Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.ІрпеняСторінка2/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

5.«Розвиток педагогічної майстерності вчителів спеціалізованого навчального закладу художнього профілю»Назва навчального закладу

Кількість педпрацівників

Кількість учнів

1

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім. А.С. Макаренка

28

321

Рівень експерименту: регіональний (наказ департаменту освіти і науки КОДА від 06.08.2013 №246).

Мета дослідження: розробити та експериментально перевірити педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін у спеціалізованому навчальному закладі художнього профілю.

Завдання дослідження:

1. Виявити стан дослідження проблеми педагогічної майстерності у психолого-педагогічній літературі та практиці педагогічної діяльності.  1. Уточнити сутність поняття «педагогічна майстерність вчителя мистецьких дисциплін».

  2. Здійснити педагогічну діагностику рівня розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в умовах Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім. А.С.Макаренка.

  3. Визначити та експериментально перевірити педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін.

  4. Розробити та впровадити змістове наповнення науково-методичного супроводу, навчально-методичного забезпечення процесу розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін.

  5. Підготувати науково-методичні матеріали за результатами експерименту.

Термін проведення ДЕР: 2013 – 2016 роки.

Протягом січня-червня 2013 року впроваджувалася програма підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

Розроблено нормативно-правове забезпечення експерименту. Затверджено заявку і програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Розвиток педагогічної майстерності вчителів спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу художнього профілю» (наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 06 серпня 2013 року №246).

Проведено дослідження щодо визначення рівня готовності педагогічного колективу та всіх учасників навчально-виховного процесу до участі у науково-дослідній діяльності (аналіз професійної компетентності педагогів закладу (на основі відвідування та аналізу уроків, спостереження за підходами до організації своє діяльності на уроці, ставлення до самоосвітньої діяльності та підвищення рівня педагогічної майстерності), опитування).

Вивчено досвід роботи педагогів школи: О. Д. Чернятинської, К.В.Могилевського, О. П. Блажиєвської, Л. Я. Вірьовкіної, А. А. Конаровського, Н. М. Пилипенко, С. О. Сморчкова, Л. П. Безбородько, О. В. Котлярової.

На базі загальноосвітнього навчального закладу працюють постійно діючі семінари для вчителів з декоративно-прикладного напряму: розпис, вишивка, м’яка іграшка, декоративне рукоділля; дизайн інтер’єру.

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи у лютому 2013 року на базі закладу було створено творчу групу вчителів з реалізації науково-дослідної роботи у закладі. Розроблено концепцію роботи школи, план роботи на рік. Вони пройшли обговорення на засіданнях предметних методичних об’єднань у квітні – травні 2013 року та були представлені на круглому столі педагогів школи.

Була оновлена матеріально-технічна база, що дало змогу ефективно організувати роботу закладу з впровадження інновацій у навчально-виховний процес.

На даному етапі дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив цілеспрямовано підвищував рівень професійної компетентності шляхом участі у педагогічних радах з тем: «Підвищення рівня навчальних досягнень учнів на уроках образотворчого мистецтва», «Організація ситуації успіху на уроці й гуртковому занятті. Прийоми й методи», на семінарах «Сучасні педагогічні технології» (тема «Сучасні педагогічні освітні технології й специфіка їхнього застосування з метою активізації процесу навчання»); Школа педагогічної майстерності (для вчителів закладу); психолого-педагогічному семінарі «Формування творчого потенціалу особистості»; семінарі для керівників шкіл «Система спільної роботи педагогічного колективу й адміністрації школи з впровадження в навчальний процес активних форм навчання з метою вдосконалення освіченості учнів на уроках».


  1. Накази, рішення наукових, науково-методичних установ, вищих навчальних закладів, які забезпечують науковий супровід ДЕР, про результати розгляду питання про реалізацію підготовчого етапу програми ДЕР - КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ від 06 серпня 2013 року №246 « Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня, засідання вченої ради АПНУ від 28 жовтня 2013 року.

  2. Прізвище, ім'я, по батькові педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за реалізацію програми ДЕР (повністю) – Ілляшенко Олена Дмитрівна, Чернятинська Олена Дмитрівна – заступник директора з профільних дисциплін, Олексієнко Валентина Анатоліївна – заступник директора з навчально – виховної роботи. Програму реалізують 24 педагоги у 1-11 класах


Інформація

про інноваційну діяльність у навчальних закладах м. Ірпеня

у 2013-2014 навчальному році
1.«Організаційно-педагогічні засади навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом«Інтелект України»)Назва навчального закладу

Кількість педпрацівників

Кількість учнів

1

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки і права №2

3

81

2

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики)3

90

3

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ №13

1

24

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» створений з метою впровадження в освітній простір системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних та обдарованих дітей.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне  -  набуття  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також -  розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Першою в м.Ірпені у проект «Інтелект України» увійшла СЗШ з поглибленим вивченням економіки та права № 2, яка отримала статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня з 1 вересня 2011 р. Першим педагогом за даним проектом працювала Кармазіна О.М. Нині у закладі працюють 1, 2, 3 класи (учителі Оберемок М.П., «старший учитель», педагогічний стаж – 29 років; Кармазіна О.М., «старший учитель», педстаж – 22 роки; Черненко В.М., «старший учитель», педстаж – 40 років).

Відвідані заняття у даних класах з математики, курсу «Людина і світ», англійської мови показали наявний феномен злету педагогічної думки та реальних результатів її втілення: учні ерудовані, розкуті, невимушені, мають великий багаж знань з дисциплін, які вивчають, володіють уміннями і навичками, які передбачені НПП, результати їх навчання – просто феноменальні! А головне – вони весь урок зайняті, їм цікаво, вони прагнуть знань!

За ходом проекту постійно слідкують: директор Бєлова І.Г. та заступник з НМР Литвин Л.В. У закладі відбувається періодична презентація результатів функціонування НПП:


  • майстер-класи; - створення мультимедійних презентацій;

  • відкриті уроки; - уроки-презентації для батьків та спільно з батьками.

У СЗШ № 12 за НПП «Інтелект України» працюють 1-Б, 1-В, 2-А класи (учителі Олійник Н.О., «старший учитель», пед. стаж – 18 років; Карнаух С.Ф., вища категорія, пед. стаж – 16 років; Главацька І.Л., «старший учитель», пед. стаж – 19 років). Відвідання уроків та позакласних занять, вивчення стану ведення учнями зошитів, аналіз контрольних робіт та перевірка навичок читання у 2-А класі засвідчують, що

науково-педагогічний проект «Інтелект України» реалізується у школі на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. Учні працюють за навчально-методичним комплексом розробників проекту (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя). Класні приміщення забезпечені комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами).

У ЗШ № 13 даний проект реалізується перший рік, учитель Бебко Т.В., учитель вищої категорії, педагогічний стаж 15 років. Учитель працювала у свій час за експериментальними програмами: «Крок за кроком», «Школа здоров’я – школа розвитку», «1 учень – 1 комп’ютер». І цінним є те, що педагог використовує елементи попередніх програм у навчанні з «юними інтелектуалами».

Використання елементів особистісно-орієнтованої програми «Крок за кроком» дає можливість спрямувати організацію навчання на засадах глибокої поваги до особистості, враховувати особливості індивідуального розвитку, визнавати, що внесок кожної дитини є важливим. Створювати чутливу, відповідальну та дружелюбну атмосферу дня допомагає ранкова зустріч. До неї входить: привітання, новини класу, гра. Мета ранкового привітання - створити гарний настрій, підтримати емоційний стан дітей, виховувати учнів бути уважними один до одного, ввічливими, доброзичливими, чемними.

У 1 класі слід не лише навчати і виховувати дітей, але й дбати про їх здоров'я. Тому педагог у своїй роботі використовує елементи експериментальної програми «Школа здоров'я - школа розвитку». Наукові дослідження О.Д.Дубогай свідчать, що особистісно-орієнтоване фізичне виховання позитивно впливає не лише на фізичний розвиток, але й на їх психічний і духовний стан. Тому свою роботу педагог спрямовує на формування здорового способу життя. Кожен день діти починають з усмішки і віршика. На уроках використовуються подушечки з сіллю, дві фізхвилинки. Ці засоби допомагають зберегти красиву поставу, рухливість суглобів рук, дозволяють зміцнити м'язи спини, покращити кровообіг головного мозку.

На уроках і в позакласній роботі учитель використовує елементи краєзнавчої роботи на основі матеріалів з шкільного музейного комплексу. Вивчати історію свого народу – завжди цікаво і корисно. Учні читають легенди, перекази про Гостомель, Ірпінь, знайомляться з творчістю земляків.

У практиці роботи використовуються методики читання Валерія Едигея – для вдосконалення швидкості читання. Ці вправи носять розвивальний характер, підвищують швидкість і вдосконалюють техніку читання шляхом розвитку мислення дитини.

У процесі проведення уроку учитель постійно застосовує мультимедійний супровід. Сканування невеличких ілюстрацій дає можливість збільшити їх і продемонструвати на екрані моніторів. Це сприяє розвитку стійкості уваги. Така форма роботи дає можливість зацікавити дітей і сприяє високій результативності навчальних досягнень учнів.

Інформаційні технології збагачують інформаційний світ дитини. Тому працюючи над проектом «1 учень-1 комп’ютер», учитель формує інформаційну грамотність учнів, розвиває навички взаємодопомоги один одному, дрібну моторику руки, самостійність. На партах дітей лежить «чарівна скринька» - найпотужніший інструмент, який довів кожному учневі, що знання, вміння та навички з різних предметів він може застосовувати на практиці.

Використання програм навчально-ігрового матеріалу («Веселі мотори», «Клавіатурні тренажери», «Скарбниця знань», «Тих Paint») допомагає в опануванні елементарних навичок роботи з нетбуками, сприяє розвитку логічного мислення, уваги, зорової та слухової пам’яті, уяви, сенсорних здібностей.

Використання шкільних нетбуків у навчально-виховному процесі сприяє посиленню мотивації навчання (учні з нетерпінням чекають уроку з використанням нетбуків ), що дозволяє не лише створювати реальну атмосферу діяльності, а й унаочнити ті процеси, які в реальному житті не можуть бути відтворені. Комплексне сприйняття інформації завдяки тексту, звуку, кольору, анімації дозволяє розширити межі соціального оточення, в якому відбувається пізнавальний розвиток дитини.
Детальна довідка слухалася на засіданні колегії
2.Апробація навчальної літературиз/п
Назва навчального

закладу

2013-2014 н.р.

Назви підручників, що апробуються

(вказати клас)

П.І.П. педагогічних працівників, які проводять апробацію

Кількість учнів у класах, в яких учителі працюють за підручниками, що апробуються

1

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики)

Математика. 2 клас, автори Богданович М.В.

Лишенко Г.П. ТОВ «Видавництво «Генеза», 2012Бойченко Ганна Анатоліївна

30

2

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки і права №2

Математика. 2 клас, автори Богданович М.В.

Лишенко Г.П. ТОВ «Видавництво «Генеза», 2012Мартиненко Людмила Василівна

32

3

Ірпінська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №18

Математика. 2 клас, автори Богданович М.В.

Лишенко Г.П. ТОВ «Видавництво «Генеза», 2012Катеруша Світлана Михайлівна

33

4

Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня №11

Математика. 2 клас, автори Богданович М.В.

Лишенко Г.П. ТОВ «Видавництво «Генеза», 2012Лісовська Наталія Степанівна

17

5

Ірпінський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський гуманітарний ліцей»

Українська мова. 5 клас, автор Глазова О.П. Видавничий дім «Освіта», 2013

Наумейко Катерина Антонівна

27

6

Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта»

Українська мова. 5 клас, автор Глазова О.П. Видавничий дім «Освіта», 2013

Карбань Леся Михайлівна

25

7

Ірпінська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №3

Українська мова. 5 клас, автор Глазова О.П. Видавничий дім «Освіта», 2013

Гриневич Тетяна Григорівна

20


3.Національний інноваційний проект «Відкритий світ»Назва навчального закладу

Кількість педпрацівників

Кількість учнів

1

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки і права №2

8

30

2

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №13

35

160

3

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №144

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-Коцюбинський гуманітарний ліцей»

12

24

«Відкритий світ» — національний проект в Україні, який передбачає створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня шляхом безкоштовного постачання в школи країни сучасного обладнання та запуску єдиного освітнього інтернет-порталу для вчителів, школярів та батьків школярів. Метою проекту є подолання освітньої нерівності і забезпечення високих освітніх стандартів по всій території України.

Учні шкіл-учасниць надіслали разом із заявками 1 834 відеоролики, найяскравіші з яких можна переглянути на YouTube-каналі «Відкритого світу». З-поміж надісланих робіт команда Національного проекту особливо відзначила римейк фільму «Матриця» Микулинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів із Тернопільщини. Партнери проекту подарували цій школі 10 планшетів.

Наступним кроком у реалізації ІІ етапу Національного проекту «Відкритий світ» буде проведення тендерів на вибір постачальника обладнання для шкіл - інтерактивних дошок, комп'ютерів учителів, цифрових лабораторій та мережевого устаткування. Обрані на конкурсній основі постачальники перевірятимуть дотримання технічних умов школами-переможницями, встановлять та налаштують обладнання.
4. Програма Інтел Навчання для майбутньогоНазва опорного навчального закладу

Кількість працюючих тренерів

Кількість педпрацівників, які завершили навчання за програмою

Кількість учнів, які охоплені НВП з використанням ІКТ

1

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 імені А.С. Макаренка

1

7

132

2.

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права №2

1

25

525

3.

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №31

11

298

4

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №51

-

134

5

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов

1

21

494

6

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №131

10

328

7

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №142

10

113

8

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №171

11

365

9.

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №181

6

652

10

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -Коцюбинський гуманітарний ліцей»

1

10

61

11

НВО «Освіта»

1

12

80

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички.

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» - сучасна система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними, визнаними у 39 країнах світу методиками, зміст якої було локалізовано та адаптовано до Державних стандартів освіти України. Програма має міжнародний сертифікат та відповідає міжнародним стандартам. Програма ефективно впроваджується також у Німеччині, Австрії, Японії, Кореї, Австралії, Італії, Ізраїлі, Аргентині, США та ін.. Програма виступає каталізатором реформування освітнього простору України, оновлення змісту та методів ІКТ освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, покращення стану інформатизації освіти, вона також сприяє підготовці нового покоління учнів до нового типу економіки - економіки знань.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка