Договір про послуги письмового перекладу №Скачати 28.18 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір28.18 Kb.
ДОГОВІР ПРО ПОСЛУГИ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ № _____


м. Київ

«____» _______________ 201__ р.

ФОП Дудник Катерина Олександрівна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Свідоцтва платника єдиного податку (надалі – «Виконавець») з однієї сторони, та

__________________________________________________ в особі ____________________ __________________________________, який/а діє на підставі ________________________ (надалі – «Замовник») з іншої сторони, надалі окремо – «Сторона» та разом – «Сторони», уклали цей Договір про послуги письмово перекладу, (надалі – «Договір») про таке:

-


 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

  1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати послуги письмового перекладу тексту з _______________________ мови на ______________________ мову.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість робіт за Договором складає ______,___ грн. (________________________________ гривень ___ коп.) за одну сторінку друкованого тексту (1800 друкованих знаків з пробілами).

  2. До початку надання послуг письмового перекладу Замовник здійснює оплату в розмірі __% ________________ відсотків) (______,___ грн. (________________________________ гривень ___ коп.)) від вартості робіт, що передбачаються.

  3. Замовник сплачує решту ___% (_____________________ відсотків) коштів (______,___ грн. (______________________________ гривень ___ коп.)) протягом 3 (трьох) банківських днів після надання рахунку-фактури Замовнику Виконавцем.

  4. Замовник одержує повний переклад тексту після остаточного розрахунку з Виконавцем.

  5. Виконавець повинен виконати роботу не пізніше «___» ________ 201__ року.

  6. Вартість послуг визначена на основі тарифів, які діють на дату підписання Договору. При зміні економічних умов, вартість послуг переглядається, про що Виконавець зобов’язаний повідомити Замовнику не пізніше ніж за 15 днів до внесення відповідних змін.

  7. Будь-яка інформація, отримана Сторонами під час виконання умов цього Договору або пов’язана з ним, є конфіденційною і не може розголошуватися третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
 1. ІНШІ УМОВИ

  1. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем його обов’язків за даним Договором, зокрема щодо дотримання належного рівня якості виконання послуг письмового перекладу та дотримання відповідного строку виконання послуг письмового перекладу, передбаченого п. 2.5 цього Договору, Виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі не менше 10 % (десяти відсотків) від вартості таких послуг.

  2. Підтвердженням факту виконання послуг, передбачених цим Договором, є акт виконаних робіт.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір дійсний з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами їхніх обов’язків, передбачених цим Договором.

  2. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ


ЗАМОВНИК

ФОП Дудник Катерина Олександрівна

Р/p 26006056203795 у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 380269

ІПН 3005314889

пр-т Оболонський, 9, 04205, м. Київ, Україна

моб. +38067-9455055, +38093-1383342

роб. +38044-4283291


__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________


Дудник К.О. _______________________________
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка