Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка5/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Мета проведення курсів: надання науково-теоретичної, методичної допомоги бібліотекарям, щодо формування інформаційної, освітньої, пізнавальної інтелектуальної діяльності школярів.

Програма курсів створює умови і надає можливість шкільним бібліотекарям ознайомитись з інноваційними технологіями, системою библіотечно-бібліографічної роботи в сучасній школі, упровадження інформаційно-комунікаціних технологій у практику роботи бібліотек, основними функціями та завданнями шкільної бібліотеки, діяльності шкільної бібліотеки як інформаційного та соціокультурного центру. Особлива увага на курсах приділяється створенню електронних ресурсів шкільної бібліотеки, формуванню уміння роботи з довідково-пошуковим апаратом електронних ресурсів, ознайомлення слухачів з можливостями мережі інтернет в контексті дистанційної освіти.

Слухачі курсів мають можливість працювати в ІБЦ інституту з компьютерною технікою. Ознайомитися з роботою електронної бібліотеки, досвідом роботи шкільних бібліотек Донеччини.

1.6.2.

Проблемні

(72 год.)

(для бібліотекарів, які вже

створили інформаційно-бібліотечні центри в школі або працюють у цьому напрямку, які зможуть задовольняти у комплексі інформаційні потреби користувачів освітянської галузі)

Бібліотека навчального закладу в умовах модернізації освіти

Оновлена програма курсів створює умови і надає можливість бібліотечним працівникам поглибити і набути нові знання з інформаційних технологій, ознайомлює з новими технологіями бібліотечної роботи.

Поширює світогляд і знайомить з передовим досвідом роботи шкільних бібліотек Донеччини та інших країн в світі інформатизації і умінню працювати в змінюючому інформаційному просторі.

Особливу увагу на курсах приділяється створенню електронних ресурсів шкільної бібліотеки, формуванню професійної компетентності бібліотек-карів щодо використання методу проекту та комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, інформаційної культури користувачів бібліотеки, ознайомленню

Інформаційно-бібліотечний центр планує провести нові форми роботи: «круглі столи», конференції, презентації книг, виставки-рекомендації, диспути, лекційні і практичні заняття.


Оновлені

1.6.3.

Проблемні

(72 год.)

(для бібліотекарів, які бажають оволодіти комп’ютером та програмними засобами)

Впровадження в практику роботи бібліотечних працівників нових інформаційних технологій

Навчальний план курсiв розраховано на шкільних бібліотекарів, якi мають набути необхідні знання з питань використання нових інформаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів та їх творчого розвитку.

Мета курсів: навчити працівників шкільних бібліотек основам роботи з комп’ютером, використанню сучасних програм для автоматизації їх роботи, пошуку корисної інформації в мережі Інтернет, надати науково-теоретичну, методичну та практичну допомогу.

Робота курсів спланована таким чином, щоб сформувати у слухачів певні компоненти інформаційної культури:  • розуміння поняття інформації та інформаційних процесів, їх ролі в житті та діяльності людини;

  • володіння методами опрацювання текстової, числової і графічної інформації, пошуком інформації в Інтернет;

  • вміння використовувати АРМ у роботі бібліотекаря.

Нові

1.7.

Практичні психологи

1.7.1.

Тематичні

(72 год.)

(для спеціалістів

першої та вищої кваліфікаційних

категорій)
Психологічний супровід нововведень державного та регіонального характеру

На курсах розглядаються питання удосконалення змісту, форм і методів діяльності психологічної служби навчально-виховного закладу в модернізації системи освіти.

Слухачі курсів зможуть опанувати провідні психолого-педагогічні ідеї, теорії, технології відповідно до нових підходів щодо організації психологічного супроводу, нововведень державного та регіонального характеру, опрацювати наявний інновацій-ний досвід роботи психологічної служби навчально-виховних закладів.

Практичний модуль включає питання психологічної підготовки учасників навчально-виховного процесу до нововведень.

Слухачі курсів одержать консультації щодо організації психологічного супроводу.

1.7.2.

Загальна підготовка

(108 год.)

(для практичних психологів дошкільних навчальних закладів

другої кваліфікаційної

категорії та категорії «спеціаліст»)Навчально-тематичний план і програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів дошкільних навчальних закладів побудований з урахуванням завдань психологічної служби як невід’ємної ланки системи освіти.

Змістом модулів передбачено ознайомлення слухачів з нормативно-правовими документами, що забезпечують діяльність психологічної служби; розширення й поглиблення знань та навичок слухачів за основними напрямками роботи практичного психолога ДНЗ; проведення психологічного практикуму; ознайомлення сучасною психологічною літературою та фаховими періодичними виданнями.

Навчання проводиться з використанням активних методів (тренінги, ділові ігри, розробка та захист творчих проектів), передбачено роботу в творчих групах.

Під час проведення курсів буде враховано індивідуальні потреби слухачів, стимульовано прагнення до саморозвитку і самореалізації. Диференціація забезпечується добором спецкурсів та факультативів («Психологічне вигорання як наслідок стресу на роботі» ,«Психологічні засади управління конфліктами в закладах освіти», «Культура українського ділового мовлення», «Інформаційна культура психолога як складова загальної культури особистості»).

Слухачі курсів одержать консультації з актуальних питань діяльності практичного психолога ДНЗ.


Оновлені

1.7.3

Загальна підготовка

(108 год.)

(для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів

другої кваліфікаційної

категорії та категорії «спеціаліст»)Навчально-тематичний план і програма курсів підвищення кваліфікації практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів побудований з урахуванням завдань психологічної служби як невід’ємної ланки системи освіти.

Мета: допомогти психологам навчально-виховних закладів опанувати провідні психолого-педагогічні ідеї‚ теорії‚ опанувати ефективні інноваційні технології, методи та прийоми у відповідності до нових підходів щодо організації діяльності психологічної служби; активізувати особистісну професійну позицію фахівців; стимулювати самоосвітню, пошукову та дослідницьку діяльність курсантів.

Завдання курсів:


  • поновити теоретичні знання слухачів з фундаментальних проблем психології‚ поповнити їх з урахуванням нових науково-теоретичних здобутків;

  • надати допомогу психологам у їх опануванні та практичному використанні в реальній професійній діяльності;

  • опрацювати наявний інноваційний досвід роботи психологічної служби навчально-виховних закладів (на різних рівнях);

  • сконцентрувати увагу на проблемі підвищення самоефективності психолога‚ визначити напрямки самоосвітньої діяльності психологів у сучасних умовах розвитку освіти.

Навчання проводиться з використанням активних методів (тренінги, ділові ігри, розробка та захист творчих проектів), передбачено роботу в творчих групах.

Під час проведення курсів буде враховано індивідуальні потреби слухачів, стимульовано прагнення до саморозвитку і самореалізації. Диференціація забезпечується добором спецкурсів та факультативів («Психологічне вигорання як наслідок стресу на роботі» ,«Психологічні засади управління конфліктами в закладах освіти», «Культура українського ділового мовлення», «Інформаційна культура психолога як складова загальної культури особистості»).

Слухачі курсів одержать консультації з актуальних питань діяльності практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу.


Оновлені

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

2.1.

Учителі української мови і літератури

2.1.1.

Тематичні

(72 год.)

(для вчителів всіх кваліфікаційних категорій)За кредитно-модульною системою навчання

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка