Доповідь начальника управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Л.І. Тихончук на конференції педагогічнихСкачати 376.93 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір376.93 Kb.
Доповідь начальника управління освіти

виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Л.І.Тихончук на конференції педагогічних

працівників міста 28 серпня 2012 року


Про підсумки розвитку

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

у 2011-2012 навчальному році та пріоритетні завдання

на 2012-2013 навчальний рік

З М І С Т:
В с т у п.
Розділ І. Модернізація системи дошкільної освіти – один із

основних напрямів державної освітянської політики в

Україні.
Розділ П. Створення умов для розвитку особистості в

навчальних закладах міста
Розділ Ш. В центрі уваги – дитина.
Розділ ІV. Першочергові завдання освіти у формуванні

моральних цінностей і пріоритетів учнів.
Розділ V. Кадрове забезпечення.
Розділ VІ. Зміцнення матеріально-технічної бази навчально-

виховного процесу.

Шановні учасники конференції!

Щорічно традиційно в цей час ми збираємося з вами для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань на новий навчальний рік. Цей урочистий святковий день ми завжди пов‛язуємо із закладами освіти як носіями надій на краще майбутнє.

Висловлюю щиру повагу і вдячність всім працівникам освіти за самовіддану, натхненну працю, за терпіння і віру, за любов до своєї справи і вихованців.

Новий навчальний рік починається під знаком важливих історичних подій як у державі в цілому, так і в освіті безпосередньо.

Освіта визнана національним пріоритетом розвитку країни. Надання громадянам якісної освіти – головне завдання, яке сьогодні стоїть перед нами, освітянами. Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста має стати забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.

Шляхи і способи розв‛язання поставлених перед нами завдань не могли пройти осторонь усіх учасників навчально-виховного процесу в місті та були спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління, на здоровий спосіб життя.

З цих позицій розглянемо стан справ освітянської галузі міста та визначимо її перспективи на 2012-2013 навчальний рік.

Розділ І. Модернізація системи дошкільної освіти – один із основних напрямків державної освітянської політики в Україні
На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визначено модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Основні механізми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р. окреслено у Державній цільовій програмі розвитку дошкільної освіти. На її виконання в цьому навчальному році затверджено міську програму «Дошкілля».

З огляду на це пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів у 2012-2013 н.р. є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.

Актуальність нової редакції Базового компонента обумовлена соціальною необхідністю та його узгодження із новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

На сьогодні в 12-ти ДНЗ виховується більше 2-х тисяч малят, що становить 81% (на рівні 2011 року).

100-відсотково охоплені дошкільною освітою діти п‛ятирічного віку, що свідчить про належну роботу педагогів ДНЗ щодо популяризації обов‛язкової дошкільної освіти через різні форми її здобуття.

Завдяки підтримці міської влади в 2011-2012 навчальному році продовжується робота щодо розширення мережі ДНЗ та створення додаткових дитячих місць для дошкільнят. Так, проведено реорганізацію НВО №№2, 3, що дасть можливість повноцінно функціонувати ДНЗ №11 «Дзвіночок» та ДНЗ №12 «Ялинка».

З метою забезпечення потреби громадян у залученні дітей до суспільного дошкільного виховання переведено ще 2 перших класи із приміщень ДНЗ №№ 1, 7 в НВК №№ 1, 3, завдяки чому місцями в ДНЗ забезпечено 40 малят та відкрито групу для п‛ятирічок в ДНЗ №12 на 25 місць.

У дитячих садках проведено значну роботу з модернізації змісту навчально-виховного процесу. Зокрема, в усіх без винятку дошкільних закладах створено сучасне розвивальне середовище, а ДНЗ №6 та №2 посіли П та Ш місця в обласному огляді-конкурсі «Кращий ігровий майданчик», ДНЗ №№ 1, 4 увійшли до обласної мережі «Школи сприяння здоров‛ю».

За результатами Всеукраїнського фотоконкурсу «Мій улюблений дитсадок» до 100 кращих дитячих садків України увійшли ДНЗ №№ 1, 2, 4, 6, 9.

Завдяки залученню бюджетних та позабюджетних коштів краще підготувались до нового навчального року ДНЗ №№ 2, 3, 6, 7, 10, 11.

В ДНЗ №11 проводилась апробація програми для дітей п‛ятирічного віку «Впевнений старт». З метою забезпечення умов для вирішення проблем наступності в роботі між дошкільною та початковою ланками освіти з 1 вересня цю програму мають впроваджувати всі ДНЗ міста.

Для розвитку креативності дошкільнят працюють гуртки та студії за 12-ма напрямками, якими охоплено майже півтори тисячі малят.

Приємно, що на рівні області відзначено кращих педагогів: Премією ім.М.Дарманського в номінації «Кращий вихователь» нагороджена Гринь Олена Володимирівна (ДНЗ №3. Переможцем Всеукраїнського творчого конкурсу «Енциклопедія дошкільної освіти» стала Сільвеструк Наталія Василівна, вихователь ДНЗ №5.

В усіх ДНЗ наявна сучасна комп‛ютерна техніка, мають власні сайти та підключені до мережі Internet, а ДНЗ №№ 6, 10 посіли П та Ш місця в обласному конкурсі на кращий сайт ДНЗ.

Такий стан справ у дошкіллі радує. Проте, в новому навчальному році, головним завданням залишається проблема забезпечення рівних стартових можливостей усім дітям старшого дошкільного віку, що має розглядатися в контексті визнання обов‛язковості дошкільної освіти для цієї вікової категорії.

На жаль, існуюча мережа груп не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення. Відмічено зростання перенавантаження груп дітьми в ДНЗ №№ 1, 3, 5, 9, 11, на 100 місцях виховується 139 дітей. Це один з найбільших показників в області.

При цьому необхідно створювати умови для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей за рахунок розширення мережі груп та додаткових освітніх послуг.

З метою створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного і духовного здоров‛я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя необхідно скоординувати зусилля всіх інституцій, причетних до справи охорони життя і зміцнення здоров‛я (медичні, управлінські, методичні служби різних рівнів, педагогічні колективи ДНЗ, родини вихованців) у напрямках забезпечення збалансованого харчування, медичного обслуговування дітей відповідно до потреб розвитку, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням, використання сучасних засобів оздоровлення, розроблення та впровадження у педагогічний процес здоров‛язбережувальних та здоров‛яформувальних технологій, оптимізацію рухового режиму в ДНЗ.

Важливим завданням залишається сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами, впровадження інклюзивної освіти у практику роботи ДНЗ.

Необхідно продовжувати роботу щодо створення умов для комп‛ютеризації освітнього процесу та підвищення рівня інформаційної компетентності, комп‛ютерної грамотності педагогічних працівників, удосконалювати роботу власних сайтів ДНЗ для обміну досвідом, участі в різних проектах, контактів з батьківською громадськістю тощо.

Запорукою успішної організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має стати тісна співпраця та націлення на досягнення спільної мети всіх служб дошкільного навчального закладу, батьківської громадськості, керівних інстанцій.


Розділ ІІ. Створення умов для розвитку особистості

в навчальних закладах міста

Наступний етап у розвитку дитини як особистості покладається на школу. Саме тут формується світогляд, життєві позиції, ідеали.

Першочерговим завданням сучасної школи є створення умов для інтелектуального, морального, фізичного та соціального розвитку кожного учня, формування його конкурентно спроможною особистістю в сучасному суспільстві.

В місті здобуття повної загальної середньої освіти доступне, безоплатне, стовідсоткове для всіх верств населення і знаходиться під пильною увагою міської ради, її виконавчих органів. Так, в 2011 – 2012 н.р. було створено належні умови для реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти у різних формах: денною формою навчання було охоплено 5180 школярів, вечірньою – 55, індивідуальною – 42, екстерном – 14, у спецшколах області навчалось 9 дітей.

Для задоволення потреб та побажань громадян міста продовжено навчання дітей з вадами слуху в сурдопедагогічному класі спеціалізованої школи – інтернату (10 клас); 39 учнів ЗОШ №1 навчались у класах з російською мовою навчання, 53 школярі ЗОШ№4 – в класах з польською мовою навчання.

Створювались належні умови для розвитку особистості учнів: поглиблено вивчали окремі предмети 903 школярі у 38 класах, профільне навчання організовувалось для 808 старшокласників у 38 класах на 14 профілях. Роботою факультативів було охоплено 637 учнів у 49 групах, роботою курсів за вибором –5705 у 288 групах.

Поспіль двох років проходить оптимізація мережі навчальних закладів. Зокрема, у 2012 році реорганізовано навчально-виховні об'єднання : НВО№2 – у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 ім. М.Островського та дошкільний навчальний заклад №11 «Дзвіночок», НВО№3 - у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №8 й дошкільний навчальний заклад №12 «Ялинка». Це сприятиме створенню кращих умов навчання й виховання дітей та збільшенню дитячих місць у ДНЗ. Отже, у 2012-2013 н.р. всього буде функціонувати 27 закладів освіти.

**** Важливою ознакою загальної середньої освіти є якість її змісту, який обумовлений Державними стандартами.

Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Чи цікавим буде навчання? Чи комфортно буде маленькому школяреві? Ці та інші питання непокоять кожного, хто пов‛язаний зі школою як держаним інститутом.

Щоб навчальна діяльність була радістю, має бути така організація навчання, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань, тоді пізнавальний інтерес і задоволення від процесу та результату навчання має моральний, психологічний комфорт, розуміння особистого успіху.

Я звертаюсь до вас, керівники навчальних закладів, вчителі початкових класів - зробити все можливе, аби першокласникам було затишно комфортно.

1 вересня 2012 р. за парти сяде 579 першокласників. З метою проведення на належному рівні Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» та переходу на нові Державні стандарти початкової загальної освіти, навчальні плани керівники навчальних закладів забезпечили належні умови для адаптації дитини, її успішного навчання та виховання.

Сьогодні 100-відсотково 23 класних кімнати підготовлені до прийому першокласників. В них має місце стіл для організації самонавчання учнів, «парта для батьків», створено змістові ігрові куточки, а в спецшколі-інтернаті – ігрову кімнату, на базі кабінетів початкових класів НВК №1 сформовано комп‛ютерні модулі.

У розпорядженні першокласників кабінети іноземної мови, музики, інформатики, спортивні зали, бібліотеки, медичні кабінети, просторі рекреації, шкільні їдальні. Обладнано 14 кімнат для відпочинку (сну) для учнів, які будуть відвідувати групу продовженого дня.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту вперше започаткувало Всеукраїнську акцію «Нові стандарти – нова школа» з метою огляду та обміну досвідом готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти.

Місто гідно представило реалізацію державної політики в галузі освіти, зокрема підготовку, методи та шляхи впровадження Державних стандартів у навчально-виховний процес початкової школи освітянам Житомирщини з міста Малина. Візиткою освіти став міський методичний кабінет та методичний кабінет ЗОШ №4, Центр розвитку дитини «Мамина школа» та організація роботи з батьками НВК №3, СЗОШ №2, чітка система роботи з наступності ЗОШ №1 і ДНЗ №11, забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до реалізації нового змісту початкової освіти НВК №№ 1, 2. Делегація нашого міста відвідала м.Жмеринку і Жмеринський район Вінницької області. Щира розмова довела, що багато у нас спільних здобутків, а ще більше перспектив для зростання і удосконалення.

Які ж іще завдання потрібно реалізовувати, щоб успішно впроваджувати новий Державний стандарт? Це:

- продовжити інформаційне-мотиваційне забезпечення необхідності впровадження нового Державного стандарту;

- готувати вчителів до реалізації оновлення змісту початкової загальної освіти;

- моніторити впровадження Державного стандарту відповідно до методик початкової освіти;

- забезпечити інноваційний тип навчання через впровадження інтерактивних технологій на основі інтенсифікації і оптимізації навчального процесу;

- в організацію навчально-виховного процесу покласти принцип індивідуального та диференційованого підходів до учня в умовах колективної навчальної роботи;

- сприяти участі педагогів початкової школи у створенні навчально-методичного забезпечення, реалізації змісту Державного стандарту початкової загальної освіти;

- забезпечити проведення цікавих заходів в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!».

Отже, методисту міськуо, заступникам директорів з начально-виховної роботи, керівникам методичних об‘єднань необхідно активно організувати роботу з переходу на новий Державний стандарт початкової освіти з метою більш якісного впровадження нової моделі освіти, яка ґрунтується на компетентнісному підході.

**На виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015р. робота методичного кабінету була спрямована на:

1. Інформаційно-методичну допомогу вчителям математики і фізики:

- з питання «Використання ІКТ при навчанні математики як запорука підвищення якості знань з математики» (з цією метою працювала дидактична майстерня вчителя математики НВК №1 Кирилюк Л.В., де вчителі математики мали можливість ознайомитись з досвідом її роботи);

- з питання «Актуальні проблеми молодого вчителя математики і фізики» (працював стажувальний майданчик);

- з використання технологій дистанційного навчання обдарованих і здібних учнів з математики і фізики працювала динамічна група, яка розробила конкретні рекомендації по впровадженню дистанційного навчання.

2. З метою належної підготовки здібних і обдарованих учнів до олімпіад і конкурсів з математики і фізики другий рік поспіль працювала позашкільна фізико-математична школа для учнів 7-11 класів.

Все це дало позитивні результати :

- в обласному конкурсі кабінет фізики СЗОШ №2 став лауреатом (завідувач кабінетом Каленюк Г.І.);

- команда учнів-учасників ІІІ етапу олімпіади з математики виборола друге командне місце, а команда учнів із фізики – ІУ місце (у 2010-2011 н.р. відповідно були 6 і 13 місця).

Значно зросла кількість учнів-учасників міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» і Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня»:

Конкурси

Учасників

у 2010-2011 н.рУчасників

у 2011-2012 н.р«Кенгуру»

1463 учні

1553 учні

«Левеня»

249 учнів

373 учні

Результати участі учнів у цих конкурсах у 2012 році такі:ЗНЗ

Конкурс «Кенгуру»

Конкурс «Левеня»

Загаль-на

к-сть учас-никівВід-

мін-ний резуль-татДоб-рий резуль-тат

Учас-ник

Загаль-на

к-сть учас-никівВід-

мін-ний резуль-татДоб-рий резуль-тат

Учас-ник

ЗОШ №1

138

37

55

44

34

9

14

11

С ЗОШ №2

208

25

37

146

88

2

15

71

ЗОШ №3

92

44

31

20

17

-

11

6

ЗОШ №4

201

103

84

14

37

8

28

1

НВК №2

150

23

81

46

21

1

8

12

ЗОШ №6

80

49

31

-

8

5

2

1

НВК №3

216

134

60

21

63

10

26

27

ЗОШ №8

93

27

44

22

33

7

4

22

НВК №1

284

88

98

120

59

5

17

37

Спецшкола-інтернат

91

34

26

31

13

2

10

1

Збережено на 2012-2013 н.р. класи поглибленого і профільного вивчення математики в ЗОШ №1, НВК №1 та набрано вперше один клас (у НВК №3) поглибленого вивчення фізики.

Проблемою на сьогодні є:


  • недостатня кількість класів поглибленого вивчення математики і поглибленого вивчення фізики як допрофільного навчання математики і фізики;

  • незначна кількість класів фізмат профілю, що значно підвищило б якість фізматосвіти випускників навчальних закладів.

* В 2011-2012 н.р. у нас є позитивні зрушення у роботі з обдарованою і здібною молоддю. 70 учнів НВК №№ 1, 2, 3, СЗОШ №2, ЗОШ №1, МНВК взяли участь у Ш (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад. 45 з них стали переможцями, що на 7 більше минулого року.

з/п

Назва закладу

Всьо-го учас-ників

Дипломи

Разом


Всеукраїнські

Учасник

Призер

І ст.

П ст.

Ш ст.

1

НВО №2

6

-

1

2

42

СЗОШ №2

6

-

1

3

33

ЗОШ №3

0

-

-

-

-4

ЗОШ №4

0

-

-

-

-5

НВК №2

14

4

1

5

10

3

2

6

ЗОШ №6

0

-

-

-

-7

НВК №3

5

1

-

-

18

НВО №3

0

-

-

-

-9

НВК №1

38

5

7

14

26

8

4

10

Спецшкола-інтернат

0

-

-

-

-11

МНВК

1

-

-

1

1ВСЬОГО:

70

10

10

25

45

11

6

У ІУ етапі (Всеукраїнському) захищали честь області 11 учнів, 6 – стали переможцями, що на 2 більше минулорічного результату.

Чудові результати на всіх рівнях показали учні НВК №№ 1, 2 з екології, біології вчителів Зайцевої Т.Г., Гудкової Н.П., з інформаційних технологій вчителя Колісецького В.І., з трудового навчання вчителя Щербіюк Л.Г. Шпур Інна, учениця 11 класу НВК №1, брала участь у відбірковому турі міжнародної олімпіади з біології (вчитель Зайцева Т.Г.).

У нас збільшилась кількість учасників олімпіад та якість їхньої підготовки. За це щира вдячність педагогам.

В кінці навчального року учні-переможці олімпіад були нагороджені дипломами і Премією міського голови на загальну суму 9500 грн.

*** Успішним був минулий навчальний рік і для Шепетівської філії Малої академії наук України, яка за результатами роботи посіла ІІ місце в області.

Вдало виступили на обласних і Всеукраїнських конкурсах наші школярі: 23 переможці на П етапі конкурсу-захисту МАН і нагороджені вперше обласними преміями. (Фото____)

Гнатюк Тетяна, учениця 11 класу НВК №1 (вчителі Білецька Н.С. і Зайцева Т.Г.) здобула золоту медаль на Ш етапі МАН та стала Президентським стипендіатом

(Фото Гнатюк Т .).

(фото Гнатюк Т. з Білецькою та Зайцевою).

Перше місце на Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницького проектування та винахідництва посіла робота восьмикласниці із НВК №1 (вчитель Лешкевич А.П.), а ІІ – учениця НВК №3 (вчитель Семенюк Віта Віталіївна).

Степанова Олена Андріївна, вчитель початкових класів НВК №3, підготувала переможця УП Всеукраїнського конкурсу з природознавства «Юний дослідник», ученицю 4 класу, яка посіла ІІ місце. 2400 школярів у 2011-2012 н.р. взяли участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок». Особливо ґрунтовну роботу по популяризації природничих наук серед учнівської молоді провели наукові колективи НВК №№ 1, 3, ЗОШ №4 (дир. Можейко Г.О., Корнатовський П.М., Чілій С.А.).

9 вчителів біології, початкових класів НВК №№ 1, 2, 3, ЗОШ №№ 1,4, СЗОШ №2 нагороджено Грамотами міжнародного клубу лідерів природознавства.

** Всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати школі, трансформуються у завдання і діяльність шкільної бібліотеки. Діяльність їх спрямовується на інформаційне забезпечення педагогічних колективів, учнів, батьків, набуття знань школярами, виховання гармонійної морально досконалої особистості.


На сьогоднішній день бібліотеки всіх навчальних закладів мають належний естетичний вигляд, забезпечені комп‛ютерною технікою, мають достатній книжковий фонд, який щорічно поповнюється підручниками та художньою літературою за рахунок різноманітних джерел фінансування. Кращими є шкільні бібліотеки ЗОШ №№ 1, 4, 6, НВК №№ 1, 2, 3, перенесено в нове приміщення бібліотеку ЗОШ №8.

Значно розширює перелік освітянських послуг для учасників навчально-виховного процесу робота шкільних медіатек, які забезпечують вільний доступ учням та вчителям до будь-якого виду інформації.

Пріоритетами державного замовлення у цьому навчальному році є забезпечення підручниками першокласників. Цьогоріч, як ніколи, завершено планове завезення підручників для 1-го та 11-го класів; а з 1 вересня після уточнення контингенту дітей буде додаткове забезпечення.

Проте шкільним бібліотекам необхідно більше уваги приділяти формуванню інформаційного банку даних про новітні та інтерактивні технології навчання і виховання, досягнення психолого-педагогічної науки тощо.

В умовах гуманізації освітньо-виховного простору необхідно підвищити роль бібліотеки у формуванні духовно-морального простору, мовленнєвої культури особистості.

Шкільні бібліотеки мають долучитися до створення і функціонування в ЗНЗ повноцінної системи професійного самовизначення і профорієнтації учнів, яка б включала якнайновіше інформування старшокласників про сучасні професії, психологію самовизначення особистості, формувала готовність до творчої професійної діяльності тощо.

Потребує модернізації і зміст методичної роботи зі шкільними бібліотекарями. В її структурі важливе місце слід відвести самоосвітній роботі бібліотекарів над підвищенням рівня професійної майстерності та оволодінню бібліотекарями новітніми інформаційними, комп‛ютерними бібліотечними технологіями і методиками їх впровадження в практичну діяльність.
** Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні без них не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

В усіх закладах освіти діє гнучка структура впровадження цих технологій в чотирьох напрямках діяльності: сучасна організація навчально-виховного процесу, методична робота з педагогами, самоосвітня робота та зміцнення комп’ютерної матеріально-технічної бази.

В освіті міста наявний комп’ютерний парк із 473 комп’ютерів, з них 13 навчально-комп’ютерних комплексів. У цьому році придбано 58 сучасних комп’ютерів за бюджетні та позабюджетні кошти. На придбання техніки залучено 321тис.грн., а в ЗОШ №8 у 2011 році за кошти державного бюджету встановлено сучасний комп’ютерний клас (11 персональних комп’ютерів) вартістю 104 тис. 628 грн. з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням та чудовим подарунком в 2012 році школі-гімназії став мультимедійний комп’ютерний клас вартістю 100 тис.грн., подарований Хмельницьким благодійним фондом «Зміцнення громад» при сприянні Голови Ради Благодійників Сергія Васильовича Буряка та директора фонду Тетяни Павлівни Василик.

В результаті ефективної цілеспрямованої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в 2011-2012н.р. кількість учнів на один комп’ютер зросла до 13 (середній показник по області 14-15 учнів на один комп’ютер). Найкраще така робота проводиться в НВК№ 1, 2, 3, ЗОШ №№ 4, 6, 8, спецшколі-інтернаті

Всі заклади освіти підключені до швидкісної мережі Інтернет.

Третій рік поспіль навчальні заклади міста беруть участь в обласному конкурсі «Найкращий освітянський Web-сайт Хмельниччини». За даними підсумкового протоколу сайт управління освіти посідає ІІІ місце в номінації «Сайти управлінь освіти Хмельниччини», призерами стали: ЗОШ№4 - ІІІ місце, ДНЗ№6 – ІІ місце, ДНЗ№10 – ІІІ місце, МНВК – ІІ місце у номінації «Сайти навчальних закладів» та сайт методичного об’єднання вчителів географії міста – ІІ місце у номінації «Сайти вчителів, педагогічних колективів».

Акцентую увагу на необхідності активізувати роботу щодо виставлення матеріалів на сайтах і міськуо, і кожного із закладів освіти. Візьмімо за правило: кожна вагома подія, що відбувається, зразу ж висвітлюється на сайті закладу і така ж інформація надходить на сайт управління освіти.

Підготовці школярів до участі в олімпіадах з інформатики різних рівнів та розвитку дистанційного навчання з використанням мережі Інтернет сприяє міжшкільний факультатив з програмування для учнів 7-9 класів НВК№1 (вч. Колісецький В.І.), на який у 2011-2012н.р. виділено 70 год. з міської програми «Творча обдарованість».

Вперше у 2012 році Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України започатковано олімпіаду з інформаційних технологій, в якій два учні НВК№1(вч.Колісецький В.І.) посіли І і ІІ місця в обласному етапі та ІІІ місце на Всеукраїнському рівні.

У новому навчальному році першочерговим завданням є проведення ліцензування системного та навчального продукту. Слід продовжити роботу над широким застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, модернізацією комп’ютерної техніки, систематичного оновлення шкільних сайтів, забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій.

*** Уже невід‘ємною складовою організації навчально-виховного процесу є підготовка до ЗНО та результативне його складання. В ЗНО – 2012 було зареєстровано 308 випускників міста (78%).

В місті створена певна система проведення ЗНО. 4 заклади освіти (НВК №№ 1, 2, СЗОШ №2, ЗОШ №1 уже поспіль кілька років визнані як одні з кращих пунктів тестування у Хмельницькій області.

За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти рейтингове місце загальних результатів ЗНО м. Шепетівки в Хмельницькій області п’яте, на жаль це гірше з минулим роком (було третє)

Середній бал якості міського абітурієнта за результатами ЗНО - 2012 становить 56,91 балів.

Найкраще міські випускники склали тести:

з географії - 1 місце в області;

хімії - 2 місце в області;

англійської мови - 3 місце в області.

Рейтинг інших предметів такий:

математика - 5 місце;

історія України - 6 місце;

українська мова та література - 7 місце;

фізика - 9 місце;

біологія - 19 місце.

Максимальні 200 балів з математики набрав учень НВК №2 Шиманський Микола (вч. Мойсеєнко Світлана Олексіївна) та учениці НВК №1 Гнатюк Тетяна, Шпур Інна з біології (вч.Зайцева Т.Г.).

В цьому році вперше Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти підготовлено рейтинг всіх 447 загальноосвітніх закладів Хмельницької області з якості результатів ЗНО за шкалою 100- 200 балів. Найвищі місця в ньому посіли відповідно ЗОШ №8, НВК №№1, 2 (директори Курганський О.О., Можейко Г.П., Качоровська Н.В.). Необхідно зазначити, що в питанні якості результатів тестування в нас є невикористані резерви, над якими в новому році будемо працювати.


Розділ ІІІ. В центрі уваги – дитина.

*** Життя та здоров‛я – найдорожче, що є у дитини і підхід до них родини, педагогів, медиків повинен бути найсерйознішим і ретельно вивченим. Здорова дитина не та, яка має проблеми, а та, яка спільно з нами, вміє дати їм раду.

Зазначу, що другий рік поспіль учні проходять обов‛язкові профілактичні огляди медичними працівниками на базі Шепетівської ЦРЛ у присутності батьків або осіб, що їх замінюють. Лікарі оглядають дітей та проводять обстеження, роблять висновки про стан їх здоров‛я, визначають групу для занять фізичною культурою, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснення інших заходів.

Завдяки детальному обстеженню дітей лікарями-спеціалістами виявлено на 4,6% більше захворювань у порівнянні з попереднім роком.

Результати медичних оглядів учнів розглянуті на педрадах, розширених нарадах, прийняті відповідні рішення, розроблено заходи на поліпшення здоров‛я школярів.

Важливу роль у зміцненні дитячого здоров‛я відіграє своєчасна організація харчування школярів. Влітку проведено поточний ремонт харчоблоків, шкільних їдалень, посудомийних кімнат. Нарешті вирішено одну із найболючіших проблем – добудову і обладнання приміщення їдальні ЗОШ №4. Ці роботи проведено за рахунок коштів державного бюджету на 1,5 млн.грн. та 300 тис. грн. міського

Всіма видами харчування охоплено 100 відсотків школярів. Збільшено на 2 відсотки учнів, які харчуються гарячими стравами.

Організовано і безкоштовне харчування за рахунок бюджетних асигнувань. Вартість сніданку збільшилась на дві з половиною гривні для учнів 1-4 класів і становить 4 грн. Всього безкоштовно харчується 44 відсотки школярів, що на 2 відсотки більше, ніж минулого року.

На виконання Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» влітку в місті створено 26 пришкільних таборів, де діти впродовж червня були охоплені відпочинком і змістовним дозвіллям.

На вимогу припису Шепетівської райСЕС ми скорегували роботу наметових таборів, в яких подобалось відпочивати нашим дітям і продовжили їх роботу як спортивно-туристичний напрямок профільних таборів.

За кошти міського бюджету (99 тис.грн.) 50 дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, оздоровились в стаціонарному таборі «Чайка» Летичівського району.

Позитивним є те, що у цьому навчальному році учні під час навчально-виховного процесу не травмувались (у минулому році – 2 травми).

Однак, турбує смертельний травматизм дітей вуличного та побутового характеру. Так, у червні під час літнього відпочинку в селі учень однієї із шкіл міста отримав травми не сумісні з життям. Це велика втрата, тому прошу посилити профілактично-роз‛яснювальну роботу серед дітей та батьків щодо належної поведінки на вулиці, в побуті.

Ми продовжуємо працювати над вирішенням проблем, пов‛язаних зі здоров‛ям дітей, зокрема:


  • дотриманням повітряно-теплового режиму і норм освітлення;

  • удосконалення медичного обслуговування дітей;

  • реконструкції їдальні ЗОШ №6;

  • дотримання валеологічних вимог під час навчальних занять.


*** В 2011-2012 навчальному році індивідуальним навчанням було охоплено 42 учні, з яких 32 – діти з особливими освітніми потребами.

Діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, залучаються до участі в шкільних, міських святах, конкурсах, фестивалях та турнірах.

За останні роки актуальним є питання підтримки дітей з особливостями психорозвитку. Відповідно до положення про інклюзивну освіту, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися в умовах загальноосвітнього закладу за місцем проживання.

З цією метою, дякуючи міському С.А.Антонюку, міським управлінням освіти на базі ЗОШ №4 було відкрито інклюзивний клас для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами. Згідно з положенням введено посаду асистента вчителя, яку передбачає інклюзивне навчання.

В дошкільних закладах працює 8 груп компенсуючого типу для 139 дітей, які потребують корекції розвитку.

Але цього замало. Робота з дітьми такої категорії потребує поглиблення і системності. І першим кроком має стати створення системи супроводу соціально-психологічною службою дітей, які знаходяться на індивідуальному навчанні, оскільки психологічне обстеження і супровід здійснюється при зверненні батьків чи класного керівника.


Розділ ІУ. Першочергові завдання освіти у формуванні

моральних цінностей і духовних пріоритетів учнів

*** Мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість. Процес формування національної патріотичної культури учнів відзначається новими нормативно-правовими документами: Концепцією національно-патріотичного виховання,програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів...», державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014р.

Протягом січня-лютого в місті проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школи сприяння здоров'ю» і переможцями стали НВК№3, ЦЕНТУМ, ДНЗ№4 «Світлячок».

Як показав конкурс, навчальні заклади перебувають на етапі інтенсивного розвитку, структурування, моделювання, пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження медико-педагогічних оздоровчих інновацій, спрямованих на реалізацію принципу «Школа майбутнього - школа здоров'я, радості і духовності».

Для вирішення питання ефективної участі в культурно-масових заходах в навчальних закладах збільшено кількість гуртків художньо-естетичного спрямування; функціонує 78 бюджетних гуртків художньо-естетичного напрямку, в яких займається 1309 учнів.

Директором ЦДЮТ Поповичем О.М. активізовано роботу школи лідерів учнівського самоврядування. Проведено конкурс і переможцями стали педагоги-організатори НВК №1, ЗОШ №6 та методист ЦДЮТ Капелюх О.В.

Для забезпечення щорічного проведення заходів щодо утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей дітей і учнівської молоді колегією міськуо затверджено Комплексно-цільову програму патріотичного виховання на 2011-2015 pp.

Саме в 2011-2012 н. р. музей Валі Котика ЗОШ №4 та музей НВК №2 отримали за проведену виховну роботу та збереження історичної пам'яті про роки війни почесне звання «Зразковий музей».

Переможцями екологічних конкурсів Всеукраїнського рівня стали вихованці екологічного центру та учні ЗОШ №№ 1, 6, 8, НВК № 1, спецшколи-інтернату (заст.директора з виховної роботи Пристайчук О.Є., Українець О.І., Мацишина Р.В., Анікєєва О.А., Перехристюк Н.А.). Влітку учні цих закладів нагороджені путівками в табір «Юннат» м.Києва.

Продовжують розвиватись кращі традиції вокально-хорового жанру. Учні ЗОШ №3 та спецшколи-інтернату - переможці багатьох мистецьких конкурсів (вчителі Балагур Ж.А., Курільчик О.М.).

Яскраво презентували себе учні навчальних закладів на мовно-літературних конкурсах, а саме: у Всеукраїнському турнірі журналістів НВК №1, ЗОШ №1 (вчителі Івасюк Н.Г., Скрипнюк О.В.); найкращий відгук - ЗОШ №1 (вчитель Парфенюк Т.Г.), в ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі студентської та учнівської молоді ім.Т.Г.Шевченка – НВК №№1, 2, ЗОШ№1(вч.Кочергіна Л.М., Пипич Н.В., Качоровська Н.В., Скрипнюк О.В.).

Виховання дітей та молоді, формування у них цілісної системи загальнолюдських моральних цінностей і духовних пріоритетів є першочерговим завданням освіти. Тому кожен навчальний заклад має визначитись із системою виховної роботи, яка створить позитивне середовище з потужним впливом на особистість.

У 2011-2012н.р. збережено мережу позашкільних закладів. Функціонує 4 позашкільних заклади, зокрема: центр дитячо-юнацької творчості, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, центр науково-технічної творчості учнівської молоді, дитячо-юнацька спортивна школа. Гуртковою роботою в них охоплено 1517 (30%) вихованців. Керівниками гуртків розроблено 12 авторських програм.

Вихованці позашкільних закладів є постійними учасниками та призерами міських, обласних, всеукраїнських виставок конкурсів, акцій.

Декілька років поспіль ЦЕНТУМ є дипломантом міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні». У 2012 році стали бронзовими призерами.

Центр дитячо-юнацької творчості (директор Попович О.М.) при сприянні навчальних закладів став переможцем обласної виставки «Знай і люби свій рідний край!».

В ЦДЮТ функціонують три «Зразкових художніх колективи».

Є певні досягнення і в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Ремез Н.А.). Значні успіхи в методичних конкурсах та перше місце в обласній виставці технічної творчості. З радістю відвідують вихованці авіамодельний та гурток початкового технічного моделювання.

Водночас у діяльності позашкільних закладів є ряд проблем, на розв'язання яких необхідно спрямувати діяльність адміністрації та педагогічних колективів:


  • оптимально використовувати інформаційно-комунікаційні технології;

  • оновлювати напрямки роботи, запроваджувати нові нетрадиційні ідеї та теорії у навчально-виховний процес.

Актуальною залишається проблема - залучення учнів до гурткової роботи, посилення контролю за роботою гуртків, відвідування їх вихованцями.*** У 2011-2012 н.р. в навчальних закладах міста спортивно-масова робота проводилась в рамках заходів проведення в Україні «Року спорту та здорового способу життя», національного Кубку шкільного футболу Євро-2012. В місті проведено Спартакіаду школярів із 14 видів спорту, в якій взяло участь 2800 учнів, урізноманітнено і розширено мережу секцій та гуртків, в яких займається 2199 учнів. З метою забезпечення оптимальної рухової активності школярів використовуються фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня, змагання з волейболу, баскетболу, футболу, спортивно-масові заходи, присвячені знаменним датам, а саме: турнір з кульової стрільби в НВК №3, присвячений Дню Українського козацтва, регіональний турнір з баскетболу в НВК №2, присвячений воїну-інтернаціоналісту В.Длужнєвському, турнір з важкої атлетики, присвячений визволенню міста Шепетівки від фашистських загарбників.

Команди учнів НВК №№ 1, 3, СЗОШ №2 є постійними учасниками обласних змагань «Старти надій», «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», «Зірниця», військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» (Джура) -2012», спартакіади допризовної молоді.

Важливу роль у поліпшенні здоров‛я учнів відіграє ДЮСШ, де на 5-ти відділеннях займається 365 учнів.

Результати відділення важкої атлетики – це перші місця в обласній спартакіаді серед спортивних шкіл області (тренер Медведь В.І.). Результативно працюють відділення баскетболу, легкої атлетики, шахів (тренери Гудима В.І., Іванюк М.М.).

На ремонт спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю та форми навчальними закладами міста у 2011 році витрачено 20939 тис.грн. бюджетних коштів, проведено капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ №3, на що з міського бюджету виділено 133 тис.682 грн.

Дві команди учнів спеціалізованої школи-інтернату беруть участь у змаганнях дитячої футбольної ліги України.

Проте нижче своїх можливостей працює відділення футболу ДЮСШ (тренер Олійник А.Т.) та гурток спортивного туризму в ЦНТТУМ (керівник гуртка Макаренко В.І.).

Керівники навчальних закладів приділяють належну увагу зміцненню матеріально-технічної бази. Найкраще спортивним інвентарем та формою забезпечені НВК №№ 1, 2, 3, СЗОШ №2, ЗОШ №№ 1, 8.

Управління освіти постійно аналізує питання забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

За підсумками міської Спартакіади школярів перше місце виборола команда НВК №1, друге – НВК №3, третє – СЗОШ №2 (директори Можейко Г.О., Корнатовський П.М., Клімович Д.С.)


**** Одним із напрямів виховної роботи є превентивне виховання, яке передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів, правопорушень, інших негативних явищ в учнівському середовищі.

На обліку у кримінальній міліції упродовж минулого року перебувало 4 учні, з них 2 дівчат, в загальноосвітніх навчальних закладах – 87 учнів, схильних до протиправної поведінки.

За 7 місяців 2012 р. неповнолітніми скоєно 4 злочини 6 учнями ЗОШ №№3, 6 НВК №3, спеціалізованої школи-інтернату. За аналогічний період 2011р. – 1. (Слайд)

Аналізуючи види злочинів та правопорушень слід зазначити, що в переважній більшості це крадіжки індивідуального та державного майна, паління та поява в нетверезому стані в громадських місцях.

Злочини та правопорушення скоєно у вечірній та нічний час.

Впродовж 2011-2012 н.р. 6 учнів шкіл міста доставлялись у приймальне відділення Шепетівської ЦРЛ в стані алкогольного сп‛яніння. Тому необхідно проводити профілактичну роз‛яснювальну роботу щодо профілактики підліткової злочинності не лише з учнями, а й з їхніми батьками спільно із представниками правоохоронних органів

Активізувати виховну роботу, використовуючи сучасні форми її проведення щодо пропаганди переваг здорового способу життя, залучати дітей до різних форм позакласної роботи
Розділ У. Кадрове забезпечення

Впродовж 2011-2012 н.р. всі заклади освіти міста були забезпечені кваліфікованими педагогічними кадрами: працювали 693 педагоги, з них 616 з вищою освітою, що становить 89% від загальної кількості. 100-відсотково забезпечено навчальні заклади практичними психологами і соціальними педагогами. (Слайд)

За наслідками атестації 268 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 159 – «Спеціаліст І категорії», 220 працівників, які досягли високих показників в роботі, мають педагогічні, почесні звання, нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України». (Слайд)

У 2011-2012 н.р. середній вік працюючих становив 35-49 років. (Слайд)

Працювало 90 педагогів пенсійного віку, що становить 14% від загальної кількості, та 7 молодих спеціалістів. Цього року навчальні заклади прийняли 11 молодих спеціалістів. 89% педагогів працювали з повним навантаженням, проте болючою проблемою на рівні міста і області є неповне навантаження педагогів, а також відсутність місць у навчальних закладах міста для працевлаштування молодих спеціалістів.

Зросла професійна активність педагогічних працівників. Публікації у фаховій пресі, участь у постійно діючій виставці педінновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» стали одним із засобів формування інноваційної культури освітян. Із 128 робіт, які були подані на обласну виставку, 67 відзначено дипломами І, П, Ш ступенів.


Лауреатами обласного конкурсу «Вчитель року» стали педагоги Гродон Світлана Едуардівна, вчитель етики НВК №3, Ольшанська Оксана Віталіївна, вчитель української мови та літератури НВК №1. У цьому вперше було проведено обласний конкурс «Вихователь року» і, надзвичайно приємно, що його лауреатом є Власюк Галина Юріївна, вихователь ДНЗ №7 «Дюймовочка», які сьогодні нагороджені премією міського голови.


Розділ УІ. Зміцнення матеріально-технічної бази

навчально-виховного процесу.
З метою належної підготовки закладів освіти до нового навчального року, управлінням освіти, керівниками навчальних закладів при сприянні виконавчого комітету Шепетівської міської ради, при широкій підтримці батьківської громадськості, спонсорів проведено значну роботу для створення належних умов організації навчально-виховного процесу та підготовці закладів освіти до нового навчального року.

В усіх закладах освіти проведено поточний ремонт на 684519 грн. та капітальний ремонт на суму більше 500 тис.грн. Завершено добудову і обладнання їдальні ЗОШ №4. За бюджетні кошти відремонтовано фасад СЗОШ №2 (10 тис.грн.), в НВК №2 замінено підлогу спортивного залу, коридорів, відремонтовано дах, на що витрачено 130 тис.грн., в НВК №1 проведено ремонт даху, системи опалення та облаштовано відмостки на 40 тис.грн. В ЗОШ №№ 4, 6 проводиться встановлення каналізаційних стоків на суму більше 50 тис.грн. В ДНЗ №4 відремонтовано покриття даху і встановлено вікна на суму 30 тис.грн., в ДЮСШ відремонтовано душову і туалетну кімнати, замінено вікна, на що витрачено 25 тис.грн. тощо.

Щорічно з обласного бюджету виділяються кошти на підготовку закладів міста до нового навчального року. У 2012 р. на ремонт фасаду та заміну віконних блоків ЗОШ №1 виділено майже 300 тис.грн.

З метою поповнення матеріально-технічної бази придбано інструментів, приладів, інвентарю на 148 тис. грн.

Для створення належних умов навчання та виховання дітей придбано сучасні меблі на суму 196 тис. грн.

Модернізовано і поповнено базу технічними засобами навчання в усіх школах та ДНЗ №№2, 3, 4, 5, 7, 8, МНВК, ЦДЮТ, ЦНТТУМ, будинку освіти на 450 тис.грн., що на 256 тис.грн. більше, ніж минулого року.

В НВК №№ 1, 2, СЗОШ №2, ЗОШ №№ 3, 4, 6, спеціалізованій школі-інтернаті, ДНЗ №№ 6, 8, 10, 11 обладнано сучасні інформаційні стенди, а в ДНЗ №7 – створено фотостенд «Історія садочка».

Для забезпечення протипожежної безпеки навчально-виховного процесу використано кошти в сумі 58 тис. грн. Закуплено 21 новий вогнегасник. Просочено горища дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином в СЗОШ №2, ЗОШ №6. В СЗОШ №2 встановлюється автоматична пожежна сигналізація.

Здійснено перевірку 8 модульних індивідуальних котелень до роботи в осінньо-зимовий період. В жовтні 2011 р. встановлено нову піролізну котельню в ДНЗ №10.

В ході підготовки закладів до нового навчального року використано 3 млн. 49 тис. грн., з них: 1 млн.15 тис. грн. – бюджетні кошти, 2 млн. 35 тис. грн. – позабюджетні.

Найбільше залучили позабюджетних коштів на виконання ремонтних робіт НВК №№ 1, 2 , 3, СЗОШ № 2, ЗОШ №№ 1, 6, 8, спеціалізована школа-інтернат, ДНЗ №№2, 3, 6, 7, 10, МНВК, ЦДЮТ, будинок освіти. Результативно співпрацюють із громадськістю міста ЗОШ №3, 4, ДНЗ №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, ЦЕНТУМ.

Значну допомогу в підготовці навчальних закладів надали підприємства та організації міста ВАТ «Шепетівкагаз», ВАТ «Шепетівський цукровий комбінат», державне підприємство «Шепетівське лісове господарство», локомотивне депо, військова частина 0757, ВАТ «Шепетівський м‛ясокомбінат», благодійний фонд «Зміцнення громад»; підприємці, фізичні особиШевченко О.В.,

Пінчук С.І.,

Лобай О.М.,

Слесарчук С.А.,

Оскаєв С.Є.,

Цимбал Г.Л.,

Ковальчук В.В.,

Пушкарук В.П.,

Осадча Л.М.,

Фещин В.В.,

Тетеря В.А.,

Трофімчук П.П.,

Степич І.М.,

Янчук Є.М.,

Цицера В.М.,

Голуб В.О.,

Губенко Р.В.,

Затула С.Л.,

Чанчикова О.С.,

Манілевич А.П.,

Ситарук С.І.,

Веселкова Г.П.,

Літвінчук М.М.,

Янушевський В.В.,

Черниш О.М.,

Рябчун М.М.,

Юзлов В.Л.,

Альмяшов Р.О.,

та інші
Ми щиро дякуємо усім і передаємо подяки міського управління освіти у навчальні заклади для вручення на Дні знань.

Ми маємо багато напрацювань, і позитив у більшості переважає. Але справа, якою ми займаємося, досить, складна і проблем вистачає. Звичайно, потрібно продовжувати роботу щодо якісної доступної освіти та модернізацією навчально-виховного процесу.

Шановні присутні!Я повністю погоджуюся із мудрими словами, що школа – це єдине місце, де відбувається те, що має значення. Все решта – політика, економіка , навіть, мистецтво – все одно буває потім, після школи.
Саме педагоги завжди були, є і будуть головними постатями всіх реформаційних змін, відповідальними за тих, хто провадить ці зміни, і за те, у якому напрямку рухається суспільство.

Тож звертаюся до всіх педагогів: будьмо справжніми, і тоді в нас обов‛язково будуть справжні учні, справжнє відчуття задоволення від роботи, яку виконуємо, і ми разом зможемо розраховувати на справжнє майбутнє і справжню міцну Україну.
Користуючись нагодою, щиро вітаю всіх учасників конференції з початком нового, 2012-2013 навчального року. Бажаю всім нам успіху .

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка