 прим.
Тії слави козацької повік не забудем... (Історична довідка про битву на Жовтих Водах у 1648 р.) / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ, 1997.– 9 с.
Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області на 1999 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ, 1998.– 66 с.– 100 прим.
Творчість дніпропетровських художників-ювілярів: Виставки. Презентації / Упоряд. С.Ю.Усенко.– Дніпропетровськ, 1998.– 1 арк.– 100 прим.
Духовна скарбниця краю. Історія і сучасність Дніпропетровської обласної державної наукової бібліотеки: Наук.-допоміж. бібліограф. покажчик / Упоряд.: І.С.Голуб, М.О.Пушкар, З.М.Рижкова.– Дніпропетровськ, 1999.– 132 с.– 200 прим.
Душа, тривогою окута...: 80-річчя Миколи Миколаєнка: [Буклет] / Укладач І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1999.– 1 арк.– 100 прим.
Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат області на 2000 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, – 1999.– 64 с.– 150 прим.
Муза любові і гніву Михайла Пронченка (1909-1942) [Буклет] / Укладач І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1999.– 1 арк.– 100 прим.
Олекса, апостол Тараса: Пам’яті коваля Олекси Семеновича. (1909-1979): [Буклет] / Укладачі: С.Усенко, І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1999.– 1 арк.– 100 прим.
“Ріднокрай”: Анотов. рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб – Дніпропетровськ: Обл. наук. б-ка, 2000.– 53 с.
350 років від часу виходу книги Гійома Левассера де Боплана “Опис України”. (1650 р.): [Листівка-закладка] / Укладач І.Голуб.– Дніпропетровськ: Обл. наук. б-ка, 2000.– 100 прим.
Юрій Семенко – шахіст, журналіст, політик (до 80-річчя від дня народження): Рекоменд. бібліограф. список / Укладач І.Голуб.– Дніпропетровськ: Обл. наук. б-ка. 2000.– 4 с.– 100 прим.
Галя Мазуренко.– поетеса і художниця. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. М.Личманюк.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– 60 прим.
Іван Манжура.– поет, фольклорист, етнограф: До 150-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Укладач М.Личманюк.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– 100 прим.
Із когорти "Розстріляного відродження". Валер'ян Підмогильний: До 100-річчя з дня народження (1901-1937): Бібліограф, покажч. / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– 8 с.– 500 прим.
Моє Придніпров'я: Календар пам'ятних дат області на 2002 рік.: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– 187с.– 200+1000 прим.
Андрій Якович Штогаренко. До 100-річчя від дня народження (1902-1992): Бібліограф. буклет / Укладач: І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002. (Сер.: “Славетні уродженці краю”).– 100 прим.
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії: Інформ. буклет / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 200 прим.
Грудень 2002 року на Дніпропетровщині: [Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 100 прим.]
День народження Катеринославської губернії. 20 жовтня 200 років з часу утворення (1802): Бібліограф. буклет / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 100 прим.
Зірки партизанської слави: Метод.-бібліограф. покажчик-довідник / Укладачі: І.С.Голуб, Т.Я.Зайцева, Г.М.Коротоножкіна, Т.Ф.Кузнєцова, Є.Д.Прудченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 166 с.– 60 прим.
Література про Дніпропетровську область. Наук.-допоміж. бібліограф. покажчик за 1995 рік / Упоряд. І.С.Голуб, С.Ю.Усенко.– Дніпропетровськ, 2002.– 223 с.– 60 прим.
Література про Дніпропетровську область. Бібліограф. покажчик за 1996 рік / Упоряд. І.С.Голуб, С.Ю.Усенко.– Дніпропетровськ, 2002.– 265 с.– 60 прим.
“Місто Олександра Красносельського” (До 125-річчя від дня народження): Бібліограф. довідник / Упоряд. І.Голуб, В.Старостін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 52 с. (Сер.: “Архітектура Дніпропетровська”).– 200 прим.
Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2003 р.: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 129 с.– 200 прим.
Незрівнянна Марія Сокіл. До 100-річчя від дня народження (1902-1999): Бібліограф. буклет / Укладач: І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002. (Сер.: “Славетні уродженці краю”).– 100 прим.
Почесний громадянин краю (До 170-річчя від дня народження Олександра Поля): Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб, І.Кочергін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 64 с. (Сер.: “Дослідники рідного краю”).– 200 прим.
Січень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 100 прим.
Березень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
Визволення Дніпропетровщини. До 60-річчя звільнення області від фашистських загарбників: Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ, 2003.– 49 с.– 200 прим.
Володимир Яцуба: проблеми, турботи, рішення. Сто днів керівництва Дніпропетровською областю: За повідомленнями друкованих та електронних засобів масової інформації.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 66 с.
Залата Леонід Дмитрович. До 75-річчя від дня народження / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ, 2003.– 100 прим.
Катеринославська вчена архівна комісія (1903-1916): Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 14 с.– 100 прим.
Квітень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
Клавдія Фролова: вчений, письменник, митець: Буклет / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
Козацький собор – святиня духу. До 225-річчя від часу побудування Троїцького собору в Новомосковську: Методико-бібліографічне видання / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ, 2003.– 23 с.– 100 прим.
Липень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка.– / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
Лютий 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка.– / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2004 р.: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 150 с.– 200 прим.
Поляков Микола Сергійович. До 100-річчя від дня народження: Буклет / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
“Серп і молот – зате голод”. Пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині: Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 42 с.– 200 прим.
Травень 2003 року на Дніпропетровщині: [Інформ. календарна закладка.– / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.]
Українське обличчя Катеринослава: Бібліограф. довідник / Упоряд. І.Голуб, В.Старостін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 45 с. (Сер.: “Архітектура Дніпропетровська”).– 200 прим.
Червень 2003 року на Дніпропетровщині: Інформ. календарна закладка / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 100 прим.
Швидько Г. Катеринославський Піквікський клуб. (1858-1860). До 170-річчя Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки / Упоряд. І.С.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 147 с.– 150 + 50 прим.
Видання ДОУНБ (1956-2003): Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– 141 с.
Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2005 р.: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– 197 с.– 200 прим.
Син степів і Дніпра. До 65-річчя від дня народження Івана Григоровича Сокульського (1940-1992): Бібліограф. буклет / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.
* * *

Голуб І. Видавнича робота ДОУНБ та спроба її дослідження // Видання ДОУНБ (1956-2003): Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– С. 2-11.* * *

Гнатко М. У блокнот краєзнавцю: [Вийшов 25-й випуск календаря „Моє Придніпров’я”] // Зоря.– 1997.– 11 лют.


Голуб И. Памятные даты: [Календар „Моє Придніпров’я” на 1997 р.] // Собор.– 1997.– 14 лют.
Альманах „Січеславщина”
Січеславщина: Краєзнав. альманах. Вип. 1. / За ред. Г.К.Швидько.– Дніпропетровськ, 1997.– 77 с.
Січеславщина: Краєзнав. альманах. Вип. 2. / За ред. Г.К.Швидько.– Дніпропетровськ, 1998.– 57 с.
Січеславщина: Альманах.– Дніпропетровськ: УкО ІМА-прес.– 1999.– 64 с.
Січеславщина: Краєзнав. альманах. Вип. III. Володимир Кунцер. З любові до отчого краю / За ред. Г.К.Швидько.– Дніпропетровськ, 2000.– 101 с.
Січеславщина: Краєзнавчий альманах. Вип. 4. Скарби Придніпровського степу / За ред. Г.К.Швидько.– Дніпропетровськ, 2002.– 87 с.

* * *

Голуб И. «Сичеславщина» – первая ласточка // Собор.–1996.– 25 окт.


Гнатківський М. Мають краєзнавці свій альманах // Джерело.– 1996.– 18 листоп.
Голуб І. «Січеславщина» – перша ластівка // Бористен.– 1996.– №11.– С. 2-3.
Зобенко О. Скарби «Січеславщини» // Наше місто.– 1999.– 23 лют.
Книгопанорама: [Про 2-й вип. Альманаху „Січеславщина”] // Кур’єр Кривбасу.– 1999.– № 113.– трав.– С. 182.
Мирончук В. Володимир Кунцер. З любов'ю до отчого краю // Бористен.– 2000.– №11.– С. 8.
Видання КУБЦ
Канадсько-український бібліотечний центр: Буклет.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 100 прим.
Борис Коваленко. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. Т.О.Гуртова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003. (Сер.: “Із забуття – в безсмертя”).– 100 прим.
Борис Тенета. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. Т.О.Гуртова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003. (Сер.: “Із забуття – в безсмертя”).– 100 прим.
Ґео Шкурупій. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. Т.Гуртова.– Дніпропетровськ, 2003. (Сер.: “Із забуття – в безсмертя”).– 100 прим.
Григорій Майфет. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. Т.О.Гуртова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003. (Сер.: “Із забуття – в безсмертя”).– 100 прим.
Іван Багмут. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. Т.О.Гуртова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003. (Сер.: “Із забуття – в безсмертя”).– 100 прим.
Яків Майстренко. До 100-річчя від дня народження: Бібліограф. буклет / Упоряд. Т.О.Гуртова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003. (Сер.: “Із забуття – в безсмертя”).– 100 прим.
Мазепа Іван Степанович (прибл. 1639 р.-22.09.1709 р.): Бібліограф. буклет / Упоряд. Н.В.Блінова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.
Панченко В. Словоряд „Велесової книги”.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– 160 с. (Спільно з ДІМ).
Іван Павлович Багряний. До 100-річчя від дня народження: Біобібліограф. покажчик / Упор. Н.В.Блінова.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.– 15 с.
1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка