До підвищення мовленнєвої культури учнів з досвіду роботиСторінка2/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3

Вправи на усунення мовленнєвих недоліків.

Усунення тавтології

Як свідчать спостереження , значна частина лексичних помилок учнів зумовлюється невиправданим повторенням тих самих або однокореневих слів (тавтологія ) , а також зайвих слів ( плеоназм ) . У зв’язку з цим розглянемо вправи на усунення тавтології і плеоназму . • Відредагувати речення , усунувши невиправдані повтори та вживання зайвих слів .

Квіти вражали барвистістю веселкових барв . Я дружу і товаришую зі своїми друзями . У складі складного речення учні неправильно розставили розділові знаки . Нам усім потрібно краще працювати , щоб покращити наше життя . У читальному залі нашої бібліотеки читач завжди може прочитати цікавий матеріал .
Письменник відтворив у своїх творах творчий геній людини , красу рідного краю . У поемі „ Гайдамаки” Т.Шевченко зобразив повстання під назвою Коліївщина , у якому прийняли участь найбідніші верстви сільської бідноти . Він дуже гарно намалював сатиричну карикатуру . У школі на посаду вчителя української мови та літератури була вільна вакансія .Промовець промовляв слова урочисто і зрозуміло .
У своїй автобіографії Т. Шевченко описує своє життя . На вулиці яскраво зазеленіла зелень . Герой твору є новим героєм в усій літературі .Аж тут прилетів до горобців чужий горобець – невідомий . Горобець був якийсь не схожий на інших горобців .
Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси . Ми пам’ятаємо і не забуваємо ваші поради . Картина увійшла до ста великих картин світу . Це місто є одним із найзеленіших міст світу . Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту .
Вправи на відтворення правильної побудови речень

Якщо в усному і писемному мовленні учнів спостерігаються порушення лексичної сполучуваності слів , то ефективними будуть вправи на відтворення правильної побудови речень .Сьогодні він повністю загубив силу. Сидячи в автобусі , в мене заболіла голова . У цьому творі автор висміює скупість , жадність до збагачення . Він був кріпацьким селянином .
Удалині виднілося голубеньке озеро , Учень вірно відповів на запитання вчителя . Коли буде сильний морозець , калина буду солодкою . Сьогодні мова йдеться про відмінників нашого класу .
Знайти і виправити помилки , що стосуються вживання слів у невластивому для контексті значенні .
На уроці працюють учні . Художник зображує рух двох коней , які біжать дорогою .Ця пора дуже мальовнича . І ти мрієш , що йдеш по небу , а навколо все біле .
Восени оживають поля . Діти весь час бовваніли і весело сміялися , Музичність пісні лине по усіх усюдах і задаровує людей . Велике знання надавала вона великій кількості мужності і сили .
У зв’язку з інтерференцією російської мови є потреба у вправах на усунення лексичних русизмів , зокрема , на визначення правильності написання .


 • Установити , яка з двох форм є правильною.

Відношення до нього , ставлення до нього ; цікавий захід , цікаве міроприємство ; вільна вакансія , вакансія ; повістка дня , порядок денний ; відчуття обов’язку ( чуття) ; грудна дитина , немовля .
Відміна закону , скасування закону ; люба школа , будь-яка школа ; бувший учень, колишній учень ; відкрити очі , розплющити очі ; перевернути сторінку , перегорнути сторінку ; тратити час даремно , гаяти ( гайнувати , марнувати ) час .
Відноситися до когось , ставитись до когось ; заставляти вчитися , змушувати (примушувати) вчитися ; втратити свідомість , знепритомніти ; з цього витікає , з цього випливає ; являється учнем , є учнем ; мова йдеться , мова йде .
Загубити силу , втратити силу ( знесилитися) ; прийшло в голову , спало на думку; прийняти належні міри , вжити належних заходів ; день відчинених дверей , день відкритих дверей ; правильно відповідає учень , вірно відповідає учень ; рахуйтеся з думкою людей , враховуйте думку людей ( зважайте на думку людей).
Запланувати провести слідуючі міроприємства , запланувати провести такі заходи; поступило в продаж , надійшло в продаж ; підписка на газети , передплата на газети ;спів ставити факти , зіставити факти ; у заключення сказав , на закінчення ( у підсумку , наприкінці) сказав ; поговорити по душах , поговорити щиро ( відверто) .
Можемо навести слідуючі приклади , можемо навести такі приклади ; думки співпадають , думки збігаються ; сама найкраща дівчина ; посміхаюча жінка , жінка , яка посміхається ; толковий учень , тямущий ( розумний ) учень ; мені повезло , мені пощастило ( поталанило).
Вправи на розрізнення загальновживаних і діалектних слів

Важливими в роботі над підвищенням культури українського мовлення є вправи на розрізнення загальновживаних і діалектних слів .
 • У поданому уривку підкреслити парами загальновживані і діалектні слова , дописати до них три – чотири пари подібних слів , що ви їх чуєте у вашому місті (селі).

Чудесні барви

…А є ще риси мови , що звуться діалекти :

це говори місцеві на дещо інший лад.

На Київщині ( в Літках) взуття зовуть обувка ,

А огірок звичайний в Чернігові – гурок ,

А кошик на Поліссі ( в Іванкові) – кошувка ,

і назви , і вимова різняться що не крок .

Раз якось на базарі професор із столиці

Заговорив із дідом , що ягоди привіз :

- То , значить , на Поліссі вродили полуниці ?

Я бачу , ви з-над Снові , із хутора Рогіз .

Дід витріщає очі – і як це може бути ?  • То ви з Рогозу родом ? Мо, інженер ? Поет ?

  • Та ні , я просто знаю , як де говорять люди :

Прислухуюсь до мови – і в цьому весь секрет .

Д. БілоусВправи на усунення лексичних помилок

Як підсумкові вправи на усунення лексичних помилок можуть бути такі : • Пояснити лексичне значення слів :

Досвідчений , освічений ; людяний , людний ; звичайний , звичний .

 • Пояснити лексичне значення омонімів ; з кожним із них скласти речення :

Такт і такт ; стан і стан ; вид і вид .

 • Дібрати синоніми до слів і словосполучень .

Дужий , кремезний , чемний , гречний , цнотлива дівчина , адекватний .

 • Дібрати до поданих слів антоніми :

Майбутній , мовчазний , похмурий.

На темній вулиці тьмяно блимали фон арі . Громадянське доручення потрібно виконати вчасно . Це мені потрібно як минулорічний сніг . На зборах директор об’явив подяку . По дорозі ми зустріли бувшого однокласника .

В основу формування комунікативних умінь і навичок покладено сукупність понять стилістики , лінгвістики тексту і теорії мовної діяльності . Вказується на особливість таких видів мовної діяльності , як слухання , говоріння , читання , письмо .

Розрізняємо монологічне і діалогічне мовлення . Монолог – усне або письмове висловлювання однієї особи з метою повідомлення інформації , впливу або спонукання до дії . Таке висловлювання здебільшого обмірковується заздалегідь, тоді як діалогічне мовлення є ситуативним і формується в процесі спілкування , без попереднього обдумування.

За способом викладу змісту розрізняють найважливіші типи монологічного мовлення : розповідь , опис та міркування .

Вибір типу мовлення залежить від комунікативної мети висловлювання . Розповідь використовується тоді , коли потрібно розповісти про пов’язані між собою дії чи події ; опис – коли треба дати словесне зображення предмета , особи. місця , стану ; міркування – якщо потрібно щось довести , витлумачити , пояснити причину того чи того явища . Кожен тип мовлення залежить від обставин та мети спілкування реалізується у висловлюванні певного стилю .Під час спілкування потрібно будувати висловлювання з урахуванням мовної ситуації . ЇЇ основні умови : адресат мовлення , тема та основна думка висловлювання , мета та місце спілкування . Характер мовлення визначається темою , основною думкою висловлювання , усною письмовою формою мовлення, мовною ситуацією .

Однією з найпоширеніших публічних форм є доповідь . При підготовці до виступу з доповіддю чітко окреслюється її мета , характер і завдання , до кожного положення добираються факти , цифри , приклади , цитати , що пов’язуються в єдину струнку систему викладу . Під час виголошення доповіді для встановлення контакту із слухачами використовуємо словосполучення : „важливо підкреслити такі питання” ; „ як уже зазначалося” ; „ як ви вже знаєте”; „ зверніть , будь ласка, увагу” ; „ на цьому вже наголошувалося” .Недоліками усних відповідей може бути :  • відсутність першої фрази , яка організовує загальне висловлювання ;

  • непродуманість у розташуванні окремих його частин ;

  • відсутність зв’язку між частинами .

Сучасний підхід до навчання мови визначається як основними функціями самої мови – бути найважливішим засобом спілкування й пізнання , так і замовленням суспільства – сформувати всебічно розвинену й соціально активну особистість , яка володіє способами самовираження рідною мовою .

Розв’язання цих завдань пов’язане з реалізацією комунікативної мети курсу рідної мови – сформувати в учнів уміння й навички „вільного володіння рідною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльністю ( слухання , читання , говоріння , письмо) , правильно користуватися її стилями , формами , жанрами”.

В основу формування комунікативних умінь і навичок покладено сукупність понять з лінгвістики тексту , стилістики і теорії мовленнєвої діяльності .

Сучасні підходи до навчання рідної мови зумовили перегляд видів висловлювань щодо їх орієнтації на життєві потреби школярів . Тому програмою передбачено у старших класах , зокрема в 11-му , роботу над жанрами мовлення , які необхідні учням у період навчання , у процесі майбутньої трудової діяльності , у життєвому спілкуванні. На розвиток зв’язного мовлення в 11-му класі відведено 16 год . Ефективність застосування системи вправ і завдань , поданої у підручнику ( Бєляєв О. М.., Симоненкові Л.М. , Скуратівський Л. В . , Шелехова Г.Т. Підручник для 10-11 класів з українською мовою навчання . – К.: Освіта , 1996.) , залежатиме від того , як поєднуються між собою окремі завдання , в якій послідовності вони пропонуються , чи забезпечується поступове ускладнення вмінь створювати усні і письмові висловлювання .Запропоновані методичні рекомендації спрямовані на піднесення рівня комунікативних умінь і навичок .Завдання вчителя – підвищення мовної культури учнів

Культура мови – це проблема , що так чи інакше наявна в усякій національній спільності і буває предметом публічного обговорення та пильної уваги мовознавців , письменників , узагалі людей , небайдужих до виражальних можливостей слова або до престижу своєї мови . Адже літературна мова в усіх народів відрізняється від розмовної , „народної” , і потребує постійного дбайливого догляду* .

Але в Україні питання культури української мови стояло і стоїть принципово інакше , ніж у національно „благополучних” суспільствах , бо його драматичним тлом є багатостраждальна історія нашої мови взагалі , століття прямих заборон і переслідувань або більш –менш прихованого підступного витіснення її з публічного вжитку .

Та й сьогодні , в незалежній Українській державі , питання про культуру повсякденного мовлення українців , на жаль , не втратило свого драматизму . Воно не зводиться до клопотів професійного вдосконалення мовців , як у „нормальних” суспільствах , а стосується долі рідної мови взагалі .

*Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – С.9-11.

Про українську мову кажуть , що вона евфонічна , тобто милозвучна , приємна на слух . Але милозвучність нашої мови створюється багатьма компонентами , вона потребує належної фонетичної організації . Милозвучність вимагає свідомого уникання незграбності в поєднанні звуків , послідовного й неухильного .

Ясність мови – одна з основних ознак високої мовної культури , бездоганного вміння висловлювати свої думки .

Уміння правильно говорити в основному дається в школі , життя ж порівняно мало додає до набутого в шкільні роки . Тому й зрозуміло , яке величезне значення має правильна постановка викладання в школі рідної мови , прищеплення любові й поваги до неї , дбайливого ставлення до мовних скарбів , виховання в учнів високої мовної культури , чуття мови .

Навчити і навчитися правильно і красиво говорити було б дуже легко , якби існувала якась одна причина появи помилок. Насправді ж існує дуже багато причин , що викликають появу помилок : це і неповне засвоєння норм літературної мови , і недостатньо уважне ставлення до мовної традиції , і невміння , а іноді й небажання , розібратися у смислових відтінках і стилістичних якостях слів , і вплив моди – бажання похизуватися словом чи фразою , які здаються дотепними і виразними , і вплив діалектів та багато іншого.

Праця над підвищенням мовної культури складна , тривала , потребує багато часу й зусиль . Вона передбачає насамперед засвоєння норм літературної мови , в тому числі правильної вимови і наголошення слів ; поповнення запасу слів , збагачення засобів образності й виразності .

Висока культура мови – це й висока культура думки , це висока загальна культура людини . А висококультурна , гармонійно розвинена людина – це ідеал, до якого повинен прагнути кожний член нашого суспільства .
Сходинки до підвищення мовленнєвої культури учнів”

Видатний слов’янський оратор Феофан Прокопович підкреслював : „ … дар переконливого мовлення є той самий дар , що і дар лікування , бо лікування допомагає тілу , а переконлива мова лікує душі”.

По –особливому для мене зазвучали ці слова , коли я стала вчителем .

Переконалася : чим досконаліше учні знають мову , тим краще вони мислять , легше і чіткіше висловлюють свої думки , глибше опановують навчальний матеріал з інших предметів .

Щоразу аналізую :


  • Який лексичний запас у моїх вихованців ?

  • Чи відповідає сучасним нормам правильність їхнього мовлення ?

  • Як навчити дітей слухати одне одного , влучно й красиво висловлювати свої думки ?

Запитання „ Як ?”, „ Чому?” не дають спокою .

Сьогодні недостатньо створено методик , рекомендацій щодо розвитку у дітей уміння правильно говорити .

Так виникла потреба у створенні довідника - пам’ятки „ Сходинки до підвищення мовленнєвої культури учнів” , який допомагає школярам правильно й емоційно висловлювати свої думки .

Ці „ сходинки” містять таблиці , коментарі – ті опори , які зорово й свідомо закріплять у пам’яті слова .


Сходинка № 1

"Слухайте слово душею"

Наголос

Запам’ятайте наголос

Вимова

Виразно

Завдання

Старий

Український

Тонкий

Черговий

Дочка

Помилки

Одинадцять
Приятель

Читання

Ознака

Байдуже

Шкода

Завжди

Разом

Олень

Книжки

Сходинка № 2

Скажи мені що-небудь” , щоб я тебе побачив”Типові помилки в мовленні учнів

Як слід говорити


Як не можна говорити


Брати участь

Добрий за вдачею

Доброї вдачі

Говорити щиро , відверто

З кожним днем

Протягом дня

Впродовж двох років

Навчатися ( спілкуватися) рідною мовою

Відчиняти двері

Розгортати книгу

Розплющувати очі

Чинити галас

Подорожній

Підсумкові заняття

Чинний правопис

Для охочих здійснити

Відпочивальники

Тішити око

Садовити за стіл

Надійний спосіб

Віршований текст

Кватирка


Домогтися успіхів

Суха ганчірка

Значення слова

Обсяг вправи

Приймати участь

Добрий по характеру


Говорити по душам

День від дня

На протязі дня

На протязі двох років

Навчатися ( спілкуватися) на рідній мові

Відкривати двері

Відкривати книгу

Відкривати очі

Піднімати крик

Подорожуючий

Заключні заняття

Діючий правопис

Для бажаючих здійснити

Відпочиваючі

Радувати око

Сажати за стіл

Вірний спосіб

Віршовий текст

Форточка

Добитись успіху

Суха тряпка

Смисл слова

Розмір вправиСходинка № 3

Формування граматично правильної мови

Біль ( чол..р.)- болем

Шампунь (чол. .р.) – шампунем

Рояль ( чол. .р.) – роялем

Тюль ( чол.. р. )- тюлем

Акварель ( жін. р.)- аквареллю

Зал ( чол.. р.) – залу і зала ( жін. р. )- зали

Табурет ( чол. . р. ) – таберета

Табуретка ( жін . р. ) – табуретки

Підпис ( чол.. р. ) – підпису

Сибір ( чол. . р. ) – Сибіру
Сходинка № 4

Словничок

Не властивих для української мови слів та словосполучень

Нормативних форм

Білет ( проїзний ) квиток

Брюки штани

Бувший колишній

Буси намисто

В кінці кінців врешті-решт

Включати світло вмикати

Вмішуатися втручатися

Восьмидесяти вісімдесяти

Впасти в обморок зомліти

Гов”ядина яловичина

Долг борг

Доска , досок дошка, дошок

Ехо луна

Жолудок шлунок

Знакомий знайомий

Клубніка полуниця

Коньки ковзани

Копірка калька

Лишній зайвий

Любий будь-який

Міроприємство захід

Насморк нежить

Ножниці ножиці

Справка довідка

Судорога корчі

Тайна таємниця

Тормозити гальмувати

Успіти устигнути

Утюг праска

Язва виразка, ранка

Обої шпалери

Одіяло ковдра

Остановка зупинка

Осторожно обережно

Откритка листівка

Перевод переклад

Перерив перерва

Підписка передплата

Поступок вчинок

Прибор прилад

Приємного апетиту смачного

Приміняти застосовувати

Слідуючий наступний

Співпадання збіг

Столова їдальня

Шахматит шахи

Являється є
Сходинка №5

Чарівна скринька

Добре тому жити , хто вміє говорити”Словничок слів , близьких за значенням ( синоніми)


Учень
Гарний

Добрий
Говорити

Відважний
Сумний
Старанний

Дружити


Дружні ( стосунки)


Школяр , вихованець
Привабливий , вродливий , миловидний , приємний , чудовий , красивий , славний , прекрасний , чудесний

Добросердний , сердечний , душевний , лагідний , задушевний , милосердний

Казати , промовляти , мовити , гомоніти , вести річ

Сміливий , хоробрий , безстрашний , мужній , геройський , звитяжний

Засмучений , невеселий , нерадісний , журливий , плакучий , скорботний

Ретельний , сумлінний , акуратний , добросовісний , дбайливий

Товаришувати , приятелювати

Товариські , дружелюбні , приязні , приятельські , лагідні
Словничок епітетів

Характеристика явища , предмета , істоти за ознакамиБабуся
Про несправжнього друга
Тато

Мама


Україна

Друг


День

Весна

Зима
Літо

ОсіньДобродушна , добросердечна , лагідна , моторна , ніжна , привітлива , усміхнена , рідна , сива , стурбована , чемна , щира , безпомічна , безсила , виснажена , втомлена , зажурена , збентежена , самотня

Зрадливий , легковажний , невідвертий, невірний , ненадійний,нещирий , удаваний , фальшивий


Багатий , величний , високий , добрий , дужий , задушевний , зайнятий , лагідний , люб’язний , мудрий , працелюбний , розумний , сивоволосий , синьоокий , сонцелюбний , статечний , усміхнений , хоробрий , чесний , щиросердний , бідний , вередливий , грізний , дратівливий , заклопотаний , сумний , насуплений , непривітний , сердитий , стомлений

Весела , гарна , дбайлива , ласкава , мила , мовчазна , невсипуща , ніжна , правдива , рідна , сердечна , сивоволоса , турботлива , безталанна , бідна , виснажена , грішна , журлива , засмучена , згорьована , змарніла , нещасна

Рідна , благодатна , велика , вільна , вишнева , дорога , квітуча , орлино крила , люба , медова , нездоланна , свята , соборна , співуча

Безкорисливий , відданий , вірний , гарний , добрий , душевний , істинний , любий , надійний , найближчий , найкращий , приязний , сердечний , славний , співчутливий , справедливий , справжній , турботливий , чудовий , щирий

Безвітряний , тихий , погожий , сонячний , пекучий , променистий , спекотливий ,теплий , яскравий , ясний , вітряний , дощовий , задушливий , неясний , похмурий , прохолодний , сніжний , туманний , хмарний

Вітряна , вогка , дощова , зелена , квітуча , прохолодна , сонячна , стобарвна , стоголоса , тепла , стрімка , повноводна , дивовижна , засушлива , слякотна , туманна , холодна

Біла , люта , морозна , студена , сувора , сніжна , холодна , хуртовинна , безсніжна , затяжна , грізна

Гаряче , духмяне , задушливе , засушливе , палке , пекуче , сонячне . спекотне , тепле , родюче , урожайне , щедре , незабутнє , неповторне , грозове , дощове , прохолодне , сире , холодне

Барвиста , жовта , жовто злата , жовтокоса , золота , квітуча , кольорова , кришталева , пишна , соковита , царська , яскрава , яснолиста, завчасна , запізнілаСловничок для допитливих

Будь творцем

Запам’ятай значення словосполучень , використай їх у своєму мовленні


Золоті руки
Світла голова
Пекти раки
На сьомому небі
Око за око
Набрати води в рот
На весь голос
На вус мотати
На голову вилізти
Накивати п’ятами
Носа нахнюпити
Обвести навколо пальця
Рук не відчувати
Як риба у воді
Як п’ять пальців
Як сир у маслі
Як сич (надутися)
Як у воду опущений
Який ґедзь укусив

Ніде курці клюнути

Хтось має велику здібність
Розумна людина
Червоніти
Відчувати велику радість
Мститися
Мовчати

Голосно , скільки є сили


Добре запам’ятовувати , брати до уваги
Зухвало поводити себе
Безоглядно тікати
Запечалитися , занудьгувати
Перехитрити , ошукати кого –небудь

Перевтомлюватися


Дуже добре , вільно
Дуже добре розуміти , розбиратися в чому – небудь
В повному достатку
Образитися , розгніватися
Засмучений , пригнічений

Мати поганий настрій

Дуже мало ; багато
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка