Досвід роботи педагога-організатора грінченко людмили миколаївниСкачати 162.99 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір162.99 Kb.

2010


Досвід роботи педагога-організатора

ГРІНЧЕНКО ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ
image.jpg

Тема досвіду:

«Вдосконалення напрямків роботи по вихованню свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я , як головної умови реалізації творчого , фізичного потенціалу дитини»Грінченко Людмила Миколаївна

ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР

РІК НАРОДЖЕННЯ: 1977

СТАЖ РОБОТИ : 15р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА

КАТЕГОРІЯ: спеціаліст I категорії

РІК ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛУ : 2010

Здоров’я людини—щастя. Найбільше щастя полягає у пречудовій мудрості. Людське щастя у розсудливості. Насолода людини—в діяльності, а фізичний стан має поєднуватися із душевною активністю.»

(Аристотель)

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одним з найвищих соціальних цінностей. Держава, яка згідно з Основним Законом, несе відповідальність, зобов’язана забезпечити найповнішк реалізацію цих цінностей і при цьому вирішити завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний , духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства.Актуальність проблеми

Виховання здорової дитини, охорона здоров’я людини—основи проблеми всіх часів. Вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині, у бачені та розумінні нею проблем формування, збереження та зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватися правил

здорового способу життя.

Отже, сьогодні проблема загрози здоров’ю розглядається світовою спільнотою, як одна із загроз планетарного масштабу. З кожним роком в Україні спостерігається погіршення стану здоров’я дітей: хворобливість, відхилення у роботі внутрішніх органів, зниження рухової активності, 90% випускників—нездорові, мають помітні відхилення в стані здоров’я. найпоширенішими є хронічні захворювання , психоневрологічні розлади, ожиріння, порушення постави. Загрозливими є дані про досить помітне зростання підвищеного кров’яного тиску, надлишкової ваги, неспроможність до фізичної активності.

Аналіз офіційних даних, відображених у статистичних звітах, свідчить про негативні тенденції, які характеризують стан здоров’я молоді.
Поширення захворювань дітей


Відбувається деградація людства, яка проявляється у зростанні кількості хвороб цивілізації, викликані емоційними факторами, техногенними та екологічними проблемами.

Зміст проблеми

Однією з причин демографічної кризи, є низький рівень мотивації на здоровий спосіб життя та культури здоров’я. За ряду несприятливих умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до наркотиків, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні статеві зв’язки, що різко погіршує стан фізичного і психічного здоров’я. гостро стоїть проблема репродуктивного здоров’я, ранньої вагітності дівчат-підлітків. Викликає тривогу погіршення здоров’я школярів, що підтверджується даними державної та галузевої статистики, соціологічними дослідженнями. У дітей розвиваються агресивність, почуття заниженої самооцінки, невдоволеність. Все це рідко перетворюється на конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.

Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних проявів поведінки. Як результат, кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше порівняно з іншими піддаються впливу наркотиків. За оцінкою медиків, практично здоровими закінчують школу лише 5-7% учнів. Залишається високий рівень захворювань, що передаються статевим шляхом. Серед молоді широких масштабів набуло тютюнопаління. Утрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки, самого існування держави. Ряд прорахунків у реалізації Національних програм протидії наркоманії та боротьби із захворюваннями на СНІД, а також боротьби із злочинністю призвели до негативного впливу на загально-психологічну атмосферу в суспільстві. Відомчий підхід, спрямований переважно на боротьбу з наслідками негативних явищ, виявився не просто безперспективним , а викликав розчарування, роздратованість, соціальну апатію серед молоді. На жаль, тактика залякування моралізаторства дотепер продовжує панувати в українському інформаційному й освітньому просторі. • Виховна робота серед молоді щодо здорового способу життя проводиться , але вона дає невтішні результати. Більшість учнів, особливо старшокласників не мають достатніх знань з таких гострих проблем, як запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу, тощо. Чому?. Тому що, у зв’язку відсутністю підготовлених кадрів, які не достатньо мають знань, щодо формування шляхів збереження та зміцнення здоров’я. Здебільшого в навчальних закладах реалізуються програми формально, епізодично, без урахування об’єктивних тенденцій у молодіжному середовищі. В результаті цього погіршуються життєві умови, послаблюється мотивація до здорового способу життя, низький рівень превентивних знань, вмінь і навичок.

І саме головне, що не може бути ефективним у роботі—це те, що профілактична діяльність зорієнтована на передачу знань від дорослого до дитини.

А це в свою чергу впливає на ігнорування активної позиції самої дитини, її права на самовизначення щодо власного способу життя. І практика доказує, що набуття і закріплення установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку є значно ефективнішим в ході спілкування підлітків між собою.

Тому постала проблема у вирішенні цього питання. Тому,що особливо молодь потребує уваги, саме усвідомлення нею цінностей здоров’я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя та формування відповідальної поведінки на цих засадах. Як покращити ситуацію? Що необхідно робити для виконання гострих проблем у вихованні здорового молодого покоління?

Саме ці питання стоять на першому місці вирішення на рівні держави .Основна ідея проблеми:

Підвищення активності та стимулювання пізнавальної діяльності учнів на формування і засвоєння навичок здорового способу життя, виховання свідомого ставлення до збереження та зміцнення власного здоров’я.

Тому , обрана мною проблема актуальна

і вимагає негайного вирішення.

Шукаючи нові методи та форми роботи щодо вирішення даного питання, використовуючи інші досвіди, я дійшла висновку, що найдієвішою для впровадження та використання буде програма «рівний-рівному». Ознайомившись на курсах в 2002 році я почала працювати за модулями цієї програми.Що ж це за програма, в чому полягає її суть?

Концепція освіти «рівний-рівному» виходить з ідей реформування національної истеми освіти на утвердження здорового способу життя, розвитокдуховно,психічно, фізично, і соціально здорової особистості.

Трохи історії .

Метод «рівний-рівному» відомий давно. Він супроводжує історичний розвиток людства, мабуть з моменту його виникнення (у повсякденному житті ми більше довіряємо інформації, яку отримуємо від ровесника). Однак до середини 19 століття цей спосіб поширення інформації передачі знань не розглядався як метод навчання. Офіційно використання у навчанні ровесників як методу задокументовано в Англії в 1840 році (дорослих викладачів не вистачало, тому навчання на фабриці серед підлітків і дітей

проводили підготовлені ровесники )

Переваги даного методу: саме молоді люди знаходяться постійно з ровесниками, молоді люди розуміють, що означає бути молодим, а дорослий «намагається розуміти», пригадуючи себе в такому віці Молоді люди навчаються один у одного, й обмінюються інформацією.

У Програмі поняття «рівний-рівному» розглядається як навчання підлітків в контексті профілактичної роботи.

Враховуючи те, що—це не тільки передача знань, а й формування людини, яка здатна приймати рішення самостійно, брати на себе відповідальність за самого себе, цей метод можна розглядати не тільки як засіб передачі інформації, а й як технологію соціально-педагогічного впливу на неповнолітніх.

Отже, «Програма М/О ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницької роботи «рівний-рівному» серед молоді України щодо ЗСЖ» спрямована на формування відповідального ставлення до особистого життя, здоров’я у підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається сприйняття певних норм і зразків поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь.

Відповідно до мети програми її основними завданнями є подання необхідної інформації в середовище неповнолітніх, яке реалізується за принципами передачі знань і містить підготовку підлітків –інструкторів, які б проводили просвітницьку роботу серед однолітків.

Можна виділити складний п’ятиступеневий процес перетворення просвітницької інформації на кінцевий результат—здоров’я:

-Перший етап навчання—вироблення навичок використання тієї інформації, що свідомо чи мимоволі отримує кожна людина, яка живе у суспільстві, наприклад, особистісне усвідомлення цінності доброго здоров’я.


Другий етап—зміна відношення до свого здоров’я і до шкідливих звичок.
Третій етап – вільне прийняття рішення. Підліток повинен зробити вибір на

користь здоровому способу життя самостійно, і тренер повинен в цьому допомогти.


Четвертий етап—знання втілююься в навички.
П’ятий етап—отримані знання сприяють зміцненню здоров’я.


Вирішення завдань щодо реалізації проблеми за допомогою

програми «рівний-рівному»

Я, як педагог-тренер цієї програми створюю умови для ведення просвітницької роботи серед підлітків. Інформаційний матеріал розрахований на підлітків віком від 11-17 років. Ефективною формою просвітницької роботи є тренінг.

Тренінгові заняття спрямовані на підвищення компетентності учасників у сфері здорового способу життя.

Навчання підлітків проводиться за навчальними модулями .Тренінг-курс включає 5 модулів:

1. Методика освіти «рівний-рівному»

2.Спілкуємось і діємо

3. Знаємо та реалізуємо свої права.

4.Твоє життя—твій вибір.

5.Прояви турботу і обачливість

Кожний модуль по-своєму цікавий. Учні працюючи за модулями виявляють і розуміють основні проблеми, усвідомлюють завдання, з’ясовують завдання, з’ясовують уявлення про здоров’я ЗСЖ. Кожний модуль містить певну кількість годин. Тренінг-курс розпочинається з модуля «Методика освіти «рівний-рівному», який надає знання і формує практичні навички педагогів-тренерів щодо формування ЗСЖ.

Просвітницька робота не фіксується на якийсь одній інформації, а охоплює всі фактори, що впливають на здоров’я.Стратегія профілактичної роботи полягає у передачі знань від дорослого до дитини. На мою думку одним з найоптимальніших є навчання ровесників ровесниками

І тому викладання тренінг-курсу програми провожу в нетрадиційній формі, а створюю умови для самостійної діяльності підлітків і здобуття знань, побудови логічних висновків. Цікаві вправи, дослідження, мозковий штурм, ігри що містять завдання, допомагають дітям творчо думати та висловлювати свої думки в спокійній, довірливій обстановці, і ця саме атмосфера налаштовує на краще сприйняття матеріалу, відтворення і закріплення, а основне розвиваються комунікативні здібності, які так необхідні в життя.

Головне моє завдання:


    • зацікавити дітей їх здоров’ям ;

    • формувати відповідальне ставлення до особистого здоров’я, оскільки саме в цьому віці відбувається сприйняття певних норм поведінки;

    • надати відповідні знання і вміння, усвідомлення потреб, мотивів, визначення ціннісних орієнтацій;

    • сприяння активному відпочинку;

    • залучення до занять за інтересами.

Більшість учнів, особливо старшокласників не мають достатніх знань з таких гострих проблем, як запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу. І ось чому куріння, зловживання алкоголем, вживання наркотиків, бездумний ризик і безладні статеві зв’язки набули поширення у нашому житті.

І, тому я намагаюся учням надати знання та навички по запобіганню проявів негативної поведінки, намагаюся пробудити самосвідомість і поглибити розуміння проблеми та системи цінностей, формую розуміння норм їхнього життя, вчинків і можливих наслідків власних дій.

Профілактичну діяльність зорієнтовую на передачу знань від дорослого до дитини з визначенням активної позиції самої дитини, її права на самовизначення щодо власного способу життя. А практика показала, що набуття і закріплення установок на ЗСЖ, на безпечну поведінку є значно ефективнішими в ході спілкування підлітків між собою.

В процесі проведення тренінгових занять провожу спостереження за учнями:   • Учні більше часу спілкуються один з одним;

   • Глибше розуміють потреби свого оточення;

   • Більше довіряють одне одному;

   • Готові до розуміння і наслідування поведінки.

В результаті набувають знання і навички ЗСЖ, що сприяє запобіганню тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ІПСШ та іншим негативним явищам. При цьому формуються уміння і навички, що сприяють усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки підлітків щодо ЗСЖ.

Основні технології реалізації проблеми
1.Провідними і ефективними в моїй роботі вбачаю використання інтерактивних технологій, за допомогою яких створюю атмосферу активної взаємодії вчителя і учнів, які об’єднані спільною метою.

В процесі тренінгових занять використовую велику кількість різноманітних технік: вправа, мозковий штурм, дискусія, обговорення малою групою, в парах, рухливі ігри,обов’язково потрібне інформаційне повідомлення, яке налаштовує на активну діяльність Для активізації учнів застосовую метод естафети-кожен передає слово тому, кому вважає за потрібне. Використовую допоміжний метод—психогімнастика, за яким учасники спілкуються без допомоги слів. Велику роль приділяю рольовим іграм, які допомагають закріпити вивчений матеріал в невимушеній обстановці. Кожен в групі може поділитися своїми знаннями і проблемами з іншими, а також працювати разом у пошуку вирішення будь-якої проблеми за допомогою таких вправ як «Погляд в майбутнє» , «Торбинка на пам'ять». Тому я намагаюся створити в групі атмосферу довіри, що надзвичайно важливе для досягнення успіху всього процесу. Особливу увагу приділяю вправам, які формують особисту позицію підлітків щодо вживання шкідливих звичок. Наприклад, вправа «Зроби вибір сам», «Оціни ситуацію», «Шлях до ЗСЖ» учні вчаться аналізувати ситуацію, самостійно приймають рішення , роблять власний вибір. Для успішної та результативної роботи використовую демонстративний та роздатковий матеріал, за допомогою якого відбувається краще розуміння проблеми і засвоєння матеріалу.

Отже, в процесі занять учні отримують інформацію про життєві цінності, оцінюють ситуації ризику загрози здоров’ю, відпрацьовують навички здорового способу життя, протистояння спокусі і тиску.
2.Працюючи над своєю проблемою , я створила творчий проект, який спрямований на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2010р.р.» (проект додається»
Основна мета проекту:

Цілісний розвиток особистості учнів, досягнення ними освіченості й культури при збереженні та зміцненні стану організму; виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я як головної умови реалізації творчого , фізичного потенціалу дитини; розвиток почуття відповідальності за життя нації.

Завдання проекту:


    • Формувати в учнів навички здорового способу життя;

    • Розвивати духовні можливості особистості;

    • Встановлювати гармонійні відносини з природою;

    • З’сувати основні поняття про способи та правила загартування;

    • Подати правила раціонального харчування4

    • Допомогти подолати шкідливі звички;

    • Прищепити навички особистої гігієни4

    • Виховати культуру поведінки в екстремальних та повсякденних ситуаціях;

    • Навчити правильно реалізовувати дозвілля.

З метою підготовки школярів до майбутньої діяльності учнів розділила по групам. Вони отримали завдання . Вивчивши актуальність проблеми та дослідивши її, групи презентували свої напрацювання.Презентувавши свої дослідження кожна група пропонувала шляхи реалізації відповідної проблеми. Наступний крок—це обговорення і вдосконалення пропозицій, який був успішно виконаний,

тому очікувані результати були виправданими.В чому полягає ефективність даного проекту:

   • Підвищення рівня здоров’я серед школярів;

   • Використаня ідей проекту в практиці шкільних колективів;

   • Відстеження результатів впливу проекту на учнівську молодь;

   • Забезпечення високого рівня впровадження проекту на місцевому рівні;

   • Встановлення контактів з громадськими організаціями, проведення спільних заходів і проектів із проблем здоров’я школярів;

   • Введення проблематики формування та розвитку здорового способу життя.3.Шляхи реалізації проблеми у відповідності до планування виховної роботи

Відповідно до проблеми, я як педагог-організатор сплановую та провожу профілактичні заходи щодо формування здорового способу життя серед учнів школи. Всі заходи, які заплановані і проводяться в школі підпорядковані єдиній меті «Виховання здорового покоління, якому жити і працювати в новій державі»

Провела заходи на рівні школи :

1. Тематичні години: «Здоровий спосіб життя і шкідливі звички», «Поведінка людини в ситуаціях ризику», «Здоров’я—найдорожчий скарб»

2. Тиждень пропаганди здорового способу життя (матеріали додаються)

3.Круглий стіл «СНІД—загроза людству»

4.Диспут «Ми люди, давайте жити за законами людства»

5.Виступ агітбригади «Молодь за ЗСЖ»

6.Конкурс плакатів, малюнків «Життя без шкідливих звичок», «Тверезість», «Шлях до ЗСЖ»

7.Написання творів «В чому полягає сенс життя?» , «Послання у світ»

7.Виховні години «Азбука здоров’я», «Моє багатство—це моє здоров’я», «Вплив алкоголю на здоров’я дитини»

8.Години спілкування «Той самий тютюн»

9.Бесіди «ЗСЖ і шкідливі звички», «Куріння і майбутні діти», «Здоров’я—краса, яку потрібно зберегти»

10. Спортивні змагання «Кожедень по розпорядку , завжди роблю я зарядку»

«Козацькі забави», «День здоров’я»

11. Свято «Будь здоровим і красивим»

12. Виховний захід «Життя –це мить, зумій його прожити», «Суд над шкідливою звичкою»

Відповідно до Постанови Кабунету Міністрів «Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном» розробила і провела такі заходи:

1.Тренінгові заняття за модулем «Твоє життя –твій вибір»

2.Бесіди в класному колективі «Куріння –шкода здоров’ю»

3. Провела опитування старшокласників «Чи маєш шкідливі звички» (результати дослідження додаються)

4.Організувала виставку антиреклами «Тютюнові вироби»

З метою попередження негативних явищ та виховання позитивної мотивації на ЗСЖ серед школярів активно пропагую здоровий спосіб життя, підтримую тісний зв’язок з батьками., що дає змогу проконтролювати та провести профілактичні рейди в місцях дозвілля підлітків.

З метою вивчення стану поінформованості щодо проблем, які пов’язані із здоров’ям підлітків проводила анкетування учнів, результати якого було використано для проведення індивідуальної та колективної роботи класними керівниками з учнями.

Результати анкетування показали, що 10% учнів безвідповідально ставляться до власного здоров’я, цьому сприяють батьки, які мало приділяють уваги вихованню дітей. Тому були проведені батьківські збори та вказали батькам, що вони несуть відповідальність за виховання своїх дітей і повинні контролювати місцезнаходження дітей і чим вони займаються. Також батькам організувала та провела тренінгові заняття за модулем «Твоє життя—твій вибір»

На базі нашої школи був проведений міський семінар. Тема семінару стосувалася моєї проблеми, над якою я працюю:»Фізичне вдосконалення, розвиток потреб у здоровому способі життя»

На семінарі я провела тренінгові заняття за програмою «рівний-рівному» і подготувала виступ агітбригади « Молодь за здоровий спосіб життя»

Також у нашій школі був проведений обласний семінар з впровадження саме просвітницької програми «рівний –рівному». Тому координатор програми у Вінницькій області Леся Анатоліївна Києнко-Романюк була присутня і дала оцінку моїй роботі «відмінно»Висновки та рекомендації

Отже, в процесі всієї проведеної роботи, узагальнюючи свій досвід роботи, можу стверджувати, що саме своєчасна, послідовна, систематизована робота сприяє запобіганню негативним проявам серед неповнолітніх.Пропоную основні принципи формування позитивної мотивації

на здоровий спосіб життя:

1.Принцип доступності( матеріал з урахуванням особливостей різних вікових категорій)

2.Принцип системності ( збереження і зміцнення здоров’я організовується я ксистемний навчальний процес)

3.Принцип безперервності ( вимагає наступності у реалізації етапів цієї роботиохоплює всі сфери життєдіяльності учнів)

4. Принцип цілеспрямованості ( спрямованість на досягнення основної мети)

5.Принцип відкритості (передбачає систематичне поповненя, вдосконалення знань про здоровий спосіб життя;

Формування здорового способу життя, культури здоров’я, підвищення її виховних можливостей потребує максимальної уваги на мотивацію учнів у прагненні бути здоровими. І не забувати про співпрацю із батьками, відповідними службами, а саме головне співпраця на довірливих відносинах повинна відбуватися з дітьми.Ми маємо виховати здорову особистість, ми повинні зберегти здорову націю. Адже здорова дитина із задоволенням включається в усі види діяльності: інтелектуально-пізнавальну, трудову, громадську, фізкультурну, ігрову-- вона життєрадісна, оптимістична, відкрита в спілкуванні з однолітками і педагогами . А це – запорука успішного розвитку всіх сфер особистості, усіх її задатків і цінностей.

Народна мудрість стверджує: «Щоб виростити Людину потрібно давати їй чотири уроки на день протягом десяти років. Ось ці уроки:

Любов

Мудрість

Праця

Здоров’я
«Мати гарне здоров’я—пише творець однієї з популярних сьогодні систем оздоровлення П.С.Брегг—це мати почуття найвищого блаженства, що дозволяє людині говорити із задоволенням: «Я почуваю Себе чудово! Я живу—чудово!»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка