Додаток 1 Нова редакція Затверджено наказом Міністерства культури України від 11. 08. 2015 №588 типові навчальні плани початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладівСторінка1/6
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Додаток 1

Нова редакція

Затверджено наказом

Міністерства культури України

від 11.08.2015588ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладів


(шкіл естетичного виховання)
Загальні положення

 1. Типові навчальні плани визначають державний стандарт початкової мистецької освіти, який реалізується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» і встановлює вимоги до змісту та обсягу освітньої підготовки учнів відповідно до фахового спрямування.

 2. На основі типових навчальних планів керівник закладу щорічно розробляє робочий навчальний план з урахуванням специфіки роботи та можливостей матеріальної бази закладу. Робочий навчальний план є підставою для розрахунку навчальних годин, за яким визначається кількість ставок, необхідних для виконання державного стандарту в межах бюджетних призначень, передбачених закладу на відповідний навчальний рік.

 3. Керівник закладу визначає кількість груп для вивчення групових предметів від загальної кількості учнів закладу (відділення), які вивчають груповий предмет. Загальна кількість груп з предмета не повинна перевищувати їх кількості, визначеної розрахунком навчальних годин за робочим навчальним планом.

 4. Керівник закладу має право увільняти учня від вивчення предмета за вибором. При цьому плата за навчання не зменшується.

 5. Керівник закладу в межах робочого навчального плану має право:

 • збільшувати або зменшувати кількість годин на вивчення окремих предметів з урахуванням специфіки роботи закладу (відділення);

 • здійснювати перерозподіл годин між предметами, враховуючи регіональні особливості та професійне спрямування учнів.

 1. У межах розрахунку навчальних годин (у тому числі за рахунок вивільнених годин предмета за вибором) керівник закладу має право вводити додаткові педагогічні та концертмейстерські години на:

 • зведені репетиції учнівських колективів закладу (відділення);

 • предмет(-и) за вибором;

 • підготовку учнів до участі в концертних виступах, конкурсах, фестивалях тощо.

 1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за програмами, затвердженими Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України. Закладу надається право на основі затверджених програм розробляти навчальні програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу, за умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління сфери культури.

 2. До підготовчого (0-го) класу приймаються учні у межах затвердженого планового контингенту. Керівник закладу самостійно вирішує питання щодо зарахування учнів до підготовчого (0-го) класу.

 3. Випускники 8-го класу з 8-річним строком навчання та випускники 6-го класу з 6-річним строком навчання (окрім художньої школи та художнього відділення) у разі виконання навчальних планів і програм, вважаються такими, що закінчили повний курс навчального закладу та опанували програму початкової мистецької освіти відповідного спрямування.

 4. Для педагогічного працівника (викладача і концертмейстера) нормою навантаження на одну тарифну ставку є 18 годин на тиждень (Ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»).


ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Музичної школи (музичного відділення)

Інструментальні класи

(фортепіано, струнно-смичкові, народні, духові та ударні інструменти)

Строк навчання – 8 років

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень у класах

Іспити у класах

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Музичний інструмент
(індивідуальні уроки)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Сольфеджіо

(групові уроки)1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

8

Українська та зарубіжна музичні літератури

(групові уроки)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

8

Хор. Оркестр. Ансамбль*

(колективне музичення)

2

2

2

3

3

3

3

3

3Предмет за вибором1

1

1

1

1

1

1

1Разом:

5.5

6.5

6.5

9

9

9

9

9

9

Х


Строк навчання – 6 років

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень у класах

Іспити у класах

0

1

2

3

4

5

6
Музичний інструмент

(індивідуальні уроки)

2

2

2

2

2

2

2

6

Сольфеджіо

(групові уроки)1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

6

Українська та зарубіжна

музичні літератури

(групові уроки)
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

6

Хор. Оркестр. Ансамбль*

(колективне музичення)

2

2

2

3

3

3

3Предмет за вибором1

1

1

1

1

1Разом:

5.5

8

8

9

9

9

9

Х

Перелік предметів за вибором:

Індивідуальні уроки:

«Додатковий музичний інструмент», «Читання нот з листа», «Постановка голосу», «Імпровізація», «Композиторська творчість», «Елементарна теорія музики», «Сольфеджіо», «Основи диригування», «Акомпанемент», «Ансамбль» тощо.Групові уроки:

«Музичний фольклор», «Ритміка», «Постановка музичних спектаклів», «Початковий курс історії мистецтв», інші види мистецтв тощо.

* Ансамбль, чисельність учнів у якому складає 6 і більше осіб.
Роз’яснення до планів


 1. У підготовчому (0-му) класі замість предмета «Сольфеджіо» допускається вивчення предмета «Музична грамота та (або) слухання музики».

 2. Кількість учнівських колективів з предметів колективного музичення визначається керівником закладу з урахуванням можливостей матеріальної бази закладу (наявність репетиційних класів, устаткування, обладнання). Учнівські колективи за віком виконавців або рівнем їх музичної підготовки можуть розподілятися на колективи учнів молодшого або старшого віку, на колективи учнів різного віку, незалежно від класу, в якому навчаються учасники; на колективи учнів визначених класів.

 3. Кількість навчальних годин, визначених типовим навчальним планом на колективне музичення, планується для кожного з предметів: «Хор», «Оркестр», «Ансамбль /великий за складом/». Кожен учень має право відвідувати як один, так і декілька предметів колективного музичення.

 4. Уроки ансамблів малої форми проводяться за рахунок годин предмета за вибором.

 5. Кількісний склад кожної групи з предметів «Сольфеджіо», «Українська та зарубіжна музичні літератури», групових предметів за вибором становить у середньому 8 учнів, кожної з груп учнівських колективів: оркестру, ансамблю /великого за складом/ – у середньому 6 учнів, хору – у середньому 10 учнів.

Для малокомплектної музичної школи (із контингентом до 100 учнів), малокомплектного музичного відділення школи мистецтв та віддалених філій закладу кількісний склад кожної групи з предметів «Сольфеджіо», «Українська та зарубіжна музичні літератури», групових предметів за вибором, кожної з груп учнівських колективів: оркестру, ансамблю /великого за складом/ становить у середньому 5 учнів, хору – у середньому 8 учнів.

Кількісний склад ансамблю малої форми – від 2 учнів.

Відвідування учнями предметів музично-теоретичних дисциплін можливе з групами інших відділів з відповідним строком навчання.


 1. Для учнів, які навчаються гри на оркестрових інструментах (окрім бандури), рекомендується передбачити уроки з предмета за вибором «Додатковий музичний інструмент», для учнів класу бандури – уроки з предмета за вибором «Постановка голосу».

 2. Крім годин, зазначених у робочому навчальному плані, розрахунком навчальних годин передбачаються:

 • педагогічні та концертмейстерські (за потреби музичного супроводу) години для зведених уроків з учнівськими колективами: з хорами, оркестрами, ансамблями /великими за складом/ – 4 години на місяць (окремо по кожному колективу);

 • концертмейстерські години для уроків з ансамблями /великими за складом/ за потреби музичного супроводу (окремо по кожній групі), з групами хорів (окремо по кожній групі); на предмети за вибором: «Ансамбль» (окремо по кожному ансамблю малої форми) за потреби музичного супроводу, «Акомпанемент», «Основи диригування», «Музичний фольклор», «Постановка музичних спектаклів», «Ритміка» – 100% годин згідно з робочим навчальним планом;

 • концертмейстерські години для уроків з предмета «Музичний інструмент» (крім фортепіано, арфи, бандури, баяна, акордеона, гітари) – з розрахунку 1 година в тиждень на учня;

 • концертмейстерські години для уроків з предмета «Музичний інструмент» (у класах фортепіано, арфи, бандури, баяна, акордеона, гітари) за потреби музичного супроводу, з предмета за вибором «Постановка голосу» – з розрахунку 0,5 години в тиждень на учня.

КЛАС НАРОДНОЇ МУЗИКИ

Строк навчання – 6 років
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень у класах

Іспити у класах

0

1

2

3

4

5

6
Музичний інструмент*

(індивідуальні уроки)

2

2

2

2

2

2

2

6

Сольфеджіо

(групові уроки)1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

6

Українська та зарубіжна

музичні літератури (групові уроки)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

6

Хор. Оркестр. Ансамбль**

(колективне музичення)

2

2

2

3

3

3

3Предмет за вибором1

1

1

1

1

1Разом:

5.5

8

8

9

9

9

9

Х

Перелік предметів за вибором:

Індивідуальні уроки:

«Додатковий музичний інструмент», «Сольний спів /народний/», «Читання нот з листа», «Постановка голосу», «Імпровізація», «Композиторська творчість», «Елементарна теорія музики», «Сольфеджіо», «Основи диригування», «Акомпанемент», «Ансамбль» тощо.Групові уроки:

«Народний танець», «Постановка музичних обрядів», «Музичний фольклор рідного краю», інші види мистецтв тощо.

* Керівник закладу має право планувати вивчення предмета «Сольний спів /народний/» замість предмета «Музичний інструмент».

** Ансамбль, чисельність учнів у якому складає 6 і більше осіб.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка