До наказу департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді відСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4


Додаток 1

до наказу департаменту з питань

освіти, науки, сім’ї та молоді

від 30.01.201324Положення про авторські творчі майстерні учителів на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові, змістово-діяль­нісні та фінансові основи функціонування авторських творчих майстерень учителів на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Творчі майстерні).

1.2. Творчі майстерні – це організовані на добровільних засадах невеликі колективи учителів, які поглиблено вивчають актуальну проблему з методики навчання та виховання учнів і забезпечують систематизацію та популяризацію результатів дослідження з метою підвищення кваліфікації.

1.3. Творчі майстерні створюються при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на базі індивідуального або колективного досвіду педагогічної діяльності.

1.4. Членами Творчих майстерень є вчителі вищої категорії, вчителі-методисти, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі, використовують широкий спектр стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; вносять пропозиції щодо вдосконалення навально-виховного процесу в навчальному закладі та розуміють шляхи їх реалізації

1.5. Авторські творчі майстерні учителів здійснюють свою діяльність відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №69 від 26.01.2012 року «Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти», рішення колегії головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації №5 від 5 червня 2012 року і цього Положення. 


2.  Мета, завдання та напрями діяльності творчих майстерень учителів

2.1. Метою діяльності Творчих майстерень є удосконалення змісту та розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.2. Основними завданнями Творчих майстерень є:

–  удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності   учителів – членів Творчої майстерні;

–  поширення інноваційного педагогічного досвіду, актуальних педагогічних ідей, пов’язаних з методикою навчання та виховання;

– залучення можливостей та інтелектуальних здібностей досвідчених учителів до розвитку професійної майстерності освітян області.

2.3. Діяльність Творчих майстерень здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

– методика навчання та виховання;

– шляхи створення інноваційного освітнього простору;

–  використання ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі;

–  психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;

– формування національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів тощо.


3. Порядок створення Творчої майстерні

3.1. Творча майстерня учителів створюється при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти терміном на 2-3 роки.

3.2. Для створення Творчих майстерень учителів кафедри формують групи переважно з учителів вищої кваліфікаційної категорії та учителів-методистів, які виявили бажання бути членами Творчої майстерні та рекомендовані відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій та міських рад (7-14 осіб).

3.3. Склад Творчих майстерень і тематика досліджень схвалюється вченою радою інституту та затверджується рішенням колегії управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації


4. Організація діяльності

4.1. Творчу майстерню очолює учитель (керівник Творчої майстерні), який має досвід дослідження обраної проблеми, а також творчі напрацювання.

4.2. Керівник Творчої майстерні:

–  безпосередньо організовує роботу Творчої майстерні і несе відповідальність за стан і результати її діяльності;

–  формує разом з членами Творчої майстерні план її роботи, подає його на схвалення відповідній кафедрі інституту, організовує роботу з його виконання;

–  підтримує ініціативи, творчий пошук педагогічних працівників – членів Творчої майстерні;

–  сприяє розвитку педагогічної творчості  членів творчої майстерні;

–   узагальнює  матеріали діяльності   членів Творчої майстерні.

4.3.  Керівник Творчої майстерні має право на відвідування й аналіз уроків на прохання членів Творчої майстерні з метою оцінки резуль­тативності впро­вадження дидактичної ідеї та її корекції.

4.4. Координація діяльності Творчих майстерень покладається на науково-педагогічних працівників кафедр та методистів відповідних кабінетів інституту.

4.5. Координатор Творчої майстерні:

– організовує навчання членів Творчої майстерні;  • надає керівникові Творчої майстерні необхідні консультації;

  • вивчає та аналізує ефективність роботи Творчої майстерні;

  • звітує один раз на рік про результати роботи Творчої майстерні на засіданні кафедри;

  • рецензує матеріали, створені членами Творчої майстерні та подає їх на засідання кафедри для схвалення.

4.6. Основними формами роботи Творчої майстерні можуть бути лекції, семінарські заняття, тренінги, практикуми, моделювання, творчі звіти, круглі столи, майстер-класи, консультації, самостійна робота тощо.

4.7. Творчі майстерні учителів один раз на рік до 1 червня подають письмовий звіт про результати своєї діяльності на відповідні кафедри Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

4.8. Кафедри щорічно звітують про роботу творчих майстерень на вченій раді інституту.

4.9. За умови відсутності чергового звіту кафедра порушує клопотання перед вченою радою інституту про припинення діяльності Творчої майстерні.

4.10. Схвалені кафедрами дидактичні матеріали, розроблені учасниками Творчих майстерень, подаються вченій раді інституту для рекомендації до друку.

4.11. За результатами роботи педагогів у Творчій майстерні організо­вується звітна конференція, видання навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, написання статей, створюється дидактична база тощо.

4.12.  Постійним членам Творчих майстерень їх діяльність зарахо­вується як курси підвищення кваліфікації.
5. Фінансування діяльності Творчої майстерні

5.1.Фінансування Творчої майстерні відбувається за рахунок бюджету та позабюджетних надходжень.

5.2. Відділи освіти, дирекція навчальних закладів, у яких працюють учителі, створюють необхідні умови для участі учителя у роботі Творчої майстерні .
6. Управління діяльністю Творчої майстерні

6.1. Науково-методичний супровід діяльності Творчих майстерень здійснює Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

6.2. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надає Творчим майстерням постійну практичну допомогу, проводить з керівниками науково-методичні семінари, вивчає і презентує кращий досвід роботи  Творчих майстерень, висвітлює їхню діяльність на сторінках журналу «Педагогічна думка» та газети «Основа», на сайті Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 
Директор

департаменту М.Г.БРЕГІН


Додаток 2

до наказу департаменту з питань

освіти, науки, сім’ї та молоді

від 30.01.201324


Склад авторських творчих майстерень учителів

на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Творчі майстерні учителів початкових класів

Тема: Науково-методичні підходи до реалізації змісту програми «Природознавство» у 1-4 класах

Керівник: Щур Надія Романівна – вчитель - методист Оброшинської ЗОШ І-ІІІ ст.

ім. Л. Шанковського Пустомитівського районуКоординатор: Барна Марія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Львівського ОІППО


з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Місце праці

Кваліфікаційна категорія, звання

1

Костецька Оксана Ігорівна

НВК «Гроно» Залізничного району м.Львова

перша

2

Співак Віра Ярославівна

ЗШ «Диво-світ» м.Львова

друга

3

Каблаш Данута Збігнівна

Бориславська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8

вища, старший учитель

4

Яцусь Галина Степанівна

Новороз дільська ЗШ І-ІІІ ст. №2

вища

5

Филик Неллі Володимирівна

Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8

вища, старший

вчитель


6

Щур Надія Романівна

Оброшинська ЗОШ ім. Л. Шанковського

вища, вчитель-методист

7

Романів Леся Андріївна

Перемишлянська СЗШ №2 ім.О.Ковча

вища

8

Горішна Людмила Володимирівна

Ясеновецький НВК

вища

9

Козак Орися Романівна

Радехівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

вища

10

Білан Людмила Іванівна

Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ліцей»

вища

11

Копчишин Надія Онуфріївна

Лютовиська ЗСШ І-ІІІ ст..

перша

12

Попович Наталія Аркадіївна

ЛССЗШ І - ІІІ ст.. № 45 м.Львова

вища


Тема: Шляхи реалізації основних концептуальних засад навчання української мови та літературного читання учнів 1-4 класів

Керівник: Теличко Оксана Іванівна – вчитель-методист Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Координатор: Волощенко Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки Львівського ОІППО


 № з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Місце праці

Кваліфікаційна категорія, звання

1

Колобич Олена Мирославівна

ССЗШ №46 Франківського району м.Львова

вища


2

Шутер Галина Вікторівна

СЗШ №29 Личаківського району м.Львова

вища, «старший учитель»

3

Камінська Оксана Миколаївна

НСШ с.Нижня Лукавиця Стрийського району

вища, вчитель-методист

4

Мотика Віра Тадеївна

СЗШ №1 м. Трускавця

Вища, старший вчитель

5

Климкович Анна Ярославівна

Жидачівська ЗОШ І-Шст.№2

вища, старший учитель

6

Керницька Наталія Миколаївна

Жовківська ЗОШ № 2

вища, старший вчитель

7

Теличко Оксана Іванівна

Миколаївська ЗОШ №1

вища, вчитель-методист.

8

Шабат Галина Миколаївна

Мостиська ЗОШ №1 I-IIIст.

вища, вчитель-методист

9

Німців Орися Іванівна

Турківський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ)

вища, старший вчитель

10

Пенцко Ольга Іванівна

СЗШ 1 ступеня м. Яворова

вища, старший

вчительТема: Упровадження нового змісту навчання математики у 1-4 класах

Керівник: Котова Галина Михайлівна – вчитель-методист Бродівської ЗОШ І ст. №1

Координатор: Козак Олександра Петрівна – викладач кафедри педагогіки Львівського ОІППО


з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Місце праці

Кваліфікаційна категорія, звання

1

Савка Неля Юріївна

ССЗШ І ст. №4 Галицького району м.Львова

перша

2

Гарбуз Олександра Ярославівна

ССЗШ Іст.№53 Шевченківського району м.Львова

вища

3

Кузбит Наталія Василівна

СШ № 1 м.Львова

вища, старший вчитель

4

Базарницька Ірина Йосифівна

Червоноградський навчально-виховний комплекс № 13

вища, вчитель - методист

5

Котова Галина Михайлівна

Бродівська ЗОШ І ст. №1

вища, вчитель-методист

6

Петрик Оксана Іванівна

НВК «Буська ЗОШ І ст. – гімназія ім. Є. Петрушевича»

вища, вчитель- методист

7

Львович Віра Антонівна

Городоцький НВК №2 «Загальноосвітня школа І ст.-гімназія»

вища, старший вчитель

8

Курій Наталія Іванівна

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Кам’янка-Бузька

вища

9

Паранюк Галина Степанівна

Дублянська СЗШ І-ІІІ ст.

вища

10

Павлова Наталя Степанівна

Славська ЗОШ I-III ст.

перша

11

Мартин Уляна Миронівна

Ролівська ЗСШ І-ІІ ст. Дрогобицького району

вища, «старший вчитель»


Творча майстерня педагогів-організаторів

Тема: Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної виховної роботи

Керівник: Рибак Євгенія Йосипівна – педагог-організатор ССЗШ № 81 м. Львова, вища категорія, керівник РМО педагогів-організаторів Шевченківського району

Координатор: Кудрик Ліліана Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри життєвих компетентностей Львівського ОІППО


з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Місце праці

Кваліфікаційна категорія, звання

1

Кашуба Ірина Данилівна

Бродівська гімназія ім.І.Труша

вища

2

Дречевич Леся Василівна

Болехівська СЗШ І-ІІ ст.

Дрогобицького р-нувища

3

Олексевич Оксана Олександрівна

Струтинська ЗОШ І-ІІ ст.

Золочівського р-нувища

4

Вусата Галина Григорівна

ЗОШ № 4 м. Дрогобич

методист

5

Демкович Ганна Йосипівна

Свірзька СЗШ І-ІІІ ст..

Перемишлянського районувища

6

Кухмістер Любов Іванівна

Новосілківська СЗШ І-ІІІ ст.

Самбірського районувища

7

Свиридова Зоряна Василівна

Ходовицька СЗОШ І-ІІ ступенів

Стрийського районувища

8

Юрків Віра Василівна

СЗШ І-ІІІ ст. № 10 м. Стрия

вища

9

Лехновська Стефанія Асафатівна

Лімнянська ЗОШ Турківського р-ну

методист


Творчі майстерні вчителів географії

Тема: Краєзнавчий підхід у вивченні географії в школі

Керівник Партем Катерина Михайлівна – учитель географії Зубрянського НВК Пустомитівського району, учитель-методист

Координатор: Зінкевич Мирослав Володимирович – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти Львівського ОІППО

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Місце праці

Кваліфікаційна категорія, звання

1

Гораєцька Ірина Петрівна


НВК «ЗОШ І ст. – гімназія ім. Є.Петрушевича при ЛНУ ім.І.Франка»

старший вчитель

2

Труняк Марія Григорівна


Ходорівська СЗШ Жидачівського району

учитель-методист

3

Бойко Ольга Василівна

Добротвірська СЗШ Кам’янка-Бузького району

вчитель-методист

4

Боднар Марія Михайлівна

Золочівський економічний ліцей

перша

5

Петринка Людмила Василівна

СЗШ № 44 м.Львова

вчитель-методист

6

Чайковська Марія Володимирівна

НВК «СЗШ-гімназія» м.Перемишляни

старший вчитель

7

Пугіна Валентина Степанівна

СЗШ № 9 м. Самбора

старший вчитель

8

Рибак Богдан Володимирович


Луківський НВК Самбірського району

старший вчитель

9

Терлецька Тетяна Євменівна

Скелівський НВК Старосамбірського району

вища

10

Купранець Наталія Іванівна

СЗШ № 6 м.Стрия

вища

11

Боровець Зоряна Володимирівна

Глинське НВК Жовківського району

вища

12

Тирик Ярослав Васильович

Лімнянська СЗШ Турківського району

вчитель-методист

13

Івашків Ярослав Михайлович

СЗШ № 2 м.Миколаєва

вчитель-методист

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка