Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка16/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Нові


4.3.3.

Тематичні

(108 г)

для педагогів дошкільних навчальних закладів


Очно-дистанційна форма навчання


Активізація та інтенсифікація діяльності дітей дошкільного віку із використанням сучасних педагогічних технологій

Навчально-тематичним планом передбачається: • опанування сучасними педагогічними технологіями;

 • оволодіння системою способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на: паритетності стосунків; багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використання самооцінки та зворотнього зв’язку; постійній активності молодших школярів;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням занять із комп’ютерною підтримкою.

4.3.4.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів початкової школи)Використання інформаційних технологій в роботі вчителя початкових класів

Метою курсів є формування у слухачів базові навички роботи з комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями, створення дидактичних та методичних матеріалів за допомогою програм роботи з мультимедія, текстового редактора MS Word, електронного процесора MS Excel, засобу підготовки публікації, зокрема електронних, та презентацій MS Power Point, навички ефективного використан-ня інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні навчальних предметів за допомогою інноваційних педагогічних технологій.

Навчально-тематичним планом передбачається: • ознайомлення з програмою «Партнерство в навчанні», яка має на меті надавати підтримку освітянам та школярам в реалізації свого потенціалу повною мірою, шляхом надання технологій, знань та досвіду Microsoft;

 • формування навичок роботи з комп’ютером: освоєння роботи з клавіатурою комп’ютера, операційним середовищем WINDOWS;

 • надання знань про основні можливості програм створення презентацій, текстового редактора, табличного процесора;

 • сформування вміннь вчителя користуватися основними сервісами Інтернету;

 • формування навичок розробляти критеріїв та форм оцінювання комп`ютерних презентацій, публікацій, що використовуються у навчальному процесі;

 • освоєння програмного забезпечення для розвитку творчого потенціалу, пам’яті, логічного, евристичного мислення дитини;

 • ознайомлення з методикою використання розвиваючих програм;

 • ознайомлення з методикою проведення уроків з використанням педагогічного програмного забезпечення;

 • формування навиків ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні учнів в початкових класів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова), науково-дослідницька, пошуково – дослідницька діяльність учнів, використання методу навчальних проектів з елементами проблемного навчання тощо;

 • ознайомлення з методикою викладання в початкової ланці, з технологіями моніторингових досліджень якості освіти та з методикою оцінювання рівня творчого мислення й сформованості самоосвітніх умінь;

 • проведення тренінгу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за програмою Microsoft «Партнерство в навчанні».

Передбачається проведення конференцій з обміну досвідом роботи кращих учителів області, переможців конкурсу “Вчителі-новатори”.

Навчальним планом передба-чено вивчення інформаційних технологій (2 тиждня) та підвищення фахової майстерності вчителя (1 тиждень).Оновлені

4.3.5.

Тематичні

(108 г.)

(для учителів, які викладають предмети гуманітарного циклу)Основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у предметах гуманітарного циклу

Метою курсів є формування у слухачів базові навички роботи з комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями, створення дидактичних та методичних матеріалів за допомогою програм роботи з мультимедія, текстового редактора MS Word, електронного процесора MS Excel, засобу підготовки публікації, зокрема електронних, та презентацій MS Power Point, навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні навчальних предметів за допомогою інноваційних педагогічних технологій.

Навчально-тематичним планом передбачається: • ознайомлення з програмою «Партнерство в навчанні», яка має на меті надавати підтримку освітянам та школярам в реалізації свого потенціалу повною мірою, шляхом надання технологій, знань та досвіду Microsoft;

 • формування навичок роботи з комп’ютером: освоєння роботи з клавіатурою комп’ютера, операційним середовищем WINDOWS;

 • надання знань про основні можливості програм створення презентацій, текстового редактора, табличного процесора;

 • сформування вміннь вчителя користуватися основними сервісами Інтернету;

 • формування навичок розлобляти критеріїв та форм оцінювання комп`ютерних презентацій, публікацій, що використовуються у навчальному процесі;

 • ознайомлення з педагогічним програмним забезпеченням;

 • ознайомлення з методикою проведення уроків з використанням педагогічного програмного забезпечення;

 • формування навиків ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні навчальних предметів супільно-гуманітарного циклу учнів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова), науково-дослідницька, пошуково – дослідницька діяльність учнів, використання методу навчальних проектів з елементами проблемного навчання тощо;

 • ознайомлення з методикою викладання дисциплін супільно-гуманітарного циклу, з технологіями моніторингових досліджень якості освіти та з методикою оцінювання рівня творчого мислення й сформованості самоосвітніх умінь;

 • проведення тренінгу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за програмою Microsoft «Партнерство в навчанні».

Передбачається проведення конференцій з обміну досвідом роботи кращих учителів області, переможців конкурсу “Вчителі-новатори”.

Навчальним планом передбачено вивчення інформаційних технологій (2 тиждня) та підвищення фахової майстерності вчителя (1 тиждень).Нові

4.3.6.

Тематичні

(108 г.)

(для учителів, які викладають предмети гуманітарного циклу)
із впровадженням програми Intel@ Навчання для майбутнього

Проектна діяльність вчителя та учня на уроках української мови та літератури

 • опанування сучасної проектної технології навчання;

 • вивчення теоретичних основ управління освітніми проектами;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків із використанням технології проектного навчання на уроках української мови та літератури,

 • розвиток ділової активності особистості через впровадження інтерактивних тренінгів,

 • навчання комплексному використанню інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для підвищення якості навчання й підготовки учнів до економіки знань і надання їм навичок XXI століття.
4.3.7.

Тематичні

(108 г.)

(для учителів, які викладають предмети гуманітарного циклу)із впровадженням програми Intel@ Навчання для майбутнього

Використання проектної технології на уроках суспільствознавчого циклу

 • опанування сучасної проектної технології навчання;

 • вивчення теоретичних основ управління освітніми проектами;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків із використанням технології проектного навчання на уроках суспільствознавчого циклу,

 • розвиток ділової активності особистості через впровадження інтерактивних тренінгів,

 • навчання комплексному використанню інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для підвищення якості навчання й підготовки учнів до економіки знань і надання їм навичок XXI століття.
4.3.8.

Проблемні,

(108 г.)

(для вчителів предметів природничо-математичного циклу, які бажають навчитися використовувати соціальні сервіси)


Очно-дистанційна форма навчання


Використання сервісів Веб 2.0 як технології дистанційного навчання у викладанні предметів природничого циклу

Навчальним планом передбачено вичення Веб 2.0 з метою впровадження дистанційного навчання в навчально-виховний процес (2 тиждня) та підвищення фахової майстерності вчителя (1 тиждень).

Загальна складова містить модулі з питань змін у сучасному освітянському полі, оновлених підходів до формування змісту освіти; стандартизації освіти; профілізації освіти, компетентнісно орієнтованого навчання, дистанційного навчання тощо.

Зміст модулів предметного тижня передбачає розширення й поглиблення знань слухачів щодо питань фахово-функціональної підготовки. Функціональна складова включає модулі щодо актуальних проблем теорії та методики викладання предмета; науково–теоретичної та методичної підготовки вчителя хімії та біології, моделювання сучасних уроків, конструювання різнорівневих завдань для контрольно-оцінювальної діяльності.

Метою модулю «Сервіси Веб 2.0» є формування ІКТ-компетентності вчителя, знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору, послуг мережі Інтернет (форум, чат, e-mail), соціальних сервісів, електронних посібників, забезпечення потреби педагога-професiонала в перебудовi особистiсно-професiйного досвiду знаннями сучасних педагогiчних iнновацiй та досягнень вивчення основних принципів роботи в мережі Інтернет, ознайомлення з методикою проведення уроків з використанням Інтернет-технологій, мережевих сервісів, освоєння програмного забезпечення для розвитку творчого потенціалу, формування навичок застосування телекомунікаційних мереж та Інтернет в дистанційній освіті.

Практична частина включає заняття щодо моделювання сучасного уроку з використанням Інтернет-технологій, технологій дистанційного навчання та соціальних сервісів, презентаційних проектів, Flash-презентацій.

Курсова підготовка надасть можливість учителям розробляти алгоритм дій щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій в професійній діяльності і необхідності формування інформаційної культури сучасних педагогів та учнів.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка