Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка20/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Нові


4.6.

Учителі, які викладають курс «Ділова активність»

4.6.1.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів, які викладають курс «Ділова активність»)

Формування ділових якостей особистості

Курси зорієнтовані на розвиток підприємливого підходу, який дає можливість учням учитися активно, бути гнучкими і відкритими до нових ідей, розвивати лідерські якості, брати на себе ініціативу і відповідальність за конкретні результати.

Навчально-тематичним планом курсів передбачено: ознайомлення з теорією та методикою викладання основних тем курсу через використання активних методів організації навчального процесу, спрямованих на формування соціальної компетентності учнів через застосування рольових ігор, проблемних ситуацій, реалізацію практичних ідей та завдань в системі проектних технологій, які спрямовані на формування творчої ініціативи, отримання позитивного результату діяльності, на вироблення активної громадянської позиції.

Рольові ігри, проектні майстерні, спецкурси за вибором допоможуть слухачам відпрацювати конструктивні особистісні уміння: розробляти концепції, програми, проекти.


Нові

4.6.2.

Очно-заочні

(72 г.)

(для вчителів географії першої та вищої кваліфікаційних категорій)
Методика сучасного уроку географії

Навчання проводиться в період шкільних канікул у 2 етапи. На І етапі (1-й тиждень) передбачається теоретична підготовка вчителів з питань загальної освіти та методики викладання географії на підставі сучасних принципів педагогічного процесу. На ІІ етапі (2-й тиждень) – ознайомлення слухачів з сучасними організаційними формами навчання географії, педагогіки та практики, захист творчих робіт та педагогічних проектів.4.7.

Учителі хімії

4.7.1.

Тематичні

(144 г.)

(для вчителів хімії з підготовкою до викладання предметів українською мовою)
Очно-дистанційна форма навчання


Основи методики викладання хімії в умовах профільного навчання


Курси розраховані на вчителів хімії всіх кваліфікаційних категорій.

Головна мета курсів – надати допомогу вчителям, які викладають хімію в умовах профільного навчання.

Актуальність курсів з даного напряму пояснюється диференціацією навчання як однією з провідних тенденцій розвитку загальної середньої освіти та створенням профільних загальноосвітніх навчальних закладів, класів, груп тощо.

Програмою курсів передбачається розглянути питання, пов’язані з методикою організації профільного навчання та науково-методичними основами викладання хімії у класах різних профілів навчання.

Навчання за очно-дистанційною формою навчання передбачає ІІІ етапи:

І етап-очний формат;

ІІ етап - дистанційний;

ІІІ етап - заліковий формат

Навчально-тематичним планом передбачається:


 • вивчення методики викладання основних тем курсу хімії, дидактичних матеріалів з предмета, сучасних технологій навчання;

 • ознайомлення з методикою організації та проведенням уроків в умовах профільного навчання, програмним забезпеченням, вимогами до викладання хімії; критеріями оцінки знань з предмета;

 • ознайомлення з методикою викладання хімії за варіативним компонентом.

Варіативна частина навчального плану забезпечується добором спецкурсів та факультативів за потребою слухачів, серед яких й такі:

 • Компетентнісні засади сучасного змісту хімічної освіти,

 • Ділове українське мовлення,

 • Формування здорового способу життя,

 • Інформаційні технології у викладанні хімії,

 • Розв’язування задач підвищеного рівня складності.
Нові

4.7.2.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів хімії та біології першої та вищої кваліфікаційних категорій)
Головна мета курсів - дати системну підготовку вчителям, які бажають підвищити свій професійний рівень, розширити знання з теорії та методики викладання шкільного курсу хімії та біології. Навчальним планом передбачено опрацювання питань з педагогіки, психології, новітніх технологій навчання та компетентнісно орієнтованого підходу до викладання хімії та біології.

Вчителі ознайомляться з досвідом кращих педагогів регіону, оволодіють новими педагогічними технологіями та інтерактивними методиками навчання хімії та біології.

Варіативна частина навчального плану розрахована на задоволення конкретних потреб вчителів, в тому числі й такі:


 • Інформаційні технології у викладанні хімії,

 • Формування культури здорового способу життя,

 • Ділове українське мовлення,

 • Компетентністні засади сучасного змісту хімічної освіти,

 • Розв’язування задач підвищеного рівня складності

Нові

4.7.3.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів хімії першої та вищої кваліфікаційних категорій з підготовкою до викладання предметів українською мовою)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Технологія та методика сучасного уроку з хімії

Головна мета курсів - задоволення особистісних потреб вчителів, які мають певні утруднення щодо організації педагогічного процесу. Зміст навчання окреслюється опрацюванням сучасної науково-методичної теорії уроку, яка доповнюється практичною спрямованістю щодо його моделювання та конструювання.

Програма курсів передбачає ознайомлення з перспективним досвідом кращих вчителів хімії, які викладають за сучасними технологіями навчання.

Навчання за очно-дистанційною формою навчання передбачає ІІІ етапи:

І етап-очний формат;

ІІ етап - дистанційний;

ІІІ етап - заліковий формат

Диференціація забезпечується добором спецкурсів та факультативів, у тому числі й таких: “Компетентнісні засади сучасного змісту хімічної освіти”, “Формування здорового способу життя”; “Інформаційні технології у викладанні хімії”, “Ділове українське мовлення”, “Розв’язування задач підви-щеного рівня складності”.Нові

4.7.4.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів хімії всіх кваліфікаційних категорій)
Інноваційні підходи до викладання хімії.

Навчальним планом передбачено ознайомлення слухачів з новими педагогічними технологіями; продуктивними методиками навчання і виховання учнів.Учителі відпрацюють практичні аспекти діяльнісного та особистісно-орієнтованого, рівневого та диференційного підходів у навчанні, моніторингу навчальних досягнень учнів, навички роботи з програмним забезпеченням викладання хімії.

Програмою курсів передбачається відвідування уроків учителів, які впроваджують інновації в практичну діяльність.

Варіативна частина навчального плану забезпечується добором спецкурсів та факультативів, в тому числі й: «Інформаційні технології у викладанні хімії», «Формування основних груп компетентностей».


4.7.5.

Тематичні

(72 г.)

(для вчителів категорії «спеціаліст» та другої кваліфікаційної категорії)
Методи розв’язання задач з хімії

Навчальним планом передбачено опрацювання методів формування в учнів умінь розв’язувати розрахункові та якісні задачі з хімії, розвитку їх дивергентного мислення та інтелектуально-творчих здібностей.


Слухачам будуть запропоновані нові класи задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого типу, задачі-оцінки, експериментальні та ін. На практичних заняттях будуть розглянуті методи розв’язання цих задач та організації діяльності учнів на відповідних уроках.


Варіативна частина навчального плану забезпечується добором спецкурсів та факультативів:

 • Робота з обдарованими дітьми.

 • Інтерактивні технології навчання хімії.

 • Використання комп’ютерних технологій у викладанні хімії.
4.7.6.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів хімії першої та вищої кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Формування основних груп компетентностей у процесі навчання хімії

Курси розраховані на вчителів всіх кваліфікаційних категорій.

Мета курсів – надання науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги вчителям з проблеми формування основних груп компетентностей учнів у навчальному процесі. Актуальність курсів з даного напряму пояснюється оновленням педагогічної парадигми освіти в Україні, спрямованим на гуманізацію навчального процесу.

Навчальним планом передбачено максимальне співвідношення теорії та практики розглянутих питань, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом кращих вчителів хімії регіону.

Варіативна частина навчального плану забезпечується добором спецкурсів та факультативів, у тому числі й такими:


 • Компетентнісні засади сучасного змісту хімічної освіти,

 • Ділове українське мовлення,

 • Формування здорового способу життя,

 • Інформаційні технології у викладанні хімії,

 • Розв’язування задач підвищеного рівня складності.

Оновлені

4.7.7.

Загальна підготовка

(144 г.)

(для вчителів хімії та біології)
Навчально-тематичний план курсів розроблений на підставі сучасних концепцій навчання і орієнтує слухачів на вивчення хімії та біології у системі особистісно орієнтованого навчального процесу і націлюють на розвиток творчості і самоосвітньої діяльності вчителя.

Передбачається теоретична підготовка вчителів з питань теорії хімії та біології, дидактики та методики викладання, ознайомлення з інноваційними технологіями; практика в хімічних і біологічних лабораторіях та педагогічна практика у школах.для м. Слов’янська

4.7.8.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів хімії першої та вищої кваліфікаційних категорій з підготовкою до викладання предметів українською мовою)
Актуальні питання викладання хімії

Теоретичний аспект курсів присвячений питанням гуманізації навчального процесу, створення розвивального освітнього середовища, інтеграції змісту предметів природничих дисциплін.

Слухачі зможуть на практичних заняттях, тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти активного та інтерактивного навчання, диференціації навчальної діяльності учнів, прийоми педагогічної техніки моделювання освітнього процесу.

Спецкурси: «Моделювання процесу навчання», «Інформаційні технології у викладанні хімії».Нові

4.7.9.

Проблемні

(72 г.)


(для вчителів хімії категорії «спеціаліст», та другої кваліфікаційної категорії)

Ділова активність на уроках хімії


Курси зорієнтовані на стимулювання педагогів щодо використання активних методів організації навчального процесу, на формування ділової комунікативної активності учнів через застосування диференційо-ваних вправ, рольових ігор, проблемних ситуацій тощо. Навчально-методичний зміст курсів передбачає реалізацію практичних ідей та завдань в системі проектних технологій, які спрямовані на формування творчої ініціативи, самостійної роботи, на отримання позитив-ного результату діяльності, на вироблення активної громадянсь-кої позиції.

Оновлені

4.8.

Учителі біології

4.8.1.

Загальна профільна підготовка

(144 г)

(для вчителів біології та хімії, які працюють в профільних класах природничо-математичного напрямку, а також тих, що викладають додатково спецкурси та факультативи за варіативною складовою навчального плану)із впровадженням програми Intel® Навчання для майбутнього

Програма курсів передбачає підвищення професійно-функціональної спроможності учителів, які формують ключові компетентності учнів засобами профільної освіти, а також викладають варіативну складову (спецкурси, елективні курси тощо) за напрямом профілізації природничо-математичних дисциплін, що містять такі навчальні профілі:

 • фізико-математичний;

 • хіміко-біологічний;

 • географічний;

 • екологічний.

Курсами передбачено визначити головні інноваційні заходи реалізації завдань розвитку національної освіти на шляху до євроінтеграції, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання.

Професіонально-функціональна підготовка учителів передбачає відпрацювання інноваційних методик в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти з використанням комп’ютерних технологій, оволодіння навичками педагогічної творчості в контексті розвитку творчої індивідуальності особис-тості.

Інноваційний характер курсів передбачає:


 • творче використання інтерактивних методів навчання;

 • реалізацію ідей змісту освіти на підставі проектно-технологічного підходу до навчання;

 • ідеї елективного шляху профілізації;

Під час курсів учителі матимуть змогу ознайомитися зі змістом та здобути практичні навички за програмою “Intel® Навчання для майбутнього”, актуальність якої обумовлена проблемами практичної освіти.

Під час курсів генерується установка на новаторський пошук та творчу реалізацію здобутків педагогів-новаторів в регіональних умовах.

Практичний модуль буде проведено на сучасній навчально-методичній базі з максимальним використанням можливостей системи Інтернет.

По закінченню курсів слухачі отримають комплекти навчально-методичних матеріалів та інші засоби комп’ютерної підтримки за програмою профільного навчання.


4.8.2.

Загальна підготовка

(144 г)

(для вчителів біології всіх кваліфікаційних категорій)Навчальним планом курсів передбачено опрацювання питань сучасної методики викладання шкільного курсу біології, побудованої на новітніх технологіях педагогічної науки , директивних та нормативних документах.

Змістова лінія модулів програми спрямована на вдосконалення професійних знань та умінь учителів, ознайомлення з перспективними технологіями та новаторським досвідом, пошук більш раціональних методів навчання та виховання, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції власної роботи.

Під час курсів планується проведення інтерактивних методів роботи: тренінгів, семінарів, практичних занять, тематичних консультацій з актуальних питань викладання біології, практикуму на базі біологічного факультету ДонНУ.

Слухачі ознайомляться з кращим досвідом педагогічної діяльності вчителів регіону, інтерактивними методиками викладання предмета. Плануються заняття факультативу «Методи розв’язування задач з біології».

В основі змісту програми покладено ідеї особистісно розвиваючого, компетентнісно орієнтованого, профільно-спрямованого та акмеологічного навчання.

Практичний модуль надасть можливість слухачам стати активними учасниками різноманітних тренінгів і творчих лабораторій щодо моделювання сучасного уроку біології.

Учителі матимуть змогу ознайомитись із майстер-класами кращих педагогів області , засобами електронної бібліотеки.

Слухачам будуть надані консультації щодо оновленого змісту біології та предметів природничого циклу, розвитку життєвих компетентностей школярів засобами цих предметів.

Підсумком роботи на курсах буде творчий проект – розробка міні-кейсів на електронних носіях.

4.8.3.

Авторські

(72 г)

(для вчителів біології всіх кваліфікаційних категорій)Технологiя сучасного уроку бiологiї (за авторськими методиками учителів Андреєвої Є.А., переможця конкурсу «Учитель року»(технічний ліцей м. Донецька), Кир’янової І.В., заслуженого учителя України(Харцизький різнопрофільний ліцей № 1))

Дані курси розраховані на викладачів біології, які бажають ознайомитись з авторськими методиками формування самоосвітньої компетенції при вивченні біології та організації роботи з обдарованими дітьми. Слухачі курсів матимуть нагоду прослухати авторський спецкурс з технології формування самоосвітньої компетентності засобами біології який розкриває прийоми внутрішньої мотивації учнів до навчання та секрети високої результативності роботи переможця обласного конкурсу „Учитель року – 2004”(Андреєва Є.А., технічний ліцей м. Донецька). Учитель продемонструє власну систему роботи з біологічними фактами та явищами, розвиток творчих здібностей учнів як під час урочної діяльності так і позаурочній роботі, через систему дистанційної освіти, самоосвіти. Широке застосування технічних засобів навчання зроблять навчальний процес цікавим та особистісно значущим.

Спецкурс Кир’янової І.В., заслуженого учителя біології (Харцизький різнопрофільний ліцей № 1) знайомить з організацією та впровадженням системи роботи з біологічно обдарованими учнями.

Зміст курсів доповнено сучасною науково-методичною теорією уроку, яка спирається на практичну складову щодо його моделювання та конструювання. Аспектний аналіз уроку планується надати в дидактичній, психологічній та методичній спрямованості. Передбачено ознайомлення з технологією моніторингових досліджень при вивченні біології, алгоритм щодо підготовки та проведення ЗНО та TIMSS з біології.

Учителі залучатимуться до роботи в ряді мікрогруп, де зможуть отримати кваліфікаційну теоретичну і практичну допомогу щодо організації подальшої педагогічної діяльності.

4.8.4.

Проблемні

(108 г)

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка