Додаток до рішення сесії міської ради від 22 червня 2012 року правил а благоустрою території міста андрушівк а м. Андрушівка 2012 рік Зміст Розділ 1Сторінка1/8
Дата конвертації07.03.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Додаток

до рішення сесії міської ради

від 22 червня 2012 року

П Р А В И Л А

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

А Н Д Р У Ш І В К А

м. Андрушівка


2012 рік
Зміст

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Визначення термінів

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста Андрушівка

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою міста Андрушівка

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території міста Андрушівка

5.1 Вимоги щодо поводження з відходами.

5.2.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

5.5. Порядок санітарного очищення території міста  Андрушівка

5.6. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій

5.7. Вимоги по прибиранню територій

5.8. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

5.9. Вимоги щодо утримання тварин

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою міста Андрушівка

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів

благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

Розділ 8. Контроль у сфері благоустрою території міста  Андрушівка

Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста  Андрушівка

Розділ 10. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста  Андрушівка та заходи з його реалізації

Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста  Андрушівка

Розділ 12.Порядок надання дозволу на розміщення на об»єктах благоустрою об»єктів торгівельно-побутового, культурного та іншого призначення.

Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Правила благоустрою території міста Андрушівка (далі - Правила) - є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Андрушівка, визначаються правові, економічні основи благоустрою, регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчим органом міської ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.1.2. Правила розробленні відповідно до Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про планування і забудову територій", Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів

1.3. Андрушівська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил.

1.4. Благоустрій міста передбачає:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою міста.1.5. Система благоустрою міста включає:

- управління у сфері благоустрою міста;

- визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою міста;

- організацію благоустрою міста;

- стандартизацію і нормування у сфері благоустрою міста;

- фінансове забезпечення благоустрою міста;

- встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста.

1.6. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста.

1.7. Загальний санітарний день прибирання міста - четвер.

1.8. Графічна частина Правил розробляється та приймається окремо.

1.9. Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання та з урахуванням вимог правил благоустрою території міста, інших вимог, передбачених законодавством.

1.10. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

а. Території загального користування:

- парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі майданчики, рекреаційні зони, сади, сквери та інші майданчики;

- території пам'яток культурної спадщини;

- площі, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;


- кладовища;

- інші території загального користування.

б. Прибудинкові території.

в. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

г. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста.1.11. Елементи благоустрою є:

- покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок

- зелені насадження, у тому числі уздовж вулиць і доріг, у парках, садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

- будинки та споруди, їх фасади;

- площадки для збирання відходів;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

- об'єкти монументального мистецтва;

- місця для зупинки транспортних засобів;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, пішохідні переходи);

- засоби та обладнання зовнішньої реклами;

- вуличне освітлення;

- малі архітектурні форми;

- тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;

- шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

- урни, контейнери для сміття;

- громадські вбиральні;

- інші елементи, визначені нормативно-правовими актами.


Розділ 2. Визначення термінів.
Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Безгосподарні відходи - такі щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий.

Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

Утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

Видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

Виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

Власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міст і населених пунктів.

Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворувальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Закріплена територія - територія, яка закріплена рішенням міської ради.

Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Зелені насадження - це дерева, чагарники, квітки та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту. Зелені насадження поділяються на такі категорії. Зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку.

Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними.

Майданчик сезонної торгівлі - об'єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Місця видалення відходів - спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами;

Об'єкт озеленення - територія, призначена для озеленення, на якій передбачається реконструкція і проведення капітального або поточного ремонтів об'єктів зеленого фонду.

Об'єкти благоустрою - сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцям и видалення.

Помиї - рідкі відходи, що утворюються під час прання, умивання, миття посуду та прибирання приміщень, приготування їжі та можуть містити залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір'я тощо).

Послуги з вивезення побутових відходів - збирання, перевезення відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Прилегла територія - територія, яка межує з власною територією, територією суб'єкта господарювання по периметру огорожі, споруди яка обмежена краєм проїзної частини вулиці чи цими Правилами.

Прибирання територій - санітарне очищення елементів благоустрою (покриття вулично-дорожньої мережі, зелені насадження, малі архітектурні форми тощо), що знаходяться на територіях населених місць, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним планом і організована територія в місті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Санітарне очищення населених місць (санітарне очищення) - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, що утворилися в населених місцях, а також прибирання територій з метою запобігання шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь.

Санітарно-захисна зона - озеленена територія спеціального призначення, яка розділяє (відокремлює) сельбищну частину міста від промислових підприємств.

Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Схема санітарного очищення - документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

Тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Територія прибирання - територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб'єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Утримання зелених насаджень - дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

Фасад - обмежена поверхня архітектурного об'єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги" та іншими актами законодавства.

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста Андрушівка.
3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:
3.1.1. користуватись об'єктами благоустрою міста;

3.1.2. брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території міста;

3.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою міста;

3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.
3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:
3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території ( додержуватися вимог чинного законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон) ;

3.2.2. дотримуватися Правил благоустрою території міста;

3.2.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста;

3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.2.5. дотримуватись вимог щодо утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в місті Андрушівка;

3.2.6. виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності міста Андрушівка.
4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста мають право:
4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;

4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

4.1.6. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.
4.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста зобов'язані:
4.2.1. утримувати в належному стані території надані їм в установленому законом порядку;

4.2.2. утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкта благоустрою (їх частини);

4.2.3. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.4. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.5. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

4.2.6. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

4.2.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;

4.2.8. здійснювати благоустрій та утримання по периметру території, прилеглої до об'єкту або землекористування не менше 15 метрів, з влаштуванням благоустрою в сучасному стилі, що не суперечить архітектурі будівель, споруд з використанням сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів;
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка