Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І наукиСторінка7/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Розвиток літературної обдарованості та культурологічної компетенції школярів засобами художньої культури в класах гуманітарного та естетичного профілів


Модулі даної програми ознайомлять слухачів із обдарованістю як соціально-педагогічною проблемою, психологічними особливостями обдарованих дітей, специфікою пізнавальної діяльності, методикою креативного навчання, навчальними програмами для обдарованих дітей, технологією забезпечення змістових ліній програм, організацією моніторингових досліджень щодо розвитку літературно обдарованих учнів, вивищення літературної, аксіологічної і культурологічної компетенцій школярів у класах гуманітарного та естетичного профілів.

Мета модулів – надати вчителям інструментарій для організації педагогічного супроводу розвитку літературної обдарованості та культурологічної компетенції школярів, опрацювати вміння та навички організації індивідуальної та корекційної роботи з ними, здійснення педагогічного супроводу, упровадження інноваційних технологій у практику педагогічної діяльності.

Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових творчих групах щодо конструювання продуктивних завдань креативного характеру, різноманітних тренінгів з опрацювання певних умінь. Педагоги познайомляться з системою роботи обласної школи – лабораторії з проблеми обдарованості.

Учителям будуть надані змістовні консультації щодо мотивації творчої діяльності літературно обдарованих учнів, формування портфоліо; вони братимуть участь в інтерактивних практикумах, практикумах по створенню комп’ютерних презентацій навчальних тем.


2.2.4.

Проблемні

(108 год.)

(для вчителів зарубіжної литератури всіх кваліфікаційних категорій)


За кредитно-модульною системою навчанняСучасний компетентнісно орієнтований урок

зарубіжної літератури

(Методика та технологія проведення)

Змістова лінія модулів містить питання щодо оновлення методологічних основ викладання зарубіжної літератури, специфіки викладання предмета, планування організації праці вчителя, структурування навчального матеріалу, міжлітературних і міжпредметних зв’язків, “фонових знань”, використання компетентнісно орієнтованого навчання, наочності й ТЗН.

Модулі ґрунтуються на антропологічних принципах, взаємозв’язку аксіологічного, естетичного і культурологічного підходів.

Практична частина включає заняття щодо моделювання сучасного уроку зарубіжної літератури, проектування етапів вивчення художнього твору, конструювання контрольно-оцінюваль-ної діяльності, сучасного аналізу художнього твору (гендерний, герменевтичний, концептуальний, компаративний тощо) опрацювання електронних підручників

Слухачам буде запропоновано взяти участь в імітаційних і неімітаційних іграх, у роботі майстер - і відеокласів.

Для вчителів буде організовано зустрічі з авторами підручників і посібників, представниками видавництв; їм буде продемонстровано можливості профільного та дистанційного навчання.

Слухачам будуть запропоновані кейси з матеріалами для самоосвіти.

2.2.5.

Проблемні

(108 год.)

(для вчителів російської мови і літератури всіх кваліфікаційних категорій)Очно-дистанційна форманавчання

за кредитно-модульною системою


Розвиток життєвих компетентностей школярів засобами російської мови і літератури

Зміст модуля стосується формування життєвих компетентностей школярів (соціальної, полікультурної, комунікативної, інформаційної, самоосвітньої, продуктивної творчої діяльності; пізнавальної, особистісної, компетентнісного ставлення до власного здоров’я тощо) через взаємопов’язані змістові лінії: лінгвістичну, комунікативну, лінгвокультурологічну і діяльнісну; стратегію розвитку культури полеміки та самопрезентації, уміння вести діалог із представниками інших культур, а також умінь, необхідних для сприймання та побудови тексту (визначати тему та мікротему, структуру висловлювання, розуміти головну думку та причинно-наслідкові зв’язки твору в процесі слухання і читання; планувати своє висловлювання з урахуванням комунікативного завдання, враховуючи стилістичні особливості мовних засобів, будувати усне та писемне висловлювання, текст, дотримуватися правил мовленнєвої поведінки, мовленнєвого етикету; контролювати свою мовну поведінку, запобігати змішуванню мов); формування знань та розвиток уміння здійснювати мовний аналіз; жанрів масової та ділової комунікації, уміння володіти найважливішими методами і прийомами мисленнєвої діяльності, досвіду емотивно-ціннісного ставлення до світу та творчої діяльності.

Слухачі будуть задіяні в таких формах діяльності, як практикум, тренінг, спіч-клуб, творча майстерня, майстер-клас, презентація творчого проекту тощо. Їм буде запропоновано спецкурси з основ красномовства, ораторської майстерності, педагогічної комунікації, риторики. Слухачам будуть надані матеріали на електронних носіях для здійснення компетентного педагогічного супроводу розвитку предметних компетенцій та життєвих компетентностей учнів.

Результатом роботи курсів буде створення міні-збірки тренінгів щодо розвитку комунікативної і літературної компетенцій учнів.


2.2.6.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів російської мови і літератури всіх кваліфікаційних категорій)


Очно-дистанційна форма навчання

за кредитно-модульною системою

Методика та технологія проведення сучасного компетентнісно орієнтованого уроку російської мови


Навчально-тематичним модульним планом передбачено розглянути актуальні питання теорії та сучасної методики викладання російської мови в школах з російською та українською мовами навчання. Програма курсів структурована за чотирма взаємопов’язаними лініями: мовленнє-вою/комунікативною, лінгвістичною /мовною, соціокультурною, діяльнісною/ стратегічною. Провідною є комунікативна, яка передбачає тренінг щодо опрацювання вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності. Лінгвістична забезпечує мовну компетенцію слухачів як одного із засобів формування їхнього мовленнєвого розвитку; соціокультурна сприяє входженню школярів у культуру. Ці лінії пронизуються діяльністю, яка передбачає формування й узагальнення умінь і навичок слухачів (тренінги, практикуми, майстерні, лабораторні роботи, творчі майстерні тощо). Філологи познайомляться з роботою обласної школи – лабораторії з проблеми обдарованості.

Передбачається оволодіння педагогами умінням конструювати сучасний урок, моделювати завдання щодо перевірки всіх видів мовленнєвої діяльності, проектувати досвід творчої мовленнєвої діяльності та комунікативно-ситуативні тренінги, практикуми, неімітаційні ігри, використовувати на уроках електронні підручники.


2.2.7.

Проблемні

(108 г.)

(для вчителів російської мови і літератури всіх кваліфікаційних категорій)


За кредитно-модульною системою навчання

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка