Довідка про результати вивчення роботи соціально-психологічних служб нвк, сш №4, зош №3, 7, в жовтні 2013 рокуСкачати 154.2 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір154.2 Kb.
ДОВІДКА

про результати вивчення роботи

соціально-психологічних служб НВК, СШ №4, ЗОШ № 3, 7, 9.
В жовтні 2013 року, відповідно до наказу управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради від 30 вересня 2013 року №342 вивчалось питання стану роботи соціально-психологічних служб у визначених навчальних закладах. Довідку складено на підставі перевірки документації практичних психологів та соціальних педагогів, протоколів соціально-психологічних досліджень, ознайомлення з матеріально-технічною базою соціально-психологічної служби, бесід з учнями, вчителями, адміністрацією навчальних закладів, анкетування тощо.
Основною метою діяльності соціально-психологічної служби навчально-виховного комплексу «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня» є удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження прогресивних психолого-педагогічних технологій. Практичний психолог школи Бойчук Ірина Василівна – спеціаліст І категорії, стаж роботи 13 років, працює над реалізацією проблемної теми «Розвиток особистісної цілеспрямованості, формування компетентнісно орієнтованої особистості, пізнання людини та самопізнання». Досвід роботи з даної тематики було представлено в ході міського семінару-практикуму для практичних психологів закладів освіти міста. Особлива увага приділяється формуванню ціннісних та професійних орієнтацій старшокласників, дослідженню мікроклімату в учнівських колективах, пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери особистості дитини.

Серед пріоритетних напрямків роботи І.В.Бойчук: проведення співбесід з майбутніми першокласниками на виявлення психологічної готовності дитини до навчання в школі та надання практичних рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків, соціально-психологічний супровід першокласників; соціальний супровід проблемних учнів, дітей із особливими потребами, який здійснюється на основі виявлених психодіагностичним мінімумом проблем, психологічний супровід профільного навчання, атестації вчителів.

Практичний психолог веде систематичну роботу, спрямовану на поглиблену діагностику дітей різних вікових категорій, у школі ведуться індивідуальні картки, де занотовуються всі дані психодіагностичних досліджень. Саме це дає можливість здійснювати особистісно орієнтований підхід у навчавльно-виховній роботі та відслідковувати розвиток дитини у динаміці.

Особлива увага приділяється психологічній просвіті учнівського, учительського та батьківського колективів. Для вчителів систематично відбуваються психолого-педагогічні семінари з проблем вікової психології, застосування системного підходу до зміни форм, методів і прийомів організації навчально-виховного впливу на учня тощо Практикуються семінари-практикуми, тренінгові заняття, психолого-педагогічні консиліуми, круглі столи. І.В.Бойчук під час проведення психолого-педагогічних семінарів для педагогів висвітлила наступні теми: «Психофізіологічні особливості дітей шестирічного віку», «Психологічні аспекти формування здорового способу життя», «Вікові рівні самовиховання та їх характеристика» тощо Спеціалістом проведено тренінгові заняття для педагогів «Мої переваги й недоліки» та «Переконання, які заважають нам бути задоволеними і щасливими»

Відвідування та виступи на батьківських зборах плануються відповідно до запитів класних керівників. Основною формою здійснення психологічної просвіти учнів є проведення «годин психолога», які відбуваються відповідно до затвердженого графіку.

На міську виставку практичним психологом НВК представлено посібник «Вивчення загальних розумових здібностей учнів при переході з початкової ланки школи в середню» (2013 рік). Бойчук І.В. є членом редколегії шкільної газети НВК „Гармонія”, веде рубрику „Поради психолога”

Ірина Василівна є постійним членом міської психолого-медико-педагогічної консультації та членом журі по перевірці олімпіадних робіт з педагогіки та психології на міському рівні. В 2012-2013 навчальному році учениця І.В.Бойчук зайняла ІІІ місце на міській олімпіаді з педагогіки та психології.

Посаду соціального педагога школи з навантаженням по 0,5 ставки ділять між собою Давлятова Галина Казбеківна (спеціаліст ІІ категорії, стаж 17 років) та молодий спеціаліст Щурук Тетяна Юріївна.

Пріоритетними напрямками роботи соціальних педагогів закладу є робота з батьками, соціально-психологічний супровід дітей із особливими потребами та дітей, які належать до соціально-незахищених категорій населення, соціалізація дітей груп ризику та просвітницько-консультаційна робота.

Г.К.Давлятова здійснює соціальну паспортизацію учнів закладу, консультативну роботу з учнями та батьками, превентивну роботу з дітьми, схильними до девіантної поведінки, активно співпрацює з соціальними службами та громадськими організаціями. Галина Казбеківна здійснює організацію безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей та дітей на опіці. Особливу увагу соціальний педагог приділяє діагностичному напрямку роботи, вивчаючи соціальне становище сімей учнів, питання навчання та виховання яких розглядається на психолого-педагогічних консиліумах. Г.К.Давлятовою в рамках роботи обласної творчої групи соціальних педагогів розроблено посібник з теми «Психодіагностичний інструментарій соціального педагога».

На міську виставку соціальним педагогом НВК представлено посібник «Вікові особливості дітей підліткового віку» (2013 рік).

Т.Ю.Щурук здійснює роботу по реалізації заходів в навчально-виховному процесі, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, удосконалення способів життя учнів без порушень норм моралі, організовує змістовне дозвілля.

Практичний психолог школи та соціальні педагоги тісно співпрацюють, здійснюючи спільний аналіз психологічних та соціально значущих умов навчання та виховання, необхідних для формування особистості учня на кожному віковому етапі.

Наявними є нормативно-правові документи, які регламентують діяльність працівників служби. Документація як практичного психолога, так і соціальних педагогів ведеться згідно з вимогами. Перелік соціально-психологічного інструментарію та психокорекційні комплекси, розроблені працівниками служби закладу, затверджені міською експертною комісією та експертною комісією ОІППО.

Соціальними педагогами та практичним психологом закладу забезпечується якісний соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу, на високому рівні проводиться психодіагностична, розвивальна та консультаційна робота.
Проблемною темою молодого практичного психолога ЗОШ №3 У.О.Фесенко є «Моделі формування здорово орієнтованої поведінки та формування мотивації здорового способу життя». Спеціаліст вдало поєднує обов'язки практичного психолога та соціального педагога (навантаження 0,5 ставки практичного психолога, 0,25 ставки соціального педагога), планує свою роботу у відповідності до нормативно-правових документів та основних завдань психологічної служби.

Пріоритетними напрямками роботи є психодіагностична та психокорекційна робота із дітьми різних вікових категорій, дітей груп ризику, психологічний супровід інклюзивного навчання. Практичний психолог здійснює консультативну роботу, психологічну просвіту. Систематично бере участь у батьківських зборах, висвітлюючи актуальні питання: «Особливості розвитку дітей підліткового віку», «Допомога дорослих у розвитку дитини», «Формування у батьків уміння надавати ціннісну підтримку своїм дітям» тощо

Уляна Олексіївна організовує роботу з обдарованими дітьми, здійснює підготовку учнів школи до участі в олімпіаді з педагогіки та психології.

В рамках роботи над проблемною темою заплановано ряд заходів, направлених на формування відповідального ставлення до власної особистості та мотивацію на здоровий спосіб життя.


Проблемною темою практичного психолога Новоград-Волинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 «Школи сприяння здоров'ю» А.А.Колесник є «Психологічний супровід освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних соціально-психологічних технологій і методик». Альбіна Анатоліївна здійснює ґрунтовну систематичну роботу по психологізації навчально-виховного процесу, яка охопила практично всі ланки школи.

Психокорекційна та розвивальна робота проводиться за результатами психодіагностичних досліджень (частково за програмою В.О.Киричука «Універсал» та «Соціум», що впроваджується на шкільному рівні). А.А.Колесник узагальнює результати роботи в аналітичних довідках, надає рекомендації, які заслуховуються під час роботи консиліумів, круглих столів, семінарів-практикумів, на групових консультаціях для вчителів відповідної паралелі класів.

Психолог активно використовує інноваційні форми психологічної роботи, зокрема «Форум-театр» та медіацію (інноваційну форму розв'язання конфліктів в учнівському середовищі). Альбіною Анатоліївною розроблено авторську картку психологічного супроводу першокласника, яка включає в себе десять адаптованих методик і використовується на початковому етапі діагностичних досліджень.

А.А.Колесник створено 4 психокорекційні комплекси, затверджені міською та обласною експертними комісіями та блок корекційно-розвивальних занять різної тематики.

Практичний психолог здійснює супровід адаптації педагогічних працівників школи. З цією метою проводиться ряд психодіагностичних зрізів та тренінгові години.

Робота з педагогічним колективом проводиться у тісній співпраці з соціальним педагогом школи Т.В.Воленчук. З 2009 року використовується діагностичний комплекс «Персонал», який дозволяє скласти соціально-психологічну характеристику розвитку педагогічного колективу, визначити пріоритетні напрямки роботи та відстежувати цей процес у динаміці. За період роботи психолога з 2009 по 2013 роки проведено 9 психолого-педагогічних семінарів з актуальних питань педагогіки та психології, зокрема «Порушення мотивації навчання як першопричина негативної поведінки» (2009), «Психолого-педагогічні аспекти конкурентноспроможної особистості» (2011), «Учителі та учні: мистецтво діалогу» (2013) тощо Для вчителів початкових класів практикується така форма роботи як «Психологічні посиденьки», що дозволяє врахувати вікові особливості учнів початкової школи та особливості роботи вчителів з даною віковою категорію.

Психолог є активним учасником педрад, педагогічних консиліумів з питань адаптації учнів 1,5,10 класів, круглих столів, методичних мостів, міських, обласних та Всеукраїнських семінарів. Є постійним учасником шкільної, міської та обласної виставок педагогічної творчості «Сучасна освіта» (6 робіт). Має друк у фахових виданнях (5 статей), зокрема активно співпрацює із фаховим виданням «Практичний психолог: ШКОЛА».

Альбіна Анатоліївна є постійним членом міської психолого-медико-педагогічної консультації та членом журі по перевірці олімпіадних робіт з педагогіки та психології, членом журі в рамках МАН в секції «Психологія», постійним керівником Школи молодого практичного психолога на міському рівні.

Соціальний педагог СШ №4 Воленчук Тетяна Володимирівна володіє способами організації та проведення виховних заходів, використовує сучасні технології виховання у своїй діяльності, організовуючи виховання учнів.

За період вивчення системи роботи було перевірено плани роботи, супроводжуючу документацію. Соціальний педагог знає правову документацію щодо соціального захисту неповнолітніх, охорони прав дитини. Працює в таких напрямах як охорона дитинства, подолання соціально-психологічних проблем дітей та підлітків, соціальний патронаж, соціально-психологічне консультування, корекційна робота з дітьми та підлітками, які потрапили у проблемну ситуацію, диспетчерська і посередницька соціальна робота з різними службами і установами, оздоровлення дітей, робота з підлітками з соціальними потребами.

Соціальний педагог – фахівець із виховної роботи з дітьми, покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку та соціалізації особистості. У відповідності із посадовими обов’язками Тетяна Володимирівна вивчає психолого-медико-педагогічні особливості дітей і молоді, вивчає умови їх життя у мікросоціумі, виявляє інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці дітей та молоді. Воленчук Т.В. будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, тісно співпрацює з учнями, батьками, педагогами.

Працює над проблемною темою „Шляхи та методи співпраці з батьками у формуванні стійкої установки підлітків на здоровий спосіб життя”. Пропагує здоровий спосіб життя, здійснює превентивне виховання, підвищує рівень соціально-правових знань педагогічних знань педагогів та батьків. Зібрано матеріали щодо формування здорового способу життя підлітків: педагогічні ідеї, технології, методичні розробки, інформаційні бюлетені.

Соціальним педагогом створено банк даних на дітей різних соціальних категорій, оформлено соціальний паспорт школи, заведено картки обліку дітей, схильних до правопорушень. Тетяна Володимирівна постійно здійснює контроль за відвідуванням учнів, які схильні до пропуску уроків без поважних причин, ведеться відповідний облік. Воленчук Т.В. є членом шкільної Ради профілактики, веде протоколи засідань, готує відповідні листи-подання до служби у справах дітей, КМСН у разі потреби, співпрацює з різними установами щодо захисту прав дітей. Соціальним педагогом проводяться групові та індивідуальні розвивально-корекційні заняття, профілактичні бесіди.

У школі діє профілактичний відеолекторій. Для батьків та педагогів соціальним педагогом розроблено електронні презентації на тему «Спілкування без насильства та маніпуляцій», «Злочин. Відповідальність неповнолітніх», «Підліток – і проблеми сьогодення», «Покарання: за і проти», «Профілактика травматизму», «Агресія: сутність, причини, корекція» та інші. Протягом навчального року проходять відеолекторії для учнів: «Правда про паління», «Правда про наркотики», «Правда про алкоголь», «Профілактика торгівлі людьми», на антиснідівську тематику.

В рамках пропаганди здорового способу життя, правової просвіти в коридорах школи оформлено інформаційні куточки: «Вчимося спілкуватися ефективно», «Обери здоровий спосіб життя», «Школа соціолога», «Поговоримо тихенько», «Законодавство – для тебе». У школі створено волонтерський загін. Під керівництвом соціального педагога здійснені проекти «Школа соціолога», «Здоровя і милосердя».

Т.В.Воленчук є активним учасником виставки «Сучасна освіта Житомирщини» та постійним керівником Школи молодого соціального педагога на міському рівні.


Соціально-психологічна служба ЗОШ №7 представлена молодим практичним психологом Примак Л.П. та соціальним педагогом кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» Шиловою О.А. Соціальний педагог працює відповідно до вимог нормативно-правової документації. Пріоритетними напрямками роботи спеціаліста є вирішення таких соціальних проблем як фізичне та психологічне насилля, запобігання торгівлею людьми, збереження здорового способу життя та формування життєвих компетенцій, зокрема профілактика суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі. Одним із важливих напрямків роботи соціального педагога є також робота із батьками, яка реалізується через засідання батьківського лекторію «Батьківська просвіта», що проводиться спільно із практичним психологом. Тематика лекторію визначається на основі запитів батьків та учителів, зокрема цьогорічною темою стало питання «Сімейні конфлікти: шляхи й умови їх подолання». Пріоритетними напрямками роботи соціального педагога є визначення рівня педагогічної культури батьків, виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення, здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу.

Здійснюється соціальний супровід дітей із особливими потребами, дітей, які навчаються на інклюзивній формі навчання тощо

Олена Анатоліївна є постійним учасником щорічної міської та обласної виставки «Сучасна освіта». Нею представлені збірки з досвіду роботи класного керівника та психокорекційний комплекс з питань роботи з дітьми із девіантною поведінкою.

Проблемною темою соціального педагога є «Формування соціальних та здоров'язберігаючих компетенцій учнів шляхом впровадження інноваційних технологій». Спеціалістом проведено загальношкільне дослідження «Виявлення дітей, схильних до девіантної поведінки», за результатами якого спланово відповідну розвивально-корекційну та профілактичну роботу.

Соціальним педагогом проведено корекцію банку даних учнів школи, обстежено житлово-побутові умови в сім'ях опікунів, прийомних сімей, сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснюється правова освіта, зокрема постійно оновлюється куточок правових знань.

На міському рівні О.А.Шилова є членом міської експертної групи по експертизі соціально-психологічного інструментарію, членом журі міської олімпіади з педагогіки та психології.

Молодий практичний психолог ЗОШ №7 Примак Людмила Петрівна працює на посаді один рік, однак зарекомендувала себе як знаючий та відповідальний фахівець. Проблемною темою психолога є «Формування самодостатньої та самостійної особистості, здатної до життя та самореалізації у суспільстві». Пріоритетними напрямками у роботі фахівця є діагностичні дослідження, відповідно до основних освітніх завдань та особливостей учнів на кожному віковому етапі, дані яких представлено в аналітичних довідках з кількісним та якісним аналізом, рекомендаціями.

Творчо підходить психолог до проведення «годин психолога», які ведуться систематично та якісно. Зміст таких занять завчасно сплановано, вони містять як теоретичну частину, так і діагностичні та розвивальні вправи, елементи тренінгу.

Корекційно-розвивальна робота проводиться в різноманітних формах: міні-тренінги, фото-уроки, уроки-ігри з використанням артотерапії тощо

Молодий психолог здійснює просвітницьку роботу серед педагогів закладу. Так організовано круглі столи з тем: «Індивідуальні особливості дітей шестирічного віку. Адаптація першокласників», «Перехід учнів до середньої ланки: психологічні аспекти» тощо Активну участь психолог приймає у предметних та інтегрованих міських семінарах на базі ЗОШ №7. Проводяться тренінги для педагогів з актуальних проблем психології та педагогіки.

Розроблено серію тренінгових занять для учнів 11 класу на профорієнтаційну тематику.

Психолог здійснює кваліфікований супровід інклюзивного навчання, яке організовано на базі двох класів, веде індивідуальну психокорекційну роботу з дітьми із особливими потребами.

Примак Л.П. здійснює навчальну діяльність: викладає спецкурс «Основи психології» на базі 10 класів та факультативний курс для учнів 5 класів «Психологічний розвиток особистості молодшого школяра». На заняттях для активізації пізнавальної активності практичний психолог використовує відеоматеріали, створює презентації, проводить тренінги, ігри тощо

В шкільній газеті ведеться рубрика «Поради психолога», Людмила Петрівна активно працює на сайті школи, зокрема ведеться «Скринька довіри», куди батьки та учні школи мають можливість анонімно звернутися та отримати кваліфіковану відповідь.

Соціально-психологічна служба ЗОШ №7 працює творчо, на достатньо високому фаховому рівні.
Аналізуючи стан соціально-психологічної роботи в ЗОШ №9, варто відмітити високий кваліфікаційний рівень практичного психолога першої кваліфікаційної категорії, голови міського методичного об'єднання Л.П.Хоменко. Проблемною темою спеціаліста є «Якісний психолого-педагогічний супровід усіх учасників навчально-виховного процесу». Одним із пріоритетних напрямків роботи є психолого-педагогічний супровід атестації з використанням кваліметричного підходу, при якому здійснюється як самооцінка педагогічної діяльності, так і кількісна оцінка діяльності спеціаліста кожним членом атестаційної комісії. Лідія Павлівна є членом шкільної атестаційної комісії, систематично аналізує атестаційні уроки.

Важливими напрямками роботи практичного психолога є формування здорового способу життя через проведення відеолекторіїв та створення презентаційних матеріалів. Л.П.Хоменко співпрацює з громадськими благодійними організаціями, нею створено волонтерський загін, члени якого активно пропагують здоровий спосіб життя, реалізують суспільно-корисні справи, проекти, акції. На етапі впровадження реалізується проект «Шкільна академія підприємництва», працює гурток з даного напрямку.

Л.П.Хоменко особливу увагу приділяє дітям із особливими потребами, систематично здійснює індивідуальну, групову та психокорекційну роботу із дітьми різних вікових груп, базуючи роботу на потребах учнів та вимогах, які ставить перед собою педагогічний колектив закладу.

В рамках роботи з обдарованими дітьми Лідія Павлівна очолювала секцію «Психологія та педагогіка» школи «Обдарована дитина», підготувала переможців міського етапу олімпіади з педагогіки та психології, мала досвід участі вихованців в обласній олімпіаді.

В 2013-2014 навчальному році готувала ученицю ЗОШ №9 до участі у міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, представляючи роботу в секції «Психологія».

Л.П.Хоменко активно використовує інформаційно-комунікативні технології, Інтернет-ресурс. На офіційному сайті школи практичний психолог веде сторінку, надає рекомендації, результати психодіагностичних досліджень, цікаві інформаційні матеріали психологічної тематики. Постійно займається самоосвітою, за власною ініціативою бере участь у флеш-мобах, Інтернет-курсах, на високому рівні володіє ІКТ.

Лідія Павлівна здійснює систематичну просвітницьку роботу як серед учнів, так і вчителів та батьків. В закладі функціонує три стенди «Дай руку першокласнику», «Поради психолога для молодших школярів» та «Поради психолога», де висвітлюються актуальні питання педагогіки та психології. Просвітницька робота з вчителями здійснюється через систему психолого-педагогічних семінарів, спільною метою яких є підвищення психологічної компетентності педагогів.

Практичний психолог ЗОШ №9 успішно співпрацює з батьківським контингентом, бере участь в загально шкільних та класних батьківських зборах, здійснює консультаційну роботу з батьками проблемних учнів тощо

Практичний психолог та соціальний педагог ЗОШ №9 плідно співпрацюють. Молодий спеціаліст Карпінська А.Г. здійснює соціальний супровід з таких напрямків як робота з дітьми із девіантною поведінкою, важковиховуваними дітьми, супровід правовиховної роботи.

Аналіз вивчення роботи соціально-психологічних служб НВК, ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №7 та 9 дають підстави стверджувати, що соціально-психологічний супровід здійснюється на достатньо високому методичному та фаховому рівні. Поряд з тим робота в кожному із вищезгаданих закладів має свою специфіку, що, в свою чергу, визначає пріоритетні напрямки роботи практичних психологів та соціальних педагогів.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

Працівникам соціально-психологічних служб ЗНЗ: • залучати обдарованих дітей до участі у написанні науково-дослідницьких робіт з психології (НВК, СШ №4, ЗОШ №3,7);

 • здобути фахову освіту із спеціалізації «соціальна педагогіка» (ЗОШ №9);

 • активно використовувати шкільні сайти для пропаганди психологічних знань, надання рекомендацій та консультацій (НВК, ЗОШ №3, СШ №4);

 • започаткувати батьківський лекторій на постійнодіючій основі (НВК, ЗОШ №3);

 • систематично проводити роботу з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до проведення олімпіади з педагогіки та психології (НВК, ЗОШ №3,4,7,9);

 • узагальнювати напрацьовані матеріали у формі власних методичних розробок (НВК, ЗОШ №3,4,7,9);

 • постійно надавати інформацію про роботу шкільних служб на сайт інформаційно-методичного центру управління освіти і науки (НВК, ЗОШ №3,4,7,9)

Адміністрації навчальних закладів: • взяти до відома матеріали вивчення роботи соціально-психологічних служб закладів освіти, які підлягали вивченню;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази кабінетів працівників служби.

 • залучати (у разі потреби) практичного психолога до здійснення психологічного аналізу уроків вчителів (СШ №4, ЗОШ №9);

 • забезпечити наявність окремого кабінету практичного психолога, соціального педагога відповідно до Положення про кабінет практичного психолога в закладах освіти (ЗОШ №3, 9, СШ №4)


С.В.Філанчук, заступник завідувача ІМЦ


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка