Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка23/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Навчальний план курсів спрямований на удосконалення науково-методичної підготовки учителя; цьому сприяє знайомство з актуальними проблемами філософії освіти, шляхи гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасних напрямків розвитку освіти в Україні та міжнародному рівні, розвиток профільного та допрофільного навчання, методики викладання основних розділів та тем програми трудового навчання.


Вчителі опрацюють технологію сучасного уроку на основі особистісно-орієнтованого підходу у викладанні. Будуть проведені рольові, психолого-педагогічні тренінги, які допоможуть вдосконалити комунікативні навички. Буде розглядяться організація профільного навчання в освітній галузі “Технології”.

Обов’язковим є використання комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання.

Спецкурси:


- Інформаційні технології у викладанні трудового навчання.

- Дизайн (художня обробка деревини).Оновлені


4.11.2.

Загальна підготовка


(144 г.)

(для вчителів

технічної праці

першої та вищої

кваліфікаційних

категорій)


Навчальний план курсів спрямований на удосконалення науково-методичної підготовки учителя; цьому сприяє знайомство з актуальними проблемами філософії освіти, шляхи гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасних напрямків розвитку освіти в Україні та міжнародному рівнях, розвитку профільного та до профільного навчання, методики викладання основних розділів та тем програми трудового навчання.


Вчителі опрацюють технологію сучасного уроку на основі особистісно-орієнтованого підходу у викладанні. Будуть проведені рольові, психолого-педагогічні тренінги, які допоможуть вдосконалити комунікативні навички. Буде розглядяться організація профільного навчання в освітній галузі “Технології”. На практичних заняттях вчителі трудового навчання ознайомляться з організацією науково – дослідницької роботи в школі, навчаться співвідносити її з власним досвідом, виявляти власну ініціативу, бути провідником нових підходів до виховання дітей. Обов’язково вчителі ознайомляться з використанням комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання.

Висвітлення перспективного досвіду роботи вчителів м.Донецька та області.

Спецкурси:


 • Впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання.

 • Моделювання процесу навчання.

- Інформаційні технології у викладанні трудового навчання.

- Народні промисли в Україні.

- Розвиток творчої компетентності школярів.


Оновлені


4.11.3.

Тематичні

(108 г.)

(для вчителів

технічної

праці всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Технологія та методика сучасного уроку трудового навчання

Курси розраховані на вчителів всіх кваліфікаційних категорій. Вони розкривають сучасні принципи і методи організації педагогічного процесу, організації профільного навчання, наукової основи педагогічної взаємодії, психолого-педагогічні механізми формування особистості. Значна увага приділяється технології та методиці сучасного уроку трудового навчання. Дидактичнее забезпечення процесу навчання, форми і прийому контролю та оцінки навчальних досягнень учнів, аналіз і вирішення ефективності уроку.

Мета і завдання курсів за кредитно – модульною системою передбачають таке структурування організації навчального процесу:

1 етап – очна форма

2 етап - дистанційна форма

3 етап – підсумкова очна сесія

Реалізація завдань курсів реалізується шляхом:


 • розгляду навчального матеріалу на лекціях, презентаціях, інтерактивних лекціях, тренінгових заняттях;

 • виконання самостійних та практичних завдань;

 • самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для кожної теми комплексу навчально – методичних матеріалів;

 • проведення поточного само тестування та контрольного тестування після вивчення пріоритетних тем програми, а також підсумкового контрольного тестування;

 • написання та захисту творчої роботи у формі проекту.

Обов’язкова умова - елементарна комп’ютерна грамотність слухачів курсів.

Спецкурси: • Впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання.

 • Моделювання процесу навчання.

- Інформаційні технології у викладанні трудового навчання.

- Народні промисли в Україні (обробка деревини та металу).

- Розвиток творчої компетентності школярів.


Оновлені


4.12.

Учителі трудового навчання

4.12.1.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів трудового навчання (обслуговуюча та технічна праця), які працюють в класах, що не поділяються на підгрупи)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою


Технологія та методика сучасного уроку трудового навчання

Навчальний план курсів розраховано на вчителів технічної та обслуговуючої праці всіх кваліфікаційних категорій.

План курсів спрямований на удосконалення науково – методичної підготовки учителів, цьому сприяє знайомство з актуальними проблемами філософії освіти, модернізації освіти в Україні, організації профільного навчання, розвитку становлення особистості, сучасних напрямків розвитку ТП, методики викладання розділів програми деревообробки, металообробки, робота з харчовими продуктами, обробка тканини та інші.

Вчителі опрацьовують технологію сучасного уроку особистісно орієнтованого підходу у викладанні.

Мета і завдання курсів за кредитно – модульною системою навчання передбачають таке структурування навчального процесу:

1 – етап –очна форма

2 – етап - дистанційна форма

3 - етап - підсумкова сесія

Реалізація завдань курсів реалізується шляхом:


 • розгляду навчального матеріалу на лекціях, презентаціях, інтерактивних лекціях, тренінгових заняттях;

 • виконання самостійних та практичних завдань;

 • самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для кожної теми комплексу навчально – методичних матеріалів;

 • проведення поточного само тестування та контрольного тестування після вивчення пріоритетних тем програми, а також підсумкового контрольного тестування;

 • написання та захисту творчої роботи у формі проекту.

Обов’язкова умова - елементарна комп’ютерна грамотність слухачів курсів.

Спецкурси: • Методи проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання.

 • Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів.

 • Впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання.

- Інформаційні технології у викладанні трудового навчання.

- Розвиток творчої компетент-ності школярів.Нові


4.12.2.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів трудового навчання всіх кваліфікаційних категорій)
Нові підходи до трудового навчання в сучасних умовах.

Навчальний план курсів розраховано на вчителів технічної та обслуговуючої праці всіх кваліфікаційних категорій.

План курсів спрямований на удосконалення науково – методичної підготовки учителів, цьому сприяє знайомство з актуальними проблемами філософії освіти, розвитку та модернізації освіти в Україні на національному та міжнародному рівнях, становлення особистості, сучасних напрямків розвитку ТП, методики викладання розділів програми деревообробки, металообробки, робота з харчовими продуктами, обробка тканини та інші.

Вчителі розглянуть підходи до організації профільного навчання в старшій школі та до профільну підготовку учнів.

Мета і завдання курсів за кредитно – модульною системою навчання передбачають таке структурування навчального процесу:

1 – етап –очна форма

2 – етап - дистанційна форма

3 - етап - підсумкова сесія

Реалізація завдань курсів реалізується шляхом:


 • розгляду навчального матеріалу на лекціях, презентаціях, інтерактивних лекціях, тренінгових заняттях;

 • виконання самостійних та практичних завдань;

 • самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для кожної теми комплексу навчально – методичних матеріалів;

 • проведення поточного само тестування та контрольного тестування після вивчення пріоритетних тем програми, а також підсумкового контрольного тестування;

 • написання та захисту творчої роботи у формі проекту.

Обов’язкова умова - елементарна комп’ютерна грамотність слухачів курсів.

Спецкурси: • Методи проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання.

 • Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів.

 • Впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання.

- Інформаційні технології у викладанні трудового навчання.

- Розвиток творчої компе-тентності школярів.Нові


4.12.3.

Проблемні

(72 г.)

(для вчителів трудового навчання

всіх кваліфікаційних категорій)


Формування життєвих компетентностей учнів на уроках трудового навчання

Планом курсів передбачено розгляд загальних філософських і методологічних питань трудової підготовки учнів. У ході курсової підготовки вчителі будуть ознайомлені з досягненнями педагогічної науки, психологічними аспектами роботи з усіма категоріями учнів, проаналізують діючі програми з предмета, організацію профільної та до профільної підготовки учнів, їх можливості і шляхи формування життєвих компетентностей.

Заплановано моделювання навчальних занять з метою реалізації проблеми курсів.

Спецкурси: • Розвиток творчих компетентностей школярів.

 • Впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання.

 • Психологічне забезпечення профільного навчання в освітніх закладах.

 • Методи розв’язання проект-но-технологічних задач.

 • Народні промисли України.

ОблІППО


м. Красноармійськм. Слов’янськ

Оновлені


5.

Відкритий університет інноваційної педагогіки


5.1.

ШКОЛА МОЛОДОГО ТВОРЧОГО КЕРІВНИКА

(216 г.)

(для молодих творчих керівних працівників)


Очно- дистанційна форма навчання


Успіх Навчального закладу залежить від багатьох факторів: економіч-ної ситуації, конкурентної позиції на ринку освітніх послуг, корпоративної культури педагогів й, звичайно, від ефективності управління освітньою сис­темою, що надає професійній компетентності й управлінській майстерності керівника першочергову роль.

Підвищення кваліфікації керівника полягає не тільки в розширенні знань, але в умінні бачити, оцінювати й реагувати на ситуацію, що постійно й швидко змінюється, приймати ефективні управлінські рішення, в умінні згу­ртувати весь колектив педагогів, учнів й батьків для досягнення загальної мети.

Саме для керівників, які прагнуть цього, хочуть створити найбільш сприятливі умови для розвитку свого навчального закладу й зміцнити його конкурентноздатність, навчитися більш повно й раціонально використовува­ти наявні ресурси, краще організувати діяльність педагогів та учнів, але не мають достатньо досвіду, почувають брак теоретичної підготовки й практич­них вмінь, працює Школа молодого керівника.

Навчання в ШМК проводиться за дистанційною формою, що складаєть­ся з трьох етапів: настановна сесія, міжсесійний - дистанційний період, залі­кова сесія (загальна тривалість 6 місяців), і закінчується захистом творчого проекту, який слухачі розробляють протягом дистанційного етапу.

Заняття в школі дозволяє молодим керівникам придбати важливі клю­чові навички й уміння, що необхідні в сучасному світі, опанувати найважли­вішими підходами до управління соціальними системами, розвинути комуні­кативні якості й, нарешті, зробити управлінську кар'єру


5.2.

ШКОЛА МОЛОДОГО ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА

(216 г.)

(для учителів, стаж роботи яких не більше 10 років)


Очно-дистанційна форма навчання


Школа молодого творчого педагога - це пролонгована динамічна модель післядипломної педагогічної освіти, в основу якої покладені компетентнісно орієнтовані технології навчання, тьюторський науково-методичний супровід, проектно-діяльнісний підхід.

Мета ШМТП - творчий саморозвиток індивідуальності молодого вчителя, опанування ним інноваційних освітніх технологій, формування вміння результативно використовувати їх у педагогічному процесі, сприяння творчій самореалізації молодого педагога.

Навчання в ШМТП проводиться за дистанційною формою, що складається з трьох етапів: настановна сесія, міжсесійний – дистанційний період, залікова сесія (загальна тривалість 6 місяців), і закінчується захистом творчого проекту, який слухачі розробляють протягом дистанційного етапу.

Тематика проектів розмаїта й пов’язана з актуальними питаннями сучасної освіти: розробка та впровадження моделей компетентнісно орієнтованого навчання, школи майбутнього, школи – лабораторії, педагогічного наукового товариства, технологій допрофільної та профільної підготовки та інше.

Програма курсів розрахована на молодих педагогів із стажем педагогічної діяльності до 10 років. Провідний принцип організації навчання – активно-діяльнісний, що передбачає роботу в тренінговому режимі, практичне відпрацювання новітніх інформаційних технологій, творче ситуативне (проблемне) моделювання, розробку власного проекту тощо. Крім того, на учасників чекає знайомство з цілою низкою культурологічних заходів, спрямованих на розвиток естетичних смаків, креативності особистості, вивищення її соціокультурної компетентності тощо.


5.3.

ШКОЛА МОЛОДОГО ТВОРЧОГО МЕТОДИСТА

(216 г.)

(для молодих методистів МК ВО, заступників керівників шкіл, керівників МО)


Очно- дистанційна форма навчання


Метою роботи Школи є забезпечення системного навчання працівників методичних служб всіх рівнів щодо опанування технологіями моделювання і проектування професійного зростання педагога в системі методичної роботи .

Програмою передбачено поглиблення знань теорії і практики вдосконалення і розвитку професійної компетентності педагогів в системі методичної роботи, сучасних педагогічних технологій, теорії моделювання і проектування різних форм організації методичної роботи, розробки освітніх проектів.Провідними формами, технологіями навчання є: інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, проектування, моделювання, самопрезентації, консультації, самостійна, самоосвітня діяльність.

Робота кожного слухача Школи забезпечена системно-дидактичним комплексом на паперових і електронних носіях, наочними матеріалами до практичних занять, банком мультимедійних презентацій, інформаційним пакетом дистанційного етапу. Для взаємодії на дистанційному етапі використовуються всі доступні для учасників види комунікації.

Навчання в Школі передбачає наявність у кожного слухача значущої проблеми професійної діяльності, інструментом розв’язання якої стане його індивідуально-творчий проект, а також володіння елементарними знаннями і навичками роботи з ПК


5.4.

ШКОЛА МОЛОДОГО ТВОРЧОГО УПРАВЛІНЦЯ

(216 г.)

(для завідувачів відділів, начальників управлінь освіти міст/районів, їх заступників та осіб із числа резерву на ці посади)


Очно- дистанційна форма навчання


Школа молодого творчого управлінця (ШМТУ) – інноваційна форма підготовки професіоналів у сфері управління освітою. Сучасній системі освіти потрібні такі управлінські кадри, що підготовлені не лише до роботи у сучасних умовах, а й до діяльності з урахуванням перспективи. Тому головною метою Школи є створення умов для набуття досвіду творчої самореалізації особистості, розвитку панорамності й професійної предметності мислення, творчого, нестандартного підходу до вирішення проблем управління освітою в сучасних умовах.

Основними принципами, на яких ґрунтуватиметься діяльність Школи є: • принцип демократизму, що передбачує врахування потреб, інтересів особистості творчого управлінця, забезпечення свободи вибору в змістовному, організаційному та психологічному аспектах;

 • принцип науковості, згідно з яким широко застосовуються теоретичні досягнення, сучасні надбання науки управління;

 • принцип гуманізму, у відповідності до якого людина розглядається як кінцева мета, заради якої здійснюється управлінська діяльність, і водночас як важливий засіб щодо досягнення кінцевого результату.

Як основний метод реалізації змісту навчання у Школі передбачений метод проектів. Кінцевим результатом роботи слухачів має стати створення та захист проектів, спрямованих на вдосконалення управління освітою (оптимізація механізму управління; адаптаційні моделі управління; система менеджменту персоналу; процедура контролінгу тощо).

В основу організації навчальної діяльності передбачується покласти кейс-технологію. Серед форм і методів роботи віддаватиметься перевага тренінгам креативності та лідерства, інтерактивним та проблемним лекціям, майстер-класам, діловим іграм.

До роботи будуть залучатися провідні спеціалісти у галузі державного управління, соціально-адекватного менеджменту, інноваційного менеджменту інтелектуальної власності, управління проектами, соціології управління, бізнес-тренери.

У поточному році пропонуємо направити по одному кандидату від кожного міста/району для навчання з числа завідувачів відділів, начальників управлінь освіти міст/районів, їх заступників і інспекторів.6.

ЕКСТЕРНАТ

На курси за індивідуальним планом, екстерном зараховуються педагоги першої та вищої кваліфікаційних категорій, педагоги, які мають звання «Старший учитель», «Учитель-методист».
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка