Добукварний періодСторінка5/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема. Звуковий аналіз слів.Складання речень.Побудова звукових моделей слів.

Мета: учити розрізняти тверді й м'які приголосні, виділяти їх на початку і в кінці слова, моделювати слова, позначати звуки у схемах слів; розвивати артикуляційні вміння, фонематичний слух учнів; виховувати гуманні почуття.

Обладнання: зошити в клітинку для графічного зображення звукових схем слів і моделей речень; сюжетний малюнок, моделі речень; фішки для позначення звуків мовлення; демонстраційне й індивідуальні набірні полотна.

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми дізнаємось, на які дві групи поділяються приголосні звуки; будемо записувати слова за допомогою умовних знаків.

Вправляння у практичному застосуванні набутих знань

Робота з реченням

Учні складають речення до моделей, поданих на дошці або в Букварі. Приклади речень

Ліс. Звірі відпочивають. Орел сидить на горі. Літо. Гарний день. Сова спить на дереві.

Повторюють: «Речення складається зі слів. Речення слугує для вираження думки. У кінці речення ставиться крапка».

Робота зі словом

Учні називають у реченнях слова-назви предметів, дій, ознак.

Двоскладові слова ділять на склади, визначають наголошений склад.

Повторюють:

Голосні звуки — це звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Вони вимовляються вільно, без перешкод. У звуковій схемі позначаємо їх кружечком.

Приголосні звуки — це звуки, які протяжно вимовити чи проспівати не можна, утворюються завдяки різним перешкодам за допомогою голосу й шуму або тільки шуму. У звуковій схемі позначаємо їх рискою.

Скільки у слові голосних, стільки в ньому і складів.

Запис на дошці і в зошитах звукових схем слів сова, орел, гора. Роботу учні виконують у такій послідовності:

а) називають слово, поділяють на склади, визначають наголошений склад;

б) вимовляють кожен звук по черзі, дають йому характеристику, позначають умовним знаком.

►► Фізкультхвилинка (під вірш Г. Чубач)

Рідний голос, рідне слово — Все народжене з любові.

Ранки роси в трави трусять, Вітер роси в травах сушить. На землі, що родить щиро, Ростемо під знаком миру.

Звукові спостереження

Діти, назвіть звуки, які на схемах позначені рисками. (Учні називають тверді приголосні.)

Так, це все — приголосні звуки. Пригадаємо, чим же приголосні відрізняються від голосних. Тепер вимовте за мною такі звуки: [л'], [д'], [т'], [н'], [с']. (Учні вимовляють.) Які це звуки — голосні чи приголосні? Доведіть. (Учні називають перешкоди, що трапляються на шляху струменя видихуваного повітря під час вимови названих звуків.) Знову вимовте, будь ласка, звук [н'] і скажіть, на який інший приголосний звук він схожий. (На звук [н]) Вимовте звуки [н], [н'] і порівняйте, чи однаково вони утворюються, як створюється перешкода на їх шляху. (Учні з'ясовують, що під час вимови звука [н] кінчик язика притискується до верхніх зубів, а під час вимови звука [н'] до твердого піднебіння притискується середня частина язика. Причому, губи під час вимови звука [н'] більш напружені і розтягнуті в сторони.) Звук [н] — твердий, а [н'] — м'який. Ще раз вимовте [н] і [н'] і скажіть, у вимові якого звука перешкода сильніша. (Учні чітко артикулюють [н] і [н'] і роблять висновок, що за силою і за площею зімкнення перешкода сильніша під час вимови м'якого звука.)

Перешкода ніби подвоюється, коли вимовляємо м'який приголосний після твердого, губи розходяться в сторони. Ось тому і будемо позначати м'який приголосний не однією рискою, як твердий приголосний, а двома.

Таким умовним знаком будемо позначати м'які приголосні звуки [л'], [д'], [т'], [н'], [с'] тощо.

Закріплення в учнів одержаних знань про голосні, тверді та м'які приголосні звуки, формування вмінь розрізняти їх

1 Вимова голосних, твердих і м'яких приголосних

Назвіть звуки, що позначаємо кружечком, ([а], [о], [у], [и], [і], [е]) Як називають ці звуки? Скільки їх в українській мові?

Тепер назвіть звуки, які позначаємо однією рискою. (Учні називають тверді приголосні звуки.)

Назвіть звуки, які будемо позначати двома рисками. (Учні називають м'які приголосні звуки.)

Тільки той швидко і добре навчиться читати, без помилок писати, хто навчиться розрізняти тверді і м'які приголосні звуки.

Виділення звуків зі слів (на початку і в кінці слова): оси; Оля, Іра, акація, торт, льон, кінь, ліс

Утворення складів (злиття) із різних звуків: [л], [о]—ло; [с], [и] — си; [й], [у] — йу,

[ж],[а]—жо; [з], [е]—зе

Добирання злиття до виставлених на дошці моделей: твердий приголосний + голосний; м'який приголосний + голосний

Позначення на дошці і в зошитах злиття ля, на

Учні коментують: [л'] — м'який приголосний, позначаємо двома рисками; [а] — голосний звук, позначаємо кружечком тощо.

Творча вправа

Чого нема у воді, а є в морі, річці, озері? (Звука [р'])

» Фізкультхвилинка під чистомовки

Пи-пи-пи — яблука купи; Пі-пі-пі — смітинки у крупі; Си-си-си — радість принеси; Сі-сі-сі — в нас веселі всі!!!

Упізнавання на слух м'яких приголосних звуків у словах: ліс — [л']; день — [д'], [н']; сіно — [с']; чай — [й]; ходить — [т']

Виділення зі слів складів із м'якими приголосними: літо (лі-); діти (ді-); вулиця (-ця); селяни (-ля-)

Добирання схожих складів із м'яким приголосним звуком до тих, що називає вчитель: та (тя); ло (л ьо); лу (л ю); до (дьо) тощо

Робота з реченням

Учні складають за сюжетним малюнком речення із двох, трьох слів, які відповідають моделям, що накреслені на дошці. Двоскладові слова ділять на склади, визначають наголошений склад.

Підсумок уроку

Які звуки є в українській мові?

Які бувають приголосні звуки?

Я називатиму тверді приголосні звуки, а ви у відповідь — парні м'які: [л'], [д'], [т', [н'], [с'], [з'], [ц'].

Урок № 21

Тема. Моделювання звукової структури слів. Складання речень за поданою графічною схемою.
Мета: узагальнити та закріпити практичні уміння учнів, пов’язані із складовим та звуковим аналізом слів і побудовою графічних моделей речень; навчати учнів уважно слухати сюжетний текст та давати відповіді за його змістом; розвивати мовлення; виховувати почуття дружби і взаємодопомоги та бажання вчитися читати.
Обладнання: ілюстрації до казки; картки-фішки на позначення звуків; дитяча книга з казкою про Івасика Телесика.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Аналітичні вправи на виділення зі слів окремих звуків (на початку і в кінці).


Слова для вправ: береза, діти, качка, метелик, хлопчик, день, комиш.

2. Гра «Перетвори звук!»


Дітям пропонується так змінити сполучення звуків, щоб тверді приголосні стали м'якими і навпаки: [ла] — [л'а]; [ми] — [м'і]; [то] — [т'о]; [н'у] — [ну]; [в'і] — [ви]; [р'а] — [ра] і т. ін.

ІІ. Повідомлення теми та завдань уроку


Урок, який щойно розпочався, присвячений читанню. І тема його звучить так: «Я читаю». Поки що більшість із вас читати не вміють, але це не надовго. Скоро, дуже скоро ви навчитеся читати. А поки що ми узагальнимо все те, чого ви навчилися за букварем із початку навчального року, добре повторимо та закріпимо ці знання. Ви послухаєте оповідання, яке називається «Про Телесика» і, сподіваюся, зробите правильні висновки про те, що читання — це вміння, необхідне кожній людині.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Слухання оповідання «Про Телесика» (за В.Сенцовським, буквар, с.35)
Діти прослуховують твір і дають відповіді на запитання, вміщені в підручнику після тексту.
2. Фізкультхвилинка. Вправи для зору.

3. Робота з ілюстрацією. Добір слів за запитаннями.


Учні розглядають малюнок до оповідання (с. 34).
Педагог просить дітей дібрати слова, використовуючи запитання:
Хто перед нами на малюнку? — Дівчинка, Оленка,хлопчик, Юрась, гусеня.
Що ще зображено на ілюстрації? — Річка, берізки, комиш, стежка, латаття.
Які діти? — Привітні, товариські, добрі, невеличкі, охайні.
Що роблять Оленка та Юрась? — Стоять,розмовляють,спілкуються,бесідують.
Діти визначають і називають категорії дібраних слів, пояснюючи, які з них є назвами істот, які — неживих предметів, які слова — назви ознак, а які — назви дій.

4. Звуковий аналіз слова Оленка.


Учні послідовно називають звуки слова ([о], [л], [е], [н], [к], [а]);
називають голосні звуки і відповідну кількість складів;
визначають, що наголошений склад [-лен-];
називають приголосні звуки й повідомляють, що всі вони — тверді, а м'яких у слові немає; діти за допомогою карток-фішок будують звукову схему:

5. Фізкультхвилинка. Рухлива.

Гуси-лебеді летіли,(змахи руками)

На лужку спочити сіли,(присідання)

Потім встали,

Крильця склали,(руки до плечей)

Розминати спинки стали.(колові рухи плечима)

Ніжки обмивали,(нахил, руки вниз)

Вгору підлітали,(стрибок, руки вгору)

Хвостик піднімали,(нахил, руки зчеплені за спиною)

Шийки повертали.(повороти голови)

Потім гуси потягнулись.(глибокий вдих, руки вгору)

Діти до занять вернулись.

6. Графічний диктант.


Учням пропонується у вигляді графічних схем записати речення:
Дівчинка зустріла хлопчика.
Оленка та Юрасик розмовляють.
Оленка ступила до хлопчика.
Діти визначають, схема якого речення зображена на с. 34.

7. Робота зі звуковими моделями. Добір слів.


Учитель звертає увагу дітей на звукові схеми слів. Учні з допомогою педагога добирають ацова, які відповідають схемам та ілюстрації до оповідання:
[- о | - о | - о] — берези, дорога.
[- о | - о | - о -] — метелик, Телесик.
[- о | - о | = о] — гусеня.

ІV. Підсумок уроку

- Для чого людині потрібно вміти читати?
- Що на уроці вам сподобалося найбільше?

- Дякую вам за роботу! Молодці! Урок закінчено. Відпочивайте!Урок №22.

Тема: Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих овалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

Мета.Вчити учнів писати нові елементи: овали; закріпити вміння орієнтуватися в сітці робочого зошита, правила посадки під час письма, тримання ручки, розташування зошита на парті,виконувати складовий та звуковий аналіз слів; розвивати увагу, уяву, мовлення, спостережливість, дрібну моторику; формувати позитивне ставлення до навчання, виховувати охайність під час виконання письмових робіт, працелюбність.

Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; ілюстрація до підготовчої письмової вправи, роздавальні картки з елементом, який вивчається на уроці, робочий зошит, запис колискової, герой Котик.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Повторення вивченого.

–З якими звуками ми познайомились на уроках читання?

–Які звуки називаються голосними? 29

–Чим приголосні звуки відрізняються від голосних?

2. Гра «Впізнай голосний звук».

(а ,б ,з д, и ,к, е, і, н, о, т, с, у )

3. Повторення елементів літер. Графічний диктант. (Клас працює в зошитах, а один учень біля дошки).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1. Відгадування загадок.

Хто в гарячий день на лузі

Випасається в кожусі?

(Вівця)

Має вуса, пишний хвіст,

І погану звичку:

Спершу добре він поїсть,

Потім вмиє личко.

(Кіт)


Іде в поле – як дощечка,

А із поля – як бочечка.

(Корова)

Вдень мовчить,

Вночі гарчить,

Хто до господаря йде,

Знати дає.

(Собака)

Ходить по городу

Великого роду,

Ноги, як лопати,

А сліду не знати.

(Гуска)

– В яку групу можна об’єднати цих тварин?

2.Проблемне питання.

– Чому цих тварин називають свійськими?

3. Гра «Впізнай тварину за описом»

– Відгадайте, що за гість завітав до нас. Гість цей не заморський, а

улюбленець багатьох із вас. Це свійська тварина. У неї коротка шерсть. Мордочка кругленька. Тваринка має пильні очі. Добре бачить вночі. На лапці п’ять пальців з гострими втяжними кігтями. Вона любить їсти м’ясо і пити молоко, ловить мишей. Так, це котик. А завітав він до нас не випадково. Здається йому, щови стали значно серйознішими, багато часу перебуваєте у школі. А от чим цікавим тут займаєтесь, котик і хоче дізнатися.
4. Фізкультхвилинка

Котик сірий умивається,

Мабуть, в гості він збирається,

Вимив хвостик, вимив вухо.

Витер сухо. Пострибав.

Котик дуже наш сміливий,

Нахилився вправо-вліво.

Ось так, ось так –

Нахилився вправо-вліво.

Швидше, котик, присідай,

Мишку лапками хапай.

Ось так, ось так –

Мишку лапками хапай.
ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення теми і мети уроку.

2. Інструктаж до написання овалів.

–Який з вивчених звуків на письмі передаємо овалом?

–Яка це буква?

Починаємо писати нижче середини робочого рядка, ведемо вгору до

середини рядка закруглюючи ліворуч, потім униз, теж закруглюючи. Біля

нижньої рядкової лінії закруглюємо праворуч і ведемо вгору. Закінчуємо

там, де починали.

3. Письмо учнями малих овалів з допомогою ліній-опор.

4. Поділ слів на склади, виділення наголошеного складу.

Ми-ша, хво-стик, мо-ло-ко, сме-та-на, лап-ки, по-ду-ше-чки.

–З якою тваринкою пов’язані ці слова?
5. Пальчикова гімнастика.

Ось за партами малята

Бавляться, мов кошенята:

Парту пальчиками труть,

Ніби лапками шкребуть.

Діти розчепірюють пальці обох рук і ставлять їх подушечками на

парту. Потім починають терти пальцями парту, підтягуючи їх до долоні.

6.Самостійна робота учнів.

Письмо малих овалів без ліній-опор.

7.Добір слів-родичів.

–Як можна лагідно назвати кота?

(Котик, коток, коточок).

–А сердито? (Котище).

–Це слова-родичі. Вони мають спільну частину кот-.

9. Написання великого овала по лініях-опорах.

10. Самостійне написання учнями великих овалів.

Слухання грамзапису української народної колискової пісеньки

«Котику сіренький»

–Пригадайте, які колискові пісні співала вам ваша матуся.

V. Штрихування котика.

Сподобалося котику у школі. Нарешті він зрозумів, що ви хочете

дізнатися багато нового, навчитися красиво писати. Котик залишив своє

фото. Заштрихуйте його.

VІ.Підсумковий етап.

–Що вчилися писати на уроці?

–На які предмети схожий овал?

- Що на уроці вам сподобалося найбільше?

- Дякую вам за роботу! Молодці! Урок закінчено. Відпочивайте!

Урок №23.

Тема : Складання речень, зв’язаних за змістом. Звуковий аналіз мовлених слів. Бесіда на тему « Моя країна – Україна»

Мета: формувати в учнів уміння складати речення , виконувати звуковий аналіз слів; поглибити знання учнiв про Україну; розвивати мовлення учнів; прищеплювати любов до рідного краю, виховувати патрiотичнi почуття приналежностi до українського народу.

Обладнання: картини рідної природи; карта України; символи України; вишиваний рушник, колосся і калина;


Хід уроку
1. Органiзацiя класу
2.Повторення вивченого матеріалу.
2.1 . Артикуляційна хвилинка. Промовляння за вчителем звуків[ к ] , [г ], [ х].
2.2. Гра « Твоє слово» . Тема – Україна. Правила гри : кожен учень називає слово на задану тематику.
2.3. Звуковий аналіз слів ( країна , Україна , край, калина).
2.4. Скласти речення з даним словом та його схему.
2.5.Музична пауза. Діти підводяться і слухають Державний Гімн «Ще не вмерла України…»
3. Повідомлення теми та мети уроку.
4. Вивчення нового матеріалу.
4.1.    Слово вчителя. Розгляд картин рідної природи, подорож картою України.

— Україна — це отча земля, рiдний край, де ми народилися. Столиця України – Київ. Широкi i чарiвнi простори, прекраснi села i мiста. Могутньо котить до Чорного моря сивi хвилi найбiльша рiчка України — Днiпро. Буйною зеленню шумлять на його берегах сади, лiси. Золотистим морем розливається безкраїми нивами жито-пшениця. Погляньте на карту України. На нiй позначено кордони української землi. На півдні нашу державу омивають теплі моря – Чорне й Азовське, є в нас гори, і найбільші з них – Карпатські й Кримські.

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з дивосвітом-казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. То її велике «Я», з якого починається людина, родина, батьківщина і вся наша велична й неповторна у світі Україна. Її красою захоплювались поети, художники та композитори.

… Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе як є – дорога, явори,

Усе моє, все зветься Україна.

Л.Костенко

4.2.    Асоціативний кущ

Вчитель: -Діти, а що для вас Батьківщина?

- Ми живемо на Одещині . Для мене – це край, де я народився, живу, де живуть і працюють мої батьки.

- Це школа, вулиця, на якій я живу.

- Це моя родина: тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна домівка.

Вчитель: Ми називаємо Україну своєю Батьківщиною. Якими ще словами близькими за значенням ми можемо її назвати?

Діти: Вітчизна, рідний край, земля батьків, отчий дім, Україна-ненька, рідний дім, рідний берег, рідна сторона.

Вчитель: А якщо об’єднати разом усі родини, всіх людей, які живуть в Україні, то як тоді ми їх назвемо?

-   Народ.

Вчитель: Так, народ України, український народ. Ми всі одна сім’я, повинні жити дружно. Кожне сердечко, мов листочок на одному великому дереві в одному краю.

4.3. Читання вірша Н.Зарічної «Рідний край»( с.35 Буквар М.Д.Захарійчук )


4.4. Ф/ хв.

В мене коник вороний, - одна рука витягнута вперед

І гривастий, і прудкий, -  друга перед грудьми

Любо їхати мені -  біг приставним кроком

До бабусі на коні.

Ну, поїхали мерщій,

Любий коник вороний.

Нас бабуся зустрічає,   - сідають на місця

На подвір'я проводжає.

4.5. Бесіда за змістом вірша.

- Що хоче намалювати дівчинка?

- Що зображено на фото?


4.6. Читання вірша учнями.
4.7. Заучування напам ять.
5.      Підсумок уроку .

- Усно продовжіть речення: Наша Україна – це ____, ____, ____!

- Що на уроці вам сподобалося найбільше?

- Дякую вам за роботу! Молодці! Урок закінчено. Відпочивайте!

Урок №24.

Тема :Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих ліній із верхньою та нижньою петлями. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

Мета. Вчити учнів писати нові елементи: пряму з заокругленням вгорі та внизу, виконувати складовий та звуковий аналіз слів ; закріплювати навички орієнтування в сітці робочого зошита, правильної посадки за партою під час письма, тримання ручки та положення зошита; розвивати вміння учнів аналізувати елементи літер, увагу, уяву, мовлення, спостережливість, дрібну моторику; формувати позитивне ставлення до навчання; виховувати бережливе ставлення до письмового приладдя; любов до Батьківщини.

Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; магнітна дошка; іграшка Їжачок; музичний запис веселої музики для пальчикової гімнастики, для сюрпризного моменту наприкінці уроку; ілюстрації; зошит М. Д.Захарійчук І частина

Хід уроку.

І.Актуалізація опорних знань.

1.Перевірка готовності учнів до уроку.

2.Повторення правил сидіння за партою.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Читання вірша вчителем.

Україна,

Рідний край,

Поле, річка,

Синій гай.

Любо стежкою іти

Тут живемо я і ти.


2.Відповіді на запитання.

- Про що розповідається у вірші?

- Як ви думаєте, яку назву можна дати?
3. Вироблення вмінь виокремлювати речення з мовного потоку. Складання схем до речень.

Сонце заходить. Гори чорніють. Пташечка тихне. Поле німіє.

Настав теплий ранок. Зійшло ясне сонечко. Весело заспівали пташки.

4. Танцювальна хвилинка.

5. Робота в зошитах. (ст.12). Письмо коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу.

Уявіть, діти, що лінії – це гачки для ловлі риби. Треба старанно їх

писати, стежити за нахилом, відстанню між ними.

- пишуть по зразках

– опорах;

- другу половину рядка пишуть самостійно.

6.Пальчикова гімнастика.

Безіменний – чарівник.

Він пиріг великий спік.

Перчику додав і солі

І ходив собі навколо.

Діти стискають праву руку в кулачок, розгинають безіменний палець

і крутять ним спочатку в один, а потім в інший бік. Теж саме роблять

іншою рукою. Повторюють вправу кілька разів.


ІІІ. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.
1. Письмо довгих прямих похилих ліній із нижньою петлею по лініях-опорах.

2.Гра- відпочинок «Чудове перетворення».

Перетворіть гачок на будь- який предмет, домальовуючи деталі.

(Парасолька, квітка, пилка, риба).

3.Закріплення письма ліній з верхньою петлею.

- далі пишуть без опор.

4. Звуковий аналіз слів ( з опорою на предметні малюнки в зошиті с.12): картина , Київ, млин, українка.
ІV. Підсумок уроку.
- Що на уроці вам сподобалося найбільше?

- Дякую вам за роботу! Молодці! Урок закінчено. Відпочивайте!

Урок № 25

Тема:.Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень.

Мета. Закріплювати навички учнів складати звукові моделі слів та складати схеми речень; розвивати їх фонематичний слух , логічне мислення, вміння висловлювати свої думки та слухати інших; виховувати вміння школярів працювати в групі і в парі.

Обладнання. «Чарівна» книга великого розміру з ілюстрованою історією про звуки та накладними малюнками, картки зі словами для гри«Швидкочитайка», картки зі словами прислів’я, робочі зошити з читання, прості олівці.

Хід уроку.

1. Організаційний момент.


2. Повідомлення теми і мети уроку.
3.Мотивація учбової діяльності.

Дидактична гра «Швидкочитайка». (Вчитель швидко демонструє сигнальні картки зі словами, учні намагаються встигнути прочитати.)

- Отже, на вас чекає сюрприз, бо до нас прийшла одна гостя – чарівна к н и г а . А в чарівній книзі буде обов’язково чарівна

к а з к а . Цікава чарівна казка «Про с л о в о і з в у к ». Та от біда: книга дуже старовинна. А всі старовинні книги закриті на з а м о к . Та до кожного замка існує певний к л ю ч . От ми і спробуємо знайти цей чарівний ключик.


4. Вступна бесіда.

- Тож, наша чарівна гостя – книга. Скажіть, будь ласка, чому ж всюди так шанують книги?

- Маленька книга може нам подарувати великі подарунки, які саме, ви дізнаєтесь, зібравши народне прислів’я. Працюватимемо в групах. Кожна група збере з поданих складів слово, якому слід знайти певне місце у прислів’ї з пропусками.

На дошці:

- це , яка дає .

( Зна – ння ; си – ла ; лю – ди – ні ; кри – ла .)

- Як це прислів’я розуміти… Невже в людини насправді виростають крила? Давайте складемо схему до цього прислів’я.
5. Рухлива фіз.хв. Щось не хочеться сидіти!

Треба трохи відпочити!

Руки вгору, руки вниз,

На сусідів подивись!

Руки вгору, руки вбоки

І зроби чотири кроки!

Далі будем присідати,

Потім знову працювати!

6. Актуалізація опорних знань.

а) - Ну що ж, спробуємо відкрити книгу. Замок такий міцний!.. Але маю для вас секрет: замок піддасться, якщо ви вірно доберете звукову модель до слова «замок».

- Та спочатку давайте згадаємо, на які групи

поділяємо звуки… ( Учні розповідають, вчитель

за їх відповідями креслить схему на дошці. )

- Чи є серед слів поданого прислів’я слово з

подовженим м’яким приголосним звуком?

(Знання)


б) Дидактичні ігри на розвиток фонематичного слуху.

Гра «Впіймайте приголосний звук».

(Вчитель промовляє звуки, учні плескають в долоні.)

о , д , а , н , м , п , у .

Гра «Впіймайте м’який приголосний звук».

(Вчитель промовляє звуки, учні плескають в долоні.)

т , н , з , к , л .

Гра «Впіймайте дзвінкий приголосний звук».

(Вчитель промовляє звуки, учні плескають в долоні.)

с , ч , ж , н , к , б .

Гра «Доберіть пару за дзвінкістю-глухістю».

(Вчитель промовляє звук, учні хором промовляють парний йому звук).

б - п г - к дз - ц г - х

д - т з - с м - р -

ж - ш дж - ч н - л -

в) Добір звукової моделі до слова «замок». (Робота в групах.)

г ) Складання речень зі словами та їх графічних схем.

- Тож, яка звукова модель відповідає слову «замок»?

- Ура! Книгу відкрито! І після фізичної паузи ми зможемо прочитати чарівну казку!..
7. Рухлива фіз.хв. Ми метелики чудові!

Маєм крильця кольорові!

Над квітками літаємо!

Утоми ми не знаємо!

Пташки ми злякалися –

Під квіткою сховалися!


8. Читання казки вчителем вголос.

- Ну що ж, послухаємо чарівну казку «Про слова і звуки»!

Чи далеко, чи то близько,

Високо, а може, низько

Є на світі дивина –

Це країна чарівна!

В ній живуть слова і звуки,

Крапки, коми, знаки, букви.

Але сонячної днини

Виникла там плутанина -

Тверді приголосні звуки

Насміялися з м’яких:  • Не потрібні ви у мові!

Зайві ви і помилкові!

М’які звуки зажурилися..

І слова змінилися!

Звукам ви допоможіть –

Їх важливість поясніть!

- Отже, складаючи звукові модельки слів, ми переконаємось, на скільки змінюється значення слів, якщо змінити м’які приголосні звуки на тверді. А працюватимемо в парах.


9. Практична робота в зошитах. Складання звукових моделей слів.

(Вчитель гортає книгу і читає дворядкові віршики. Перший рядок ілюстрований. Під час читання другого рядка вчитель накладає на ілюстрацію нову частину малюнка відповідно змісту вірша. Учні складають звукові моделі слів, які підлягають змінам.)

В сонячну погоду за нами повзла т і н ь,

А тепер до кожного приліпився … ( т и н )!

Стояв при дорозі новенький гарний д і м,

Та на його місці утворився … ( д и м )!

На березі моря лежала сіра г а л ь к а,

Тепер це не каміння, а сіра пташка … ( г а л к а )!

Виткала бабуся дуже файний л і ж н и к,

Та на його місці опинився … ( л и ж н и к )!

(Під час роботи вчитель пояснює значення деяких слів: тин – паркан з переплетеного гілля, файний – красивий, ліжник – вовняна домоткана ковдра).
10. Підсумки уроку.

- Отже, скажіть, чи можна з нашого мовлення відкинути тверді або м’які приголосні звуки?

- Чому?

- Які завдання нам допомогли це з’ясувати?- Що на уроці вам сподобалося найбільше?

- Дякую вам за роботу! Молодці! Урок закінчено. Відпочивайте!

Урок № 26 Читання.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка