Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка17/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Нові


4.3.9.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів предметів природничо-математичного циклу)із впровадженням програми Intel@ Навчання для майбутнього

Проектна діяльність вчителя та учня під час вивчення курсів природничого циклу

 • опанування сучасної проектної технології навчання;

 • вивчення теоретичних основ управління освітніми проектами;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків із використанням технології проектного навчання під час вивчення курсів природничого циклу,

 • розвиток ділової активності особистості через впровадження інтерактивних тренінгів,

навчання комплексному використанню інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для підвищення якості навчання й підготовки учнів до економіки знань і надання їм навичок XXI століття.
4.3.10.

Тематичні

(108 г)


(для вчителів предметів природничо-математичного циклу)
Очно-дистанційна форма навчання


Використання сервісів Інтернету для організації індивідуальної роботи з учнями

 • опанування сучасної інноваційної дистанційної технології навчання;

 • опанування роботою в мережі Інтернет;

 • ознайомлення з методикою організації індивідуальної роботи з учнями за допомогою мережі Інтернет під час вивчення курсів природничого циклу;

 • розвиток ділової активності особистості через впровадження інтерактивних тренінгів
4.3.11.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів предметів природничо-математичного циклу)Основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у предметах природничого циклу

Головною метою курсів є формування у слухачів базові навички роботи з комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями, створення дидактичних та методичних матеріалів за допомогою програм роботи з мультимедія, текстового редактора MS Word, електрон-ного процесора MS Excel, засобу підготовки публікації, зокрема електронних, та презентацій MS Power Point, навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні навчальних предметів за допомогою інноваційних педагогічних технологій.

Навчально-тематичним планом передбачається: • ознайомлення з програмою «Партнерство в навчанні», яка має на меті надавати підтримку освітянам та школярам в реалізації свого потенціалу повною мірою, шляхом надання технологій, знань та досвіду Microsoft;

 • формування навичок роботи з комп’ютером: освоєння роботи з клавіатурою комп’ютера, операційним середовищем WINDOWS;

 • надання знань про основні можливості програм створення презентацій, текстового редактора, табличного процесора;

 • сформування вміннь вчителя користуватися основними сервісами Інтернету;

 • формування навичок розлобляти кретеріїв та форм оцінювання комп`ютерних презентацій, публікацій, що використовуються у навчальному процесі;

 • формування навичок роботи з педагогічним програмним забезпеченням;

 • ознайомлення з методикою проведення уроків з використанням педагогічного програмного забезпечення;

 • формування навиків ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні навчальних предметів природничо-наукового циклу учнів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова), науково-дослідницька, пошуково – дослідницька діяльність учнів, використання методу навчальних проектів з елементами проблемного навчання тощо;

 • ознайомлення з методикою викладання дисциплін природничо-наукового циклу, з технологіями моніторингових досліджень якості освіти та з методикою оцінювання рівня творчого мислення й сформованості самоосвітніх умінь;

 • проведення тренінгу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за програмою Microsoft «Партнерство в навчанні».

Передбачається проведення конференцій з обміну досвідом роботи кращих учителів області, переможців конкурсу “Вчителі-новатори”.

Навчальним планом передбачено вивчення інформаційних технологій (2 тиждня) та підвищення фахової майстерності вчителя (1 тиждень).Оновлені

4.4.

Учителі фізики

4.4.1.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів другої кваліфікаційної категорії та категорії «спеціаліст»)Навчальний план курсів спрямований на вдосконалення науково-методичної підготовки вчителя; знайомство з актуальними проблемами філософії освіти, шляхами гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; висвітлення основ психології, розвитку і становлення особис-тості; сучасних напрямків розвитку фізичної науки; методики викладання найбільш складних розділів і тем шкільного курсу фізики.

Слухачі опрацюють технологію сучасного уроку на основі особистісно зорієнтованого під-ходу у викладанні. Для них будуть проведені рольові, психолого-педагогічні тренінги, які допоможуть удосконалити комунікативні навички та професійні якості. Значна увага приділяється особливостям організації профільного навчання фізики, удосконаленню контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.Оновлені

4.4.2.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів категорії «спеціаліст», першої та другої кваліфікаційних категорій)
Розв’язання задач з фізики як засіб розвитку мислення і творчих здібностей учнів

Навчальним планом передбачено опрацювання методів формування в учнів умінь розв’язувати розрахункові та якісні задачі з фізики, розвитку їх дивергентного мислення та інтелектуально-творчих здібностей.

Слухачам будуть запропоновані нові класи задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого типу, задачі-оцінки, експериментальні та ін. На практичних заняттях будуть розглянуті методи розв’язання цих задач та організація діяльності учнів на відповідних уроках.


Оновлені

4.4.3.

Тематичні

(108 г.)

(з підготовкою вчителя до викладання предмета українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Впровадження інноваційних технологій у

викладання фізики

(з підготовкою вчителя до викладання предмета українською мовою)


Теоретична частина плану курсів передбачає висвітлення нових педагогічних технологій; продуктивних методик навчання і виховання учнів. Учителі відпрацюють практичні аспекти діяльнісного та особистісно орієнтованого, рівневого та диференційованого підходів у навчанні, моніторингу навчальних досягнень учнів, навички роботи з програмним забезпеченням викладання фізики.

Заплановано відвідування уроків учителів, які впроваджують інновації в практичну діяльність.Оновлені

4.4.4.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів всіх кваліфікаційних категорій)
Впровадження інтерактивних методів у викладання фізики

Курси передбачають ознайомлення вчителів з теоретичними основами інтерактивного навчан-ня, вивчення прийомів і методів створення позитивної атмосфери навчання й організації комунікації учнів, роз’ясненя алгоритму вибору того чи іншого методу або прийому інтерактивного навчання, висвітлення складових частин і методики проведення інтерактивного уроку.

Під час курсів учителі зрозуміють, що суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається на основі паритетної взаємодії між учителем і учнями, шляхом постійної взаємодії всіх учнів, які стають активними учасниками процесу пізнання.

Слухачі зможуть на практичних заняттях, тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти інтерактивного навчання, навчаться організовувати роботу в групах.Нові

4.4.5.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів всіх кваліфікаційних категорій)

Методика та технологія проведення сучасного уроку фізики

Курси розраховані на вчителів, які мають утруднення в проектуванні педагогічного процесу і орієнтують на вивчення фізики в системі особистісно зорієнтованого навчання, опанування прийомів педагогічної техніки конструювання уроку, організації й управління діяльністю учнів на різних етапах уроку, націлюють на розвиток творчої й самоосвітньої діяльності як учителя, так і учнів. Вони розкривають сучасні принципи і методи організації педагогічного процесу, наукової основи педагогічної взаємодії, психолого-педагогічні механізми формування особистості, форми і прийоми контролю та оцінки навчальних досягнень учнів, технологію проведення аналізу уроку.

Слухачі ознайомляться з практичним досвідом роботи учителів шкіл м. Донецька.


Оновлені

4.4.6.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів всіх кваліфікаційних категорій з підготовкою вчителя до викладання предметів українською мовою)


Нові підходи до викладання фізики в профільній школі


Планом курсів передбачено ознайомити слухачів з сутністю, метою і принципами організації профільного навчання; вітчизняним та зарубіжним досвідом організації профільного навчання, особливостями змісту, методів, дидактичного забезпечення профільного навчання фізики в гуманітарних, природничих, технологічних класах та класах фізико-математичного профілю.

Під час проведення курсів організується відвідування уроків у школах нового типу.Нові

4.4.7.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів першої та вищої кваліфікаційних категорій з підготовкою вчителя до викладання предмета українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

Формування основних груп компетентностей учнів при

вивченні фізики

Курси спрямовані на вдосконалення науково-методичної підготовки вчителя, знайомство з актуальними проблемами оновлення змісту навчання в середній школі, її завданням щодо формування основних груп компетентностей учнів засобами фізики.

Практична частина курсів передбачає відпрацювання прийомів активного та інтер-активного навчання, роботи з інформаційними системами, моделювання системи моніторингу розвитку компетентностей учнів в процесі навчання.


Оновлені

4.4.8.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів всіх кваліфікаційних категорій з підготовкою вчителя до викладання предмета українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання

Актуальні питання викладання фізики

Навчально-тематичним планом передбачається: аналіз Державного стандарту базової і повної середньої освіти з фізики, методики викладання основних тем курсу фізики, сучасних технологій навчання; ознайомлення з вимогами до викладання фізики; знайомство з сучасною теорією уроку, з технологією проведення аналізу уроку, критеріями оцінки знань з предмета, ознайомлення з особливостями профільного навчання. Слухачі зможуть на практичних заняттях, тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти активного та інтерактивного навчання, диференціації навчальної діяльності учнів, прийоми педагогічної техніки моделювання освітнього процесу.Оновлені

4.4.9.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів фізики та астрономії всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

Використання інформаційних технологій в практичній діяльності вчителя фізики та астрономії

Навчально-тематичним планом передбачається: аналіз Державного стандарту базової і повної середньої освіти з фізики та методики її викладання; ознайомлення з сучасними технологіями навчання та сучасною теорією уроку, з технологією проведення аналізу уроку; опрацювання методики організації та проведення уроків з комп’ютерною підтримкою, формування навичок роботи з комп’ютером: освоєння роботи з клавіатурою комп’ютера, операційним середовищем WINDOWS, текстовим процесором WORD та табличним процесором EXCEL; ознайомлення з педагогічним програмним забезпеченням для вивчення фізики; формування навичок роботи з програмою 1С.Репетитор, Фізика, відкрита Фізика, відкрита Астрономія та інші; знайомство з основами дистанційного навчання.Нові

4.5.

Учителі географії та економіки

4.5.1.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів географії всіх кваліфікаційних категорій)
Навчально-тематичним планом передбачена підготовка вчителів географії з урахуванням нових досягнень психолого-педагогічної науки. Курси розраховані на вчителів, які бажають підвищити свій професійний рівень, розширити знання з теорії та методики викладання шкільного курсу географії, ознайомитися з особливостями інноваційних форм викладання.

Навчальним планом передбачено проведення тренінгів, семінарів, практичних занять, тематичних консультацій з актуальних питань викладання географії, психології та педагогіки, сучасних проблем конструктивної географії, методологічних та географічних досліджень.

Варіативна частина навчального плану розрахована на задоволення конкретних потреб вчителів.


4.5.2.

Проблемні

(144 г.)

(для вчителів географії всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Інноваційні технології у викладанні географії

Навчальним планом передбачено вивчення сучасних принципів педагогічного процесу, ознайомлення з ефективними педагогічними технологіями, шляхами реалізації особистісно-розвивального та компетентнісно орієнтованого підходів до навчання, спонукання вчителів до аналізу та прогнозування власного досвіду, виявлення творчого потенціалу та новаторського пошуку вчителя.

Учителі опрацюють практичні питання особистіснорозвиваючого, компетентнісно орієнтованого, різнорівневого підходів до організації навчального процесу, використання інтерактивних, проектних методик та програмних засобів на уроках географії, значна увага приділяється моніторингу та профілізації навчального процесу.

Впровадження елементів кредитно-модульної системи навчання передбачає поділ програмного матеріалу на модулі, активність слухача і зарахування кредитів.

Слухачам будуть надані консультації у дистанційний період щодо оновленого змісту географічної освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів, інструктивно-методич-ні матеріали щодо виконання індивідуальних творчих робіт.

Підсумком роботи на курсах буде творчий проект – розробка міні-кейсів на електронних носіях.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка