Додаток до рішення Одеської міської ради від № Міська цільова програмаСторінка3/3
Дата конвертації06.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3

6. Очікувані результати та ефективність Програми
Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати понад 90 тисячам соціально незахищених громадян міста Одеси різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну напругу у зв’язку з негативним впливом інфляційних процесів і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримають одноразову адресну грошову допомогу. Здійснюватимуться заходи з оздоровлення зазначеної категорії, розмір допомоги на оздоровлення цих громадян в порівнянні з 2013 роком збільшиться на 18 %.

Поліпшення стану надання пільг, адресної муніципальної допомоги у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення.

Понад 2 тисячі дітей, а саме діти-інваліди до 18 років, діти-сироти, діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, діти з багатодітних сімей віком до 18 років, отримають дотацію на придбання хлібобулочних виробів за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» у розмірі по 23 грн щомісяця.

Задля посилення турботи про стан багатодітних сімей, створення належних умов для їх нормального функціонування, сприяння гармонійному розвитку кожної дитини з урахуванням її фізіологічних особливостей з 2014 року дітям з багатодітних сімей віком до 18 років буде надаватися одноразова адресна грошова допомога. Багатодітні сім’ї та будинки сімейного типу, на вихованні в яких є діти, отримають змогу виконати ремонт своїх житлових приміщень і поліпшити умови проживання.

Найстарішим мешканцям міста Одеси, яким виповнюється 100 і більше років, з 2014 року буде надаватися одноразова адресна грошова допомога до дня народження на привітання.

Щомісячно у 2014 році надаватиметься грошова допомога окремій категорії громадян, а саме: дітям-сиротам; матерям, удовам та дітям працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків; громадянам міста віком старше 100 років; праведникам народів Світу, Почесним громадянам міста Одеси та реабілітованим громадянам.

Незахищеним верствам населення та пільговим категоріям громадян надаватиметься адресна грошова допомога на проведення оперативного лікування на очах, зубопротезування і стоматологічні послуги, придбання слухових апаратів, компенсація на поховання, допомога у зв’язку з пожежею в оселі та на вирішення інших гострих та невідкладних соціальних потреб.

Близько 2 тис. соціально незахищених громадян міста Одеси та 160 бездомних громадян отримуватимуть щоденне гаряче харчування. Розмір витрат на гаряче харчування у 2014 році збільшено на 5,6 %.

Завдяки реалізації інноваційного проекту «Університет третього віку» громадяни міста похилого віку отримуватимуть змогу подолати негативні ознаки старіння за допомогою пропаганди психічної та фізичної активності. Люди пенсійного або передпенсійного віку встановлюватимуть міжособистісні контакти і будуть брати участь у заняттях, що надасть можливості їх самореалізації, вплине на почуття власної значимості та цінності. Освіта – це протидія процесу старіння, боротьба з ним. Крім того, у цих людей виникне бажання збільшити і поглибити знання. Мова йде про залучення слухачів в процес постійної освіти. Семінари з психології та філософії життя, встановлення контактів з іншими людьми будуть сприяти подоланню психологічного вакууму, уникненню почуття непотрібності а самотності, які можуть трапитися при виході на пенсію.

Допомога людям похилого віку у цей важкий період життя заснована на стимуляції особистої активності. Заняття в Університеті сприяють підготовці слухачів до громадської діяльності. Працюючи для себе, можна бути корисним для інших. Університет третього віку буде прагнути, щоб випускники брали участь в якості волонтерів у багатьох благодійних, соціальних, екологічних та культурних акціях, що проводяться в місті Одесі.

Прийняття міських соціальних програм, запровадження нових механізмів надання соціальних послуг дозволить більш ефективно розв’язувати соціальні проблеми мешканців міста, оскільки до їх вирішення будуть застосовані принципи системності, комплексності та взаємодії органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, розвитку само- та взаємодопомоги.

Таким чином, завдяки реалізації Програми у 2014 році буде досягнута основна мета – покращення добробуту та якості життя мешканців міста. Тобто створення таких умов життя, в яких людина може фізично і розумово розвиватися, реалізовувати свої здібності, задовольняти власні і водночас суспільно позитивні потреби та інтереси.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання заходів Програми здійснюють департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради із залученням органів місцевого самоврядування, комунальних установ Одеської міської ради, підприємств та організацій, об’єднань громадян, необхідних для реалізації заходів Програми.

Контроль за реалізацією заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснюватиметься у порядку, встановленому законодавством.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця подає департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Підсумковий звіт про виконання заходів Програми департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради висвітлює у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті Одеської міської ради у двомісячний термін після закінчення дії Програми.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, Київська районна адміністрація Одеської міської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради у разі необхідності організовують проведення нарад, колегій тощо з питань забезпечення виконання заходів Програми.
Секретар ради О. Бриндак

Информация

об утверждении Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2014 годСуть вопроса:

- адресное оказание различных видов социальной помощи и услуг незащищённым гражданам города – как дополнение к государственному обеспечению.


Ожидаемый результат:

- повышение уровня социальной защиты населения города, обеспечение адресного оказания различных видов социальной помощи тем, кому она действительно необходима путём создания финансовых, организационно-правовых и технических механизмов оказания различных видов социальных услуг на основании эффективного использования бюджетных ресурсов города.Возможные риски:

- недофинансирование с городского бюджета.Финансовый результат (прибыль или убыток):

- реализация Программы даст возможность более 90 тысячам социально незащищённых граждан города Одессы получить различные виды дополнительных социальных услуг и помощи, что позволит смягчить социальную напряжённость в связи с негативным влиянием инфляционных процессов и ощутить реальную помощь со стороны городских властей.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка