Доповідь ректора М. В. ПоляковаСторінка1/21
Дата конвертації10.03.2016
Розмір3.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара


Про підсумки роботи

університету

в 2013/2014 навчальному році

Доповідь ректора М.В. Полякова

на зборах трудового колективу

серпень 2014 р.


Дніпропетровськ


2014

Шановні колеги, друзі!
Знаменним був для нас минулий навчальний рік. Саме на його початку ми провели низку серйозних заходів, присвячених 95 річниці з дня заснування університету. Колективом університету проведено значну роботу та вжито конкретних заходів з удосконалення організаційного, кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, розвитку його матеріально-технічної та соціальної бази, за що хочу щиро подякувати всьому колективу.

Ми всі розуміємо, які нові завдання стоять перед нами у 2014|2015 навчальному році.

Це втілення в наше університетське життя основних правових, організаційних, фінансових засад згідно із Законом України про вищу освіту. Це посилення співпраці державних органів і бізнесу з ВНЗ на принципах автономії ВНЗ, поєднання освіти з наукою і виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців, самореалізації особистості, забезпечення потреб ринку праці, суспільства, держави.

У зв‘язку з цим ми повинні посилити вимогливість до себе: і до керівників, і до виконавців. Оцінка роботи керівника має здійснюватися не за намірами, а за досягнутими результатами.Професіоналізм має стати визначальною рисою, пріоритетом. Потрібно досягти і злагодженості, і почуття особистої та загальної відповідальності за результати роботи.

Має змінитися атмосфера в колективі. Вкотре наголошую, що пріоритетами у цій сфері мають бути професіоналізм, принциповість, вимогливість, та доброзичливість.

Необхідно підвищити виконавчу дисципліну. Реакція керівника на порушення повинна бути швидкою, чіткою, справедливою і жорсткою.

Події на Сході України, в Криму, безумовно, не залишають байдужим колектив університету. Наш колектив засуджує агресію проти України. Переважна більшість студентів і співробітників без будь-якої підказки, за велінням душі, здійснюють добрі справи. Це і волонтерська робота, і придбання медичного обладнання для військового госпіталю, і здача крові, і збирання коштів для Української Армії. І це – позиція ДНУ. Тим, хто не розділяє цю позицію, пропагує «своє наукове розуміння», не місце в нашому університеті. Є, нарешті, наказ МОНУ і стаття № 41. Не хотілося б, щоб ця стаття була використана в ДНУ.1. Навчальна та навчально-методична робота
Пріоритети у сфері навчальної і навчально-методичної роботи університету спрямовані на забезпечення високої якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю.

Із цього випливають і основні завдання:  • підвищення рівня викладання, у т. ч. шляхом поєднання навчання з науковими дослідженнями;

  • створення англомовних груп для вітчизняних студентів;

  • забезпечення набору до магістратури висококваліфікованих випускників бакалаврату інших вищих навчальних закладів;

  • збільшення кількості іноземних студентів, насамперед на природничих та інженеро-технічних факультетах;

  • продовження запровадження програм подвійного дипломування із визнаними європейськими університетами;

  • вдосконалення внутрішньої системи контролю якості;

  • здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи;

  • розвиток зв’язків із роботодавцями.


1.1. Формування контингенту студентів

Інформацію щодо динаміки контингенту студентів на 01 жовтня відповідного року в цілому по ДНУ та за формами навчання окремо наведено на рис. 1.1–1.4.Рис. 1.1

Рис. 1.2Рис. 1.3

Рис. 1.4
Щорічне зменшення загальної кількості студентів за всіма освітніми кваліфікаційними рівнями за останні роки відносно незначне – близько 1–5 %, однак у результаті щорічного скорочення контингенту за останні 5 років університет, порівняно із рекордним 2009/2010 навчальним роком, втратив 13 % студентів (15 % – за контрактом). У 2013/2014 н. р. число студентів-контрактників скоротилося на 13 % у порівнянні з 2012/2013 н. р., причому на 31% зменшилася кількість студентів на вечірній формі навчання, де всі навчаються за контрактом. Останнє пояснюються змінами в умовах зарахування студентів на вечірню форму, коли прийом став проводитися на загальних умовах на перший курс без урахування результатів навчання на денній формі.

Зміни контингенту студентів на 01 жовтня відповідного року навчання за освітньо-професійними програмами підготовки наведено на рис. 1.5–1.8.
Рис. 1.5

Рис. 1.6
Рис. 1.7

Рис. 1.8

Як видно з діаграм, щорічно скорочується кількість студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавра», «спеціаліста». У звітному році, порівняно із 2009 роком, кількість бакалаврів зменшилася на 13 %, спеціалістів – на 19 %. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відбулось зменшення контингенту на денній та збільшення на заочній формі навчання. Найбільших змін зазнав контингент студентів за вечірньою формою навчання, де втрати становлять 54 % від показників 2009 року.

Інформацію про контингент студентів (без іноземців) денної форми навчання за факультетами на 01 жовтня відповідного року надано на рис. 1.9–1.10.

Рис. 1.9


Рис. 1.10

За 5 років практично не втратили контингенту студентів факультети: систем та засобів масової комунікації, української філології та мистецтвознавства. Найбільших втрат зазнали факультети: економічний (на 33 % менше), геолого-географічний (на 27 %), фізико-технічний (на 25 %), механіко-математичний і фізики, електроніки та комп’ютерних систем (по 23 %).

Контингент студентів ДНУ на 01.06.2014 складав 12657 осіб, із них 269 іноземних громадян (на 01.06.2013 – 13665 осіб, з них 280 – іноземні громадяни). За кошти державного бюджету здобували вищу освіту за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями 7944 студенти, що практично дорівнює показнику минулого року (7951), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 4713 студентів (це на 1001 особу менше, ніж у минулому році (5714), у тому числі 207 осіб здобувають другу вищу освіту на вечірній формі навчання.Таблиця 1.1.1

Контингент студентів станом на 01 червня 2014 р.Факультет

Всього

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри

у т.ч. громадяни України

у т.ч. іноземні громадяни

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Бюджет

Контракт

Денна форма навчання

ФУІФМ

1111

363

962

343

102

12

47

8

1109

322

2

41

ІФ

254

76

208

60

29

8

17

8

254

76

0

0

ФСНМВ

426

345

357

294

46

29

23

22

424

321

2

24

ФТФ

849

22

679

8

124

8

46

6

849

20

0

2

ФСЗМК

211

384

164

324

26

30

21

30

210

381

1

3

ФМЕ

285

316

234

273

31

16

20

27

281

263

4

53

ЕФ

478

236

395

199

54

6

29

31

478

206

0

30

ЮФ

154

224

126

198

19

13

9

13

154

207

0

17

ФП

403

165

344

142

44

21

15

2

403

164

0

1

ФБЕМ

632

164

520

72

77

36

35

56

631

155

1

9

ФФЕКС

890

69

731

47

111

11

48

11

883

46

7

23

ГГФ

220

52

176

45

33

7

11

0

219

50

1

2

ФПМ

555

39

458

26

60

4

37

9

555

35

0

4

ХФ

325

33

274

20

32

11

19

2

325

32

0

1

ММФ

440

12

373

6

48

1

19

5

440

11

0

1

ЦПДО

0

33

0

0

0

0

0

33

0

17

0

16

Разом

7233

2533

6001

2057

836

213

396

263

7215

2306

18

227

Заочна форма навчання

Разом:

711

1741

550

1272

103

329

58

140

711

1717

0

24

Вечірня форма навчання

Разом

0

264

0

197

0

67

0

0

0

264

0

0

Разом по ДНУ

7944

4538

6551

3526

939

609

454

403

7926

4287

18

251

Як бачимо із таблиці 1.1.1, найбільше студентів контрактної форми навчання (у % від загального контингенту) навчається на факультетах систем та засобів масової комунікації (65 %), юридичному (59 %), міжнародної економіки (53 %), а найменше на фізико-технічному (3 %), механіко-математичному (3 %), фізики, електроніки та комп’ютерних систем і прикладної математики (по 7 %).

Найбільше студентів-іноземців навчається на факультеті міжнародної економіки (9 %), жодного іноземного студента немає на історичному факультеті.
1.2. Прийом на навчання
Особливістю вступної компанії 2014 р. було подальше втілення в роботу приймальної комісії Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) у напрямку формування рейтингових списків абітурієнтів та формування наказів до зарахування. Крім того, суттєво зросла в порівнянні з минулим роком частина заяв від абітурієнтів, які були подані в електронній формі.

Підготовка до вступної кампанії 2014 р. у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара розпочалася у листопаді 2013 р. із розробки та затвердження «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара на 2014 р.».

Новий склад приймальної комісії та її робочих органів був затверджений наказами ректора ДНУ імені Олеся Гончара у грудні 2013 – січні 2014 р. Наказом ректора ДНУ № 774 від 26.12.2013 р. відповідальним секретарем приймальної комісії було призначено декана механіко-математичного факультету Хамініча Олександра Васильовича. Наказом ректора ДНУ № 777 від 27.12.2013 р. заступниками відповідального секретаря були призначені: професор Давидов Сергій Олександрович, доценти Комаров Олександр Вікторович, Личагін Микола Миколайович, Совіт Юрій Петрович, Чепурко Олександр Олексійович, Дергачов Михайло Петрович, старший викладач Колесніченко Олег Володимирович та директор Центру довузівської підготовки Баланенко Ірина Григорівна.

На підготовчих етапах вступної кампанії секретаріат приймальної комісії проводив організаційну, профорієнтаційну, методичну та технічну роботу із забезпечення майбутнього набору студентів на навчання в університеті за різними формами, термінами та фінансуванням. Було організовано прийом відвідувачів та їх консультації з питань прийому до ДНУ, можливостям навчання та подальшого працевлаштування згідно з отриманим фахом, підготовки до вступу та можливостей навчання в системі довузівської підготовки ДНУ. Практичні зусилля були спрямовані на оновлення та оформлення наочної агітації та інформаційних видань і стендів приймальної комісії та факультетів університету: було видано оновлений «Довідник абітурієнта 2014 р.», різноманітні буклети та матеріали з довідковою інформацією. Проведено ремонт приміщення приймальної комісії (ауд. 205), виготовлено стенд біля корпусу № 14. Значна увага приділялася висвітленню в засобах масової комунікації інформаційних, профорієнтаційних технічних питань, пов’язаних зі вступом до вищих навчальних закладів, зокрема до ДНУ. На телебаченні, по радіо та в друкованих ЗМІ неодноразово виступали ректор ДНУ Поляков Микола Вікторович, відповідальний секретар приймальної комісії Хамініч Олександр Васильович, проректори, декани факультетів, провідні вчені та викладачі.

У Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара функціонує Центр довузівської підготовки (ЦДП), діяльність якого спрямована на якісну підготовку молоді на основі системи стандартів загальної середньої та вищої освіти, на надання освітянських послуг учнівській та студентській молоді з метою поглибленого вивчення ними предметів шкільного циклу, загальноосвітніх та додаткових дисциплін, необхідних для вступу у ВНЗ. Ліцензійний обсяг ЦДП з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України становить 1275 осіб.

При університеті у складі Центру довузівської підготовки постійно працював Малий університет Регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО), а також підготовчі курси тривалістю 8 місяців, 6 місяців, 3 місяці та заочні 9-ти місячні підготовчі курси за всіма дисциплінами, які були включені до переліку сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), а також з підготовки до творчого конкурсу з напряму підготовки «Журналістика». Загалом, через систему довузівської підготовки ДНУ у 2013/2014 навчальному році пройшло 598 осіб.

З метою перевірки рівня знань вступників з навчальних дисциплін та подальшого коригування їхньої професійної орієнтації у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара з учнями 11 класів Малого університету та Навчальних баз Регіонального центру моніторингу освіти (РЦМО) Центру довузівської підготовки протягом року проводилися діагностичні моніторингові контрольні роботи та тренажери учнів 11-х класів Малого університету з математики, історії, української та англійської мов.

Співробітниками підготовчих курсів (ПК) та РЦМО ЦДП та викладачами дисциплін проводилася кропітка роз’яснювальна та агітаційна робота щодо залучення слухачів до структурних підрозділів ЦДП, навчання на яких (з урахуванням отриманого аудиторного навантаження 150 годин) надає можливість (згідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара у 2014 році») отримати за результатами випускової атестаційної роботи додатково до 20 балів при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями навчання.

У результаті проведеної роботи виявили бажання вступати на вищеозначені напрями та взяти участь у тестуванні, організованому приймальною комісією ДНУ ім. Олеся Гончара, 278 слухачів ПК, Малого університету та підготовчого відділення.

Слухачі підготовчих курсів взяли участь у тестуванні для одержання додаткових 20 балів з таких предметів:

– українська мова та література – 150 осіб, середній бал яких становить 4,5 (з 6 можливих);

– математика – 128 осіб, середній бал яких становить 4,9 (з 7);

– фізика –100 осіб, середній бал яких становить 4,8 (з 7);

– історія України – 25 осіб, середній бал яких становить 3,2 (з 7);

– біологія – 18 осіб, середній бал яких становить 5,2 (з 7);

– географія –19 осіб, середній бал яких становить 4,3 (з 7);

– англійська мова – 32 осіб, середній бал яких становить 4,9 (з 7).

У листопаді 2013 р. ректором університету був затверджений план заходів з профорієнтаційної роботи підрозділів ДНУ на 2013/2014 навчальний рік.

Згідно з цим планом 22 грудня 2013 р., 26 січня 2014 р., 16 лютого 2014 р. та 16 березня 2014 р. на всіх факультетах відбулися Дні відкритих дверей, 8 грудня 2013 р. і 13 квітня 2014 р. відбулися загальні Дні відкритих дверей, у яких узяли участь близько 5000 осіб. Заходи в Дні відкритих дверей проводилися адміністрацією факультетів університету із залученням провідних науково-педагогічних працівників університету. Майбутнім абітурієнтам надавалася можливість ознайомитися з правилами прийому до ДНУ у 2014 р., умовами навчання та проживання в університеті, матеріально-технічною базою університету, безпосередньо поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом кафедр, членами приймальної комісії.

1.2.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Прийом студентів на перший курс усіх форм навчання (за ОППП бакалавра) проводився згідно з «Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1510 від 29 жовтня 2013 р., «Положення про Приймальну комісію Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», затверджених наказом ректора ДНУ № 773 від 25 грудня 2013 р., «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2014 р.», затверджених наказом ректора ДНУ № 764 від 19 грудня 2013 р. та їхніх змін, затверджених ректором 02.06. 2014 р. та погодженими у Міністерстві освіти і науки України 03.06. 2014 р.

План прийому до ДНУ складав:

– на денну форму навчання 1574 + 109 = 1683 місць (109 – за скороченими термінами навчання),

– на заочну форму навчання 108 + 32 =140 місць (32 – за скороченими термінами навчання).

Ліцензована кількість місць: на денну форму – 3530, на заочну – 1558.

На 1 серпня 2014 р. подано заяв до вступу:

– денна форма: 29951 + 338 = 30289 (338 – за скороченими термінами навчання);

– заочна форма: 744 + 129 = 873 (129 – за скороченими термінами навчання).

Загалом прийнято 31162 заяви, з них через електронний вступ прийнято 19727 заяв.

Найбільший конкурс у 2014 р. був за такими напрямами підготовки:денної форми: «Реклама та зв’язки з громадськістю» – 250, «Туризм» – 95, «Правознавство» – 63, «Фінанси і кредит» – 41, «Соціальна робота» – 32, «Комп’ютерна інженерія» – 21, «Психологія» – 17.5, «Філологія (англійська мова/переклад)» – 17. У цьому році збільшилась зацікавленість абітурієнтів технічними напрямами: «Авіаракетобудування» – 10, «Телекомунікації» – 12, «Теплоенергетика» – 12.

заочної форми: «Соціологія» – 17.6, «Психологія» – 11.9, «Історія» – 8.2.

Найнижчий конкурс за напрямами підготовки:денної форми: «Філологія» (французька) – 4.2, «Математика» – 4.2, «Прикладна фізика» – 4.6.

заочної форми:

«Журналістика» – 5.3, «Політологія» – 4.1, «Біологія» – 2.6, «Філологія» (українська мова та література) – 2.4.

Рис. 1.11. Динаміка подання заяв та плану набору на денне відділення


Рис. 1.12. Динаміка подання заяв та плану набору на заочне відділення
Рис. 1.13. Динаміка конкурсу в ДНУ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка