Додаток до рішення Одеської міської ради від № Міська цільова програмаСторінка2/3
Дата конвертації06.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3


5. Перелік заходів та завдань Програми
Виходячи з пріоритетів у соціальній політиці міста Одеси, визначені основні напрями реалізації Програми, що враховують комплекс заходів для вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій одеситів, які дозволять підтримати життєдіяльність зазначеної категорії мешканців міста, надати їм дієву допомогу.

Завдання Програми:Таблиця № 2


з/п


Завдання

1.

Забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі

2.

Забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита»

3.

Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг

4.

Забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам


5.

Забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі

6.

Забезпечення надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення

7.

Забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

8.

Забезпечення виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми

Будь-яка особа потребує якнайповнішого задоволення своїх потреб та інтересів і стикається з певними труднощами та проблемами, які не завжди може подолати самостійно. Особливістю заходів Програми є те, що вони поширюються на всі категорії населення незалежно від віку чи суспільного становища. Водночас зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо.

Основними принципами надання різних видів соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

Завдяки соціально-педагогічній послузі «Університет третього віку» для людей похилого віку міста Одеси організовуватимуться ряд заходів щодо покращення якості їх життя, збереження та формування їх активної життєвої позиції. Проводитимуться освітні заходи стосовно розширення досвіду, збагачення інтелектуальної та емоційної сфери особистості. Створюватимуться умови ефективної соціалізації людей похилого віку, надаватиметься допомога у подоланні вікової кризи, розширенні особистих можливостей, підтримці здорового способу життя, опануванні нових видів і способів діяльності, формуванні мобільності людини за нових соціально-економічних умов, задоволенні різноманітних індивідуальних освітніх потреб.

Реалізація заходів Програми допоможе поліпшити житлові і матеріально-побутові умови інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реабілітованих громадян, багатодітних сімей, громадян похилого віку, дітей, що залишилися без піклування батьків, та інших соціально вразливих верств населення, а також надати наступні соціальні послуги незахищеним верствам населення міста Одеси як додаткові соціальні гарантії:

- адресну допомогу та пільги у сфері житлово-комунальних послуг;

- соціально-побутові послуги;

- соціально-медичні послуги та послуги медико-соціальної реабілітації;

- соціально-економічні послуги;

- соціально-педагогічні послуги та соціально-психологічні послуги у вигляді сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

-  інші соціальні послуги.

До заходів з організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми належить:

- здійснення закупівлі соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг, послуг медико-соціальної реабілітації;

- укладання відповідних договорів між головним розпорядником та юридичною особою – постачальником послуг;

- формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують соціальних послуг, та осіб – одержувачів соціальних послуг;

- забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита» (еквайринг, процесінг, технічне забезпечення роботи системи, аналіз і звірка інформації та звітності учасників проекту);

- залучення надавачів послуг та забезпечення функціонування системи надання адресної грошової допомоги для реалізації механізму «Соціальна картка одесита» за допомогою карток НСМЕП;

- забезпечення одержувачів соціальних послуг платіжними електронними картками «Соціальна картка одесита» (відшкодування витрат на виготовлення та обслуговування карток);

- залучення надавачів житлово-комунальних послуг для надання адресної грошової допомоги та пільг населенню міста Одеси;

- забезпечення широкого висвітлення ходу виконання Програми в засобах масової інформації міста;

- моніторинг та аналіз виконання Програми для визначення необхідності розробки аналогічної Програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.

Завдання та заходи Програми

Таблиця № 3


Найменування завдань

Найменування показника


Значення показника


Найменування заходу


Головний розпоряд-ник бюджетних коштів

Джерела фінансу-вання (держав-ний бюджет, бюджет м. Одеси, інші джерела)

Прог-нозний обсяг фінан-сових ресурсів для вико-нання завдань,

тис.грн


У тому числі за роками

усього

за роками


2014 р.

тис.грн
2014 р.


Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2014 рік


Разом за Програмою
31 442,2

31 442,2

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради,

Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради,

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради


державний бюджет

-

-

бюджет

м. Одеси


31 442,2

31 442,2

1. Забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі


Разом на забезпечення підтримки громадян, постраждалих внас-лідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
992,8

992,8

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

державний бюджет

-

-

бюджет

м. Одеси


992,8

992,8

Кількість учасників лікві-дації наслідків аварії на Чорно-бильській АЕС та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та ІІ категорій, осіб

240

240

1.1. Надання одноразової адресної грошової допомоги

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

410,4

410,4

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та ІІ категорій, грн

1200

1200

Кількість вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, осіб

153

153

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, грн

800

800

Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,осіб

160

160

1.2. Здійснення оздоровчих заходів та надання одноразової адресної грошової допомоги на придбання медикаментів тощо

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

582,4

582,4

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, грн

3640

3640

2. Забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита»


Разом на забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита»
579,6

579,6

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

державний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

579,6

579,6

Середня кількість дітей-інвалідів до 18 років, дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітей з багато-дітних сімей віком до 18 років, які є підопічними структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, осіб

2100

2100

2.1. Надання щомісячної адресної дотації на придбання хлібобулочних виробів

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

579,6

579,6

Розмір щомісячної адресної дотації на одну особу з числа дітей-інвалідів до 18 років, дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітей з багато-дітних сімей віком до 18 років, які є підопічними структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, грн

23

23

3. Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг


Разом на забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг
1 600,0

1 600,0

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

державний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

1 600,0

1 600,0

Середня кількість громадян міста, які перебувають у складній життєвій ситуації, осіб

700

700

3.1. Надання одноразової адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

700,0

700,0

Середній розмір одноразової адресної муніципальної допомоги на одну особу з числа громадян міста, які перебувають у складній життєвій ситуації, грн

1000

1000

Середня кількість осіб зазначеної категорії

800

800

3.2. Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І (50 %) та ІІ (40 %) груп

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

900,0

900,0

Середній розмір пільги на одну особу з числа зазначеної категорії, грн

93,75

93,75

4. Забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам


Разом на забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам
987,0

987,0

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

державний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

987,0

987,0

Середня кількість бездомних громадян, осіб

160

160

4.1. Відшкодування надання послуг у вигляді гарячого харчування

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

987,0

987,0

Середній розмір соціальної допомоги на одну особу з числа бездомних громадян, грн

16,9

16,9

5. Забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі


Разом на забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
17 752,0

17 752,0

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради,

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської радидержавний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

17 752,0

17 752,0

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, осіб

100

100

5.1. Надання одноразової адресної грошової допомоги на оперативне лікування на очах

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

470,0

470,0

Середній розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, грн

4700

4700

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, інвалідів І групи загального захво-рювання, осіб

190

190

5.2. Надання одноразової адресної грошової допомоги на надання послуг зі стоматологічної допомоги і зубопротезування

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

304,0

304,0

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, інвалідів І групи загального захворювання, грн

1600

1600

Середня кількість громадян міста, які перебувають у складній життєвій ситуації, осіб


1800

1800

5.3. Надання адресної грошової допомоги в особливих випадках

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

9 000,0

9 000,0

Середній розмір адресної грошової допомоги на одну особу з числа громадян міста, які перебувають у складній життєвій ситуації, грн


5000

5000

Середня кількість виконавців волевиявлення померлого або осіб, які зобов’язалася здійснити поховання, осіб


200

200

5.4. Надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію коштів, витрачених на поховання

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

200,0

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа виконавців волевиявлення померлого або осіб, які зобов’язалася здійснити поховання, грн


1000

1000

Середня кількість громадян міста, які перебувають у складній життєвій ситуації, осіб

50

50

5.5. Надання одноразової адресної грошової допомоги у зв’язку з пожежею житла

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

250,0

250,0

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа громадян міста, які перебувають у складній життєвій ситуації, грн

5000

5000

Середня кількість громадян міста, яким виповнюється 100 і більше років, осіб

50

50

5.6. Надання одноразової адресної грошової допомоги на привітання осіб, яким виповнюється 100 і більше років

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

150,0

150,0

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа громадян міста, яким виповнюється 100 і більше років, грн

3000

3000

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, осіб

2250

2250

5.7. Надання адресної грошової допомоги рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та його структурних підрозділів

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

1 800,0

1 800,0

Середній розмір адресної грошової допомоги на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціаль-ної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, грн

800

800

Середня кількість багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу, осіб

20

20

5.8. Проведення ремонту будинків (квартир) багатодітним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради

служба у справах дітей Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

1 000,0

1 000,0

Середній розмір соціальної послуги на одну особу з числа багатодітних сімей та дитячим будинкам сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради, грн

50000

50000

Середня кількість малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, осіб

1600

1600

5.9. Надання адресної грошової допомоги розпорядженнями районних адміністрацій Одеської міської ради

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

200,0

200,0

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

200,0

200,0

Середній розмір адресної грошової допомоги на одну особу з числа малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, грн

500

500

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

200,0

200,0

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

200,0

200,0

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, осіб

200

200

5.10. Надання побутових послуг (пральні послуги – 5 кг білизни на місяць та банні послуги 2 рази на місяць)

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

188,4

188,4

Середній розмір соціальної допомоги (пральні послуги) на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, грн

38,0

38,0

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, осіб

135

135

Середній розмір соціальної допомоги (банні послуги) на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, грн

60

60

Кількість дітей-сиріт, осіб

95

95

5.11. Надання адресної щомісячної грошової допомоги


департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

1 596,0

1 596,0

Розмір адресної щомісячної грошової допомоги на одну особу з числа дітей-сиріт, грн

500

500

Кількість матерів, удів та дітей працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків, осіб

75

75

Розмір адресної щомісячної грошової допомоги на одну особу з числа матерів, удів та дітей працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових

обов’язків, грн500

500

Кількість громадян міста віком старше 100 років, осіб

35

35

Розмір адресної щомісячної грошової допомоги на одну особу з числа громадян міста віком старше 100 років, грн

600

600

Кількість Почесних громадян міста Одеси, осіб

8

8

Розмір адресної щомісячної грошової допомоги на одну особу з числа Почесних громадян міста Одеси, грн

1000

1000

Кількість праведників народів Світу, осіб

9

9

Розмір адресної щомісячної гро-шової допомоги на одну особу з числа праведників народів Світу, грн

500

500

Кількість реабілітованих громадян, на яких поширюється чинність Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», осіб

29

29

Розмір щомісячної стипендії на одну особу з числа реабілітованих громадян, на яких поширюється чинність Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», грн

500

500

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, осіб

150

150

5.12. Надання адресної грошової допомоги на слухопротезування, забезпечення засобами реабілітації (слуховими апаратами) шляхом виплати матеріальної допомоги, компенсації або відшкодування витрат за отримані соціально-медичні послуги, закупівлю соціально-медичних послуг тощо

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

225,0

225,0

Середній розмір адресної грошової допомоги на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, грн

1500

1500

Кількість дітей-інвалідів віком до 18 років, які є підопічними структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, осіб

360

360

5.13. Надання одноразової адресної грошової допомоги дітям-інвалідам

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

435,0

435,0

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа дітей-інвалідів віком до 18 років, які є підопічними структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, грн

1000

1000

Кількість дітей-інвалідів віком до 18 років з малозабезпечених сімей, осіб

25

25

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа дітей-інвалідів віком до 18 років з малозабезпе-чених сімей, осіб

3000

3000

Кількість дітей з багатодітних сімей віком до 18 років, які є підопічними структурних підрозділів департаменту праці та соціаль-ної політики Одеської міської ради, осіб

1400

1400

5.14. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям з багатодітних сімей

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

280,0

280,0

Розмір одноразової адресної грошової допомоги на одну особу з числа дітей з багатодітних сімей віком до 18 років, які є підопічними структурних підрозділів департаменту праці та соціаль-ної політики Одеської міської ради, грн

200

200

Середня кількість пам’ятних дат та свят

5

5

5.15. Відзначення пам’ятних дат та свят

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

50,0

50,0

Середній розмір витрат на відзначення пам’ятних дат та свят, грн

10000

10000

Кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

3

3

5.16. Користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

3,6

3,6

Розмір щомісячної соціальної допомоги на одну особу з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьків-щиною, грн

100

100

Середня кількість інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, громадян зі статусом «діти війни» та осіб, які перебувають на обліку в структурних підрозділах департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, багатодітних сімей, осіб, визначених рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, осіб

3333

3333

5.17. Встановлення, повірка та сервісне обслуговування приладів обліку холодної та гарячої води у квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення міста комунальним підприємством «Сервісний центр»

департамент міського господарства Одеської міської ради

бюджет

м. Одеси


1 000,0

1 000,0

Середній розмір соціальної допомоги на одну особу з числа інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, громадян зі статусом «діти війни» та осіб, які перебувають на обліку в структурних підрозділах департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, багатодітних сімей, осіб, визначених рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, грн

300

300

6. Забезпечення надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення


Разом на забезпечення надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення
8 483,8

8 483,8

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

державний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

8 483,8

8 483,8

Середня кількість підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян, осіб

2000

2000

6.1. Відшкодування надання послуг у вигляді гарячого харчування

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

8 483,8

8 483,8

Середній розмір соціальної допомоги на одну особу з числа підопічних структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, малозабезпечених громадян, грн

16,9

16,9

7. Забезпечення заходів зі сприян-ня зайнятості та активному довго-літтю людей похилого віку


Разом на забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та актив-ному довголіттю людей похилого віку

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
202,0

202,0

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради,

департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради,

департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


державний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

202,0

202,0

За потребою на виконання заходу7.1. Організація в КУ «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси спеціальної служби сприяння активному довголіттю

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

-

-

За потребою на виконання заходу7.2. Створення в районних поліклініках міста Одеси спеціальних кабінетів геронтологічної, соціально-медичної допомоги людям старшого та похилого віку

департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

-

-

За потребою на виконання заходу7.3. Сприяння створенню Асоціації (Координаційної ради) активного довголіття громадських, релігійних та інших організацій, органів самоорганізації населення міста

департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

-

-

Середня кількість фестивалів

2

2

7.4. Організація та проведення фестивалів активного довголіття у

місті Одесідепартамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

20,0

20,0

Середній розмір витрат на проведення фестивалів

10,0

10,0

За потребою на виконання заходу7.5. Проведення тематичних заходів та екскурсій

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

20,0

20,0

За потребою на виконання заходу7.6. Проведення оздоровчих заходів громадян похилого віку

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

30,0

30,0

За потребою на виконання заходу7.7. Організація і забезпечення роботи Клубів Активного довголіття за інтересами для людей похилого віку

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

50,0

50,0

За потребою на виконання заходу7.8. Відзначення пам’ятних дат та свят, пов’язаних із Активним довголіттям

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

20,0

20,0

За потребою на виконання заходу7.9. Забезпечення роботи «Університету третього віку»

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

20,0

20,0

Середня кількість глядачів

100

100

7.10. Проведення благодійних спектаклів в театрах міста Одеси

департамент культури та туризму Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

20,0

20,0

Середня вартість соціальної послуги

20

20

Середня кількість відвідувачів

280

280

7.11. Організація благодійних відвідувань Одеського зоопарку, здійснення автобусних екскурсій по місту людей похилого віку з онуками

департамент культури та туризму Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

7,0

7,0

Середня вартість соціальної послуги

25

25

За потребою на виконання заходу7.12. Підготовка та проведення міської конференції з питань активного довголіття за участю громадських організацій та органів самоорганізації населення

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

15,0

15,0

За потребою на виконання заходу7.13. Регулярні публікації в засобах масової інформації матеріалів з питань активного довголіття

департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

-

-

8. Забезпечення виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми


Разом на забезпечення виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми
845,0

845,0

У тому числі

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

державний бюджет

-

-

бюджет м. Одеси

845,0

845,0

За потребою на виконання заходу8.1. Забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита» (еквайрінг, процесінг, технічне забезпечення роботи системи, аналіз і звірка інформації та звітності учасників проекту) комунальною організацією Одеської міської ради «Одеський фонд реконструкції та розвитку міського господарства»

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

150,0

150,0

За потребою на виконання заходу8.2. Забезпечення одержувачів соціальних послуг платіжними електронними картками «Соціальна картка одесита» (відшко-дування витрат на виготовлення та обслуговування карток) комунальною установою «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення», фінансовими установами, які надають послуги

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

20,0

20,0

За потребою на виконання заходу8.3. Послуги з банківського обслуговування Програми (послуги з інкасації та комісія банку за видачу готівки, послуги з поштового збору)

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

150,0

150,0

За потребою на виконання заходу8.4. Поповнення матеріально-технічної бази департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

75,0

75,0

За потребою на виконання заходу8.5. Створення єдиної бази даних окремих категорій населення міста Одеси, одержувачів усіх видів соціальної допомоги та пільг

департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

450,0

450,0

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка