До 200-ліття Т. Г. ШевченкаСторінка9/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ Т.Г.ШЕВЧЕНКА)Ковальчук Надія Петрівна,

учитель української мови та літератури СШ №4
Українська мова

8 клас
Мета: розширити знання учнів про життя і творчість Т. Шевченка; сформувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях та ліричних творах Т. Шевченка, моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистості; розвивати навички самостійного синтезу літературно-критичного та біографічного матеріалу; виховувати почуття гордості за Україну, за її національного генія.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань ( формування мовної компетенції ).
Хід уроку

Є люди як свічки –

Згоряють, відходять в небуття.

Є люди як зірки –

Горять і світять усе життя.

Та ні, це не зірки, холодні, мертві,

Вони – сонця, засвічені у небі,

Які горять, обігрівають все й не гаснуть.

І не загинуть….

В. Сухомлинський

І. Організаційний момент.

Генії належать людству. Наш національний геній Т. Шевченко також належить усьому людству. А наш сьогоднішній урок – іще одна спроба поновити і поповнити відомості про великого співця України.

(Запис на екрані:)

І мене в сім'ї великій,

В сім'ї вольній, новій

Не забудьте пом'янути…ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку

Очікувані результати

Робота з текстом

Прослухати текст, знайти односкладні речення. Довести свою думку

9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині у бідній кріпацькій хаті Шевченків народився хлопчик. Дали йому ім'я Тарас.

Прізвище Шевченко пов’язане з назвою професії – швець. Шевцем був прадід поета по батьковій лінії. Син шевця – Шевченко. Звідси і прізвище – Шевченко.

Сім'я була велика: батько Григорій, мати Катерина, Тарасик, троє сестер ( Катря, Ярина, Марійка), іще два братики ( Микита і Йосип) та дідусь Іван. Усіх – дев'ятеро.

У 9 років Тарас залишився без матері, зазнав тяжких знущань лихої мачухи. Коли хлопчику було 11, помер батько. Тарас Григорович Шевченко прожив усього 47 років, із яких 24 роки був у кріпацтві. 10 років мучився в солдатській неволі на засланні і всього 13 років був вільною людиною.

IІІ Вивчення нового матеріалу

1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

· Які бувають речення за будовою? (прості й складні)

· Які бувають речення за характером граматичних основ? (двоскладні й односкладні);

· Які речення називаються односкладними? (це речення з одним головним членом речення).

· На які види поділяються речення за головними членами? (з підметом і присудком).

2. Мовне спостереження

Записати речення, підкреслити граматичні основи. Визначити, чим виражений присудок.Ой стрічечка до стрічечки, мережаю три ніченьки, мережаю, вишиваю, у неділю погуляю. А нумо знову віршувать. Звичайне, нишком. Нумо знову, поки новинка на основі, 
старинку божу лицювать. Дивлюся, мов на небі висить святий Київ наш великий. 


3. Розповідь учителя.

Односкладні речення є яскравим виражальним засобом. Означено-особові речення вживаються тоді, коли автор свідомо усуває своє «я» і наголошує на дії, характерній для ліричного героя.

Ці речення широко використовуються в художньому та розмовному стилях. Також означено-особові речення використовуються в науковому стилі (Розглянемо умови проведення хімічного досліду), офіційно-діловому (Вважаю своїм обов'язком довести до вашого відома).

Означено-особові речення енергійні, експресивні, у науково-популярних текстах вони є засобом вираження логічної послідовності, концентрації уваги на певних явищах.

Означено-особові речення з дієсловом-присудком у наказовому способі служать засобом вираження експресії, волевиявлення, створення спонукальної, окличної інтонації й використовуються в публіцистичному, художньому та розмовному стилях.4. Робота в парах.

— Прослухавши розповідь учителя про означено-особові речення та використавши власний досвід, складіть узагальнюючу схему «Означено-особові речення».5. Колективне опрацювання опорної схеми

6. Вправа з елементами самостійного пошуку.

— Прочитайте речення, визначте, які з них можна перетворити на означено-особові, запишіть їх. З'ясуйте, чому інші речення не підлягають такому перетворенню.

1. Ви розкажіть про ваші враження від балади «Тополя». 2. Петро читає поему «Катерина». 3. Ти виконав роботу успішно. 4. Ти не забудь написати замітку до стінгазети. 5. Я поспішаю додому. 6. Люди святкуватимуть 200-річчя з народження

Т. Шевченка.7.Вибірковий диктант

- З-поміж поданих односкладних речень виписати лише ті, у яких головний член виражений особовим дієсловом. Визначити спосіб, час, особу й число головного члена у виписаних реченнях.Подивився кругом себе і, перехрестившись, пішов собі тихо в Київ святим помолитись, та суда, суда людського у людей просити.Похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Іуду... Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, неньку старенькую, молоду дівчину? Хоч глянь на мене з-за Дніпра, хоч усміхнися з-за ....Тяжко-важко в світі жити сироті без роду: нема куди прихилиться,— хоч з гори та в воду! Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? 

8. Творче конструювання

Скласти твір-мініатюру (6—7 речень) у художньому стилі, використовуючи односкладні означено-особові речення.Мої враження від творчості Т. Шевченка

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

  1. Тестові завдання

1.Які речення називаємо односкладними ?

а) ті, у яких є підмет і присудок;

б) ті, у яких пропущений присудок;

в) ті, у яких є лише один головний член речення.

2. В означено-особових реченнях присудок вказує

а) на ІІІ особу однини;

б) на ІІ особу однини;

в) на І або ІІ особу однини або множини.

3. Визначити тип односкладного речення

Назбираю у гаю запашного зілля.

а) означено-особове;

б) безособове;

в) узагальнено-особове.

4.В узагальнено-особовому реченні присудок вказує

а) на ІІ особу однини;

б) на ІІІ особу однини;

в) на І і ІІ особу однини і множини.

5. Визначити тип односкладного речення

Мені життя прожитого не жаль.

а) неозначено-особове;

б) безособове;

в) називне.

6. У безособовому реченні головний член виражений

а) особовим і безособовим дієсловом;

б) дієсловом ІІ особи однини і множини;

в) безособовим дієсловом, дієсловами на – но, то, неозначеною формою дієслова і прислівником.

7. В односкладному називному реченні

а) головний член речення присудок;

б) головний член речення підмет;

в) головного члена речення немає.

8. Визначити тип односкладного речення

Ще з пелюшок дитину привчали любити й шанувати хліб.

а) узагальнено-особове;

б) означено-особове;

в) неозначено-особове.

9. Визначити тип односкладного речення

Ось моє рідне село.

а) означено–особове;

б) безособове;

в) називне.

10. У неозначено-особовому реченні присудок вказує:

а) на ІІІ особу множини;

б) на І особу однини і множини;

в) на І і ІІ особу однини і множини.

11. Визначити тип односкладного речення

За рідний край життя віддай.

а) називне;

б) узагальнено-особове;

в) неозначено-особове.

12. Визначити тип речення і його частин

Загриміло, і полегшено зітхнув степ, і радісно стало навкруги.

а) складне, двоскладне речення;

б) означено-особове в складі складного речення;

в) складне речення, складається із трьох частин: 1 безособове, 2 –двоскладне, 3 – безособове.

Взаємоперевірка за тестами.


  1. Запитання для підсумкової бесіди

- З'ясувати, у яких стилях мовлення односкладні означено-особові речення вживаються найчастіше.

- Визначити, для якого стилю мовлення ці речення не є характерними.

- Поміркувати, у яких документах офіційно-ділового мовлення вживаються односкладні означено-особові речення.

Самооцінювання.

Учні заповнюють картки. За кожним з визначених критеріїв виставляють оцінку від 0 до 5 балів.Картка самооцінювання

Прізвище, ім’я учня _______Дата _________ Клас ____

Критерій

Оцінка


Я брав активну участь у роботі на уроці

Я давав відповіді на запитання

Я зрозумів, чим відрізняється односкладне речення від двоскладного

Я зрозумів, які речення є означено-особовими

Я навчився визначати означено-особове речення

Оцініть свою роботу на уроці

Загальна кількість балівVІ. Домашнє завдання

Заключне слово вчителя

Ні, не помер Тарас. Він з нами. Зайдіть у будь-яку хату в Україні, й в більшості з них ви побачите прикрашений вишитим рушником портрет Кобзаря. Він, як член сім’ї, як найдорожча людина. Про нього складають пісні, пишуть вірші, йдуть до його пам’ятника, щоб покласти квіти.

Олесь Гончар відомий український письменник, звертаючись до дітей написав: „ Юні друзі, дорожіть Шевченком..!” Хочеться вірити, що на вашому шляху завжди буде

Тарасова пристрасть,

Тарасова мужність,

Тарасове невмируще слово.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка