Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка15/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності школярів початкової школи (за авторською методикою учителя інформатики, учителя-методиста школи № 69 м. Маріуполя)


Навчально - тематичним планом передбачається:

 • вивчення Державного стандарту базової і повної середньої освіти з інформатики;

 • вивчення методики викладання основних тем курсу інформатики в початкових класів, дидактичних матеріалів з предмета;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків, програмним забезпеченням, вимогами до викладання інформатики в початкових класів; критеріями оцінки знань з предмета;

 • освоєння програмного забезпечення для розвитку творчого потенціалу, пам'яті, логічного, евристичного мислення дитини;

 • ознайомлення з методикою використання розвиваючих програм та проведення уроків з застосуванням комп’ютерних педагогічних програмам.

Задачі курсу:

 • надати викладачам шкіл необхідну підготовку в частині методології викладання інформатики;

 • надати вчителям додаткові можливості більш глибокого опанування сучасними комп’ютерними і інформаційно-комунікаційними технологіями у позанавчальний час.

Підтримка основного навчального процесу і організація у позанавчальний час систематизованої наскрізної підготовки учнів у галузі сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій через формування в них певного світогляду і інформаційної культури та надання їм такого обсягу знань, умінь і навичок, який забезпечує:

 • уміння знаходити потрібну інформацію і користуватися нею;

 • вміння вибирати відповідні комп’ютерно-інформаційні засоби для розв’язання повсякденних задач;

 • доступ до різноманітних баз даних;

 • вміння працювати у групі (командна робота);

 • самоконтроль та індивідуальне навчання;

 • вміння приймати індивідуальні і групові рішення;

 • мотивацію до навчання ;

 • загальну підготовку до діяльності в інформаційному просторі сучасного суспільства.
4.2.3.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів другої кваліфікаційної категорії та категорії “спеціаліст” з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання


Головна мета курсів – підвищення кваліфікації вчителів інформатики з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та переходом до викладання інформатики за новими програмами 12-річної школи.

Навчально - тематичним планом передбачається: • вивчення Державного стандарту базової і повної середньої освіти з інформатики, методики викладання основних тем курсу інформатики за новими програмами 12-річної школи, дидактичних матеріалів з предмета;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків, програмним забезпеченням, вимогами до викладання інформатики; оновленими критеріями оцінки знань з предмета;

 • ознайомлення з методикою реалізації профільного навчання шляхом використання курсів за вибором (з наданням сертифікату);

 • проходження сертифікаційних тестів «Курс Microsoft® із цифрових технологій» з наданням сертифікату.

З метою ознайомлення слухачів з інтерактивними навчальними методиками, педагогічна практика планується на базі шкіл, де працюють учителі-новатори м. Донецька. Передбачається знайомство з досвідом роботи кращих учителів області, які мають свій погляд на методику викладання курсу інформатики, проведення факультативних занять з актуальних проблем освітянського сьогодення.

Оновлені

4.2.4.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів інформатики першої та вищої кваліфікаційної категорії)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Курси розраховані на вчителів інформатики, які мають бажання ознайомитися із новими технологіями, що увійшли до профільних програм 12-річної школи, з методикою викладання інформатики за новими програмами для профільних класів, використанням проектної методики на уроках інформатики, моделями уроку-творчої майстерності, комунікативними тренінгами тощо.

Мета курсів – надання ґрунтовної науково-теоретичної та методичної допомоги педагогам щодо організації навчально-виховного процесу в умовах профільного навчання та переходу на 12-річну систему навчання, забезпечення умови щодо опанування вчителями інформатики ґрунтовних психолого-педагогічних, методичних знань з теорії навчання й виховання, відповідної галузі, методів, технологій сучасної освіти, інноваційних підходів до впровадження нових програм для 12-річної школи, моделювання сучасного уроку інформатики.

Слухачі курсів проходять сертифікаційні тести «Курс Microsoft® із цифрових технологій» з наданням сертифікату.

Передбачається проведення практичних занять, семінарів, консультацій, факультативних занять з актуальних питань викладання інформатики, психології та педагогіки, конференцій з обміну досвідом роботи кращих учителів області, переможців і лауреатів конкурсів „Учитель року”, „Кращий працівник року”, “Вчителі-новатори”.


Оновлені

4.2.5.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів інформатики всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системоюРеалізація профільності навчання шляхом впровадження курсів за вибором

Навчально-тематичним планом передбачається: • проведення тренінгів з методики викладання курсів за вибором з наданням сертифікатів;

 • ознайомлення з особливостями профільного навчання при викладанні інформатики в 12-річній школі;

 • ознайомлення з прийомами створення on-line освітніх середовищ, реєстрація сайту на безкоштовному сервері;

 • ознайомлення з принципами інтерактивного спілкування, роботи електронної пошти, інформаційної безпеки.

Педагоги зможуть ознайомитись з певною системою роботи у профільних класах за новими програмами 12-річної школи, вивчити нові методики та технології навчання.

Нові

4.2.6.

Тематичні,

(108 г.)

(для вчителів інформатики всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання


Використання on-line освітніх технологій в організації навчально-виховного процесу

Навчально-тематичним планом передбачається: • проведення тренінгу «Онлайнові освітні середовища» з наданням сертифікату;

 • ознайомлення з особливостями роботи в on-line освітніх середовищах;

 • оволодіння педагогами новітніми технологіями навчання;

 • ознайомлення педагогів із методами роботи по інтеграції школярів у всесвітній інформаційно-освітній простір;

 • підвищення педагогічної майстерності викладачів профільних класів;

 • підвищення мотивації профільного навчання;

 • поліпшення якості освіти.

 • ознайомлення з призначенням та функціональними можливостями веб-браузерів, принципами організації та використання пошукових машин;

 • ознайомлення з прийомами створення веб-сайту, веб-сторінки; реєстрація веб-сайту на безкоштовному сервері;

 • ознайомлення з принципами інтерактивного спілкування, роботи електронної пошти, інформаційної безпеки.

Педагоги зможуть ознайомитись з певною системою роботи з обдарованими та творчими дітьми, яка заключається в підготовці до різноманітних конкурсів, Всеукраїнських турнірів, МАН, а також у співпраці учителя і учня.

Нові

4.2.7.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів інформатики, що опікуються даною проблемою)Програмування мовою С++

Мова С++ є однією з найпоширеніших сучасних мов програмування. Це універсальна мова високого рівня, С++ дуже зручна для побудови структурованих багатомодульних програм.

Мову С++ рекомендовано МОН України для використання учасниками на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики.

Навчально-тематичним планом передбачається: • ознайомлення з сучасною мовою програмування;

 • ознайомлення із сучасними технологіями навчання;

 • ознайомлення з методикою викладання теми "Основи алгоритмізації та програмування" в умовах профільного навчання;

 • розв’язання задач з використанням ЕОМ;

 • робота з масивами та рядками;

 • використання підпрограм-функцій і передавання параметрів у функції;

 • вивчення особливостей організації роботи з файлами;

 • ознайомлення з методикою організації роботи з обдарованою дитиною за даної проблемою.

Педагоги зможуть ознайомитись з певною системою роботи з обдарованими та творчими дітьми, яка заклечається в підготовці до різноманітних конкурсів, Всеукраїнських олімпіад, турнірів, МАН, а також у співпраці учителя і учня.

Нові

4.2.8.

Проблемні

(108 г.)


(для вчителів інформатики першої та вищої кваліфікаційної категорії з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)
Очно-дистанційна форма навчання

Формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики


Курси забезпечують зростання рівня професійної компетентності вчителя як умови реалізації орієнтованого підходу в навчально-виховний процес.

Метою курсів є орієнтація слухачів на технології компетентнісно орієнтованого навчання в умовах профілізації, на освоєння технологій оцінювання рівня сформованості ключових компетентностей.

Учителі матимуть змогу ознайомитися з авторськими технологіями, розробити творчі проекти, поділитися досвідом щодо формування ключових компетентностей учнів.

Слухачі курсів проходять сертифікаційні тести «Курс Microsoft® із цифрових технологій» з наданням сертифікату.


Нові

4.2.9.

Тематичні,

(108 г.)


(для вчителів інформатики, які бажають навчитися створювати web-сторінки, обробляти графічні зображення для впровадження технологій дистанційного навчання в навчально-виховний процес з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)
Очно-дистанційна форма навчання з елементами кредитно-модульної системи


Інтернет та веб-дизайн як середовище дистанційного навчання

Пропонуються вчителям інформатики, які прагнуть оволодіти технологією та методикою работи з графічними програми Adobe PhotoShop, Corel Draw, основами работи з програмними засобами створювання Flash-анімацій, сервісів Веб 2.0 формування розуміння принципів організації веб-ресурсів: мовою НТML для побудови привабливих, цікавих та інформативних сайтів з елементами інтерактивності, а також розміщування їх в мережі Інтернет.

Навчально-тематичним планом передбачається:


 • ознайомлення з сучасними технологіями навчання;

 • ознайомлення з роботою в мережі Інтернет та з електронною поштою, форумом;

 • вивчення мови НТML для створення web- сторінок;

 • освоєння роботи з Flash-середовищем;

 • формування навичок створення та редагування професійних зображень засобами Adobe Photoshop.

 • формування навичок створення та редагування професійних векторних зображень засобами графічної системи CorelDraw.

Під час проведення курсів буде враховано індивідуальні потреби вчителів, стимульовано прагнення до саморозвитку і самореалізації.

На практичних заняттях слухачі матимуть змогу апробувати напрацьований інструментарій та методики з питань організації та проведення практичних робіт з зазначеної тематики.


Оновлені

4.3.

Педпарацівники, які бажають оволодіти основами використання інформаційних технологій у навчальному процесі

4.3.1.

Тематичні

(108 г.)

(для педагогічних працівників різного фаху (крім учителів інформатики)Очно-дистанційна форма навчання


Використання on-line освітніх технологій в практичній діяльності педагога

Курси розраховано на педагогічних працівників, що прагнуть використовувати новітні інформаційні технології при організації навчально-виховного процесу.Метою курсу є формування у педагогічних працівників умінь і навичок ефективного використан-ня сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників курсів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Навчально-тематичним планом передбачається: • формування навичок роботи з комп’ютерною технікою;

 • освоєння програм обробки тексту, таблиць, створення презентацій;

 • формування навичок роботи в Інтернеті;

 • ознайомлення з принципами інтерактивного спілкування, роботи електронної пошти, інформаційної безпеки;

 • проведення тренінгу з використання on-line освітніх середовищ у навчально-виховному процесі з наданням сертифікату.

Нові

4.3.2.

Загальна підготовка

(72 г.)
(для педагогічних працівників, які володіють навичками роботи на комп’ютері)Тренінг “Використання технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності”

Тренінг “Використання технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності” має мету формування інформаційної культури вчителів, ознайомлення вчителів з соціальними сервісами Веб 2.0 та використання їх в педагогічній діяльності.

Курс розраховано на категорію слухачів, які володіють навичками роботи на комп’ютері та бажають оволодіти методикою використання технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності. Слухачами курсів можуть бути педагогічні працівники закладів освіти будь-яких спеціальностей.

В рамках курсу «Використання технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності» розглядаються принципи організації навчальних мережевих сервісів, засоби організації колективної діяльності учнів: спільний пошук та зберігання інформації; створення і спільне використання медіа-матеріалів; спільне створення і редагування гіпертекстів; спільне редагування та використання презентацій в мережі; спільне редагування та використання карт та схем. Вчителі мають змогу познайомитися з класифікацією та прикладами сервісів Веб 2.0 та навчитися застосовувати їх у своїй діяльності. За допомогою практичних занять учителі отримають навички використання ВікіВікі, блогів, служб Google, сервісів зберігання медіа матеріалів, побудови карт розуму для формування творчого та критичного мислення, толерантності, пошукової діяльності на засадах мережевих сервісів.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка